Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
CONTINGUTS:0.- Redacció i aprovació1.- Calendari curs 2010- 20112.- Oferta educativa de l’INS Andreu Nin3.- Òrgans de gove...
Generalitat de Catalunya                                  DOCUMENT           ...
Generalitat de Catalunya                                    DOCUMENT          ...
Generalitat de Catalunya                                    DOCUMENT         ...
Generalitat de Catalunya                                   DOCUMENT          ...
Generalitat de Catalunya                                   DOCUMENT          ...
Generalitat de Catalunya                              DOCUMENT                ...
Generalitat de Catalunya                                 DOCUMENT            ...
Generalitat de Catalunya                                 DOCUMENT             ...
Generalitat de Catalunya                                   DOCUMENT           ...
Generalitat de Catalunya                                        DOCUMENT      ...
Generalitat de Catalunya                                     DOCUMENT        ...
Generalitat de Catalunya                                         DOCUMENT    ...
Generalitat de Catalunya                                   DOCUMENT           ...
Generalitat de Catalunya                                   DOCUMENT           ...
Generalitat de Catalunya                                  DOCUMENT           ...
Generalitat de Catalunya                                   DOCUMENT          ...
Generalitat de Catalunya                                  DOCUMENT           ...
Generalitat de Catalunya                                   DOCUMENT          ...
Generalitat de Catalunya                                  DOCUMENT           ...
Generalitat de Catalunya                                   DOCUMENT           ...
Generalitat de Catalunya                                   DOCUMENT           ...
Generalitat de Catalunya                                  DOCUMENT           ...
Generalitat de Catalunya                                   DOCUMENT           ...
Generalitat de Catalunya                                   DOCUMENT           ...
Generalitat de Catalunya                                   DOCUMENT           ...
Generalitat de Catalunya                                  DOCUMENT            ...
Generalitat de Catalunya                                   DOCUMENT           ...
Generalitat de Catalunya                                    DOCUMENT          ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Guia de l'alumne 10 11 eso

829 views

Published on

Published in: Technology, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Guia de l'alumne 10 11 eso

 1. 1. CONTINGUTS:0.- Redacció i aprovació1.- Calendari curs 2010- 20112.- Oferta educativa de l’INS Andreu Nin3.- Òrgans de govern4.- Distribució dels espais i aules5.- Serveis6.- Horari7.- Currículum ESO8.- Estructura organitzativa de l’ESO9.- Treball de síntesi i projecte de recerca10.- Normes de convivència del centre i procediment sancionador
 2. 2. Generalitat de Catalunya DOCUMENT CODI Departament d’Educació GUIA ALUMNE/A D’ESO Reg.pla- INS Andreu Nin ( pla d’acollida) acollida.eso.ea.qlt#curs0.-REDACCIÓ I APROVACIÓ Aquesta guia de l’alumne/a ha estat redactat en el marc del PAT, dins elcontext del Pla Estratègic de Qualitat i millora contínua, en el qual es trobaimmers l’INS Andreu Nin.Documents marcs:Documents Relació amb el PAT- Pla d’acollida On es recullen les directius de l’institut en matèria d’atenció a l’alumnat i fomenta una Pla d’Acció Tutorial (PAT) atenció integral des de totes les vessants. Posant un especial interès en l’orientació personal, educativa i professional On es recullen totes les accions i documents a desplegar en l’acollida de la diversitat El Pla d’Acollida d’alumnes que arriben al centre, així com dels professors/es i tutors/es. On s’hi troben reflectides les notes d’identitat del centre, la seva filosofia i les línies El Projecte Educatiu ( PEC) pedagògiques que el caracteritzen. On es defineixen les capacitats prioritàries i la implicació de les diferents àrees en el El Projecte Curricular de Centre (PCC) desenvolupament del PAT. Que apunta cap a una millora de la qualitat en l’atenció educativa de la diversitat d’alumnes del centre, així com en la major incorporació El Pla estratègic del centre (PE) de les TIC en els processos d’ensenyament- aprenentatge. Que té com a principal objectiu revisar tots els processos que es duen a terme en el marc El Pla de Qualitat i Millora (QiM) del centre per tal de millorar-los i unificar-los. A on trobem les funcions dels tutors, la El Reglament de Règim Interior (RRI) normativa de comportaments dels alumnes,..Vigència i revisions: La vigència inicial del present PAT de Centre serà de 3 cursos complet a partir de ladata d’aprovació. I de les guies d’alumnes emmarcades dins del Pla d’acollida d’un curslectiu. VERSIÓ V 2.0 ELABORAT Direcció ENTRADA EN VIGOR 1-09-2010 ARXIU Reg.pla-acollida.eso.ea.qlt#curs Pàgina 2 de 29 Aquest document pot quedar obsolet un cop imprés
