Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Regulament concurs aprilie 2012

508 views

Published on

Published in: Automotive
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Regulament concurs aprilie 2012

  1. 1. Regulament generalOrganizatorul concursului cu premii este AUTO EXPERT CONSULT, editura, persoana juridica romana,cu sediul in Bucuresti, Bd. Nicolae Grigorescu nr. 31A, bloc N21, scara B, etaj 1, ap 41, Sector 3, CodPostal 030438, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/6821/2003, CUI RO 15452179, denumitain continuare Organizator.Concursul se desfasoara conform prezentului regulament, care este obligatoriu pentru toti participantii.Regulamentul oficial este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile in Romania.La concurs poate participa orice persoana fizica rezidenta in Romania care a implinit varsta de 18 anipana la data inceperii concursului, care are o adresa de email, un numar de telefon si respecta toateprevederile regulamentului prezentului concurs.Nu pot participa la concurs angajatii societatilor AUTO EXPERT CONSULT (AEC) precum si orice altepersoane care au legatura directa cu acest concurs si rudele de gradul 1 ale acestora.Termeni si definitiiIn scopul prezentului regulament: Retelele sociale sunt comunitati online de persoane care au preocupari,activitati si interese comune sau care doresc sa interactioneze cu alti utilizatori (sa impartaseasca si/sausa exploreze activitatile, preocuparile si interesele).Facebook este o retea sociala unde utilizatorii pot intra in contact si pot desfasura diverse activitati online.Pe Facebook, membrii isi pot crea propria lor pagina web cu bloguri, filme, evenimente care pot fiimpartasite cu prietenii.Utilizator Facebook - acea persoana care si-a creat un cont in cadrul retelei Facebook. In categoria„prieten Revista AutoExpert” intra utilizatorii care sunt inregistrati pe Facebook (respectiv si-au creat unprofil personal pe http://facebook.com si au adaugat de bunavoie ca prieten pagina de brand RevistaAutoExpert.Like (Imi place) - buton din cadrul retelei de socializare Facebook, care exprima o reactie pozitiva a unuiutilizator.Comment - comentariu in cadrul retelei de socializare Facebook.Share (Distribuie) – actiunea de a da mai departe un anumit mesaj publicat de un utilizator Facebook.Tag (Eticheteaza) – referinta la un anumit profil, sau pagina de pe Facebook, pe o fotografie, sau intr-untext.Locul de desfasurare al concursuluiConcursul este organizat si se desfasoara pe teritoriul Romaniei.Durata concursuluiConcursul se desfasura incepand cu data de 3 aprilie pana la data de 3 mai 2012 inclusiv. Desemnareacastigatorilor va avea loc pe data de 4 mai 2012.
  2. 2. Marcile si Produsele participanteIn acesta sunt incluse urmatoarele marci: motoXpert, Whistler.Dreptul de participareLa acest concurs pot participa toti utilizatorii, persoane fizice, inregistrati in reteaua sociala Facebookcare au dat “Like” la pagina Revista motorXpert de pe reteaua sociala Facebook.Modul de desfasurare al concursuluiIn cadrul concursului, pentru a fi castigator al unuia dintre premiile puse la dispozitie de Organizator,participantii trebuie sa:a)sa scaneze codul QR din revista motorXpert si sa dea “Like” la pagina Revista motoXpert de peFacebook sau sa intre direct pe pagina Revista motoXpert de pe Facebook si sa dea “Like”.Desemnarea castigatorilor se va face prin tragere la sorti de catre Organizator (o comisie AEC formatadin trei membri).Descrierea premiilorPremiile constau in 3 detectoare radar.Valoarea totala neta a premiului este de aproximativ 480 (patru sute optzeci) lei fara TVA, respectiv 595(cinci sute nouazecisi cinci) lei cu TVA.Premiul se va ridica de la sediul Organizatorului din Bd. Nicolae Grigorescu nr. 31A, bloc N21, scara B,etaj. 1, ap. 41, sector 3, Bucuresti pana la data de 31 decembrie 2012, in baza unui proces verbal depredare-primire, la care se va atasa copie dupa BI/CI a participantului castigator. In cazul in care premiulnu va fi ridicat in termenul comunicat, acesta se anuleaza si va ramane in posesia Organizatorului.SauPremiul se expediaza prin Posta Romana. Nu raspundem de corectitudinea angajatilor Postei Romane sinici in cazul pierderii pachetului la Posta Romana. Daca un premiu se intoarce de la Posta Romana lasediul Organizatorului datorita faptului ca destinatarul (castigatorul respectivului premiu) nu l-a ridicat dela Posta Romana atunci consideram ca destinatarul a refuzat primirea premiului si astfel a renuntat lapremiu (de asemenea si in cazul furnizarii unei adrese gresite).Nu este posibila inlocuirea premiului oferit cu contravaloarea acestuia in bani sau cu alte beneficii.ValidareaInscrierile care nu corespund acestor reguli si conditii vor fi descalificate. Decizia organizatorilor estefinala si legala pentru toti participantii.Instiintarea castigatorului si acordarea premiuluiCastigatorii vor fi contactati prin email pe parcursul zilei de 4 mai 2012 si vor trebui sa confirmeacceptarea premiului. Dupa confirmarea acceptarii premiului, castigatorii vor trebui sa trimitaorganizatorului o copie a buletinului/cartii de identitate.Un participant la concurs nu poate castiga decat un premiu. Dreptul asupra premiului nu poate fitransferat unei alte persoane.
