Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Historia de Roma

1,390 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Historia de Roma

 1. 1. Historia de Roma<br />Damián Balsa Regueiro e Adrián Muiño Mallada<br />
 2. 2. A lenda<br />Os irmánsRómulo e Remo eranxemelgos,<br />fillos de Marte. <br />Foron abandoados no ríoTíber e foronrecollidos por unha loba que os aleitou e criou.<br />
 3. 3. A Realidade Histórica<br /> Os primeiros habitantes foron diferentes tribos.<br /> Roma xurdiu de 7 outeiros no LaciobañadopoloTíber: O Palatino, Quirinal, Capitolino, Esquilino, Celio, Viminal e Aventino.<br />
 4. 4. A monarquía<br />O rei organizaba a vida social, política e militar. <br /> O rei tiña todos os poderes e antes de morrer tiña que nomear a unsucesor.<br />
 5. 5. SenatusPopulusqueRomanus<br />Dividíase: EnMaxistrado, senado e pobo.<br /> Era a base do novo sistema de goberno (SPQR)<br /> O senado e o pobodirixían o estado mediante maxistraturas.<br />
 6. 6. O senado<br /> Era a máxima autoridade da república.<br />Estaba formado por 300 membros de escano vitalicio.<br />Dirixía a política exterior e calculaba o orzamento militar de cada ano.<br />
 7. 7. O Pobo<br />O pobo, reunido legalmente en asemblea<br />era un alicerce básico na república.<br />Reuníanse e votaban por tribus para<br />elixir os seus representantes, tribunos da plebe.<br />
 8. 8. As Maxistraturas<br />Había dous tipos de maxistrados: <br /> Cónsules: Debían ser sempredous. Tiñan o poder supremo eran xefes do exercito e presidían o senado.<br /> Pretor: Encargado de todo o relacionado cosxuízos, tiña menos importancia ca os cónsules<br />
 9. 9. Novas maxistraturas<br />O tribuno da plebe: Creada para defenderse da opresión dos patricios<br />Edís: Asistían aos tribunos da plebe e controlaban os festexos, mercados, e mesmo, coidaban os templos.<br /> Os censores: Foi esixidapoloscidadáns. A actividade principal era vixiar os costumes dos cidadáns e elaborar o censo.<br /> Os cuestores: taménforonesixidos. Eran os administradores dos cónsules.<br />
 10. 10. A Crisis<br />A crise comezou no século I a.C.<br /> Escandalizou a poboación e rompeu a alianza de Roma co resto de pobos latinos.<br /> A suma da rebelión dos escravos, a chegada dos mercenarios e a falta de exercito ocasiono graves problemas.<br />
 11. 11. O primer triunvirato<br />O primeiro triunvirato estivo constituído por Xullo Cesar, Pompeio e Craso.<br /> A Cesar foilleencargado o goberno da Galia. Cando acabo a súacampañaenfrontarconPompeioenItalia e xurdiu unha Guerra Civil que durou catro anos, saíndo vencedor Cesar. Este logo morreu a mans do seu fillastro Bruto.<br />
 12. 12. O segundo Triunvirato<br />Despois da morte do Cesar empezou a loitapolo poder, que se disputaba entre Lépido Marco Antonio e Octavio.<br /> Lépido retirouse e houbounenfrontamento entre Octavio e Marco Antonio do que saiu vencedor Octavio.<br />
 13. 13. Octavio Primeiro Emperador<br />Octavio creou unha nova forma de goberno , quitando todos os poderes ao pobo, ao senado e aos maxistrados e outorgándosellos a el mesmo.<br />O Imperio Romano naceu o ano 27 a.C. cando a Octavio se lleconcederon os títulos de Augusto e Príncipe.<br />
 14. 14.
 15. 15. Os poderes do Emperador<br /> O emperadortiña todos os poderes políticos xudiciais, e o pobo o senado e os maxistradosnontiñan poder algún. Chegou unpuntoen que os emperadores se crían deuses e se llesdivinizaba. <br />
 16. 16. a sucesión <br /> Octavio procurou garantir a forma política inserindo o método de sucesión dinástica uns dos seus sucesores foron Calígula ou Nerón.<br />Despois os emperadores eran incapaces de solucionar os problemas por eles mesmos e decidiuse que o emperador se elixiría por votación.<br />
 17. 17. A Tetrarquía<br /> Cando o Imperio Romano cumpriu 300 anos empezou a entrar en Crises polasúa enorme extensión as Guerras internas e os ataques dos bárbaros.<br /> O emperador Dioclecianocreu que o imperio era demasiado grande e dividiuno en dous e un emperador e un axudante gobernaban cada parte co cal eran catro gobernadores.<br /> O Imperio Romano de Occidente durou até o ano 476.<br />
 18. 18.
 19. 19. O Exército<br />A forza do exército estaba na unión e concentración de forzas. Para loitar era necesario un xeneral que soubesedirixir pero tamén eran necesarios unshomesfortes; esteshomes non podían ser calquerasenónuns cantos escollidos de haivén o termo lexión, do latín legere “escoller”<br />Cada lexión estaba composta por 60 centurias de 100 homescun total de 6000 homes por lexión.<br />
 20. 20. Formación<br />Aos flancos colocábanse 300 cabaleiros que axudaban a abrir o combate; para ser cabaleirohabía que reunir uns requisitos: ser maior de 17 anos ser forte posuír boa conduta e posuír fortuna.<br />Unlexionariocargabacon moitas cousas a parte da coraza, armas e escudo cada home transportaba unha mochila chea de utensilios que pesaba 40 Kg.<br />
 21. 21. Bibliografía<br />CulturaClásica, 3º ESO. Libro de texto. Editorial Anaya<br />

×