Regulament Banking pe stilul tău (2)

0 views

Published on

Regulament Banking pe stilul tău (2)

Published in: Self Improvement
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
0
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Regulament Banking pe stilul tău (2)

  1. 1. Se solicită autentificarea prezentului înscris: Regulamentul oficial al campaniei promoţionale de achiziţionare a pachetului CAMPUS BCR 5 octombrie - 31 decembrie 2011 (Regulamentul)1. Organizatorul campaniei1.1. Organizatorul campaniei promoţionale de achiziţionare a pachetului CAMPUS BCR este Banca Comercială RomânăS.A. instituţie de credit, persoană juridică română , cu sediul în Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr. 5, Sector 3, Cod Poştal030016, înregistrată în Registrul Instituţiilor de Credit sub nr. RB-JPR-40-008/1999, cont bancar cod IBANRO39RNCB0002B00026473000 deschis la Banca Comercială Română S.A. – Centrală, înregistrată la Registrul Comerţuluisub nr. J40/90/1991, CUI RO 361757, societate comercială pe acţiuni administrată în sistem dualist, având un capital socialsubscris şi vărsat integral în valoare de 1.030.209.375,00 RON, având număr de Operator de date cu caracter personal3776 şi 3772(denumită în continuare „Organizator”),1.2. Campania promoţională de achiziţionare a pachetului CAMPUS BCR, denumită în continuare „Campania”, se vaderula sub prevederile prezentului Regulament, care este obligatoriu pentru toţi participanţii.1.3. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul, urmând ca aceste modificări să intre învigoare după anunţarea prealabilă a participanţilor, cu cel puţin 2 zile înainte de intervenirea modificării.2. Termeni si definitiiIn scopul prezentului regulament:2.1. Reţelele sociale sunt comunităţi online de persoane care au preocupări, activităţi şi interese comune sau caredoresc să interacţioneze cu alţi utilizatori (să împărtăşească şi/sau să exploreze activităţile, preocupările şi interesele).Mijloacele prin care utilizatorii pot interacţiona sunt multiple şi pot diferi de la o reţea socială la alta: chat, mesagerie,video, voice chat, bloguri, file sharing, forumuri şi grupuri de discuţii etc.2.2 Facebook este o reţea socială unde utilizatorii pot intra în contact şi pot desfăşura diverse activităţi online.Pe Facebook, membrii îşi pot crea propria lor pagina web cu bloguri, filme, evenimente şi multe alte funcţiuni care pot fiîmpărtăşite cu prietenii.2.3 Utilizator Facebook este acea persoană care şi-a creat un cont în cadrul reţelei Facebook.2.4 In categoria „prieten BCR” intră utilizatorii care sunt înregistraţi pe Facebook (respectiv şi-au creat un profilpersonal pe http://facebook.com şi au adaugat de bună voie ca prieten pagina de brand BCR,2.5 Like --- buton din cadrul retelei de socializare Facebook, care exprima o reactie pozitiva a unui utilizator.2.6 comment – comentariu in cadrul retelei de socializare Facebook2.7 Share – actiunea de a da mai departe un anumit mesaj publicat de un utilizator Facebook2.8 Eticheta – referinta la un anumit profil, sau pagina de pe Facebook, pe o fotografie, sau intr-un text. 3 Durata Campaniei, aria de desfăşurare şi produsul participant3.1 Campania se va desfăşura pe întreg teritoriul Romaniei, in cadrul retelei Facebook unde organizatorul are profil în perioada 15noiembrie - 30noiembrie 2011, conform mecanismului Campaniei (punctul 4 din prezentul Regulament).3.2 În situaţia în care Organizatorul decide să scurteze / să prelungească această Campanie, acest fapt va fi adus la cunoştinţa participanţilor cu cel puţin 2 zile înainte de data intrării în vigoare a noilor modificări.3.3 Regulamentul oficial de desfăşurare a