 3. 3. Generalitat de Catalunya DOCUMENT CODI Departament d’Educació GUIA ALUMNE/A D’ESO Reg.pla- INS Andreu Nin ( pla d’acollida) acollida.eso.ea.qlt#cursControl de canvis:Data Revisió Número Revisat per: Modificacions revisió30 de Juliol 2010 V 2.0 Coordinadora - Canvi de IES a INS Pedagògica - calendari escolar - Organització d’aules - El currículum de 1r d’ESO - Organització de les optatives de 1r a 3r i l’explicació de les optatives de 4t. - normes d’ús dels ordinadors a l’aula -Procediment sancionador VERSIÓ V 2.0 ELABORAT Direcció ENTRADA EN VIGOR 1-09-2010 ARXIU Reg.pla-acollida.eso.ea.qlt#curs Pàgina 3 de 29 Aquest document pot quedar obsolet un cop imprés
 4. 4. Generalitat de Catalunya DOCUMENT CODI Departament d’Educació GUIA ALUMNE/A D’ESO Reg.pla- INS Andreu Nin ( pla d’acollida) acollida.eso.ea.qlt#curs1.- CALENDARI CURS 2010- 2011PRIMER TRIMESTRESETEMBREDL Dt DC Dj DV DS DG 2- Elecció optatives ESO 1 2 3 4 5 2- Reunió amb els pares de 1r d’ESO 7 - Inici classes ESO/BAT /CFGM 6 7 8 9 10 11 12 14-Inici classes CFGS13 14 15 16 17 18 1920 21 22 23 24 25 26 27-28 Activitats de pre-avaluació27 28 29 30OCTUBREDL DT DC DJ DV DS DG 1 2 3 4-Reunió pares 1r i 3r4 5 6 7 8 9 10 5- Reunió pares 2n i 4t11 12 13 14 15 16 1718 19 20 21 22 23 2425 26 27 28 29 30 31NOVEMBREDL DT DC DJ DV DS DG1 2 3 4 5 6 78 9 10 11 12 13 1415 16 17 18 19 20 21 26- Últim dia 1r trimestre ESO/1r BAT/ CF22 23 24 25 26 27 2829 30Anotacions 1r trimestre VERSIÓ V 2.0 ELABORAT Direcció ENTRADA EN VIGOR 1-09-2010 ARXIU Reg.pla-acollida.eso.ea.qlt#curs Pàgina 4 de 29 Aquest document pot quedar obsolet un cop imprés
 5. 5. Generalitat de Catalunya DOCUMENT CODI Departament d’Educació GUIA ALUMNE/A D’ESO Reg.pla- INS Andreu Nin ( pla d’acollida) acollida.eso.ea.qlt#cursSEGON TRIMESTREDESEMBREDL Dt DC Dj DV DS DG 1 2 3 4 5 7- FESTA LLIURE DISPOSICIÓ6 7 8 9 10 11 1213 14 15 16 17 18 1920 21 22 23 24 25 2627 28 29 30 31GENERDL DT DC DJ DV DS DG 1 2 7- FESTA LLIURE DISPOSICIÓ3 4 5 6 7 8 9 14- Final 1r quadrimestre10 11 12 13 14 15 1617 18 19 20 21 22 23 29- PORTES OBERTES ESO24 25 26 27 28 29 3031FEBRERDL DT DC DJ DV DS DG 1 2 3 4 5 67 8 9 10 11 12 1314 15 16 17 18 19 2021 22 23 24 25 26 2728MARÇDL DT DC DJ DV DS DG 4 - Últim dia 2n trimestre ESO/1r BAT/ CF 1 2 3 4 5 67 8 9 10 11 12 13 14-17-Proves de recuperació pendents del curs anterior14 15 16 17 18 19 2021 22 23 24 25 26 2728 29 30 31Anotacions 2n trimestre VERSIÓ V 2.0 ELABORAT Direcció ENTRADA EN VIGOR 1-09-2010 ARXIU Reg.pla-acollida.eso.ea.qlt#curs Pàgina 5 de 29 Aquest document pot quedar obsolet un cop imprés
 6. 6. Generalitat de Catalunya DOCUMENT CODI Departament d’Educació GUIA ALUMNE/A D’ESO Reg.pla- INS Andreu Nin ( pla d’acollida) acollida.eso.ea.qlt#cursTERCER TRIMESTREABRILDL DT DC DJ DV DS DG 1 2 34 5 6 7 8 9 1011 12 13 14 15 16 17 11 al 15- Sortides final d’etapa, colònies,... 14 i 15- Jornades Culturals18 19 20 21 22 23 2425 26 27 28 29 30MAIGDL DT DC DJ DV DS DG 12 3 4 5 6 7 8 7- PORTES OBERTES POST-OBLIGATORIS9 10 11 12 13 14 1516 17 18 19 20 21 2223 24 25 26 27 28 29 30- FESTA DE LLIURE DISPOSICIÓ30 31JUNYDL Dt DC Dj DV DS DG 1 2 3 4 5 3-Últim dia classes 3r trimestre6 7 8 9 10 11 12 6-10-treball síntesi de 1r i 3r13 14 15 16 17 18 19 13-Exposició oral treball síntesi 14-17 proves per recuperar i per pujar nota20 21 22 23 24 25 26 20-Tria d’optatives pel curs 2011-2012 i activitats culturals 21- Sortida final de curs ESO. 22- Últim dia de curs. FESTA i ENTREGA DE NOTES.27 28 29 30Anotacions 3r trimestre VERSIÓ V 2.0 ELABORAT Direcció ENTRADA EN VIGOR 1-09-2010 ARXIU Reg.pla-acollida.eso.ea.qlt#curs Pàgina 6 de 29 Aquest document pot quedar obsolet un cop imprés
 7. 7. Generalitat de Catalunya DOCUMENT CODI Departament d’Educació GUIA ALUMNE/A D’ESO Reg.pla- INS Andreu Nin ( pla d’acollida) acollida.eso.ea.qlt#curs TELÈFONS D’INTERÈS ENTITAT TELÈFONVERSIÓ V 2.0ELABORAT DireccióENTRADA EN VIGOR 1-09-2010ARXIU Reg.pla-acollida.eso.ea.qlt#curs Pàgina 7 de 29 Aquest document pot quedar obsolet un cop imprés
