Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Sa di kalayuang bayannaninirahan ang Datu na siMakan. Isa syang malupit naDatu. Palagi niyang pinaparusahanang sinumang ma...
Kasama niyang naninirahan angkanyang anak na si Maria. Maganda itoat mabait di tulad ng kanyang ama.Bilang maharlika palag...
Nahulog sila sa isa’t isa kaya’tpalagian ng tumatakas si Maria.Napansin ito ng Datu at minanmananang anak. Nalaman niya na...
Pinarusahan niya ngpagkabilanggo ang sariliniyang anak at si Makisignaman ay itinakda niyangbitayin sa lalong medalingpana...
Isang araw, may naligaw namatandang babae sa kanyangtahanan. Humihingi ito ng tubigdahil siya ay nauuhaw na. Ngubnitdahil ...
Sumunod-sunod ang matandasa kanya at dahil sa sobranggalit, hinarap niya ito atpinagbuhatan ng kamay.
“Ha, yan ang nababagay samatandang hukluban ng kagayamo.” Sabi ng Datu sabay alis.
Naiwan ang matanda na nakasubsob sasahig. Bumangon ito at muling sinundanang Datu. Naabutan niya ito na nakauposa isang ta...
“Ang lakas ng loob mo na mahalinang aking anak. Hindi ka nababagaysa kanya, hampas lupa. Nararapatlamang na parusahan ka n...
Dahil sa galit ng matanda, nagpuntasiya sa tabi ni Makisig at gamit angkanyang kamay, itinulak niya angdalawang kawal na k...
“Ikaw na naman matandang uhaw?Sino ka para gawin yan sa akin?Wala kang karapatan!” sabi ng DatuMakan habang bumababa sakin...
“Walang sinuman ang maaaringlumabag sa batas ko kaya ikaw…”muli sanang pagbubuhatan ng kamayang matanda ngunit napigilan i...
“Sino ako? Ako lang naman ang diwata sakakahuyan at anak ko ang binatang naismong patayin. Tama na ang isang lapat ngiyong...
Habang hawak niya angkamay ng Datu ay nagpalitito ng anyo bilang diwata.
“Ikaw Datu Makan ay masyadongmapagmataas at malupit. Walanghiya na taglay sa katawan. Kaya’tisinusumpa kita sa abot ng aki...
Sa pagbigkas noon ng diwata, isangliwanag ang lumabas at noong ito’ynawala, isang maliit na halaman angnasa gitna ng tangh...
Iyon ang nagging bunga ngsumpa ng diwata. Halaman na satuwing mahahawakan aytumitiklop ang mga dahon nito.Kinalaunan ay ti...
Alamat ng makahiya
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Alamat ng makahiya

10,509 views

Published on

Alamat ng makahiya

 1. 1. Sa di kalayuang bayannaninirahan ang Datu na siMakan. Isa syang malupit naDatu. Palagi niyang pinaparusahanang sinumang magkakasala atlalabag sa batas niya.
 2. 2. Kasama niyang naninirahan angkanyang anak na si Maria. Maganda itoat mabait di tulad ng kanyang ama.Bilang maharlika palagi lamang ito sakanilang balay. Ngunit isang arawtumakas siya at nagputna sakakahuyan. Doo niya nakilala ang isangbinatang si Makisig.
 3. 3. Nahulog sila sa isa’t isa kaya’tpalagian ng tumatakas si Maria.Napansin ito ng Datu at minanmananang anak. Nalaman niya na ito’y maykatagpo sa kakahuyan kaya’t madaliniyang pinahuli ang dalawa sa kanyangmga kawal.
 4. 4. Pinarusahan niya ngpagkabilanggo ang sariliniyang anak at si Makisignaman ay itinakda niyangbitayin sa lalong medalingpanahon.
 5. 5. Isang araw, may naligaw namatandang babae sa kanyangtahanan. Humihingi ito ng tubigdahil siya ay nauuhaw na. Ngubnitdahil sa nakatakda ng bitayin siMakisig ng araw na iyon,nagmamadali ang Datu at hindipinansin ang matanda.
 6. 6. Sumunod-sunod ang matandasa kanya at dahil sa sobranggalit, hinarap niya ito atpinagbuhatan ng kamay.
 7. 7. “Ha, yan ang nababagay samatandang hukluban ng kagayamo.” Sabi ng Datu sabay alis.
 8. 8. Naiwan ang matanda na nakasubsob sasahig. Bumangon ito at muling sinundanang Datu. Naabutan niya ito na nakauposa isang tanghalan. Nagmasid angmatanda at nakita ang isang binata nanakaluhod at may palakol malapit sa ulonito. Nakita rin niya ang isang dalaga naumiiyak at nagpupumiglas sa mganakahawak sa kanya.
 9. 9. “Ang lakas ng loob mo na mahalinang aking anak. Hindi ka nababagaysa kanya, hampas lupa. Nararapatlamang na parusahan ka ngkamatayan.”
 10. 10. Dahil sa galit ng matanda, nagpuntasiya sa tabi ni Makisig at gamit angkanyang kamay, itinulak niya angdalawang kawal na katabi nito.Tinanggal rin niya ang palakol nanakahanda.
 11. 11. “Ikaw na naman matandang uhaw?Sino ka para gawin yan sa akin?Wala kang karapatan!” sabi ng DatuMakan habang bumababa sakinauupuan nito.
 12. 12. “Walang sinuman ang maaaringlumabag sa batas ko kaya ikaw…”muli sanang pagbubuhatan ng kamayang matanda ngunit napigilan ito ngmatanda.
 13. 13. “Sino ako? Ako lang naman ang diwata sakakahuyan at anak ko ang binatang naismong patayin. Tama na ang isang lapat ngiyong maruming palad sa aking pisngi.Hindi ko na hahayaan na saktan mo angkahit sino pa sa bayan na ito.” tugon ngmatanda.
 14. 14. Habang hawak niya angkamay ng Datu ay nagpalitito ng anyo bilang diwata.
 15. 15. “Ikaw Datu Makan ay masyadongmapagmataas at malupit. Walanghiya na taglay sa katawan. Kaya’tisinusumpa kita sa abot ng akingkapangyarihan , ikaw aty titiklop rinsa mga nasasakupan mo.” Sabi ngmatanda.
 16. 16. Sa pagbigkas noon ng diwata, isangliwanag ang lumabas at noong ito’ynawala, isang maliit na halaman angnasa gitna ng tanghalan. Lumapit siMaria upang hawakan ito ngunit angmga dahon nito at tumiklop.
 17. 17. Iyon ang nagging bunga ngsumpa ng diwata. Halaman na satuwing mahahawakan aytumitiklop ang mga dahon nito.Kinalaunan ay tinawag itongMAKAHIYA.

×