Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Free bsd praktiniu_darbu_uzduotys

127 views

Published on

Metodinė medžiaga Unix Operacinių sistemų praktiniams darbams 2008-2010mm. Gal kam pravers

Published in: Education
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Free bsd praktiniu_darbu_uzduotys

 1. 1. Laboratorinio darbo ataskaita Modulis Unix operacinės sistemos valdymas Studento vardas, pavardė, grupė: L.d. Nr. 1. L.d. Paskirtas _____________________ (įrašyti paskirimo datą) Studentas l.d. Atlieka _______________________ (įrašyti atlikimo datą) L.d. tema: Operacinės sistemos FreeBSD diegimas. Tikslas: Gebėti įdiegti Unix šeimos operacinę sistemą. Laboratorinio darbo užduotys Užduotys: Balai Atlikta 1. Aprašykite VirtualBox naujos operacinės sistemos diegimą. 1 2. Įdiekite operacinę sistemą FreeBSD jai skirdami visą kietąjį diską. 1 3. Sukurkite rekomenduojamo dydžio particijas operacinės sistemos diegimui. 1 4. Parinkite, kad būtų įdiegiami visi komponentai ir priemonės. 1 5. Nustatykite, kad diegimas vyktų iš CD. 1 6. Nekurkite kito super vartotojo. 1 7. Suteikite vartotojui root saugų slaptažodį. 1 8. Sukonfigūruokite sistemą taip, kad IP jai suteiktų DHCP tarnyba. 1 9. Neįgalinkite sistemai jokiu kitų tinklo ar interneto servisų. 1 10. Perkraukite sistemą ir prisijunkite su root vartotoju. 1 Viso/surinkta balų 10 Laboratorinio darbo ataskaita (pildo studentas) Laboratorinio darbo ataskaita Modulis Unix operacinės sistemos valdymas Studento vardas, pavardė, grupė: L.d. Nr. 2. L.d. Paskirtas _____________________ (įrašyti paskirimo datą) Studentas l.d. Atlieka _______________________ (įrašyti atlikimo datą) L.d. tema: Unix pagrindinės ir tinklo komandos Tikslas: Gebėti valdyti bylas, aplankus, tinklą pasinaudojant pagrindinėmis operacinės sistemos komandomis. Laboratorinio darbo užduotys Užduotys: Balai Atlikta 1. FreeBSD / aplanke sukurkite aplanką savo vardu. Jame sukurkite tris pakatalogius pavarde, grupė ir atsiskaitymas. 0,5 2. Panaudodami VI redaktorių savo vardo aplanke sukurkite bylą tekstas.txt. Joje parašykite bet pora eilučių rišlaus teksto. 0,5 3. Panaudodami EE redaktorių savo vardo aplanke sukurkite bylą vardai.txt, kurioje parašykite savo vardą, pavardę, el.paštą. 0,5 4. Perkopijuokite bylą vardai.txt į grupės katalogą, o bylą tekstas.txt į pavardės katalogą. 0,5 5. Pervadinkite vardai.txt į kontaktiniai_duomenys.txt, o tekstas.txt į rasinelis.txt 0,5 6. Perkelkite bylą kontaktiniai_duomenys.txt ir bylą rasinelis.txt į katalogą atsiskaitymas. 0,5 7. Prisijunkite kompaktinį diską į katalogą / kompaktas ir nukopijuokite iš jo bylą kopija.txt į atsiskaitymas katalogą. 0,5 8. Parodykite bylos kopija.txt turinį kompiuterio ekrane. 0,5 9. Atsijunkite kompaktinį diską. 0,5 10. Iškvieskite bet kokią programą (procesą). Po to ją priverstinai uždarykite. 0,5 11. Suarchyvuokite bylą kopija.txt. Į archyvą kopija.tar 0,5 12. Išarchyvuokite bylą kopija.tar į aplanką naujas. 0,5 13. Parodykite, kiek vietos laisvos diske. 0,5 14. Parodykite kiek vietos užima pasirinktas failas. 0,5