 8. 8. Generalitat de Catalunya DOCUMENT CODI Departament d’Educació GUIA ALUMNE/A D’ESO Reg.pla- INS Andreu Nin ( pla d’acollida) acollida.eso.ea.qlt#curs2.-OFERTA EDUCATIVA DE L’IES ANDREU NINESOBATXILLERAT  Modalitat de Ciències i tecnologia  Modalitat d’Humanitats i Ciències socialsCURS DE PREPARACIÓ A LES PROVES D’ACCÉS A CFGSCICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ  CFGM de Gestió Administrativa  CFGM d’Instal·lacions Elèctriques i automàtiques.  CFGM de Comerç  CFGM d’Electromecànica de vehicles  CFGM d’Atenció sociosanitària.CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR  CFGS d’Administració i finances  CFGS d’Instal·lacions Electrotècniques.  CFGS de Gestió Comercial i màrqueting.  CGGS d’Educació infantil.  CFGS d’Automoció. VERSIÓ V 2.0 ELABORAT Direcció ENTRADA EN VIGOR 1-09-2010 ARXIU Reg.pla-acollida.eso.ea.qlt#curs Pàgina 8 de 29 Aquest document pot quedar obsolet un cop imprés
 9. 9. Generalitat de Catalunya DOCUMENT CODI Departament d’Educació GUIA ALUMNE/A D’ESO Reg.pla- INS Andreu Nin ( pla d’acollida) acollida.eso.ea.qlt#curs3.-ORGANS DE GOVERNEQUIP DIRECTIUDIRECTORA: SUSANA ECAY JARDÍCAP D’ESTUDIS: MONTSERRAT JAÉN GARCÍASECRETARI: JORDI MONTELLS LLOREDACOORDINADORA PEDAGÒGICA: MAR GARCIA PUERTOCAP D’ESTUDIS ADJUNT C.F.: SONIA MORA MORACAP D’ESTUDIS ADJUNT ESO: NÚRIA GARDUÑO ARADILLASCOORDINACIONS :COORDINADORES D’ESO: DOLORS SOLÉ ( 1r i 2n d’ESO) CARMINA RODRÍGUEZ ( 3r i 4t d’ESO)COORDINADOR DE BATX: JORDI FONTCOORDINADORA FCT: EVA CASAS AGUSTENCHCOORDINADORA LIC: ROSA CAMPS VERSIÓ V 2.0 ELABORAT Direcció ENTRADA EN VIGOR 1-09-2010 ARXIU Reg.pla-acollida.eso.ea.qlt#curs Pàgina 9 de 29 Aquest document pot quedar obsolet un cop imprés
 10. 10. Generalitat de Catalunya DOCUMENT CODI Departament d’Educació GUIA ALUMNE/A D’ESO Reg.pla- INS Andreu Nin ( pla d’acollida) acollida.eso.ea.qlt#curs4.-DISTRIBUCIÓ DELS ESPAIS I AULESEl nostre Institut té una configuració singular que influeix molt en la sevaorganització. Estem distribuïts en dos espais separats per les seves respectivestanques. En un espai es troben els edificis A i B, on trobem 3r i 4t de l’ESO,Batxillerat i les diferents especialitats de cicles formatius. I en un altre espaitrobem l’edifici C on trobem bàsicament 1r i 2n de l’ESO, però també CF.La nomenclatura de les aules ve donada per una lletra i dos números:Lletra: indica l’edifici on està l’aula: A, B, C i tallers.Primera xifra: Indica la planta on està l’aula: 0 és la planta baixa, 1 primeraplanta i 2 segona planta.Segona xifra: Indica el número de l’aula.Exemple: Aula C24, és l’edifici C, segon pis, aula 4.Les aules específiques tenen el seu propi nom:IDIOM 1: és l’aula d’idiomes de l’edifici C.INFO2: és l’aula d’informàtica de l’edifici B.Els cicles formatius tenen cadascun les seves aules específiques. VERSIÓ V 2.0 ELABORAT Direcció ENTRADA EN VIGOR 1-09-2010 ARXIU Reg.pla-acollida.eso.ea.qlt#curs Pàgina 10 de 29 Aquest document pot quedar obsolet un cop imprés
 11. 11. Generalitat de Catalunya DOCUMENT CODI Departament d’Educació GUIA ALUMNE/A D’ESO Reg.pla- INS Andreu Nin ( pla d’acollida) acollida.eso.ea.qlt#curs EDIFICI A Planta baixaDP. WC Biblioteca Sala WC WC A01 DEP. A03ORIEN CastigatsTACIÓ ENTRADA AULA SOCIAL 3 ESO DDESPA MATESTXOSDP.CATAL Dire cció SecretariaÀ SALA PROFES Planta primera A13 A14 A15 A16 AULA 3 ESO C 2 BAT 4 ESO B DIV DIBUIX A12 A11 A19 A18 A17 3 ESO B 3 ESO A 4 ESO C DIV 4 ESO A VERSIÓ V 2.0 ELABORAT Direcció ENTRADA EN VIGOR 1-09-2010 ARXIU Reg.pla-acollida.eso.ea.qlt#curs Pàgina 11 de 29 Aquest document pot quedar obsolet un cop imprés
 12. 12. Generalitat de Catalunya DOCUMENT CODI Departament d’Educació GUIA ALUMNE/A D’ESO Reg.pla- INS Andreu Nin ( pla d’acollida) acollida.eso.ea.qlt#curs EDIFICI B Planta baixaSala LAB 4 Aula ComerçD’Actes Lab. Física DEP. EXPERIMENTALSWC WC B02 B01 DP. LAB 3 1 BAT B 1 BAT A EF Lab. Química Planta primera B11 INF 3 Dep. GEST. WC WC INF 2 Automoció Informàt. Admin. PRÀC. Informática LAB 5 GESTIÓ GESTIÓ ADMINISTRATIVA IDIOM 2 Lab. Biolog COMERCIAL Idiomes VERSIÓ V 2.0 ELABORAT Direcció ENTRADA EN VIGOR 1-09-2010 ARXIU Reg.pla-acollida.eso.ea.qlt#curs Pàgina 12 de 29 Aquest document pot quedar obsolet un cop imprés
 13. 13. Generalitat de Catalunya DOCUMENT CODI Departament d’Educació GUIA ALUMNE/A D’ESO Reg.pla- INS Andreu Nin ( pla d’acollida) acollida.eso.ea.qlt#curs EDIFICI C Planta baixa PATI TECN 1 Sala Cap Sala Aula Pares Estudis Aula Tecno Profes d’Acollida MENJADOR WC Consergeria INF 1 EDU. INF. Planta primeraMUS C11 C12 C13 C14 DIV 1 BIBLIOT. IDIOM1 1 ESO A 1 ESO B 1 ESO C 1 ESO DLAB 2 LAB 1 VERSIÓ V 2.0 ELABORAT Direcció ENTRADA EN VIGOR 1-09-2010 ARXIU Reg.pla-acollida.eso.ea.qlt#curs Pàgina 13 de 29 Aquest document pot quedar obsolet un cop imprés
