Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Guia de l'alumne 10 11 cf

382 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Guia de l'alumne 10 11 cf

 1. 1. Generalitat de Catalunya DOCUMENT CODI Departament d’Educació GUIA ALUMNE/A DE CICLES FORMATIUS Reg.pla-acollida.cf.ea.qlt#curs INS Andreu Nin ( pla d’acollida)CONTINGUTS:1.- Calendari curs 2010- 20112.- Oferta educativa de l’INS Andreu Nin3.- Òrgans de govern4.- Distribució dels espais i aules5.- Serveis6.- Horari marc cicles formatius7.- Criteris generals d’atenció a l’alumnat8.- Criteris específics del cicle formatiu9.- Normes de convivència del centre i sancions VERSIÓ V 1.0 ELABORAT Direcció ENTRADA EN VIGOR 1-09-2009 ARXIU Reg.pla-acollida.cf.ea.qlt#curs Pàgina 1 de 21 Aquest document pot quedar obsolet un cop imprés
 2. 2. Generalitat de Catalunya DOCUMENT CODI Departament d’Educació GUIA ALUMNE/A DE CICLES FORMATIUS Reg.pla-acollida.cf.ea.qlt#curs INS Andreu Nin ( pla d’acollida)0.- REDACCIÓ I APROVACIÓ Aquesta guia de l’alumne/a ha estat redactat en el marc del PAT, dins elcontext del Pla Estratègic de Qualitat i millora contínua, en el qual es trobaimmers l’INS Andreu Nin.Documents marcs:Documents Relació amb el PATEl Projecte Educatiu On s’hi troben reflectides les notes d’identitat del centre, la seva filosofia i les línies pedagògiques que el caracteritzen.El Projecte Curricular de Centre On es defineixen les capacitats prioritàries i la implicació de les diferents àrees en el desenvolupament del PAT.El Pla estratègic del centre Que apunta cap a una millora de la qualitat en l’atenció educativa de la diversitat d’alumnes del centre, així com en la major incorporació de les TIC en els processos d’ensenyament-aprenentatge.El Pla de Qualitat i Millora Que té com a principal objectiu revisar tots els processos que es duen a terme en el marc del centre per tal de millorar-los i unificar-los.El Pla d’Acollida On es recullen totes les accions i documents a desplegar en l’acollida de la diversitat d’alumnes que arriben al centre, així com dels professors/es i tutors/es.EL Reglament de Règim Interior A on trobem les funcions dels tutors, la normativa de comportaments dels alumnes,..Vigència i revisions: La vigència inicial del present PAT de Centre serà de 3 cursos complet a partirde la data d’aprovació. I de les guies d’alumnes d’un curs lectiu. VERSIÓ V 2.0 ELABORAT Direcció ENTRADA EN VIGOR 1-09-2010 ARXIU Reg.pla-acollida.cf.ea.qlt#curs Pàgina 2 de 21 Aquest document pot quedar obsolet un cop imprés
 3. 3. Generalitat de Catalunya DOCUMENT CODI Departament d’Educació GUIA ALUMNE/A DE CICLES FORMATIUS Reg.pla-acollida.cf.ea.qlt#curs INS Andreu Nin ( pla d’acollida)Control de canvis:Data Revisió Número Revisat per: Modificacions revisió30 de Juliol 2010 V 2.0 Direcció - Inclusió de l’apartat de “canvis i aprovació” -Canvi de calendari escolar - Inclusió de l’apartat “criteris específics del CF” - Sancions VERSIÓ V 2.0 ELABORAT Direcció ENTRADA EN VIGOR 1-09-2010 ARXIU Reg.pla-acollida.cf.ea.qlt#curs Pàgina 3 de 21 Aquest document pot quedar obsolet un cop imprés
