Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Konkurs Na Blog Firmowy Roku 2009

1,579 views

Published on

Published in: Business, Technology
  • Be the first to comment

Konkurs Na Blog Firmowy Roku 2009

  1. 1. Konkurs na najlepszy blog firmowy roku 2009
  2. 2. Idea Blogi to nowa forma komunikacji. W Polsce blogosfera jest głównie domeną zwykłych użytkowników. Nasze firmy mają trudnośd w adaptacji tego narzędzia do celów komunikacji ze swoimi klientami, partnerami czy kontrahentami. A przecież blogi mogą stanowid przyjazną i przystępną alternatywę dla tradycyjnych, często sztywnych form kontaktów wykorzystywanych przez przedsiębiorstwa. Dlatego głównymi celami konkursu są: • edukacja decydentów firm i prezentowanie zalet otwartej komunikacji • przełamywanie stereotypów w dialogu na osi klient-firma • promocja wykorzystywania narzędzi social networking wśród polskich firm
  3. 3. Patroni i partnerzy Patronat medialny Patronujące blogi: Partnerzy
  4. 4. Kategorie blogów Blogowanie firmowe, to relatywnie nowe zjawisko w polskim internecie, dlatego za względu za zróżnicowany czas istnienia poszczególnych blogów są one klasyfikowane do trzech kategorii konkursowych. W 2009 roku zostanie utworzona dodatkowa kategoria przeznaczona dla organizacji pożytku publicznego, administracji samorządowej i centralnej, fundacji i podmiotów non-profit. Kategorie: • Blog młody (czas prowadzenia od 3 do 6 miesięcy) • Blog dojrzały (czas prowadzenia od 6 miesięcy do roku) • Blog profesjonalny (czas prowadzenia powyżej roku) • Blog instytucji (czas prowadzenia powyżej 3 miesięcy)
  5. 5. Kryteria oceny W ocenie bloga pod uwagę brane są następujące cechy: • otwartośd komunikacji (styl, język pisania) • częstotliwośd wpisów, • ilośd autorów • znaczenie bloga w komunikacji firmy (np. ekspozycja na stronie firmy, etc.) • ilośd/jakośd komentarzy • look and feel (wygląd, nawigacja, usability, etc.). Jednak najważniejszym czynnikiem jest to czy, biorąc pod uwagę to czym zajmuje się firma, blog przełamuje stereotyp komunikacji firmy.
  6. 6. Jury – potwierdzone osoby Dominik Kaznowski, kaznowski.blox.pl Jarosław Sobolerwski, IAB Polska Joanna Gajewska, Nasza-klasa.pl Marek Woźniak, netPR Michał Macierzyoski, Fundacja InternetPR Maciej Budzich, Mediafun Krzysztof Adamus, Opcom Maciej Zawadzioski, Brand New Media Aleksander Winciorek , Think-a-Head.org
  7. 7. dziękuję

×