Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Paskaita nr1 savokos_topologija

Kompiuterių tinklų paskaitų skaidrės 2008-2010mm

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Paskaita nr1 savokos_topologija

 1. 1. Kompiuteriniai tinklai ir telekomunikacijos Donatas Bukelis
 2. 2. Kompiuterių tinklo koncepcija • Sąvokos • Kas yra tinklas • LAN • WAN (GAN) • MAN
 3. 3. Kompiuterių tinklo koncepcija • Dviejų tipų tinklų sąvoka • Vienodo rango • Serveriniai
 4. 4. Kompiuterių tinklo koncepcija • Vienodo rango ● vartotojai patys administruoja savo kompiuterius ir rūpinasi informacijos saugumu, tame tarpe: ● vartotojų teisių ir privilegijų valdymu, ● užtikrina priėjimą prie savo resursų, ● užsiima duomenų ir programų priežiūra, ● rūpinasi programinės įrangos atnaujinimu ir įdiegimu; ● kompiuterių sujungimui nereikia sudėtingos kabelinės sistemos; ● tinklas jungia iki 10-ties vartotojų ● visi vartotojai išsidėstę kompaktiška grupe; ● duomenų saugumo klausimai nekritiški; ● ateityje nenumatoma didelė firmos, tuo pačiu ir kompiuterių tinklo, plėtra.
 5. 5. Kompiuterių tinklo koncepcija • Serveriniai ● programų serveriai, vykdantys taikomasias kliento – serverio programas ar jų dalis, taip pat saugantys didelius duomenų masyvus tam tikru struktūrizuotu pavidalu. Nuo failų serverio pastarieji skiriasi tuo, kad į kliento kompiuterį persiunčiami tiktai užklausos rezultatai, o ne visas failas ar duomenys; ● pašto serveriai, valdo žinučių siuntinėjimą tarp tinklo vartotojų ● faksų serveriai, valdo faksimilinių pranešimų srautus per faks-modemus; ● ryšių (komunikaciniai) serveriai, valdo duomenų srautus ir korespondenciją tarp skirtingų tinklų bei tolimų vartotojų ● katalogų serveriai. Tai serveriai, kurie saugo informaciją apie tinklo struktūrą, logines grupes (domenus) su skirtingomis tinklo resursų naudojimo teisėmis.
 6. 6. Kompiuterių tinklo koncepcija • Kombinuoti
 7. 7. Kompiuterių tinklo topologija ● Bazinės topologijos ● Linijinė ● Žvaigždinė ● žiedinė
 8. 8. Kompiuterių tinklo topologija ● Kombinuotos topologijos ● Žvaigždė -linija ● Žvaigždė - žiedas ● Žvaigždė - narvelis
 9. 9. Kompiuterių tinklo topologija • Linijinė • Privalumai • Taupiai naudojamas kabelis • 2. Paprasta ir nesudėtinga naudoti perdavimo terpė • 3. Lengvai plėtojama, prijungiant papildomus segmentus leistino magistralės ilgio ribose • Trūkumai • 1. Esant dideliam tinklo apkrovimui, krenta jo našumas • 2. Sunku lokalizuoti problemas • 3. Kabelio gedimas išveda tinklą iš rikiuotės
 10. 10. Kompiuterių tinklo topologija • Žiedinė • Privalumai • 1. Visi kompiuteriai turi lygias teises • 2. Vartotojų skaičius neturi žymesnės įtakos tinklo našumui • Trūkumai • 1. Vieno kompiuterio gedimas gali išvesti iš rikiuotės visą tinklą • 2. Sunku lokalizuoti problemas • 3. Norint pakeisti tinklo konfigūraciją, reikia išjungti visą tinklą
 11. 11. Kompiuterių tinklo topologija • Žvaigždinė • Privalumai • 1. Tinklą lengva plėtoti, prijungiant naujus vartotojus • 2. Centralizuotas valdymas ir kontrolė • 3. Vartotojų prijungimas ar atjungimas nekeičia tinklo darbo našumo • Trūkumai • Centrinio mazgo gedimas išveda iš rikiuotės visą tinklą
 12. 12. Kompiuterių tinklo topologija • Narvelinė • Privalumai • Didelis patikimumas ir tinklo gyvybingumas • Trūkumai • Brangi tinklo terpės įranga, reikia daug kabelio
 13. 13. Refleksija

×