 4. 4. Generalitat de Catalunya DOCUMENT CODI Departament d’Educació GUIA ALUMNE/A DE CICLES FORMATIUS Reg.pla-acollida.cf.ea.qlt#curs INS Andreu Nin ( pla d’acollida)1.- CALENDARI CURS 2010- 2011PRIMER TRIMESTRESETEMBREDL Dt DC Dj DV DS DG 1 2 3 4 5 7 - Inici classes ESO/BAT /CFGM 6 7 8 9 10 11 12 14-Inici classes CFGS13 14 15 16 17 18 1920 21 22 23 24 25 2627 28 29 30OCTUBREDL DT DC DJ DV DS DG 1 2 34 5 6 7 8 9 1011 12 13 14 15 16 1718 19 20 21 22 23 2425 26 27 28 29 30 31NOVEMBREDL DT DC DJ DV DS DG1 2 3 4 5 6 78 9 10 11 12 13 1415 16 17 18 19 20 21 26- Últim dia 1r trimestre ESO/1r BAT/ CF22 23 24 25 26 27 2829 30Anotacions 1r trimestre VERSIÓ V 2.0 ELABORAT Direcció ENTRADA EN VIGOR 1-09-2010 ARXIU Reg.pla-acollida.cf.ea.qlt#curs Pàgina 4 de 21 Aquest document pot quedar obsolet un cop imprés
 5. 5. Generalitat de Catalunya DOCUMENT CODI Departament d’Educació GUIA ALUMNE/A DE CICLES FORMATIUS Reg.pla-acollida.cf.ea.qlt#curs INS Andreu Nin ( pla d’acollida)SEGON TRIMESTREDESEMBREDL Dt DC Dj DV DS DG 1 2 3 4 5 7- FESTA LLIURE DISPOSICIÓ6 7 8 9 10 11 1213 14 15 16 17 18 1920 21 22 23 24 25 2627 28 29 30 31GENERDL DT DC DJ DV DS DG 1 2 7- FESTA LLIURE DISPOSICIÓ3 4 5 6 7 8 910 11 12 13 14 15 1617 18 19 20 21 22 23 29- PORTES OBERTES ESO24 25 26 27 28 29 3031FEBRERDL DT DC DJ DV DS DG 1 2 3 4 5 67 8 9 10 11 12 1314 15 16 17 18 19 2021 22 23 24 25 26 2728MARÇDL DT DC DJ DV DS DG 1 2 3 4 5 6 7-11: VACANCES7 8 9 10 11 12 13 18 - Últim dia 2n trimestre ESO/1r BAT/ CF14 15 16 17 18 19 2021 22 23 24 25 26 2728 29 30 31Anotacions 2n trimestre VERSIÓ V 2.0 ELABORAT Direcció ENTRADA EN VIGOR 1-09-2010 ARXIU Reg.pla-acollida.cf.ea.qlt#curs Pàgina 5 de 21 Aquest document pot quedar obsolet un cop imprés
 6. 6. Generalitat de Catalunya DOCUMENT CODI Departament d’Educació GUIA ALUMNE/A DE CICLES FORMATIUS Reg.pla-acollida.cf.ea.qlt#curs INS Andreu Nin ( pla d’acollida)TERCER TRIMESTREABRILDL DT DC DJ DV DS DG 1 2 34 5 6 7 8 9 10 14 i 15- Jornades Tècniques d’FP11 12 13 14 15 16 1718 19 20 21 22 23 2425 26 27 28 29 30MAIGDL DT DC DJ DV DS DG 1 7- PORTES OBERTES POST-OBLIGATORIS2 3 4 5 6 7 89 10 11 12 13 14 1516 17 18 19 20 21 22 30- FESTA DE LLIURE DISPOSICIÓ23 24 25 26 27 28 2930 31JUNYDL Dt DC Dj DV DS DG 3- últim dia de classe 1 2 3 4 56 7 8 9 10 11 1213 14 15 16 17 18 1920 21 22 23 24 25 2627 28 29 30Anotacions 3r trimestre VERSIÓ V 2.0 ELABORAT Direcció ENTRADA EN VIGOR 1-09-2010 ARXIU Reg.pla-acollida.cf.ea.qlt#curs Pàgina 6 de 21 Aquest document pot quedar obsolet un cop imprés