 14. 14. Generalitat de Catalunya DOCUMENT CODI Departament d’Educació GUIA ALUMNE/A D’ESO Reg.pla- INS Andreu Nin ( pla d’acollida) acollida.eso.ea.qlt#cursPlanta segona C21 C22 C23 C24 C25 2 ESO A 2 ESO B 2 ESO C 2 ESO D DIV5.-SERVEIS CONSERGERIA SECRETARIAHorari consergeria 1er Cicle de l’ESO: mateix Horari d’atenció al públic:horari de l’ESO Matins de 10 a 13 h.Tef: 977 15 70 13 Horari alumnes del centre:Horari consergeria: de 8,30h a 21,30 h. Matins: 11,30 a 12 h.Tef: 977 15 71 30 Tardes: 18,15 a 18,45 h. (Dll, Dm i Dj) BIBLIOTECA MEDIACIÓHorari biblioteca edifici C és l’hora del pati. Bústia de servei de mediació : RecepcióHorari de Biblioteca edifici A és a l’hora del edificis de C i d’edifici A.pati i de 5’30 a 9’00 els dies que especifica ala porta de la mateixa biblioteca. QUEIXES I SUGGERIMENTS ALUMNES PADRINSBústia de queixes i suggeriments: Recepció El tutor/a t’informarà sobre aquest programaedificis de C i d’edifici A. per ajuda als companys nouvinguts. MENJADOR TRANSPORT ESCOLARÉs un servei que depèn del Consell Comarcal, És un servei del Consell Comarcal i deels alumnes de fora del Vendrell tenen dret a l’ajuntament. I s’ha d’anar a les seves oficinesmenjador gratuït, els alumnes del Vendrell o a gestionar-ho.rodalies que no estiguin becats parlar ambl’empresa gestora. El menjador es troba al’edifici C. VERSIÓ V 2.0 ELABORAT Direcció ENTRADA EN VIGOR 1-09-2010 ARXIU Reg.pla-acollida.eso.ea.qlt#curs Pàgina 14 de 29 Aquest document pot quedar obsolet un cop imprés
 15. 15. Generalitat de Catalunya DOCUMENT CODI Departament d’Educació GUIA ALUMNE/A D’ESO Reg.pla- INS Andreu Nin ( pla d’acollida) acollida.eso.ea.qlt#curs6.- HORARIHorari marc ESODilluns, Dimarts i Dijous: Matins de 8,30 a 13,50 Tarda de 15,30 a 17,30Dimecres: Matins de 8,30 a 12,55 h.Divendres: Matins de 8,30 a 13,50 h. HORA DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES8,309,309,3010,3010,3011,3011,3012,00 PATI12,0012,5512,5513,5015,3016,3016,3017,30 VERSIÓ V 2.0 ELABORAT Direcció ENTRADA EN VIGOR 1-09-2010 ARXIU Reg.pla-acollida.eso.ea.qlt#curs Pàgina 15 de 29 Aquest document pot quedar obsolet un cop imprés
 16. 16. Generalitat de Catalunya DOCUMENT CODI Departament d’Educació GUIA ALUMNE/A D’ESO Reg.pla- INS Andreu Nin ( pla d’acollida) acollida.eso.ea.qlt#cursTUTORMATÈRIA NOM DEL PROFESSOR/A VERSIÓ V 2.0 ELABORAT Direcció ENTRADA EN VIGOR 1-09-2010 ARXIU Reg.pla-acollida.eso.ea.qlt#curs Pàgina 16 de 29 Aquest document pot quedar obsolet un cop imprés
 17. 17. Generalitat de Catalunya DOCUMENT CODI Departament d’Educació GUIA ALUMNE/A D’ESO Reg.pla- INS Andreu Nin ( pla d’acollida) acollida.eso.ea.qlt#curs7.- CURRÍCULUM ESOLa distribució curricular que tenim en aquesta etapa és la següent:Cursos de primer a tercer. Mitjana setmanal d’hores per matèriaMatèries 1r 2n 3rLlengua catalana i literatura 3 3 3Llengua castellana i literatura 3 3 3Llengua estrangera 3 3 3Matemàtiques 3 3 3Ciències de la naturalesa 3 3 4Ciències socials, geografia i història 3 3 3Educació física 2 2 2Música 3 2 0Educació visual i plàstica 0 0 2Tecnologia 2 2 2Educació per a la ciutadania 0 0 1Religió o alternativa ( Comprensió lectora) 2 2 1Tutoria 1 1 1Matèries optatives 2 3 2Total setmanal 30 30 30*A més d’aquestes hores setmanals els alumnes han cursar el treball de síntesi de manera intensiva.Quart curs. Mitjana setmanal d’hores per matèria 4tMatèriesLlengua catalana i literatura 3Llengua castellana i literatura 3Llengua estrangera 3Matemàtiques 3Ciències socials, geografia i història 3Educació eticocívica 1Educació física 2Projecte de recerca 1Religió o alternativa ( comprensió lectora) 1Tutoria 1Matèries optatives especifiques 9Total setmanal 30Per poder tractar de forma adequada la diversitat el centre comptem amb:  Una Aula d’ Acollida  Tres grups de diversificació curricular.  Una Unitat d’ Escolarització Compartida VERSIÓ V 2.0 ELABORAT Direcció ENTRADA EN VIGOR 1-09-2010 ARXIU Reg.pla-acollida.eso.ea.qlt#curs Pàgina 17 de 29 Aquest document pot quedar obsolet un cop imprés
 18. 18. Generalitat de Catalunya DOCUMENT CODI Departament d’Educació GUIA ALUMNE/A D’ESO Reg.pla- INS Andreu Nin ( pla d’acollida) acollida.eso.ea.qlt#curs  Grups flexibles  Desdoblaments  Atencions indidualitzadesLes matèries comunsDe 1r a 3r els alumnes tenen 28 hores setmanals de matèries comuns d’untotal de 30 h. (per veure-les mirar el quadre de més amunt), en canvi elsalumnes de quart només tenen 21 hores de matèries comuns d’un total de 30 hsetmanals ( per veure-les mirar el quadre de més munt).Les matèries optativesDe primer a tercer de l’ESO els alumnes han d’escollir a l’inici de setembre unasèrie d’optatives, que faran durant tot el curs. La distribució d’optatives segueixuna mena d’itineraris i els alumnes han d’escollir a l’inici de curs les optativesque apareixen agrupades, i això vol dir que els alumnes que agafan l’itinerari 2primer faran una les matèries que posa a l’itinerari 2 i