Campaniei este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant. Pentru detalii privind Campania, participanţii pot solicita gratuit regulamentul: a) adresându-se unităţilor BCR b) accesând portalul BCR (www.bcr.ro ) c) apelând InfoBCR la numerele de telefon: - 0800.801.BCR (0800.801.227) apelabil gratuit din orice reţea naţională sau la +4021.407.42.00 apelabil la tarif normal din străinătate, de luni până duminică între orele 8:00 şi 22:00.4. Dreptul de participare.4.1 La această Campanie pot participa toţi utilizatorii, persoane fizice, înregistraţi în reţeaua socială Facebook şi care au incarcat o fotografie cu o situatie care ilustreaza un zambet si ulterior au etichetat fotografie cu link catre pagina BCR de pe reteaua sociala Facebook. 1
  2. 2. 4.2 Nu pot participa la Campanie angajaţii BCR, ai agenţiei de publicitate sau ai tipografiei implicate în desfăşurarea acestei Campanii, precum şi rudele de gradul I (copii şi părinţi) şi soţul/soţia celor menţionaţi mai sus.4.3 Participarea la Campanie este gratuită.5. Mecanismul Campaniei .6.5.1. În cadrul Campaniei, pentru a fi castigator al premiilor puse la dispozitie de Organizator, participantii trebuie să: a) realizeze o fotografie care sa ilustreze un zambet b) încarce fotografia pe profilul propriu de Facebook.şi să o eticheteze, astfel încât aceasta să apară şi pe pagina de Facebook a BCR c) strângă cât mai multe like-uri, share-uri si comentarii pe Facebook pentru fotografia respectivă, de la alti utilizatori Facebook5.2 Campania se va desfasura in 3 etape, in fiecare etapa fiind atribuit un Kindle WiFi ca premiu. Etapele campaniei sunt:a) Etapa 1 – 15 Noiembrie – 23 Noiembrieb) Etapa 2 – 23 Noiembrie – 30 NoiembrieDacă sunt îndeplinite toate condţiile cerute de Regulament şi cele menţionate la art. 4.1, câştigătorii vor primi câte unuldintre premiile menţionate la art. 6 – Descrierea premiilor, de mai jos.5.2 Desemnarea fotografiei câştigătoare pentru fiecare etapa se va face prin validarea numărului maxim cumulat delike-uri, share-uri şi comentarii obţinute de aceasta pe Facebook, de catre o comisie a BCR formata din 3 membri.5.3. Persoana care postează fotografia trebuie să fie proprietarul acesteia şi/ sau să aibă drepturi de autor sau defolosinţă asupra ei, având posibilitatea ca, la cererea organizatorului, să poată dovedi acest lucru.Participanţii garantează că nu încalcă prevederile legale existente privind drepturile de autor conform legii nr. 8/1996privind dreptul de autor şi drepturile conexe.Postarea pe pagina de profil BCR a unor fotografii asupra cărora nu există drepturi de autor este exclusivresponsabilitatea utilizatorului Facebook, BCR nefiind responsabil de conţinutul fotografiilor pe care le primeşte.BCR îşi rezervă dreptul de a modera toate comentariile şi de a exclude orice fel de fotografii / mesaje ambigue şideparte de subiectul propus.6. Descrierea premiilor6.1Premiile vor consta în 2 ebook readere Kindle Wi-Fi.6.2 Valoarea totală netă a premiilor este de aproximativ 1500 (omiecincisute) RON fara TVA, respectiv 1860(omieoptsutesaizeci) RON cu TVA.6.3. Premiile se vor ridica de la sediul Organizatorului din Bd. Libertăţii nr.1, bloc A1-A2, etaj 1, sector 4, Bucureşti saude la sediul unităţilor teritoriale BCR propuse de către câştigători, până la data de 30 decembrie 2011, în baza unuiproces verbal de predare-primire, la care se va ataşa copie dupa BI/CI a participantului câştigător. În cazul în carepremiile nu vor fi ridicate în termenul comunicat (respectiv 30 noiembrie 2011), acestea se anulează şi vor ramâne înposesia Organizatorului.7. Acordarea premiilor7.1 Desemnarea câştigătorilor va avea loc la datele de, 25 Noiembrie pentru Etapa 1, respectiv 5 Decembrie pentru Etapa 2. 