Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentatie over pdd nos

2,880 views

Published on

Published in: Entertainment & Humor, Travel
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Presentatie over pdd nos

  1. 1. Presentatie over PDD-Nos Een vorm van autisme
  2. 2. Structuur van de school <ul><li>1) Structuur in tijd </li></ul><ul><li>(dagindeling, volgorde van taken en </li></ul><ul><li>lesindeling, bezigheden, aansturen van werktempo) </li></ul><ul><li>2) Structuur in ruimte </li></ul><ul><li>(eigen werkplek, prikkelarme omgeving, iedere activiteit </li></ul><ul><li>zijn eigen plek) </li></ul><ul><li>3)Structuur in procedures </li></ul><ul><li>(roosters, regels, looproutes, wijzigingen, beloning, straf) </li></ul><ul><li>4)Structuur in taken </li></ul><ul><li>(omgang met materiaal, stappenplannen, overzichten, werken naar zichtbaar </li></ul><ul><li>eindproduct) </li></ul><ul><li>5) Structuur in omgeving </li></ul><ul><li>(houding, hiërarchie, duidelijk, voorspelbaar, consequent, neutraal). </li></ul>
  3. 3. Beste aanpak in de klas <ul><li>Korte overzichtelijke opdrachten </li></ul><ul><li>Vaste plek </li></ul><ul><li>Veel waardering en sturing nodig </li></ul><ul><li>Taalgebruik moet zo simpel mogelijk </li></ul><ul><li>Neem neutrale houding aan </li></ul><ul><li>Richt op het schoolse leren, niet op de relatie </li></ul><ul><li>Bescherm de leerling tegen pesten </li></ul>
  4. 4. Wat moet je niet doen? <ul><li>Een gedragsverandering </li></ul><ul><li>Benader niet op zijn emoties </li></ul>
  5. 5. Gedicht over autisme <ul><li>Zijn er maar meer mensen die leren begrijpen wat er in mijn hoofd omgaat, </li></ul><ul><li>Ik kan het zelf niet uitleggen, omdat ik niet goed over mijn gevoelens praat. </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Dus heb ik begeleiding nodig die me goed observeert, </li></ul><ul><li>zodat hij kan voelen en zien,wat er in mijn hoofd bivakkeert. </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Als ik je niet begrijp, raak ik de controle over mijn lichaam kwijt, </li></ul><ul><li>dan kan ik gaan schreeuwen, slaan of bijten,wat me achteraf enorm spijt. </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Ik wil je geen pijn doen, dus hoop ik dat je het niet persoonlijk opvat! </li></ul><ul><li>Het is mijn manier van uiten, dat er iets niet goed zat. </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Probeer altijd kritisch te kijken, naar jouw houding en lichaamstaal, </li></ul><ul><li>want elke beweging, die je onbewust maakt,is voor mij een onduidelijk signaal. </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Elk signaal dat jij geeft, komt bij mij veel sterker binnen dan bij een &quot;normaal&quot; mens, </li></ul><ul><li>dus probeer goed in de gaten te houden:Wat is mijn grens. </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Als jij mij de goede begeleiding kan geven, </li></ul><ul><li>dan heb ik de mogelijkheid om te kunnen genieten van mijn leven. </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Van: Bert Vos </li></ul>
  6. 6. Einde presentatie Vragen???

×