després l’altre. Lesoptatives seran quadrimestrals o trimestrals.A 1r d’ESO l’oferta és la següent: - Itinerari 1:Francès (tot el curs)* - Itinerari 2: Dibuix / Tecnologia - Itinerari 3: Informàtica / Comunicació entre iguals ( Padrins) / Festes i tradicions populars. - Itinerari 4 : C. Socials / MatemàtiquesA 2n d’ESO l’oferta és la següent: - Itinerari 1: Francès (tot el curs)* - Itinerari 2: Teatre Comenius (tot el curs) - Itinerari 3: Dibuix / Mapes i gràfics (Ciències Socials) / Informàtica / Introducció a la mediació / Coneixem els monestirs del cister. ( S’hauran d’escollir 3) - VERSIÓ V 2.0 ELABORAT Direcció ENTRADA EN VIGOR 1-09-2010 ARXIU Reg.pla-acollida.eso.ea.qlt#curs Pàgina 18 de 29 Aquest document pot quedar obsolet un cop imprés
 19. 19. Generalitat de Catalunya DOCUMENT CODI Departament d’Educació GUIA ALUMNE/A D’ESO Reg.pla- INS Andreu Nin ( pla d’acollida) acollida.eso.ea.qlt#cursA 3r d’ESO l’oferta és la següent: - Itinerari 1: Francès (tot el curs)* - Itinerari 2: Equip de mediació (tot el curs) - Itinerari 3: Informàtica / Dibuix / Cultura Clàssica / Introducció a la història de l’art ( C. Socials) ( S’hauran d’escollir 3)*La matèria de francès és de continuïtat al llarg de l’ESO, això vol dir que si un/a alumne/a volfer francès a 2n d’ESO i no la fet a 1r d’ESO no podrà cursar francès. O si un/a alumne/a agafafrancès a 1r i al canviar de curs no comunica que vol no continuar passarà automàticament afrancès a segon.A 4 d’ESO lalumnat ha de cursar tres matèries optatives específiques (matèries que de 1r a 3 han estat comuns) a raó de tres hores setmanals dentreles següents: • Biologia i geologia. • Física i química. • Educació visual i plàstica (dibuix tècnic). • Educació visual i plàstica (dibuix artístic). • Música. • Tecnologia. • Informàtica. • Llatí. • Segona llengua estrangera (Francès). (* Per aquells alumnes que l’han cursat a 1r, 2n i 3r d’ESO)En l’elecció d’aquestes matèries els alumnes han de tenir molt present quinsestudis volen fer a l’acabar l’ESO, ja que aquestes matèries marcaran allò quepuguin realitzar amb posterioritat.8.- ESTRUCTURA ORGANITZATIVA DE L’ESOPer poder atendre millor a tot l’alumnat s’ofereixen agrupaments flexibles,desdoblaments a quasi tots els nivells i treball per projectes (de 2n fins a 4t del’ESO), així com atencions individuals per aquells alumnes que així honecessitin. VERSIÓ V 2.0 ELABORAT Direcció ENTRADA EN VIGOR 1-09-2010 ARXIU Reg.pla-acollida.eso.ea.qlt#curs Pàgina 19 de 29 Aquest document pot quedar obsolet un cop imprés
 20. 20. Generalitat de Catalunya DOCUMENT CODI Departament d’Educació GUIA ALUMNE/A D’ESO Reg.pla- INS Andreu Nin ( pla d’acollida) acollida.eso.ea.qlt#cursL’aula d’acollida i els grups de diversificació curricular són recursostransversals, dels quals es poden aprofitar alumnes de tota l’ESO.L’aula oberta.L’aula oberta té com a finalitat afavorir que l’alumnat que ho requereixi puguiassolir els objectius i les competències bàsiques de l’etapa i obtenir el títol degraduat en educació secundària obligatòria mitjançant una organització decontinguts i matèries del currículum diferent a l’establerta amb caràcter generali una metodologia específica i personalitzada.La participació a l’aula oberta es presentarà als alumnes com una oportunitatper millorar els seus aprenentatges i assolir les competències bàsiques i, pertant, es requerirà el compromís d’aprofitar loportunitat que se’ls ofereix. Elsalumnes es podran incorporar en qualsevol moment del curs.L’aula d’acollida.El centre compta amb un aula d’acollida amb 2 professors/es. El númerod’alumnes va variant al llarg del curs, ja que alguns s’incorporen a l’aulaordinària a temps complert i altres entren de nou degut a la matricula viva, peròde mitja hi ha uns 35 alumnes.9.- TREBALL DE SÍNTESI i PROJECTE DE RECERCAEl Treball de Síntesi a l’ESO.El treball de síntesi és format per un conjunt d’activitats d’ensenyament iaprenentatge que impliquen una feina interdisciplinària afavoridora de laintegració de coneixements i del treball en equip, tant per part de l’alumnat comdel professorat. Aquestes activitats estan concebudes per avaluar si s’hanassolit, i fins a quin punt, els objectius establerts pel centre en la sevaprogramació i, en particular, els objectius establerts en les diverses matèriescurriculars. Durant el treball de síntesi l’alumnat haurà de demostrar proucapacitat d’autonomia en l’organització del seu treball individual, i també decooperació i col·laboració en el treball en equip. VERSIÓ V 2.0 ELABORAT Direcció ENTRADA EN VIGOR 1-09-2010 ARXIU Reg.pla-acollida.eso.ea.qlt#curs Pàgina 20 de 29 Aquest document pot quedar obsolet un cop imprés