 7. 7. Generalitat de Catalunya DOCUMENT CODI Departament d’Educació GUIA ALUMNE/A DE CICLES FORMATIUS Reg.pla-acollida.cf.ea.qlt#curs INS Andreu Nin ( pla d’acollida) TELÈFONS D’INTERÈS ENTITAT TELÈFONVERSIÓ V 2.0ELABORAT DireccióENTRADA EN VIGOR 1-09-2010ARXIU Reg.pla-acollida.cf.ea.qlt#curs Pàgina 7 de 21 Aquest document pot quedar obsolet un cop imprés
 8. 8. Generalitat de Catalunya DOCUMENT CODI Departament d’Educació GUIA ALUMNE/A DE CICLES FORMATIUS Reg.pla-acollida.cf.ea.qlt#curs INS Andreu Nin ( pla d’acollida)2.- OFERTA EDUCATIVA DE L’INS ANDREU NINESOBATXILLERAT  Modalitat de Ciències i Tecnologia  Modalitat d’Humanitats i Ciències SocialsCURS DE PREPARACIÓ A LES PROVES D’ACCÉS A CFGSCICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ  CFGM de Gestió Administrativa  CFGM d’Instal·lacions Elèctriques i automàtiques.  CFGM de Comerç  CFGM d’Electromecànica de vehicles  CFGM d’Atenció sociosanitària.CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR  CFGS d’Administració i finances  CFGS d’Instal·lacions Electrotècniques.  CFGS de Gestió Comercial i màrqueting.  CGGS d’Educació infantil.  CFGS d’Automoció. VERSIÓ V 2.0 ELABORAT Direcció ENTRADA EN VIGOR 1-09-2010 ARXIU Reg.pla-acollida.cf.ea.qlt#curs Pàgina 8 de 21 Aquest document pot quedar obsolet un cop imprés
 9. 9. Generalitat de Catalunya DOCUMENT CODI Departament d’Educació GUIA ALUMNE/A DE CICLES FORMATIUS Reg.pla-acollida.cf.ea.qlt#curs INS Andreu Nin ( pla d’acollida)3.-ORGANS DE GOVERNEQUIP DIRECTIUDIRECTORA: SUSANA ECAY JARDÍCAP D’ESTUDIS: MONTSERRAT JAÉN GARCÍASECRETARI: JORDI MONTELLS LLOREDACOORDINADORA PEDAGÒGICA: MAR GARCIA PUERTOCAP D’ESTUDIS ADJUNT C.F.: SONIA MORA MORACAP D’ESTUDIS ADJUNT ESO: NÚRIA GARDUÑO ARADILLASCOORDINACIONS :COORDINADORES D’ESO: DOLORS SOLÉ ( 1r i 2n d’ESO) CARMINA RODRÍGUEZ ( 3r i 4t d’ESO)COORDINADOR DE BATX: JORDI FONTCOORDINADORA FCT: EVA CASAS AGUSTENCHCOORDINADORA LIC: ROSA CAMPSCOORDINADORA DE QUALITAT: AMÈLIA DIAGO VERSIÓ V 2.0 ELABORAT Direcció ENTRADA EN VIGOR 1-09-2010 ARXIU Reg.pla-acollida.cf.ea.qlt#curs Pàgina 9 de 21 Aquest document pot quedar obsolet un cop imprés
 10. 10. Generalitat de Catalunya DOCUMENT CODI Departament d’Educació GUIA ALUMNE/A DE CICLES FORMATIUS Reg.pla-acollida.cf.ea.qlt#curs INS Andreu Nin ( pla d’acollida)4.- DISTRIBUCIÓ DELS ESPAIS I AULESEl nostre Institut té una configuració singular que influeix molt en la sevaorganització. Estem distribuïts en dos espais separats per les seves respectivestanques. En un espai es troben els edificis A i B, on trobem 3r i 4t de l’ESO,Batxillerat i les diferents especialitats de cicles formatius. I en un altre espaitrobem l’edifici C on trobem bàsicament 1r i 2n de l’ESO, però també CF.La nomenclatura de les aules ve donada per una lletra i dos números:Lletra: indica l’edifici on està l’aula: A, B, C i tallers.Primera xifra: Indica la planta on està l’aula: 0 és la planta baixa, 1 primeraplanta i 2 segona planta.Segona xifra: Indica el número de l’aula.Exemple: Aula C24, és l’edifici C, segon pis, aula 4Les aules específiques tenen el seu propi nom:IDIOM 1: és l’aula d’idiomes de l’edifici C .INFO2: és l’aula d’informàtica de l’edifici B. VERSIÓ V 2.0 ELABORAT Direcció ENTRADA EN VIGOR 1-09-2010 ARXIU Reg.pla-acollida.cf.ea.qlt#curs Pàgina 10 de 21 Aquest document pot quedar obsolet un cop imprés