 2. 2. 15. Ištrinkite visas bylas ir katalogus. 0,5 16. Parodykite, kokį IP adresą jūsų kompiuteriui suteikia DHCP serveris. 0,5 17. Pasiųskite didžiausio galimo dydžio paketą į www.delfi.lt. 0,5 18. Parodykite, per kiek mazgų praeina signalas kol pasiekia www.freebsd.org. 0,5 19. Perkraukite kompiuterį. 0,5 20. Išjunkite kompiuterį. 0,5 Viso/surinkta balų 10 Laboratorinio darbo ataskaita (pildo studentas)
 3. 3. Laboratorinio darbo ataskaita Modulis Unix operacinės sistemos valdymas Studento vardas, pavardė, grupė: L.d. Nr. 3. L.d. Paskirtas _____________________ (įrašyti paskirimo datą) Studentas l.d. Atlieka _______________________ (įrašyti atlikimo datą) L.d. tema: Vartotojų kūrimas ir prieigos teisių suteikimas. Tikslas: Gebėti sukurti vartotojus operacinėje sistemoje ir mokėti administruoti prieigos teises. Laboratorinio darbo užduotys Užduotys: Balai Atlikta 1. FreeBSD OS sukurkite 5 vartotojus su slaptažodžiais. Vartotojų vardus parinkite patys. 0,5 2. Iš root aplinkos pakeiskite vieno iš vartotojų slaptažodį. 0,5 3. Iš vartotojo aplinkos pakeiskite jo slaptažodį. 0,5 4. Ištrinkite vieną iš sukurtų vartotojų. 0,5 5. Sukurkite bent dvi grupes ist1 ir ist2, kuriom priskirkite vartotojus. Pagal situaciją grupių gali būti ir daugiau. 0,5 6. Parodykite visas sukurtas grupes ir sukurtus vartotojus (kokiu tik gebate būdu). 0,5 7. Sukurkite bylas ribta.txt, vartotojas.txt, paslėptas.txt, rastas.txt. 0,5 8. Bylai ribota.txt suteikite tik skaitymo teisę visiems, išskyrus savininką. Savininkas turi visas teises. (savininkas turi būti ne root). 0,5 9. Bylai vartotojas.txt suteikite visas teises vienam vartotojui. 0,5 10. Bylai pasleptas.txt visiems vartotojams atimkite visas teises. 0,5 11. Bylai rastas.txt suteikite visiems tik rašymo teisę. 0,5 12. Sukurkite 5 katalogus, kurių pavadinimai: privatus, viešas, incoming, readonly, nepasiekiamas. 0,5 13. Katalogą privatus gali pasiekti tik vienas vartotojas (ne tik root). 0,5 14. Katalogą viešas gali pasiekti visi vartotojai ir jame atlikti visus pageidaujamus veiksmus. 0,5 15. Katalogą readonly gali pasiekti visi vartotojau, bet keisti jame nieko negali. 0,5 16. Katalogą incoming gali pasiekti visi vartotojau, jame gali tik įrašyti bylas, nusikopijuoti bylų negali. 0,5 17. Katalogo nepasiekiamas negali atidaryti nei vienas vartotojas. 0,5 18. Pateikite bylų ir katalogų sąrašą, kuriame matytųsi suteiktos teisės. 0,5 19. Įrodykite suteiktų teisių byloms korektiškumą. 0,5 20. Įrodykite suteiktų teisių katalogams korektiškumą. 0,5 Viso/surinkta balų 10 Laboratorinio darbo ataskaita (pildo studentas)
