Successfully reported this slideshow.

Pravidla přístupnosti prakticky

0

Share

Loading in …3
×
1 of 17
1 of 17

More Related Content

Related Books

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Pravidla přístupnosti prakticky

 1. 1. Pravidla přístupnosti prakticky
 2. 2. Představení <ul><li>Adam Fendrych </li></ul><ul><ul><li>Konzultant projektu Dobrý web </li></ul></ul><ul><ul><li>E-mail: adam .fendrych@ dobryweb .cz </li></ul></ul><ul><ul><li>Telefon: 244 003 337 </li></ul></ul>
 3. 3. Pravidla přístupnosti <ul><li>Zásady zpracování webu s ohledem na hendikepované uživatele </li></ul><ul><li>V ČR je kolem 10 % osob s postižením </li></ul><ul><li>Od 1. 3. 2008 jsou pravidla pro systémy veřejné správy povinná ze zákona </li></ul><ul><li>www.pravidla-pristupnosti.cz , www.pristupnost.cz </li></ul>
 4. 4. Kapitoly pravidel přístupnosti <ul><li>Obsah webových stránek je dostupný a čitelný </li></ul><ul><ul><li>Čitelnost, nezávislost na vybavení </li></ul></ul><ul><li>Práci s webovou stránkou řídí uživatel </li></ul><ul><ul><li>Žádné samovolné akce </li></ul></ul><ul><li>Informace jsou srozumitelné a přehledné </li></ul><ul><ul><li>Srozumitelnost, struktura textu </li></ul></ul><ul><li>Ovládání webu je jasné a pochopitelné </li></ul><ul><ul><li>Navigace, interakce s formuláři </li></ul></ul><ul><li>Kód je technicky způsobilý a strukturovaný </li></ul><ul><ul><li>Sémantika, struktura kódu </li></ul></ul><ul><li>Prohlášení o přístupnosti webových stránek </li></ul>
 5. 5. Kdo jsou hendikepovaní uživatelé <ul><li>Zrakové postižení </li></ul><ul><ul><li>Slabozrací, nevidomí, barvoslepí, dočasně omezení </li></ul></ul><ul><li>Pohybové postižení </li></ul><ul><li>Sluchové postižení </li></ul><ul><li>Alternativní HW a SW </li></ul><ul><li>Kognitivní poruchy </li></ul>
 6. 6. Nevidomý uživatel – kompenzační pomůcky <ul><li>Screen reader (odečítač obrazovky) </li></ul><ul><ul><li>Hlasový výstup </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>http://www.pristupnost.cz/screen-readery/ </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Hmatový výstup (Braillský řádek) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>http://www.pristupnost.cz/braillske-radky/ </li></ul></ul></ul>
 7. 7. Příklady dopadu porušení pravidel <ul><li>Využití screen readeru NVDA </li></ul><ul><li>Další scren readery: </li></ul><ul><ul><li>JAWS </li></ul></ul><ul><ul><li>Hal </li></ul></ul><ul><ul><li>WinMonitor </li></ul></ul><ul><ul><li>Window-Eyes </li></ul></ul>
 8. 8. NVDA <ul><li>Screen-reader </li></ul><ul><li>Instalátor i přenosná verze </li></ul><ul><li>Licence GNU GPL </li></ul><ul><li>Hlasový výstup eSpeak </li></ul><ul><li>Podpora: </li></ul><ul><ul><li>Explorer, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Adobe Reader </li></ul></ul><ul><li>http://www.nvda-project.org </li></ul>
 9. 9. NVDA <ul><li>Virtuální prohlížeč </li></ul><ul><ul><li>Textové znázornění dokumentu </li></ul></ul><ul><li>Nejlepší podpora – Mozilla Firefox </li></ul><ul><li>Pohyb po stránce pomocí šipek, enteru a klávesových zkratek </li></ul><ul><ul><li>(ukázka – dobryweb.cz) </li></ul></ul>
 10. 10. NVDA <ul><li>Základní zkratky pro urychlení pohybu v dokumentu: </li></ul><ul><ul><li>H – nadpis </li></ul></ul><ul><ul><li>L – seznam </li></ul></ul><ul><ul><li>I – položka seznamu </li></ul></ul><ul><ul><li>K – odkaz </li></ul></ul><ul><ul><li>T – tabulka </li></ul></ul><ul><ul><li>F – prvek formuláře </li></ul></ul>
 11. 11. Obsah webových stránek je dostupný a čitelný <ul><li>Každý netextový prvek nesoucí významové sdělení musí mít svou textovou alternativu. </li></ul><ul><ul><li>http://www.kr-stredocesky.cz/portal/aktuality/zlato-a-stribro-z-danska.htm?pg=1 </li></ul></ul><ul><li>Informace sdělované pomocí skriptů musí být dostupné a web i bez nich ovladatelný </li></ul><ul><ul><li>http://www.mustribro.cz/ </li></ul></ul><ul><ul><li>http://www.cz.o2. com </li></ul></ul>
 12. 12. Obsah webových stránek je dostupný a čitelný <ul><li>Informace sdělované rozmístěním a velikostí prvků musí být dostupné, i pokud uživatel tyto aspekty nedokáže vnímat </li></ul><ul><ul><li>http://www.parfemy.cz </li></ul></ul><ul><li>Informace sdělované barvou jsou dostupné i bez barevného odlišení </li></ul><ul><ul><li>https://booking.juhasz.cz/ </li></ul></ul>
 13. 13. Práci s webovou stránkou řídí uživatel <ul><li>Načtení nové webové stránky či přesměrování musí být možné jen po aktivaci odkazu nebo po odeslání formuláře </li></ul><ul><ul><li>http://www.pristupnost.cz/soubory/refresh.html </li></ul></ul><ul><ul><li>http://google-cz.blogspot.com </li></ul></ul><ul><ul><li>http://fotbal.idnes.cz/db_fotbal.asp?online=7054655 </li></ul></ul>
 14. 14. Informace jsou srozumitelné a přehledné <ul><li>Bloky obsahu, které se opakují na více webových stránkách daného orgánu veřejné správy, je možné přeskočit </li></ul><ul><ul><li>http://www.mzv.eu/wwwo/mzv/default.asp?ido=3&idj=1&amb=1&ikony=False&trid=1&prsl=False </li></ul></ul>
 15. 15. Ovládání webu je jasné a pochopitelné <ul><li>Každá webová stránka musí mít výstižný název odpovídající jejímu obsahu </li></ul><ul><ul><li>http://www.lucas.cz </li></ul></ul><ul><li>Text odkazu musí jasně popisovat jeho cíl </li></ul><ul><ul><li>http://www.mesec.cz/aktuality/ </li></ul></ul>
 16. 16. Kód je technicky způsobilý a strukturovaný <ul><li>Prvky tvořící nadpisy a seznamy musí být korektně vyznačeny </li></ul><ul><ul><li>http://datarecovery.eu/cz/zachrana-dat-hlavni-strana.html </li></ul></ul><ul><li>Obsah všech tabulek musí dávat smysl čtený po řádcích zleva doprava </li></ul><ul><ul><li>http://portal.justice.cz/uvod/justice.aspx </li></ul></ul>
 17. 17. Na shledanou <ul><li>Adam Fendrych </li></ul><ul><ul><li>adam .fendrych@ dobryweb .cz </li></ul></ul><ul><ul><li>244 003 337 </li></ul></ul><ul><li>Dobrý web </li></ul><ul><ul><li>http://www.dobryweb.cz </li></ul></ul><ul><ul><li>[email_address] </li></ul></ul><ul><ul><li>244 003 110 </li></ul></ul>

×