Successfully reported this slideshow.

Могилянський протокол: рекомендації щодо вдосконалення редакційних політик українських наукових видань

3

Share

1 of 16
1 of 16

Могилянський протокол: рекомендації щодо вдосконалення редакційних політик українських наукових видань

3

Share

Download to read offline

У березні 2015 р. група українських видавців, науковців, бібліотекарів зібралася разом, щоб укласти рекомендації для редакторів українських наукових видань щодо використання чітких та зрозумілих способів поширення результатів наукових досліджень.

У березні 2015 р. група українських видавців, науковців, бібліотекарів зібралася разом, щоб укласти рекомендації для редакторів українських наукових видань щодо використання чітких та зрозумілих способів поширення результатів наукових досліджень.

More Related Content

Viewers also liked

More from ДокШир

Related Books

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Могилянський протокол: рекомендації щодо вдосконалення редакційних політик українських наукових видань

 1. 1. Могилянський протокол Рекомендації щодо вдосконалення редакційних політик українських наукових видань V Науково-практична конференція «НАУКОВА ПЕРІОДИКА: ТРАДИЦІЇ ТА ІННОВАЦІЇ» 28 травня 2015 року
 2. 2. Створення протоколу • У березні 2015 р. група українських видавців, науковців, бібліотекарів зібралася разом, щоб укласти рекомендації для редакторів українських наукових видань щодо використання чітких та зрозумілих способів поширення результатів наукових досліджень. 2
 3. 3. Автори протоколу • Тетяна Андрєєва, редактор журналу Tobacco Control and Public Health in Eastern Europe • Валентина Андрущенко, завідувач відділу організації фундаментальних досліджень у галузі природничих та технічних наук Державного фонду фундаментальних досліджень • Тетяна Борисова, завідувач відділу електронних ресурсів наукової бібліотеки Національного університету «Києво-Могилянська академія» • Ірина Кучма, менеджер програми Відкритий доступ, www.eifl.net • Сергій Назаровець, заступник директора наукової бібліотеки Національного університету «Києво- Могилянська академія» • Олег Сербін, директор наукової бібліотеки ім. М. Максимовича Київського національного університету ім. Тараса Шевченка • Денис Соловяненко, директор ТОВ «Видавнича служба УРАН», координатор проектів «Наукова періодика України», «Український індекс наукового цитування» • Ірина Тихонкова, керівник редакції журналу Biopolymers and Cell, Інститут молекулярної біології і генетики НАНУ • Тетяна Ярошенко, віце-президент з наукової роботи та інформатизації Національного університету «Києво-Могилянська академія» 3
 4. 4. Автори протоколу 4
 5. 5. Схожі ініціативи • A Short Guide to Ethical Editing for New Editors • Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors • Code of Conduct for Journal Publishers • EASE Guidelines for Authors and Translators of Scientific Articles • Guidelines for retracting articles • How to handle authorship disputes:a guide for new researchers • Income models for Open Access: An overview of current practice • Online Guide to Open Access Journals Publishing • Principles of Transparency and Best Practice in Scholarly Publishing • Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly Work in Medical Journals 5
 6. 6. Структура протоколу Для зручності рекомендації розділено на 3 умовні розділи, що охоплюють питання: •Якості поширюваної наукової інформації; •Єдиних правил представлення видань; •Підтримки відкритого доступу до наукової інформації. 6
 7. 7. Розділ 1 Власник (засновник) журналу та працівники редакції відповідають за свій журнал як за надійне джерело якісної наукової інформації з визначеної проблематики. 7
 8. 8. Розділ 1 • Рукописи оригінальних досліджень та оглядів наукових досліджень мають проходити процедуру рецензування; • При прийнятті рішення щодо публікації матеріалів редактори не можуть керуватися комерційними міркуваннями; • Редакції наукових видань зобов’язані виявляти, запобігати та боротися з плагіатом; • Редактори міжнародних наукових видань мають зважати на географічний розподіл авторів, членів редколегії та рецензентів видання; • Кожне наукове видання повинно мати чітко встановлену і оголошену політику щодо авторських прав. 8
 9. 9. Розділ 2 Редактори повинні розробити, запровадити та дотримуватись єдиних правил представлення видання в інформаційному просторі. 9
 10. 10. Розділ 2 • Науковий журнал зобов’язаний мати єдину назву, визначену абревіатуру, офіційну назву і абревіатуру англійською закріплену через ISSN, сталу періодичність та об’єм, надійні та постійні джерела фінансування; • Кожна стаття обов’язково супроводжується резюме англійською мовою, з назвою, авторами, місцями виконання роботи, ключовими словами; • Corresponding author відповідальний за узгодження з співавторами і правильне надання інформації про авторів; • Редакція повинна дбати про електронне представлення видання через створення та підтримку сайту; • Редакціям варто використовувати digital object identifier (DOI); 10
 11. 11. Розділ 2 • Редакціям при оформлені списків джерел слід надавати перевагу міжнародним стандартам бібліографічного опису, що використовуються у конкретній науковій галузі. • Автори та редколегії відповідальні за коректне та достовірне зазначення джерел у списку літератури. 11
 12. 12. Розділ 3 Редакціям видань пропонується активно підтримувати ініціативу Відкритого доступу до інформації 12
 13. 13. Розділ 3 • Редакціям наукових видань рекомендуємо підтримати ініціативу відкритого Інтернет-доступу до результатів наукових досліджень, особливо до тих, які проводяться за рахунок коштів Державного бюджету України; • Редакціям наукових видань рекомендується підтримати практику легального поширення електронного контенту за допомогою ліцензій Creative Commons, що пропонують гнучкий та справедливий підхід до використання об’єктів авторського права у цифровому середовищі. 13
 14. 14. Представлений протокол є базовим документом, що може виступити рекомендацією для вітчизняних наукових видань і може бути розширений в рамках галузевих спрямувань наукової періодики. 14
 15. 15. Переваги • Дотримання рекомендацій сприятиме підвищенню рівня видання, виходу вітчизняної наукової періодики на новий якісний рівень поширення інформації та поступовому зникненню неякісної наукової продукції; • Запровадження єдиних вимог повинно збільшити читацьку аудиторію видань, і тим самим дбатиме не лише про популяризацію самого видання, а й цілого наукового напрямку. 15
 16. 16. Долучайтесь до написання та поширення Могилянського протоколу! 16

×