 4. 4. Laboratorinio darbo ataskaita Modulis Unix operacinės sistemos valdymas Studento vardas, pavardė, grupė: L.d. Nr. 4. L.d. Paskirtas _____________________ (įrašyti paskyrimo datą) Studentas l.d. Atlieka _______________________ (įrašyti atlikimo datą) L.d. tema: Trečių šalių programinės įrangos diegimas. Tikslas: Gebėti įdiegti trečių šalių programas visais įmanomais būdais. Laboratorinio darbo užduotys Užduotys: Balai Atlikta 1. Įdiekite pasirinktas 2 programas iš portų (pasirinkimas laisvas). 2 2. Naudodami komandą fech parsisiųskite iš http://www.freebsd.org/ports/index.html 2 programas ir jas įdiekite. 2 3. Įdiekite 2 pasirinktas programas iš kompaktinio disko. 2 4. Įdiekite 2 pasirinktas programas iš archyvo. 2 5. Paleiskite kiekvieną iš įdiegtų programų. 2 Viso/surinkta balų 10 Laboratorinio darbo ataskaita (pildo studentas)
 5. 5. Laboratorinio darbo ataskaita Modulis Unix operacinės sistemos valdymas Studento vardas, pavardė, grupė: L.d. Nr. 5. L.d. Paskirtas _____________________ (įrašyti paskirimo datą) Studentas l.d. Atlieka _______________________ (įrašyti atlikimo datą) L.d. tema: FTP tarnybos kūrimas ir konfigūravimas naudojant inetd. Tikslas: Gebėti sukurti ir valdyti FTP serverį naudojant inetd priemonę. Laboratorinio darbo užduotys Užduotys: Balai Atlikta 1. Įgalinkite inetd FTP servisą. 0,5 2. Sukurkite 4 registruotus FTP tarnybos vartotojus. 0,5 3. Vartotojams suteikite visas teises savo FTP namų private kataloguose. 1 4. Vartotojams savo FTP namų pub kataloguose suteikite tik skaitymo teisę. 1 5. Vienam vartotojui sutiekite administratoriaus teises ir galimybę pasiekti visų kitų vartotojų FTP namų katalogus. 1 6. Įgalinkite anoniminį FTP vartotoją. 0,5 7. Suteikite įkėlimo teisę Incoming kataloge. 0,5 8. Suteikite tik skaitymo teisę pub kataloge. 0,5 9. Nustatykite parinktis taip, kad visi vartotojai negalėtų patekti į kitus katalogus, esančius ne jų namų kataloguose. 0,5 10. Užblokuoti vienam vartotojui prisijungimą prie FTP tarnybos. 0,5 11. Sukurkite serverio pasisveikinimo žinutę. 0,5 12. Patikrinkite serverio veikimą ir nuostatų korektiškumą prisijunkdami iš FreeBSD aplinkos. 1 13. Patikrinkite serverio veikimą ir nuostatų korektiškumą prisijunkdami iš MS-DOS aplinkos. 1 14. Patikrinkite serverio veikimą ir nuostatų korektiškumą prisijunkdami naudojant pasirinktą FTP kliento programą Windows aplinkoje. 1
 6. 6. Laboratorinio darbo ataskaita Modulis Unix operacinės sistemos valdymas Studento vardas, pavardė, grupė: L.d. Nr. 6. L.d. Paskirtas _____________________ (įrašyti paskirimo datą) Studentas l.d. Atlieka _______________________ (įrašyti atlikimo datą) L.d. tema: FTP tarnybos kūrimas ir konfigūravimas naudojant PureFTPD serverį. Tikslas: Gebėti sukurti ir valdyti FTP serverį naudojant trečios šalies PureFTPD programinę įrangą. Laboratorinio darbo užduotys Užduotys: Balai Atlikta 1. Įdiekite PureFTPD programą. 1 2. Nustatykite, kad sistema automatiškai sukurtų vartotojams namų katalogus. 0,5 3. Nustatykite vartotojų namų katalogų kvotą 15 megabaitų. 0,5 4. Nustatykite vartotojų namų katalogų didžiausią leistiną bylų skaičių 10. 0,5 5. Nustatykite didžiausią leistiną vienu metu prisijungusių vartotojų skaičių – 4. 