 11. 11. Generalitat de Catalunya DOCUMENT CODI Departament d’Educació GUIA ALUMNE/A DE CICLES FORMATIUS Reg.pla-acollida.cf.ea.qlt#curs INS Andreu Nin ( pla d’acollida) EDIFICI A Planta baixaDP. WC Biblioteca Sala WC WC A01 DEP. A03ORIEN CastigatsTACIÓ ENTRADA AULA SOCIAL 3 ESO DDESPA MATESTXOSDP.CATAL Dire cció SecretariaÀ SALA PROFES Planta primera A13 A14 A15 A16 AULA 3 ESO C 2 BAT 4 ESO B DIV DIBUIX A12 A11 A19 A18 A17 3 ESO B 3 ESO A 4 ESO C DIV 4 ESO A VERSIÓ V 2.0 ELABORAT Direcció ENTRADA EN VIGOR 1-09-2010 ARXIU Reg.pla-acollida.cf.ea.qlt#curs Pàgina 11 de 21 Aquest document pot quedar obsolet un cop imprés
 12. 12. Generalitat de Catalunya DOCUMENT CODI Departament d’Educació GUIA ALUMNE/A DE CICLES FORMATIUS Reg.pla-acollida.cf.ea.qlt#curs INS Andreu Nin ( pla d’acollida) EDIFICI B Planta baixaSala LAB 4 Aula ComerçD’Actes Lab. Física DEP. EXPERIMENTALSWC WC B02 B01 DP. LAB 3 1 BAT B 1 BAT A EF Lab. Química Planta primera B11 INF 3 Dep. GEST. WC WC INF 2 Automoció Informàt. Admin. PRÀC. Informática LAB 5 GESTIÓ GESTIÓ ADMINISTRATIVA IDIOM 2 Lab. Biolog COMERCIAL Idiomes VERSIÓ V 2.0 ELABORAT Direcció ENTRADA EN VIGOR 1-09-2010 ARXIU Reg.pla-acollida.cf.ea.qlt#curs Pàgina 12 de 21 Aquest document pot quedar obsolet un cop imprés
 13. 13. Generalitat de Catalunya DOCUMENT CODI Departament d’Educació GUIA ALUMNE/A DE CICLES FORMATIUS Reg.pla-acollida.cf.ea.qlt#curs INS Andreu Nin ( pla d’acollida) EDIFICI C Planta baixa PATI TECN 1 Sala Cap Sala Aula Pares Estudis Aula Tecno Profes d’Acollida MENJADOR WC Consergeria INF 1 EDU. INF. Planta primeraMUS C11 C12 C13 C14 DIV 1 BIBLIOT. IDIOM1 1 ESO A 1 ESO B 1 ESO C 1 ESO DLAB 2 LAB 1 VERSIÓ V 2.0 ELABORAT Direcció ENTRADA EN VIGOR 1-09-2010 ARXIU Reg.pla-acollida.cf.ea.qlt#curs Pàgina 13 de 21 Aquest document pot quedar obsolet un cop imprés
 14. 14. Generalitat de Catalunya DOCUMENT CODI Departament d’Educació GUIA ALUMNE/A DE CICLES FORMATIUS Reg.pla-acollida.cf.ea.qlt#curs INS Andreu Nin ( pla d’acollida)Planta segona C21 C22 C23 C24 C25 2 ESO A 2 ESO B 2 ESO C 2 ESO D DIV5.- SERVEIS CONSERGERIA SECRETARIAHorari consergeria 1er Cicle de l’ESO: mateix Horari d’atenció al públic:horari de l’ESO Matins de 10 a 13 h.Tef: 977 15 70 13 Horari alumnes del centre:Horari consergeria: de 8,30h a 21,30 h. Matins: 11,30 a 12 h.Tef: 977 15 71 30 Tardes: 18,15 a 18,45 h. (Dll, Dm i Dj) BIBLIOTECA MEDIACIÓHorari biblioteca edifici C és l’hora del pati. Bústia de servei de mediació : RecepcióHorari de Biblioteca edifici A és a l’hora del edificis de C i d’edifici A.pati i de 5’30 a 9’00 els dies que especifica ala porta de la mateixa biblioteca. QUEIXES I SUGGERIMENTS Coord. FCTBústia de queixes i suggeriments: Recepció Les hores d’atenció estan a la porta de laedificis de C i d’edifici A. coordinadora. BORSA DE TREBALLFacilitem currículums a les empreses que hosol·liciten. VERSIÓ V 2.0 ELABORAT Direcció ENTRADA EN VIGOR 1-09-2010 ARXIU Reg.pla-acollida.cf.ea.qlt#curs Pàgina 14 de 21 Aquest document pot quedar obsolet un cop imprés