  3. 3. Protectia datelor personaleIn conformitate cu legislatia in vigoare, AEC se obliga sa faca publice numele castigatorilor si castigurileacordate in cadrul acestei promotii. AEC se obliga de asemenea sa respecte prevederile Legii nr. 677/2001, privind protectia datelor personale stocate pe durata concursului. Ca atare, AEC se angajeaza sapastreze confidentialitatea datelor personale ale participantilor/ castigatorilor la prezentul concurs si sa leutilizeze conform prezentului Regulament Oficial si legislatiei in vigoare.Participantii la concurs, in calitate de persoane vizate, au, conform Legii 677/ 2001, urmatoarele drepturi:dreptul la informare (art.12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de interventie asupra datelor(art.14) si dreptul de opozitie (art. 15). Prin simpla participare la concurs si trimiterea datelor personalecatre AEC, sau prin comunicarea datelor personale pe site-ul www.autoexpert.ro, participantii sunt deacord ca datele lor sa intre in baza de date a AEC, sa fie prelucrate si folosite in viitor de AEC saupersoane juridice autorizate de catre acesta, pentru a informa participantii cu privire la noi produse,oferte, promotii, campanii publicitare si de marketing.La cererea expresa, in scris, a participantilor, trimisa la adresa redactiei, AEC se obliga: sa actualizeze,sa stearga sau sa te informeze privind datele tale personale din baza sa de date. Prin participarea laconcurs, toti participantii si eventualii castigatori sunt de acord si se obliga sa respecte si sa seconformeze tuturor cerintelor si conditiilor impuse de AEC prin prezentul Regulament Oficial,nerespectarea acestora atragand raspunderea personala si exclusiva a participantilor si eventualilorcastigatori.AEC nu are nici o obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari necastigatoare ceapar ulterior acordarii efective a premiilor, sau dupa termenul de revendicare a premiilor prevazut inprezentul Regulament Oficial. AEC nu este raspunzator pentru calitatea premiilor si nu acorda termen degarantie, de utilizare pentru premiile acordate.Este obligatorie folosirea datelor de contact reale. In cazul in care aceste date sunt eronate, nu neasumam nici o raspundere in cazul in care nu va vom putea contacta in vederea inmanarii premiilor.LitigiiEventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezenta se vor rezolva pe cale amiabilasau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romanecompetente.Incetarea concursuluiPrezentul concurs poate inceta numai in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora,inclusiv in cazul imposibilitatii AEC din motive independente de vointa sa, de a continua prezentulconcurs.Taxe si impoziteAEC se obliga sa calculeze si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile sub forma de premii obtinute decatre castigatori, in conformitate cu reglementarile Codului Fiscal in vigoare, orice alte obligatii de naturafiscala sau de alta natura in legatura cu aceste venituri fiind in sarcina exclusiva a castigatorilor.MentiuniAEC are dreptul de a descalifica participantii care nu indeplinesc sau incalca regulile acestui concurs faranici o avertizare prealabila si fara oferirea niciunui fel de compensatii.AEC are dreptul de a aduce, oricand, amendamente si completari la acest REGULAMENT DEPARTICIPARE, fara a fi obligata sa anunte acest lucru in prealabil, acestea intrand in vigoare de la datapostarii lor publice.Este responsabilitatea participantilor de a se informa despre eventualele modificari aleREGULAMENTULUI DE PARTICIPARE, pe toata perioada de derulare a concursului.
  4. 4. AEC nu isi asuma nicio raspundere pentru orice impedimente de participare la concurs sau la validareacastigatorului datorate erorilor participantului sau a erorilor si defectiunilor mijloacelor folosite pentruinregistrare, validare si comunicare de catre participant.AEC isi rezerva dreptul de a intrerupe sau suspenda aceasta in cazul aparitiei unor cauze care nu tin decontrolul nostru. Faptul ca un Participant nu a luat cunostinta de REGULAMENTUL DE PARTICIPARE inmod intentionat, din dezinteres sau din necunostinta existentei acestui REGULAMENT DEPARTICIPARE, cade exclusiv in raspunderea acestuia, AEC postand in pagina de inregistrare o legaturadirecta (link), explicita si cu corp de litera vizibil catre acest REGULAMENT DE PARTICIPARE, conformuzantelor de pe WorldWideWeb.Prin inscrierea la prezentul concurs, utilizatorii accepta ca in cazul castigarii premiului oferit deOrganizator, sa participe la actiuni de promovare a revistei sau a site-ului in conjunctie cu premiulcastigat, in care vor fi comunicate in mod public urmatoarele: numele complet al acestora, localitatea dedomiciliu si fotografii cu premiul castigat.AUTOEXPERT CONSULT SRL

×