0,5 6. Nustatykite didžiausią vienu metu iš vieno kompiuterio prisijungusių vartotojų skaičių – 1. 0,5 7. Nustatykite, kad vartotojai automatiškai būtų atjungiami po 10 sekundžių neaktyvumo. 0,5 8. Apribokite greitaveiką iki 512Kbps. 0,5 9. Uždrauskite vartotojams pervadinti bylas. 0,5 10. Sukurkite 5 registruotus FTP vartotojus. 1 11. Pakeiskite vieno FTP vartotojo slaptažodį. 1 12. Patikrinkite serverio veikimą ir nuostatų korektiškumą prisijunkdami iš FreeBSD aplinkos. 1 13. Patikrinkite serverio veikimą ir nuostatų korektiškumą prisijunkdami iš MS-DOS aplinkos. 1 14. Patikrinkite serverio veikimą ir nuostatų korektiškumą prisijunkdami naudojant pasirinktą FTP kliento programą Windows aplinkoje. 1
 7. 7. Laboratorinio darbo ataskaita Modulis Unix operacinės sistemos valdymas Studento vardas, pavardė, grupė: L.d. Nr. 7. L.d. Paskirtas _____________________ (įrašyti paskirimo datą) Studentas l.d. Atlieka _______________________ (įrašyti atlikimo datą) L.d. tema: HTTP tarnybos kūrimas ir konfigūravimas naudojant Apache serverį. Tikslas: Gebėti sukurti ir valdyti HTTP serverį naudojant Apache priemonę. Laboratorinio darbo užduotys Užduotys: Balai Atlikta 1. Įdiekite Apache programą. 1 2. Nustatykite FreeBSD adresų konfigūraciniame faile domeno vardą ir jį susieti su jūsų IP adresu. 0,5 3. Sukonfigūruokite Apache paleidimą ir paleiskite Apache serverį. 2 4. Nustatykite, kad HTTP serveris veiktų 8080 prievadu. 0,5 5. Nustatykite, kad serveris užkrautų kaip pirmąjį puslapio failą – pirmas.html, startas.html, pirmas.htm, startas.htm. 1 6. Patikrinkite serverio konfigūravimo korektiškumą. 0,5 7. Sukurkite porą virtualių katalogų HTTP serverio namų kataloge. Sukurkite skirtingus puslapių failus juose. 1 8. Sukurkite vieną virtualią svetainę (Virtual Host). 0,5 9. Patikrinkite HTTP serverio veikimą iš FreeBSD aplinkos (naudojant Lynx naršyklę). 2 10. Patikrinkite HTTP serverio veikimą iš Windows aplinkos (naudojant pasirinktą naršyklę). 1
 8. 8. Laboratorinio darbo ataskaita Modulis Unix operacinės sistemos valdymas Studento vardas, pavardė, grupė: L.d. Nr. 8. L.d. Paskirtas _____________________ (įrašyti paskirimo datą) Studentas l.d. Atlieka _______________________ (įrašyti atlikimo datą) L.d. tema: Microsoft tinklo tarnybos diegimas ir konfigūravimas naudojant Samba serverį. Tikslas: Gebėti sukurti ir valdyti Samba serverį, keistis duomenimis su Microsoft tinklo klientais. Laboratorinio darbo užduotys Užduotys: Balai Atlikta 1. Įdiekite Samba programą. 1 2. Nustatykite darbo grupės pavadinimą C401 ir kompiuteriui suteikite vardą – savo vardą. 0,5 3. Suteikite prieigą prie Samba tarnybos tik 5 klientams. 0,5 4. Sukurkite vieša resursą. 1 5. Sukurkite privatų resursą. 1 6. Sukurkite tik skaitymo galimybę turintį resursą. 1 7. Sukurkite skaitymo ir rašymo galimybę turintį resursą. 1 8. Sukurkite reikalingus samba vartotojus. 0,5 9. Pakeiskite vieno Samba vartotojo slaptažodį. 0,5 10. Patikrinkite Samba serverio veikimą ir resursų nuostatų korektiškumą iš Windows aplinkos. 3
