Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

гарчиггүй төр

6,910 views

Published on

 • Be the first to comment

гарчиггүй төр

 1. 1. Сэдэв <ul>Төрийн хэлбэр </ul>
 2. 2. Зорилго <ul>Төрийн хэлбэрийн тухай мэдлэг олгох </ul>
 3. 3. Зорилт <ul><li>Төрийн удирдлагын хэлбэр
 4. 4. Төрийн байгууламжийн хэлбэр
 5. 5. Төрийн дэглэмийн талаар суралцагчдад мэдлэг олгох </li></ul>
 6. 6. Төрийн хэлбэр
 7. 7. ТӨРИЙН ЗАСАГЛАЛЫН ХЭЛБЭР. <ul>Тодорхойлолт </ul>Төрийн удирдлагын хэлбэр нь төрийг тэргүүлж, дээд эрхийг барих ёс журмыг тогтоож ирсэн төрт ёсны дэлхий нийтийн уламжлалт тогтолцоог илэрхийлдэг.
 8. 8. Төрийн засаглалын хэлбэр Хаант улсын үед Засгийн эрх нэг хүн (эзэн хаан) -ий мэдэлд байна. Эзэн хаан үе залгамжлан эсвэл зарим тохиолдолд сонгогдсон нь засгийн эрхийг барина. Эзэн хааны эрхийг хэрхэн хязгаарласан байдлаас шалтгаалж - хэмжээгүй эрхт хаант төр - хэмжээт эрхт хаант төр гэж ангилна. Хэмжээгуй эрхт хаант төр - засгийн эрхийг хааны нэрийн өмнөөс хэрэгжүүлнэ. Хууль тогтоох, гүйцэтгэх, шүүх эрх мэдэл ямарваа хязгаарлалгүйгээр түүний мэдэлд байна. Хэмжээт эрхт хаант төр - эзэн хааны эрх мэдлийг үндсэн хуулиараа хязгаарлаж, хаан үндсэн хуулиндаа захирагдаж байдаг. Эрхийг хязгаарласан байдлаараа төрүүд өөр хоорондоо ялгаатай бөгөөд - язгууртны хаант төр - үндсэн хуульт хаант төр - парламентиин хаант төр гэж дотор нь ангилдаг.
 9. 9. Бүгд найрамдах төрийн үед Засгийн эрх олонлогийн гарт байна. Засгийн эрх олонлог болох цөөнхийн мэдэлд байгаа, эсвэл нийт ард түмний мэдэлд байгаагаас шалтгаалж бүгд найрамдах төрийг дараах байдлаар ангилдаг. <ul><li>Аристократ бүгд найрамдах төр
 10. 10. Демократ бүгд найрамдах төр </li></ul>Аристократ бүгд найрамдах төр - (aristokratia - онцгой эрх мэдэлтэй дээд хэсэг гэсэн утгатай грек үг) засгийн эрх онцгой эрх бүхий хэсэг хүний мэдэлд байна. Энэ бол төрийн түүхэн нэг хэлбэр юм. Демократ бүгд найрамдах төр (ардчилсан) - засгийн эрх нийт ард түмний мэдэлд байна. Анхны түүхэн жишээ гэвэл умард америкийн улсууд юм. Орчин үед бүгд найрамдах төрийн гурван үндсэн хэлбэр зонхилж байна. Энэ нь: а) ерөнхийлөгчийн засаглалтай бүгд найрамдах төр, б) парламентийн засаглалтай бүгд найрамдах төр, в)
 11. 11. Орчин үеийн бүгд найрамдах төрийн ангиллын үндсэн шалгуурт -засгийн газрыг «хэн» байгуулж, - засгийн газар «хэний» өмнө хариуцлага хүлээж буй явдал юм. <ul>Орчин үеийн бүгд найрамдах төр нь </ul>Ерөнхийлөгчийн засаглал ХОЛИМОГ ЗАСАГЛАЛ. Парламентийн засаглал Орчин үеийн бүгд найрамдах төр нь
 12. 12. ТӨРИЙН БАЙГУУЛАМЖ. <ul>Тодорхойлолт </ul>Тухайн орны нутаг дэвсгэр, засаг захиргааны бүтэц, нэгжийн хууль зүйн статус, төрийн төв болон орон нутгийн байгууллагын хоорондын харилцааны журмыг тухайн улсын төрийн байгууламж гэнэ. Төрийн байгууламжийн хэлбэр Нэгдмэл улс Холбооны улс
 13. 13. Төрийн байгууламжийн хэлбэр <ul>Нэгдмэл улс </ul>Тодорхойлолт: Улс орныхоо дотор засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгжтэй, төрийн эрх барих удирдлага, шүүхийн нэгдсэн байгууллага, нэг хууль тогтоомж бүхий, иргэдийн төвлөрсөн харъяалалтай улсыг нэгдмэл улс гэнэ. Жишээ нь: (Монгол, Финлянд, Франц). <ul>Холбооны улс Тодорхойлолт: Бие даасан, бүрэн эрхт, улс улсын байгууламжуудаас (автономит улс, үндэсний тойрог гэх мэт) бүрдсэн улсыг холбооны улс гэнэ . <li>Холбооны улс нь бүх улс орны хэмжээнд удирдлагын, хууль тогтоомжийн хоёр системтэй, иргэний хоёрдмол харъяалалтай байдаг.
 14. 14. Жишээ нь: ( АНУ, Бразил). </li></ul>
 15. 15. ТӨРИЙН ДЭГЛЭМ. Ардчилсан бус дэглэм Ардчилсан дэглэм
 16. 16. Төрийн дэглэм <ul>Ардчилсан дэглэм </ul>Гол шинж нь: <ul><li>Өмчийн олон хэлбэр,
 17. 17. Иргэний нийгмийн зарчим,
 18. 18. Эрх зүйт төр
 19. 19. Олон намын тогтолцоо
 20. 20. Улс төрийн плюрализм
 21. 21. Хүний эрх, эрх чөлөөг хамгаалах, хангах, баталгаажуулах </li></ul><ul>Ардчилсан бус дэгдэм </ul>Гол шинж нь: Засгийн эрхийг нэг буюу цөөн хэдэн хүний хүрээнд төвлөрүүлж, төрийн аливаа ардчилсан үйл явц, сонгууль, хүний эрх, эрх чөлөөг бүрэн буюу ямар нэг хэмжээгээр хориглон хязгаарлаж, нэг үзэл сурталд захируулж байдаг явдал юм.
 22. 22. Бататгал Мэдлэгээ бататган схем зурах
 23. 23. Гэрийн даалгавар <ul><li>Бататгаж унших
 24. 24. Д. Буян ” Нийгмийн тухай мэдлэг” номны 2-р дэвтрээс тест ажиллах </li></ul>
 25. 25. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. <ul>Амжилт хүсье. </ul>

×