 15. 15. Generalitat de Catalunya DOCUMENT CODI Departament d’Educació GUIA ALUMNE/A DE CICLES FORMATIUS Reg.pla-acollida.cf.ea.qlt#curs INS Andreu Nin ( pla d’acollida)6.- HORARI MARC CICLES FORMATIUSMatins: de 8,30 a 14,45Tarda: de 15,30 a 21,30h.Els divendres acabem a les 20,35h. HORA DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES8,309,309,3010,3010,3011,3011,3012,00 PATI12,0012,5512,5513,5013,5014,4515,3016,3016,3017,3017,3018,1518,1518,45 PATI18,4519,4019,4020,3520,3521,30 VERSIÓ V 2.0 ELABORAT Direcció ENTRADA EN VIGOR 1-09-2010 ARXIU Reg.pla-acollida.cf.ea.qlt#curs Pàgina 15 de 21 Aquest document pot quedar obsolet un cop imprés
 16. 16. Generalitat de Catalunya DOCUMENT CODI Departament d’Educació GUIA ALUMNE/A DE CICLES FORMATIUS Reg.pla-acollida.cf.ea.qlt#curs INS Andreu Nin ( pla d’acollida)TUTORMÒDUL/CRÈDIT NOM DEL PROFESSOR/A VERSIÓ V 2.0 ELABORAT Direcció ENTRADA EN VIGOR 1-09-2010 ARXIU Reg.pla-acollida.cf.ea.qlt#curs Pàgina 16 de 21 Aquest document pot quedar obsolet un cop imprés
 17. 17. Generalitat de Catalunya DOCUMENT CODI Departament d’Educació GUIA ALUMNE/A DE CICLES FORMATIUS Reg.pla-acollida.cf.ea.qlt#curs INS Andreu Nin ( pla d’acollida)7.- CRITERIS GENERALS D’ATENCIÓ A L’ALUMNAT.A fi de donar resposta a la diversitat de necessitats de les persones i de lesempreses, l’INS Andreu Nin, com marca la normativa, estableix les mesuresflexibilitzadores de l’oferta dels ensenyaments de formació professional d’acordamb el Decret 240/2005, de 8 de novembre.1. Matriculació parcial: Us podeu matricular dels crèdits o unitats formatives (U.F.) que considereu que podeu aprovar.2. Revisió de matricula abans de la primera avaluació: Un alumne/a pot renunciar a la matricula dels crèdits o unitats formatives que per diferents motius no poden assistir a classe o aprovar. Una vegada passada la primera avaluació s’entén que s’assumeix tota la matricula.Promoció, repetició i convocatòries:  C.C.F.F.(1 any): Lalumne/a solament haurà de repetir els crèdits o U.F. que tingui pendents de superar. Lalumne podrà recuperar de forma presencial (màxim 3 vegades) o bé en assistir a les convocatòries ordinàries i extraordinàries (màxim 4 vegades).  C.C.F.F.