 9. 9. Laboratorinio darbo ataskaita Modulis Unix operacinės sistemos valdymas Studento vardas, pavardė, grupė: L.d. Nr. 9. L.d. Paskirtas _____________________ (įrašyti paskirimo datą) Studentas l.d. Atlieka _______________________ (įrašyti atlikimo datą) L.d. tema: Elektroninio pašto tarnybų diegimas ir elektroninio pašto kliento konfigūravimas. Tikslas: Gebėti sukurti ir valdyti elektroninio pašto serverį bei konfigūruoti klientinę programą. Laboratorinio darbo užduotys Užduotys: Balai Atlikta 1. Įdiekite reikalingas tarnybas. 1 2. Nustatykite porą domenų, kurių elektroninius laiškus turėtų siųsti šis serveris. 1 3. Įgalinkite prisijungimą vietinio tinklo klientams. 0,5 4. Sukurkite 4 elektrininio pašto vartotojus. 0,5 5. Sukonfigūruokite pasirinktą elektrininio pašto klientą. 1 6. Sukurkite taisyklę, kuri automatiškai perkeltų elektroninius laiškus į nurodytą vartotojo Inbox katalogo pakatalogį. 1 7. Sukurkite taisyklę, kuri automatiškai ištirtų laiškus, kurių antraštėje yra žodžiai Pigu, Akcija, Nuolaidos. 1 8. Sukurkite taisyklę, kuri automatiškai ištirtų laiškus, kurių turinyje yra žodžiai Verslas, Pinigai, Pelnas, Pasiūlymas. 1 9. Patikrinkite elektroninio pašto serverio veikimą naudodami klientą. 1 10. Patikrinkite sukurtų kliento taisyklių veikimą. 2
 10. 10. Laboratorinio darbo ataskaita Modulis Unix operacinės sistemos valdymas Studento vardas, pavardė, grupė: L.d. Nr. 10. L.d. Paskirtas _____________________ (įrašyti paskirimo datą) Studentas l.d. Atlieka _______________________ (įrašyti atlikimo datą) L.d. tema: IPFW ugniasienės konfigūravimas. Tikslas: Gebėti sukurti ir valdyti ugniasienės taisykles. Laboratorinio darbo užduotys Užduotys: Balai Atlikta 1. Įgalinkite IPFW ugniasienę. 0,25 2. Sukurkite ugniasienės taisyklę, kuri užblokuotų priėjimą prie jūsų kompiuterio vienam kompiuteriui. 0,25 3. Sukurkite ugniasienės taisyklę, kuri užblokuotų priėjimą jūsų kompiuteriui prie vieno kompiuterio. 0,25 4. Sukurkite ugniasienės taisyklę, kuri uždraustų priėjimą prie jūsų kompiuterio FTP tarnybos visiems tinklo kompiuteriams. 0,5 5. Sukurkite ugniasienės taisyklę, kuri uždraustų jūsų kompiuteriui pasiekti HTTP tarnybą visiškai. 0,5 6. Sukurkite ugniasienės taisyklę, kuri uždraustų jūsų kompiuteriui pasiekti prievadus nuo 6667 iki 7000. 0,5 7. Sukurkite ugniasienės taisyklę, kuri uždraustų pasiekti jūsų kompiuterį per prievadus nuo 8081 iki 9999. 0,5 8. Sukurkite ugniasienės taisyklę, kuri jūsų kompiuteriui leistų pasiekti vieną kompiuterį. 0,5 9. Sukurkite ugniasienės taisyklę, kuri jūsų kompiuterį leistų pasiekti vienam kompiuteriui. 0,5 10. Sukurkite ugniasienės taisyklę, kuri jūsų kompiuteriui leistų pasiekti kompiuterius per prievadus nuo 10000 iki 11000. 0,5 11. Sukurkite ugniasienės taisyklę, kuri leistų pasiekti jūsų kompiuterį per prievadus nuo 555 iki 777. 