2011, la sediul Organizatorului din Bd. Libertăţii nr.1, bloc A1-A2, etaj 1, sector 4, Bucuresti, în prezenţa unei comisii formate din reprezentanţii Organizatorului. Rezervele vor fi desemnate în ordine descrescătoare a numărului cumulat de like-uri, share-uri şi comentarii obţinute pe Facebook pentru fotografia respectivă.7.2 Câştigătorii nu pot solicita contravaloarea în bani a premiilor în obiecte.7.3 Organizatorul se obligă să-i contacteze telefonic pe câştigătorii de premii până la data de 15 12 2011. Acest termen poate fi depăşit în situaţii mai presus de diligenţele Organizatorului. Câştigătorul va răspunde că a acceptat/refuzat premiul. În cazul în care câştigătorii nu pot fi contactaţi din diverse motive (ex: lipsă număr de telefon, număr de telefon invalid înregistrat în aplicaţia informatică, nu au putut fi găsiţi după efectuarea a 3 apeluri etc) sau refuză premiul atribuit, se vor apela, în ordine, câştigătorii de rezervă. Pentru a intra în posesia premiilor, fiecare câştigător trebuie să facă dovada identităţii prin prezentarea unui document de identitate (carte identitate/paşaport).7.4 Numele, prenumele, premiul şi localitatea în care domiciliază câştigătorii vor fi făcute publice pe portalul BCR (www.bcr.ro) numai în condiţiile obţinerii acordului câştigătorilor în acest sens, exprimat în mod expres şi neechivoc în cadrul acceptării telefonice a premiului câştigat. 2
  3. 3. 7.5 Un participant la promoţie nu poate câştiga decât un premiu. Dreptul asupra premiului nu poate fi transferat unei alte persoane.8.Taxe şi impozite aferente8.1 Organizatorul se obligă să calculeze, să reţină si să vireze impozitul datorat pentru premiile obţinute de către câştigători în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, Titlul III Impozitul pe venit. Orice alte obligaţii de natură fiscală sau de orice altă natur, în legătură cu acestea, sunt în sarcina exclusivăa câştigătorului. De la data semnării de primire a premiilor, toate cheltuielile legale aferente acestor bunuri revin proprietarului.9. Litigii. Legea aplicabilă9.1 Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la Campanie se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti române de la sediul Organizatorului.9.2 Eventualele reclamaţii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite pe următoarea adresa: Bd. Regina Elisabeta, Nr. 5, Sector 3, Bucuresti, in termen de maxim 2 saptămâni de la data încheierii Campaniei. După această data, Organizatorul nu va mai lua în consideratie nicio contestaţie / reclamaţie.9.3 Legea aplicabilă este legea română.10. Întreruperea/încetarea Campaniei10.1 Campania va putea fi întreruptă / încetată doar în caz de forţă majoră sau printr-o decizie a Organizatorului determinată de imposibilitatea de a o continua din motive independente de voinţa sa. În situaţia apariţiei vreunuia din aceste cazuri, Organizatorul va anunţa participanţii pe portalul Băncii Comerciale Române (www.bcr.ro) cu cel puţin 2 zile înainte de intrarea în vigoare a noilor modificări.10.2 Situaţiilor avute în vedere la pct. 10.1 le sunt asimilate şi hotărârile definitive şi irevocabile ale instanţelor competente sau alte acte emise de autorităţi publice competente.10.3 În situaţiile avute în vedere la pct. 10.1 şi pct. 10.2 Organizatorul nu mai are nicio obligaţie către participanţi cu privire la returnarea unei sume băneşti cu titlu de despăgubire sau alte asemenea pretenţii.11. Diverse11.1 Prin participarea la această Campanie de vânzare a pachetului CAMPUS BCR, participanţii sunt de acord şi acceptă necondiţionat şi în mod irevocabil prevederile