(2 anys): Un alumne promocionarà al segon curs sempre que, una vegada acabada la convocatòria extraordinària, hagi superat tots els crèdits o U.F. del 1r curs o bé tingui pendents de superar crèdits, la suma horària dels quals no sigui superior al 40% del total dhores del 1r curs. En el cas dhaver de repetir crèdits del primer curs, podrà accedir als crèdits o U.F. del segon curs sempre que organitzativament sigui possible. Els alumnes solament hauran de repetir els crèdits que tinguin pendents de superar.Quan un alumne repeteix primer curs (el o els crèdits o U.F. que siguin objectede matrícula) se li computarà 1 convocatòria ordinària, tant si assisteix aclasse com si no. Lalumne podrà decidir presentar-se o no a la convocatòria VERSIÓ V 2.0 ELABORAT Direcció ENTRADA EN VIGOR 1-09-2010 ARXIU Reg.pla-acollida.cf.ea.qlt#curs Pàgina 17 de 21 Aquest document pot quedar obsolet un cop imprés
 18. 18. Generalitat de Catalunya DOCUMENT CODI Departament d’Educació GUIA ALUMNE/A DE CICLES FORMATIUS Reg.pla-acollida.cf.ea.qlt#curs INS Andreu Nin ( pla d’acollida)extraordinària, si no es presenta no se li computarà la convocatòriaextraordinària al seu historial acadèmic.8.- CRITERIS ESPECÍFICS DEL CICLE FORMATIUCaracterístiques del Cicle FormatiuMetodologia i criteris davaluacióFormació en centres de treball (FCT)*Tots aquest punts seran lliurats a l’inici de curs pels tutors i per l’equipdocent dels diferents grups. VERSIÓ V 2.0 ELABORAT Direcció ENTRADA EN VIGOR 1-09-2010 ARXIU Reg.pla-acollida.cf.ea.qlt#curs Pàgina 18 de 21 Aquest document pot quedar obsolet un cop imprés
 19. 19. Generalitat de Catalunya DOCUMENT CODI Departament d’Educació GUIA ALUMNE/A DE CICLES FORMATIUS Reg.pla-acollida.cf.ea.qlt#curs INS Andreu Nin ( pla d’acollida)9.- NORMES DE CONVIVÈNCIA DEL CENTRE*A continuació hi ha un recull de les normes de convivència generals de centre i de lessancions, segons consta el RRI vigent a l’INS Andreu Nin.:FALTES LLEUS :1.- Quan el professor /a entra a l’aula, cada alumnes/a ha d’estar assegut alseu lloc.2.- Mentre duri la classe, l’alumne/a no pot aixecar-se del seu seient sense elpermís del professor/a.3.-Per poder parlar a classe, l’alumne/a ha de demanar la paraula aixecant lamà, deixant acabar el company/a que estigui parlant i respectant el torn deparaula.4.- L’alumne/a no pot interrompre l’explicació del professor/a amb capcomentari.5.- L’alumne/a ha de parlar amb correcció a classe, tant quan es dirigeix alprofessor/a, com quan es dirigeix als seus companys/es.6.- L’alumne no acaba la classe abans que el professor/a ho digui, encara quehagi sonat el timbre.7.- L’alumne/a no pot menjar res a l’aula ni portar gorra.8.- L’alumne/a ha de mantenir una actitud correcta tant envers els companys/escom envers el professor/a.9.-Els alumnes han de respectar tant el material del centre com el dels seuscompanys/es i conservar-lo en bon estat.10.- Entre classe i classe l’alumne/a no pot sortir al passadís ni anar a lestaquilles. Si la classe és a un aula diferent de la pròpia, tampoc es potentretenir ni mirar per les finestretes de les altres aules ni anar al lavabo.11.