Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tema4 respiratori

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Tema4 respiratori

  1. 1. La funció principal de l’aparell respiratori és l’intercanvi de gasos entre la sang i l’aire: aportar oxigen a la sang i eliminar-ne el diòxid de carboni. L’aire entra en el nostre cos pel nas o per la boca i arriba pulmons on es produeix un intercanvi de gasos .
  2. 2. L'aparell respiratori és el que s'encarrega de realitzar el procés de la respiració.   Aquest aparell, està format per:   - Els pulmons - Les vies respiratòries (fosses nassals, faringe, laringe, tràquea i bronquis).
  3. 3. L'aire entra al nostre cos pel nas o per la boca. De les fosses nassals, l'aire passa a la faringe i després a la laringe. La laringe connecta amb la tràquea que es divideix en dos tubs anomenats bronquis , que van cada un a un pulmó. Quan arriben als pulmons, es ramifiquen en tubs més petits anomenats bronquíols , que acaben en sacs petits anomenats alvèols .
  4. 4. Els pulmons són com dues grans esponges que s’inflen i es desinflen. Els pulmons són dins la caixa toràcica , protegits per les costelles. Dins els pulmons l’aire circula pels bronquíols fins que arriba als alvèols . Als alvèols és on es produeix l’intercanvi de gasos entre l’aire i la sang. alvèol
  5. 5. La respirció consta de dos moviments: la inspiració i l’ expiració .
  6. 6. Durant la inspiració , agafem aire, i la caixa toràcica s’omple. El diafragma s’aplana i els pulmons s’omplen d’aire. Durant l’ expiració , treiem aire. El tòrax es relaxa, el diafragma torna cap amunt i surt l’aire.
  7. 7. La capacitat respiratòria és la quantitat d’aire que entra en els pulmons quan fem una inspiració. <ul><li>L’ esternut és una sobtada expiració d’aire pel nas per expulsar pols i gèrmens. </li></ul><ul><li>La tos expulsa bruscament els gèrmens o la pols de la laringe, la tràquea i els bronquis i neteja els pulmons. </li></ul><ul><li>Un badall és una inspiració i expiració més profundes per portar d’un sol cop més oxigen. </li></ul><ul><li>El singlot un so produït pel tancament ràpid de les cordes vocals quan hi passa l’aire amb força i de manera sobtada. </li></ul>

×