Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

A relixión grega e romana

1,369 views

Published on

Published in: Education, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

A relixión grega e romana

 1. 1. A relixióngrega e romana<br />Vanessa Blanco <br />Estefanía Ibáñez<br />3º A<br />
 2. 2. A relixióngrega<br />
 3. 3. O politeísmo<br />Nunprincipio, os gregos adoraban as pedras como se fosen deuses, logo aosanimais como símbolos sagrados que representan a un<br />deus.<br />Mais tarde adoraron a os deuses con forma humana (antropomórfica). A relixióngrega era politeísta.<br />Os primeirosdeuses que habitaron o Olimpo foron Zeus, pai de todos os deuses, e Hera, a súa esposa.<br />
 4. 4. Os actos de culto <br />Para os gregos todo na vida cotidia era motivo de culto relixioso.<br />Todas as polis gregascompartiron en común unharelixión.<br />
 5. 5. Os sacrificios<br />Podían ser incruentos (sensangue) oucruentos (con sangue).<br />Dividíanse en distintos<br />momentos:<br />-Preparativos<br />-Procesión<br />-Sacrificio<br />-Ofrenda<br />-Banquete<br />
 6. 6. As celebraciónscidadás<br />Eran festas, cada poboacióntiña a súa propia.<br />Entre as competicións deportivas, destacaban os XogosOlímpicos.<br />
 7. 7. Outros Cultos<br />-Misterios de leusis:celebrabanseen honor a deusaDeméter e a suafilla Perséfone.<br />-Orfismo: Ofrecía a esperanza dunha vida inmortal.<br />-Cultos dionisíacos: consistían en orxías e danzas nocturnas nos bosques.<br />
 8. 8. A relixión en Roma<br />
 9. 9. O culto familiar<br />Os lares: protexían o fogar <br />Os penates: procuraban que nunca faltase comida na casa.<br />Os manes: almas que eran o custodio do pai da familia.<br />O xenio: era o anxo dos defuntos da familia<br />
 10. 10. As divinidades narelixión romana<br />Os deuses tiñan forma humana. Consideraban as suas divinidades espirituais incorpóreos as chamaban numina.<br />Cada deus tiña o seu propio poder, aos que había que complacer para protexeraoshumans.<br />O pobo con mais divinidades foi o romano.<br />
 11. 11. Os sacerdotes<br />O que tiña o poder sobre os sacerdotes o pontífice máximo.<br />Os sacerdotes<br />- Augures<br />- Arúspices<br />- Vestales<br />
 12. 12. O culto ao emperador: a apoteosis<br />Os romanos divinizaron ao emperador despois da súamorte .<br />O emperador pasaba a categoría de divino e no seu honor levantaban templos e estatuas e todos os habitantes do impero rendíanlle culto.<br />A apoteosis servíu para manter unida a relixión romana frente os cultos extranxeiros<br />
 13. 13. Bibliografía<br />CulturaClásica, 3º ESO. Libro de texto. Editorial Anaya, pp. 98-103<br />

×