- Resta prohibit portar telèfons mòbils oberts al centre, ni altre materialtecnològic que el professor/a no hagi demanat. En cas de furt el centre no es faresponsable.12.- L’alumne ha de venir al centre sempre amb tot el material necessari perdur a terme la seva tasca i ha de portar els deures encomanats puntualment.13.- Hem de mantenir net el pati i les dependències del centre.14.-Els desplaçaments s’han de fer de forma ordenada i amb el màxim silenci.( sense córrer, saltar i empènyer) VERSIÓ V 2.0 ELABORAT Direcció ENTRADA EN VIGOR 1-09-2010 ARXIU Reg.pla-acollida.cf.ea.qlt#curs Pàgina 19 de 21 Aquest document pot quedar obsolet un cop imprés
 20. 20. Generalitat de Catalunya DOCUMENT CODI Departament d’Educació GUIA ALUMNE/A DE CICLES FORMATIUS Reg.pla-acollida.cf.ea.qlt#curs INS Andreu Nin ( pla d’acollida)15.- En horari escolar, inclòs el pati, no es pot sortir fora del centre sensejustificació acreditativa dels pares i/o tutors legals. ( ESO )16.- Retards injustificats.FALTES GREUS:17.- Els actes greus d’indisciplina, injúries , ofenses, vexacions, agressions oamenaces a membres de la comunitat educativa.18.- Suplantació de personalitat falsificació o robatori de documents i materialacadèmic.19.- No es permet actuacions perjudicials per a la salud ( fumar , beure alcohol iportar objectes perillosos per la integritat física ).20.- Els desperfectes greus contra el material del centre i de les pertinènciesdels altres membres de la comunitat escolar.21.-La reiterada i sistemàtica comissió de conductes contràries a les normes deconvivència en el centre ( faltes lleus).SANCIONS: - Quan un professor/a del centre considera que un alumne ha comès una falta greu pot posar una amonestació, la qual implica parlar amb els pares i/o alumne i queda registrada al seu expedient. - L’acumulació de 3 amonestacions al llarg del curs implica obertura d’expedient i expulsió del centre. VERSIÓ V 2.0 ELABORAT Direcció ENTRADA EN VIGOR 1-09-2010 ARXIU Reg.pla-acollida.cf.ea.qlt#curs Pàgina 20 de 21 Aquest document pot quedar obsolet un cop imprés
 21. 21. Generalitat de Catalunya DOCUMENT CODI Departament d’Educació GUIA ALUMNE/A DE CICLES FORMATIUS Reg.pla-acollida.cf.ea.qlt#curs INS Andreu Nin ( pla d’acollida)--------------------------------------------------------------------------------------------------(Retallar i lliurar al tutor/a del grup la primera setmana de curs)Jo, en/na ______________________________________________________,com a pares/mare/tutor legal de l’alumne/a i/o alumne/a major d’edat__________________________________________, de ___________ curs,em dono per assabentat/ada de les normes i sancions corresponents alReglament de Règim Intern vigent a l’INS Andreu Nin. Signat:Data:...../......./......DNI : VERSIÓ V 2.0 ELABORAT Direcció ENTRADA EN VIGOR 1-09-2010 ARXIU Reg.pla-acollida.cf.ea.qlt#curs Pàgina 21 de 21 Aquest document pot quedar obsolet un cop imprés

×