Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
EU planlegger 11-nasjonfinansielle trading skatt fra 2014 http://www.gmanetwork.com/news/story/294991/econom  y/finance/...
LONDON - EUs utøvende formelt foreslått på torsdag en skatt på finansielle handel i11 land å øke opp til 35 milliarder eur...
Forsøk på å innføre en global "Tobin skatt, oppkalt etter den amerikanskeøkonomen som utarbeidet en skatt på transaksjoner...
Hvordan å stoppe bankene passerer på deres kostnader til profesjonell ogpersonkunder er et mye tøffere spørsmål til adress...
Sparere hitPensjonskasser kommer under den skatt omfang, men kostnaden vil være"svært begrenset" hvis deres omsetning i ak...
Mange av planens grunnelementene følger kasserte pan-EU forslaget, menanti-avoidance beskyttelsene har blitt pusset opp og...
DobbeltbeskatningEn skatt i bare 11 land kan føre til dobbel eller flere beskatning andre steder, saBen Jones av Eversheds...
• "Finansnæringen er nå mobilisere svært raskt for å tenke på strategiske løsninger til FTT etter vedtakelsen av beslutni...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Financial hass associates accounting blog eu planlegger 11-nasjon finansielle trading skatt fra 2014

199 views

Published on


http://www.gmanetwork.com/news/story/294991/economy/finance/eu-plans-11-nation-financial-trading-tax-from-2014
financial hass associates accounting blog
LONDON - EUs utøvende formelt foreslått på torsdag en skatt på finansielle handel i 11 land å øke opp til 35 milliarder euro årlig, et skritt investorer sa ville treffe sparere og pensjon potter.
Europakommisjonen satt ut hvordan sine økonomisk transaksjon skatt (FTT), rettet mot å gjøre bankene betale for skattyter hjelp fikk de i den økonomiske krisen, ville gjelde fra neste januar, hastigheten på som det ville sette og sikkerhetstiltak for å stoppe unngåelse.
Kritikere sa skatten ville kutte omsetningsvolum, redusere pensjoner av fremtidige pensjonister, og kan føre til dobbel beskatning på noen transaksjoner.
Planen ble forespurt av 11 land som representerer to tredjedeler av EU økonomisk produksjon som allerede har blitt enige om å frivillig presse videre med skatten etter blokken 16 andre medlemmer nektet å tilbake et tidligere, pan-EU-forslag.
Forsøk på å innføre en global "Tobin skatt, oppkalt etter den amerikanske økonomen som utarbeidet en skatt på transaksjoner på 1970-tallet, har også mislyktes på grunn av amerikanske motstand.
EU-kommissær for skatt Algirdas Semeta sa blokken finanssektoren var "under-beskattes" til melodi av 18 milliarder euro ($ 24 milliarder).
"Det legger den endelige Brostein på veien mot en felles FTT i EU," sa han i en tale til å presentere sin plan.
Kommisjonen sa 85 prosent av de målrettede transaksjonene, som vil omfatte valutahandel, finner sted mellom finansielle firmaer, men hvis noen kostnader ble gitt videre til forbrukerne, vil dette ikke være "uforholdsmessig."
"Enhver borger kjøpe, for eksempel 10 000 euro i aksjer ville bare betale en 10 euro skatt på transaksjonen," sagt det.
Hvordan å stoppe bankene passerer på deres kostnader til profesjonell og personkunder er et mye tøffere spørsmål til adressen.
Medlemslandene vil prute over planen, med endringer som er sannsynlig før den trer i kraft. Bare 11 land har en stemme og deres avtale må være enstemmig for planen skal tre i kraft.
Skatten vil bli satt på 0,01 prosent for derivater og 0,1 prosent for aksjer og obligasjoner.
Østerrikes finansminister Maria Fekter støttet planen, sier hun forventet avgift å heve "minst" 500 millioner euro i året for hennes kassene.

Sparere hit
Pensjonskasser kommer under den skatt omfang, men kostnaden vil være "svært begrenset" hvis deres omsetning i aksjer er lav, Semeta sa.
Men Jorge Morley-Smith, leder av skatt på Storbritannias Investment Management Association, sa at planen var en skatt på pensjoner og savers.
"Potensielt, virkningen kan være ødeleggende å redusere aktivitet... og kan erodere opptil seks hver 30 år igjen av bidrag til en aktivt forvaltet Pensjonering besparelser plan," Morley-Smith sa.
Lager utlån kan også bli uøkonomisk fordi gjennomsnittlig ge

 • Be the first to like this

Financial hass associates accounting blog eu planlegger 11-nasjon finansielle trading skatt fra 2014