 21. 21. Generalitat de Catalunya DOCUMENT CODI Departament d’Educació GUIA ALUMNE/A D’ESO Reg.pla- INS Andreu Nin ( pla d’acollida) acollida.eso.ea.qlt#cursL’equip de professors programarà un seguit d’activitats interdisciplinàriesrelacionades amb diferents matèries del currículum comú de l’alumnat lligadesamb àmbits = competències bàsiques. L’eix central dels treball de síntesi de 1ra 3r de l’ESO és El Vendrell des de diferents perspectives: 1) A 1r d’ESO tracta Cultura i tradicions al Vendrell 2) A 2n d’ESO tracta l’evolució històrica del Vendrell 3) A 3r d’ESO tracta El desenvolupament demogràfic, urbanístic i serveis del VendrellAlgunes nomes del treball de síntesi són:  Grups de 4 ó 5 alumnes heterogenis.  Activitats individuals i en grups, distribuïdes en àmbits, basades en les competències bàsiques.  Cada dos grups d’alumnes tindran un professor-tutor amb la finalitat de fer el seguiment i d’orientar-los per la preparació de l’exposició oral del treball.  Els alumnes romandran al centre al matí, a la tarda hi haurà activitats obertes, és a dir, que els alumnes que vulguin consultar, resoldre dubtes,etc, poden quedar-se en el centre. El professorat de la tarda estarà per controlar les aules i solucionar possibles incidències. Els alumnes hauran de portar una justificació de casa si no venen al centre.Es farà una avaluació integrada de l’assoliment dels objectius de les diferentsactivitats desenvolupades en el treball de síntesi, tant les de treball individualcom les de treball en equip. La qualificació del treball de síntesi es computadins de la qualificació del bloc de matèries optatives.El treball de síntesi admet diverses formes organitzatives però al nostre institutes fa de forma intensiva, concentrant totes les activitats en un període que potoscil·lar entre els tres i els cinc dies i que acaba amb una defensa oral deltreball realitzat. VERSIÓ V 2.0 ELABORAT Direcció ENTRADA EN VIGOR 1-09-2010 ARXIU Reg.pla-acollida.eso.ea.qlt#curs Pàgina 21 de 29 Aquest document pot quedar obsolet un cop imprés
 22. 22. Generalitat de Catalunya DOCUMENT CODI Departament d’Educació GUIA ALUMNE/A D’ESO Reg.pla- INS Andreu Nin ( pla d’acollida) acollida.eso.ea.qlt#cursEl projecte de recerca a 4t d’ESOEn el 4t curs tot l’alumnat ha de realitzar un projecte de recerca en equip.Aquest projecte està constituït per un conjunt d’activitats de descoberta irecerca realitzades per l’alumnat entorn d’un tema escollit i acotat, en part, perl’alumnat mateix i sota el guiatge del professorat. Al llarg del projecte,l’alumne/a ha de demostrar capacitat d’autonomia i iniciativa en l’organitzaciódel seu treball individual, i també de responsabilitat, cooperació i col·laboracióen el desenvolupament de projectes en comú.El projecte de recerca consta d’una sèrie de tasques que es poden construir apartir de situacions, problemes o preguntes inicials, sobre les quals l’alumnat,en grups reduïts, ha de plantejar una hipòtesi o objectiu, planificar el mètode deresolució, integrar informació procedent de diverses fonts i, finalment, arribar aunes conclusions argumentades per mitjà d’un informe escrit i una breuexposició oral. Per fer aquest treball previ l’alumne/a compta amb un dossierque el/la va guiant.El projecte de recerca ha de tenir un caràcter obert , que permeti comprovar elgrau d’autonomia de l’alumnat en la planificació de les accions a emprendre perassolir els objectius previstos i donar resposta als problemes plantejats, permitjà del treball en equip.L’objectiu del projecte de recerca és contribuir al desenvolupament de lescompetències bàsiques de l’ESO.Organització del projecte de recercaLa realització del projecte de recerca té una durada aproximada de 35 horeslectives i es pot distribuir temporalment de manera flexible al llarg del curs o béconcentrada en un període determinat.A l’ Institut Andreu Nin el curs 10-11 el projecte de recerca es fa una hora a lasetmana amb dos professors/es que guiaran la feina dels diferents grups d’alumnes. VERSIÓ V 2.0 ELABORAT Direcció ENTRADA EN VIGOR 1-09-2010 ARXIU Reg.pla-acollida.eso.ea.qlt#curs Pàgina 22 de 29 Aquest document pot quedar obsolet un cop imprés
 23. 23. Generalitat de Catalunya DOCUMENT CODI Departament d’Educació GUIA ALUMNE/A D’ESO Reg.pla- INS Andreu Nin ( pla d’acollida) acollida.eso.ea.qlt#cursAvaluació del projecte de recercaEs valorarà principalment el procés global del treball realitzat i la perseverançaen la consecució de les fites proposades, i no únicament els resultats obtinguts. - 50% de valoració dels tutors/es del treball, a on es valora: l’autonomia, motivació, tasques realitzades,... - 30% de valoració del treball escrit que el posa el tribunal de projecte ( tutor/a+ 2 professor/a de l’equip docent). - 20% de valoració de l’exposició oral que el posa el tribunal de projecte ( tutor/a+ 2 professor/a de l’equip docent).La qualificació final és individual, i s’assignarà una qualificació específica a lamatèria "Projecte de recerca". VERSIÓ V 2.0 ELABORAT Direcció ENTRADA EN VIGOR 1-09-2010 ARXIU Reg.pla-acollida.eso.ea.qlt#curs Pàgina 23 de 29 Aquest document pot quedar obsolet un cop imprés