prezentului Regulament. În cazul în care Organizatorul constată neîndeplinirea şi/sau nerespectarea condiţiilor stipulate de Regulamentul oficial al promoţiei, îşi rezervă dreptul de a suspenda oricând drepturile şi beneficiile ce revin câştigătorului, fără alte despăgubiri sau plăţi.12. Prelucrarea datelor personale12.1 Tuturor participanţilor la Campanie le sunt garantate drepturile în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. Datele participanţilor la Campanie vor fi introduse în baza de date de consumatori ai produselor/serviciilor BCR. Scopurile constituirii acesteia sunt: desemnarea câştigătorilor acestei promoţii, realizarea de rapoarte statistice cu privire la clienţii, produsele şi serviciile BCR, informarea acestora, prin diverse mijloace de comunicare (poştă, e-mail, telefon, SMS sau orice alt mijloc de comunicare) cu privire la prezenta promoţie sau la alte acţiuni desfăşurate în viitor.12.2 Fiecare participant la promoţie este de acord cu privire la folosirea datelor sale personale de către Bancă în scop de marketing şi are dreptul de a solicita excluderea din baza de date a BCR, adresând o cerere scrisă către BCR, Bd. Regina Elisabeta nr. 5, sector 3, Bucureşti.12.3 La cererea participanţilor, adresată în scris Organizatorului, acesta se obligă: - să confirme solicitantului dacă prelucrează sau nu datele sale personale, în mod gratuit, pentru o solicitare pe an; - să rectifice, să actualizeze, să blocheze, să şteargă sau să transforme în date anonime, în mod gratuit, datele a căror prelucrare nu este conformă cu prevederile Legii nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date; - să înceteze în mod gratuit prelucrarea datelor cu caracter personal ale solicitantului.12.4 Banca Comerciala Romana SA prelucrează date cu caracter personal în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001, în calitate de operator date personale, sub notificarea cu nr. 3776 si 3772 transmisă la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Datele cu caracter personal colectate în cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvaluite către terti, cu excepţia cazurilor în care Organizatorul este obligat să respecte obligaţiile impuse de legislaţia în vigoare. Participanţii la Campanie au, conform Legii nr. 677/2001, urmîtoarele drepturi: dreptul la informare (art.12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de intervenţie asupra 3
  4. 4. datelor (art.14), dreptul de opoziţie (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art.17) şi dreptul de a se adresa justiţiei (art.18).13. Alte prevederi13.1 Prin participarea la această Campanie, participanţii sunt de acord şi acceptă necondiţionat şi în mod irevocabil prevederile prezentului Regulament. În cazul în care Organizatorul constată neîndeplinirea şi/sau nerespectarea condiţiilor stipulate de prezentul Regulament, îşi rezervă dreptul de a suspenda oricând drepturile şi beneficiile ce revin câştigătorului, fără alte despăgubiri sau plăţi.13.2 Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament. Orice modificare intervenită pe perioada desfăşurării Campaniei va intra în vigoare numai după aducerea la cunoşinţa participanţilor prin afişarea pe site-ul oficial al băncii www.bcr.ro cu 2 zile înainte de intrarea în vigoare a modificării. Prezentul document a fost redactat şi semnat astăzi, 15 noiembrie2011, data autentificării, în trei exemplareoriginale, 2 (două) pentru organizator şi 1 (unu) pentru notar.Denumirea/Adresa organizatoruluiBanca Comercială Română S.A., Bd. Regina Elisabeta nr 5, sector 3, Bucureşti, RomâniaDIRECTOR EXECUTIV,Daniel PANĂŞEF DEPARTAMENT,Felicia HĂLĂUCĂAvizat,DIRECŢIA JURIDICĂ 4

×