 1. 1. EU planlegger 11-nasjonfinansielle trading skatt fra 2014 http://www.gmanetwork.com/news/story/294991/econom y/finance/eu-plans-11-nation-financial-trading-tax-from- 2014
 2. 2. LONDON - EUs utøvende formelt foreslått på torsdag en skatt på finansielle handel i11 land å øke opp til 35 milliarder euro årlig, et skritt investorer sa ville treffe sparereog pensjon potter.Europakommisjonen satt ut hvordan sine økonomisk transaksjon skatt (FTT), rettet motå gjøre bankene betale for skattyter hjelp fikk de i den økonomiske krisen, ville gjeldefra neste januar, hastigheten på som det ville sette og sikkerhetstiltak for å stoppeunngåelse.Kritikere sa skatten ville kutte omsetningsvolum, redusere pensjoner av fremtidigepensjonister, og kan føre til dobbel beskatning på noen transaksjoner.Planen ble forespurt av 11 land som representerer to tredjedeler av EU økonomiskproduksjon som allerede har blitt enige om å frivillig presse videre med skatten etterblokken 16 andre medlemmer nektet å tilbake et tidligere, pan-EU-forslag.
 3. 3. Forsøk på å innføre en global "Tobin skatt, oppkalt etter den amerikanskeøkonomen som utarbeidet en skatt på transaksjoner på 1970-tallet, har ogsåmislyktes på grunn av amerikanske motstand.EU-kommissær for skatt Algirdas Semeta sa blokken finanssektoren var"under-beskattes" til melodi av 18 milliarder euro ($ 24 milliarder)."Det legger den endelige Brostein på veien mot en felles FTT i EU," sa han ien tale til å presentere sin plan.Kommisjonen sa 85 prosent av de målrettede transaksjonene, som vil omfattevalutahandel, finner sted mellom finansielle firmaer, men hvis noen kostnaderble gitt videre til forbrukerne, vil dette ikke være "uforholdsmessig.""Enhver borger kjøpe, for eksempel 10 000 euro i aksjer ville bare betale en 10euro skatt på transaksjonen," sagt det.
 4. 4. Hvordan å stoppe bankene passerer på deres kostnader til profesjonell ogpersonkunder er et mye tøffere spørsmål til adressen.Medlemslandene vil prute over planen, med endringer som er sannsynlig førden trer i kraft. Bare 11 land har en stemme og deres avtale må væreenstemmig for planen skal tre i kraft.Skatten vil bli satt på 0,01 prosent for derivater og 0,1 prosent for aksjer ogobligasjoner.Østerrikes finansminister Maria Fekter støttet planen, sier hun forventet avgiftå heve "minst" 500 millioner euro i året for hennes kassene.
 5. 5. Sparere hitPensjonskasser kommer under den skatt omfang, men kostnaden vil være"svært begrenset" hvis deres omsetning i aksjer er lav, Semeta sa.Men Jorge Morley-Smith, leder av skatt på Storbritannias InvestmentManagement Association, sa at planen var en skatt på pensjoner og savers."Potensielt, virkningen kan være ødeleggende å redusere aktivitet... og kanerodere opptil seks hver 30 år igjen av bidrag til en aktivt forvaltetPensjonering besparelser plan," Morley-Smith sa.Lager utlån kan også bli uøkonomisk fordi gjennomsnittlig gebyret er mindreenn planlagt skatt på det, la han til.Forsikring Europa, som representerer størstedelen av blokken forsikringsektor, sa skatten ville skade spareprodukter om gangen når folk børoppmuntres til å spare til pensjonisttilværelsen
 6. 6. Mange av planens grunnelementene følger kasserte pan-EU forslaget, menanti-avoidance beskyttelsene har blitt pusset opp og nye unntak lagt.Det nye "utstedelse prinsippet" betyr en transaksjon vil bli beskattet når oghvor den finner sted, hvis det innebærer et finansielt instrument utstedt i ett avde 11 landene.Dette er rettet mot å stoppe handler flytte ut av den såkalte FTT sonen tilLondon eller andre steder, og forsterker en tidligere "residence prinsippet" somsier at hvis en parten i transaksjonen er basert i FTT området, eller opptrer påvegne av et parti som er basert der, deretter transaksjonen vil bli beskattetuansett hvor det skjer.Kommisjonen sier kombinasjonen vil fjerne insentiver til å flytte handel, selvom ikke alle er overbevist.
 7. 7. DobbeltbeskatningEn skatt i bare 11 land kan føre til dobbel eller flere beskatning andre steder, saBen Jones av Eversheds advokatfirma.London Stock Exchange, som handler aksjer fra mange av de FTT landene,pålegger allerede en Dokumentavgift.Semeta fortalte en pressekonferanse skatten overholdt internasjonaleskattelovgivning, og han kunne iverksette tiltak for å håndteredobbeltbeskatning Hvis problemet oppsto.En EU-kommisjonen analyse sa det "vil ikke være mulig å unngå allehendelser av dobbeltbeskatning i hele EU27." Anti-avoidance bestemmelsene,mens fortsatt å være "svært kraftig" vil også være en "litt mindre effektiv" ennhvis skatten ble ilagt over blokken, den lagt.Bankene ser allerede på måter å unngå skatt.
 8. 8. • "Finansnæringen er nå mobilisere svært raskt for å tenke på strategiske løsninger til FTT etter vedtakelsen av beslutningen om å gå videre," sier Mark Persoff, finansielle tjenester skatt partner i Ernst & Young rådgivning.• Beskyttelsene kan bevise kontroversielle for Storbritannia, Europas største finansielle handelssenter, men det vil ikke være i stand til å stoppe planen og vil ha ingen stemme til å endre den.• Storbritannia har allerede innført en balanse levy på banker.• Chas Roy-Chowdhury, leder for beskatning på ACCA, et uavhengig regnskapsorgan i London, sa banker og meglere vil ta ingen sjanser og opprette en "brannmur" ved å tilby produkter som ikke kan være "skjemt" av skatten. -Reuters

×