 24. 24. Generalitat de Catalunya DOCUMENT CODI Departament d’Educació GUIA ALUMNE/A D’ESO Reg.pla- INS Andreu Nin ( pla d’acollida) acollida.eso.ea.qlt#curs10.- NORMES GENERALS DE CONVIVÈNCIA DELCENTRE I PROTOCOL DE DISCIPLINA*A continuació hi ha un recull de les normes de convivència generals de centre i unaexplicació de com funciona el control del comportament a l’ ESO, segons consta el RRIvigent a l’INS Andreu Nin:Normes generals de convivènciaFaltes lleus :1.- Quan el professor /a entra a l’aula, cada alumnes/a ha d’estar assegut alseu lloc.2.- Mentre duri la classe, l’alumne/a no pot aixecar-se del seu seient sense elpermís del professor/a.3.-Per poder parlar a classe, l’alumne/a ha de demanar la paraula aixecant lamà, deixant acabar el company/a que estigui parlant i respectant el torn deparaula.4.- L’alumne/a no pot interrompre l’explicació del professor/a amb capcomentari.5.- L’alumne/a ha de parlar amb correcció a classe, tant quan es dirigeix alprofessor/a, com quan es dirigeix als seus companys/es.6.- L’alumne no acaba la classe abans que el professor/a ho digui, encara quehagi sonat el timbre.7.- L’alumne/a no pot menjar res a l’aula ni portar gorra.8.- L’alumne/a ha de mantenir una actitud correcta tant envers els companys/escom envers el professor/a.9.-Els alumnes han de respectar tant el material del centre com el dels seuscompanys/es i conservar-lo en bon estat.10.- Entre classe i classe l’alumne/a no pot sortir al passadís ni anar a lestaquilles. Si la classe és a un aula diferent de la pròpia, tampoc es potentretenir ni mirar per les finestretes de les altres aules ni anar al lavabo.11.- Resta prohibit portar telèfons mòbils oberts al centre, ni altre materialtecnològic que el professor/a no hagi demanat. En cas de furt el centre no es faresponsable.12.- L’alumne ha de venir al centre sempre amb tot el material necessari perdur a terme la seva tasca i ha de portar els deures encomanats puntualment. VERSIÓ V 2.0 ELABORAT Direcció ENTRADA EN VIGOR 1-09-2010 ARXIU Reg.pla-acollida.eso.ea.qlt#curs Pàgina 24 de 29 Aquest document pot quedar obsolet un cop imprés
 25. 25. Generalitat de Catalunya DOCUMENT CODI Departament d’Educació GUIA ALUMNE/A D’ESO Reg.pla- INS Andreu Nin ( pla d’acollida) acollida.eso.ea.qlt#curs13.- Hem de mantenir net el pati i les dependències del centre.14.-Els desplaçaments s’han de fer de forma ordenada i amb el màxim silenci.(sense córrer, saltar i empènyer)15.- En horari escolar, inclòs el pati, no es pot sortir fora del centre sensejustificació acreditativa dels pares i/o tutors legals. ( ESO )16.- Retards injustificats.Faltes greus:17.- Els actes greus d’indisciplina, injúries , ofenses, vexacions, agressions oamenaces a membres de la comunitat educativa.18.- Suplantació de personalitat falsificació o robatori de documents i materialacadèmic.19.- No es permet actuacions perjudicials per a la salut ( fumar , beure alcohol iportar objectes perillosos per la integritat física ).20.- Els desperfectes greus contra el material del centre i de les pertinènciesdels altres membres de la comunitat escolar.21.-La reiterada i sistemàtica comissió de conductes contràries a les normes deconvivència en el centre ( faltes lleus).Normes d’ús dels ordinadors portàtils1.- Caldrà portar lordinador des de casa cada dia amb la bateria totalmentcarregada.2.- Lalumne és responsable de mantenir el seu ordinador en condicions per atreballar. Les personalitzacions i instal·lació de programes no hauran dafectarel rendiment de lordinador ni anar en contra de les normes de convivència delCentre.3.- Lalumne haurà de tenir a lagenda escolar i en una carpeta de lordinador,totes les contrasenyes i codis dusuaris necessaris per lús del seu ordinador4.- Els ordinadors es posaran en marxa quan el/la professor/a així ho demani,però no abans. VERSIÓ V 2.0 ELABORAT Direcció ENTRADA EN VIGOR 1-09-2010 ARXIU Reg.pla-acollida.eso.ea.qlt#curs Pàgina 25 de 29 Aquest document pot quedar obsolet un cop imprés
