Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

A historia da escritura

1,854 views

Published on

Published in: Education, Technology
 • Be the first to comment

A historia da escritura

 1. 1. A Historia da Escritura Nuria Vázquez Lestón
 2. 2. A Historia da Escritura
 3. 3. Introdución
 4. 4. • Os exipcios usaban a escritura xeroglífica, un tipo de escritura chamada pictográfica que se compoñía de debuxos e signos. Os exipcios representaban en cada xeroglífico un obxecto ou unha idea global. xeroglíficos exipcios
 5. 5. • Os fenicios crearon o primeiro alfabeto fonético, e dicir, un alfabeto no que cada signo representaba un son. • Os gregos elaboraron o seu alfabeto a partir do fenicio; a súa vez, os romanos desenvolveron o seu a partir do grego. alfabeto romano
 6. 6. Do pictograma ao alfabeto Os pictogramas • A pictográfica é unha forma primitiva que consiste en representar ideas por medio de debuxos e signos , chamados pictogramas. pictogramas Os ideogramas • Unha evolución posterior no camiño da escritura o constitúen os ideogramas. Neste caso, os debuxos xa non só representan obxectos concretos e ideas se non que representan palabras. ideogramas
 7. 7. Pictograma: Xeroglíficos Nun principio, o xeroglífico (hieros = sagrado, glyphein = tallar, gravar) foi un signo sagrado, gravado sobre os templos e as tumbas, que representaban aos deuses. Para escribir, os exipcios, utilizaban sobre todo o papiro. Para escribir sobre unha superficie dura, utilizaban un estilete de madeira.
 8. 8. Ideogramas: Chino ou Xaponés Tanto en China como en Xapón existen, na actualidade, sistemas de escritura ideográfica. Para facerse unha idea, o chino conta con 50000 carácteres diferentes. Isto fai que a aprendizaxe de esas linguas requira moito tempo; incluso os seus propios falantes empregan moitos anos en lograr o nivel aceptable no manexo da lingua.
 9. 9. Silabario • Nesta etapa, cada signo representa unha sílaba. É o que se coñece como silabario. Este sistema segue evolucionando e empezan a aparecer as letras, signos ós que se lle da un valor fonético.os signos fonéticos representan sons, non ideas. silabario A escritura cuneiforme • Recibe o seu nome de cuneus, o estilete que se empregaba para gravar os signos sobre taboleiros de arcilla. Esta escritura cambiou co tempo, pasando de ser ideográfica a silábica, e, por último, alfabética. escritura cuneiforme
 10. 10. Os Alfabetos
 11. 11. O alfabeto fenicio • O primeiro alfabeto cuneiforme serviu de base para o posterior alfabeto. Os fenicios, ata o ano 1400 a.C., desenrolaron un abecedario formado por vintedous signos. Era un alfabeto fonético, aínda que só para as consoantes, e dicir, a cada letra correspondíalle un son consonántico. Carecía de signos vocálicos. Os fenicios escribían en papiro, en pergamiño ou en táboas de arxila. Estes materiais non perduran co tempo, e por esa razón non se conservan moitas testemuñas históricas da escritura fenicia.
 12. 12. Alfabeto grego • O alfabeto grego procede do fenicio, con algunhas modificacións; por exemplo, incorporáronse as vogais e engadíronse novas consoantes. Todos os alfabetos utilizados hoxe en Europa proceden do alfabeto grego. alfabeto grego Alfabeto latino • O alfabeto latino non procede directamente do alfabeto grego, senón do etrusco, que a súa vez, e unha variante do alfabeto grego. O alfabeto latino consta de vinte e tres letras. A principal novidade deste alfabeto consistiu en adoptar a grafía “c” para o son “k”. Os romanos difundiron o alfabeto coa súa lingua, con algunhas modificacións feitas na Idade Media. É o alfabeto que utilizamos nó s hoxe en día.
 13. 13. Cirílico • O alfabeto cirílico foi inventado no século X por un misioneiro do Imperio bizantino en Bulgaria. Este alfabeto está baseado no abecedario grego. O idioma é o eslavo eclesiástico antigo. Este idioma usouse pola Igrexa ortodoxa rusa. No século XIV nace o eslavo eclesiástico, usado hoxe en día no culto. alfabeto cirílico o ruso
 14. 14. Outros alfabetos Morse • O código morse o tamén coñecido como alfabeto morse é un sistema de representación de letras e números mediante sinais emitidas deforma intermitente. código morse ou alfabeto morse Braille • O braille é un sistema de lectura e escritura táctil pensado para persoas cegas. Foi ideado por o francés Louis Braille a mediados do século XIX. Cando tiña 13 anos, o director da escola de cegos e xordos de París , onde estudaba, pediulle que probara un sistema de lecto-escritura táctil inventado por un militar. Braille descubriu que o sistema funcionaba e o reinventou utilizando un sistema de 8 puntos. Ao paso do tempo o simplificou deixando no sistema 6 puntos.
 15. 15. Soportes antigos de escritura Pedra Arxila Cera Madeira Papiro Pergamiño
 16. 16. Soportes novos de escritura Telefono móbil Papel Ordenador

×