Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Garso redagavimas

Iš pirmųjų seminarų IT patarimai. Gal kam pravers

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Garso redagavimas

  1. 1. Garso failų apdorojimas Pateikiama nemokama programėlė, kurią galima parsisiųsti iš interneto naudojant šią nuorodą: http://www.free-audio-editor.com/ Programa turi visas reikalingas galimybes:  Garso įrašymas iš mikrofono;  Nuskaitymas iš kompaktinio disko;  Redagavimas, kirpimas, montavimas;  Testo vertimas į kalbą. Kaip įrašyti balsą naudojant mikrofoną. Programos pirmame lange pasirenkama komanda – New Recording. Parenkama garso kokybė. Rekomenduojama remtis programos rekomendacija. Atsidariusiame lange spaudžiamas mygtukas Record įrašymui iš mikrofono pradėti. Sustabdymui – Stop. Kaip tekstą perversti į garsą. Teksto vertimui į garsą programos pirmame lange pasirenkama komanda Text to Speech. Įrašomas tekstas, pasirenkamas balsas iš sąrašo ir spaudžiamas mygtukas Synthesize Speech.
  2. 2. Kaip atverti muzikinę bylą iš kompiuterio ir ją redaguoti. Bylos iš kompiuterio atvėrimui spaudžiamas mygtukas Open, ir pasirenkamas katalogas, kuriame saugoma daina ir konkretus muzikinis failas. Spaudžiamas mygtukas Open. Programa atvaizduoja pasirinktą failą garso dažnių amplitude. Klausymo įrankių juosta – programos apačioje.
  3. 3. Norit iškirpti, ištrinti ar nukopijuoti kūrinio atkarpą reikia pirmiausia ją pasižymėti. Prispaudus kairiuoju pelės mygtuku tempiama nuo pageidaujamos atkarpos pradžios į dešinę ar nuo pabaigos į kairę tol kol pasiekiama norima atkarpa. Programa pažymėtą atkarpą vaizduoja baltai. Pažymėtos atkarpos trynimui skirtas mygtukas Delete, kopijavimui – Copy, iškirpimui – Cut. Norint įklijuoti iškirptą ar nukopijuotą atkarpą paspaudžiame vieną kartą kairiuoju pelės mygtuku dažnių amplitudėje ant tos sekundės žymos, po kurios programa turi įklijuoti atkarpą. Įklijavimui spaudžiamas mygtukas Paste. Kaip išsaugoti apdorotą garso bylą. Išsaugojimui spaudžiama mygtukas save ir pasirenkama komanda Save File As Įrašomas bylos pavadinimas, pasirenkamas formatas (Save as type) ir spaudžiamas mygtukas Save.

×