 26. 26. Generalitat de Catalunya DOCUMENT CODI Departament d’Educació GUIA ALUMNE/A D’ESO Reg.pla- INS Andreu Nin ( pla d’acollida) acollida.eso.ea.qlt#curs5.- Els ordinadors no poden sortir de classe engegats. Hauran de transportar-seduna classe a laltre, dins de la seva funda o de la motxil.la.6.- En el Centre, no es poden utilitzar els ordinadors fora de classe o de labiblioteca.7.- No està permès participar en xats, o xarxes socials, a no ser que elprofessor doni permís expressament.8.- Quan no es necessitin els ordinadors, shauran de guardar en els armarietsque hi ha a cada classe tancats amb clau, en el lloc que correspon a cadaalumne i que té el seu nom.9.- No es poden utilizar dispositius extraíbles WI-FI particulars.10.- Cada alumne serà responsable de les còpies del seu material digital per acada matèria o assignatura. Googledocs (amb compte gmail) i el "pendrive"poden ser eines complementàries demmagatzematge, (Comprovar que notinguin virus).11.- Avisar els alumnes que malgrat la gran quantitat dinformació que es trobaa la xarxa no tota és correcta i que abans dutilitzar-la shaurà de contrastaramb fonts fidedignes.12.- Si lordinador no funciona correctament, cal avisar al professor/a. Si elproblema és de configuració inicial, la persona encarregada intentarà solventar-ho. Si és un problema tècnic, els responsables de l’ordinador (pares/tutors)avisaran al Servei Tècnic Toshiba Telf: 902565688. (Servei oficial projecte 1x1). VERSIÓ V 2.0 ELABORAT Direcció ENTRADA EN VIGOR 1-09-2010 ARXIU Reg.pla-acollida.eso.ea.qlt#curs Pàgina 26 de 29 Aquest document pot quedar obsolet un cop imprés
 27. 27. Generalitat de Catalunya DOCUMENT CODI Departament d’Educació GUIA ALUMNE/A D’ESO Reg.pla- INS Andreu Nin ( pla d’acollida) acollida.eso.ea.qlt#cursEsquema del procediment de control del comportament a l’ESOdavant de les faltes lleus: L’ALUMNE comet una INCIDÈNCIA El PROFESOR aplica la MESURA CORRECTORA avís oral, per escrit a l’agenda... Si l’alumne reincideix el PROFESOR actua de la següent manera: Es posa el núm. corresponent de la falta tipificada, al FULL DE REGISTRE D’INCIDÈNCIES DE L’AULA. A més a més, el professor notificarà de la incidència, als pares, per escrit, a través de l’agenda /WEB. Si l’alumne té tres faltes, és a dir tres números, LA COMISSIÓ DE LA CONVIVÈNCIA actua de la següent manera:Notificació a l’alumne que es queda UN DIA SENSE PATI, amb treball extra, al barracot del pati, sota la supervisió de dos professors.. El professorat que forma part de la Comissió de la disciplina serà qui comptabilitzarà aquestes faltes. 3.- El tutor/cotutor informarà a través de l’agenda als pares. 4.- L’ alumne que tingui una acumulació de 5 patis, prèvia revisió de laCOMISSIÓ DE DISCIPLINA, tindrà una amonestació. Serà la coordinadora de la disciplina la responsable d’avisar a la família. 5.- L’alumne que tingui una acumulació de 10 patis prèvia revisió de la COMISSIÓ DE CONVIVÈNCIA i previ avís i conformitat dels pares vindrà els DIMECRES i/o DIVENDRES a la tarda a fer treballs al centre. VERSIÓ V 2.0 ELABORAT Direcció ENTRADA EN VIGOR 1-09-2010 ARXIU Reg.pla-acollida.eso.ea.qlt#curs Pàgina 27 de 29 Aquest document pot quedar obsolet un cop imprés
 28. 28. Generalitat de Catalunya DOCUMENT CODI Departament d’Educació GUIA ALUMNE/A D’ESO Reg.pla- INS Andreu Nin ( pla d’acollida) acollida.eso.ea.qlt#cursProcediment de control del comportament a l’ESO davant de lesfaltes greus: 1.- El/a professor/a posarà una amonestació al/a alumne/a i trucarà acasa per explicar als pares o tutors legals l’incident, posteriorment el tutor/a delgrup enviarà una còpia de l’amonestació escrita a casa de l’alumne/a. 2.- Les amonestacions van associades a unes sancions ,que depenentde la gravetat i reiteració en les faltes, poden ser més greus o menys. 3.-Depenen de la gravetat i acumulació d’amonestacions l’alumne/aquedarà exclòs de les activitats extraescolars del centre. 4.- Quan l’acumulació d’amonestacions és molt alta s’obrirà un expedientdisciplinari. VERSIÓ V 2.0 ELABORAT Direcció ENTRADA EN VIGOR 1-09-2010 ARXIU Reg.pla-acollida.eso.ea.qlt#curs Pàgina 28 de 29 Aquest document pot quedar obsolet un cop imprés
 29. 29. Generalitat de Catalunya DOCUMENT CODI Departament d’Educació GUIA ALUMNE/A D’ESO Reg.pla- INS Andreu Nin ( pla d’acollida) acollida.eso.ea.qlt#curs--------------------------------------------------------------------------------------------------(Retallar i lliurar al tutor/a del grup la primera setmana de curs)Jo, en/na ______________________________________________________,com a pares/mare/tutor legal de l’alumne/a__________________________________________, de ___________ curs,em dono per assabentat/a de les normes i procediments de sanciócorresponents al Reglament de Règim Intern vigent a l’INS Andreu Nin. Signat:Data:...../......./......DNI : VERSIÓ V 2.0 ELABORAT Direcció ENTRADA EN VIGOR 1-09-2010 ARXIU Reg.pla-acollida.eso.ea.qlt#curs Pàgina 29 de 29 Aquest document pot quedar obsolet un cop imprés

×