0,5 12. Sukurkite ugniasienės taisyklę, kuri jūsų kompiuteriui leistų pasiekti HTTP tarnybą, veikiančią 8080 prievadu. 0,5 13. Sukurkite ugniasienės taisyklę, kuri leistų pasiekti HTTP tarnybą jūsų kompiuteryje, veikiančią 8080 prievadu. 0,5 14. Sukurkite ugniasienės taisyklę, kuri leistų pasiekti jūsų kompiuterį per ping komandą vienam kompiuteriui. 0,5 15. Sukurkite ugniasienės taisyklę, kuri leistų jūsų kompiuterį pasiekti per ping komandą vienam kompiuteriui. 0,5 16. Sukurkite ugniasienės taisyklę, kuri uždraustų pasiekti jūsų kompiuterį per ping komandą vienam kompiuteriui. 0,5 17. Sukurkite ugniasienės taisyklę, kuri uždraustų jūsų kompiuteriui pasiekti per ping komandą vieną kompiuterį. 0,5 18. Sukurkite ugniasienės taisyklę, kuri uždraustų jūsų kompiuteriui pasiekti per ping komandą www.delfi.lt. 0,5 19. Parodykite sukurtų ugniasienės taisyklių sąrašą. 0,25 20. Patikrinkite taisyklių veiksmingumą. 1,5 Viso/surinkta balų 10
 11. 11. Laboratorinio darbo ataskaita Modulis Unix operacinės sistemos valdymas Studento vardas, pavardė, grupė: L.d. Nr. 11. L.d. Paskirtas _____________________ (įrašyti paskirimo datą) Studentas l.d. Atlieka _______________________ (įrašyti atlikimo datą) L.d. tema: Grafinio apvalkalo KDE diegimas. Tikslas: Gebėti įdiegti, paleisti ir apibendrinti KDE grafinį apvalkalą. Laboratorinio darbo užduotys Užduotys: Balai Atlikta 1. Įdiekite KDE 3 grafinį apvalkalą. 1 2. Įdiekite KDE 4 grafinį apvalkalą (rekomenduojama kitame kompiuteryje). 1 3. Startuokite grafinius apvalkalus. 1 4. Nustatykite vidutinį kiekvieno apvalkalo diegimo laiką. 0,5 5. Nustatykite kiekvieno apvalkalo vidutinį užsikrovimo laiką. 0,5 6. Palyginkite ir suformuluokite išvadas apie programinės įrangos gausą 2 7. Palyginkite ir suformuluokite išvadas apie pagrindinius KDE3 ir KDE 4 skirtumus, jūsų kaip vartotojo požiūriu. 2 8. Argumentuotai pagrįskite KDE versijos pasirinkimą išvardindami pagrindinius už ir prieš kriterijus. 2 Viso/surinkta balų 10
 12. 12. Laboratorinio darbo ataskaita Modulis Unix operacinės sistemos valdymas Studento vardas, pavardė, grupė: L.d. Nr. 12. L.d. Paskirtas _____________________ (įrašyti paskirimo datą) Studentas l.d. Atlieka _______________________ (įrašyti atlikimo datą) L.d. tema: Grafinio apvalkalo Gnome diegimas. Tikslas: Gebėti įdiegti, paleisti ir apibendrinti Gnome grafinį apvalkalą. Laboratorinio darbo užduotys Užduotys: Balai Atlikta 1. Įdiekite Gnome grafinį apvalkalą. 1 2. Startuokite grafinius apvalkalą. 1 3. Nustatykite vidutinį kiekvieno apvalkalo diegimo laiką. 1 4. Nustatykite kiekvieno apvalkalo vidutinį užsikrovimo laiką. 0,5 5. Palyginkite ir suformuluokite išvadas apie programinės įrangos gausą 0,5 6. Palyginkite ir suformuluokite išvadas apie pagrindinius KDE ir Gnome skirtumus, jūsų kaip vartotojo požiūriu. 3 7. Argumentuotai pagrįskite grafinio apvalkalo pasirinkimą išvardindami pagrindinius už ir prieš kriterijus. 3 Viso/surinkta balų 10

×