Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Jak měřit a vyhodnocovat obsahový marketing

1,156 views

Published on

Objevte obsah, který se líbí uživatelům a zároveň splní vaše obchodní cíle. Prozradí vám to kontinuální měření a vyhodnocování obsahu. Bez něj nikdy nezjistíte, do čeho se vyplatí investovat čas a peníze.

Published in: Marketing

Jak měřit a vyhodnocovat obsahový marketing

 1. 1. Jak  měřit  a  vyhodnocovat   obsahový  marke6ng   Zdeněk  Hejnák  
 2. 2. Obsah   Co  to  je?   Jak  ho  změřím?   Ekonomická  hodnota  obsahu  v   Google  AnalyAcs.  
 3. 3. Video  
 4. 4. Sociální  sítě  
 5. 5. Infografika   Zdroj: http://www.evaschouten.nl/wp-content/uploads/pacman.jpeg
 6. 6. Produktový  popisek  
 7. 7. Článek  
 8. 8. Zdroj: http://www.toprankblog.com/2013/03/what-is-content/ Příspěvek  na  blogu  /  obsah  webu  
 9. 9. ●  Obsah  jako  zkušenost   •  Užitečná   •  Ukazující  směr  (nový  pohled)   •  Orientovaná  na  přínos  =  měřitelná   Zdroj: http://www.toprankblog.com/2013/03/what-is-content/ Co  si  z  toho  odnést?  
 10. 10. ●  Proč  nezačít  externími  kanály?   •  Vlastníte  data  o  uživatelích   •  Přímý  kontakt  s  návštěvníky   •  Více  možnosN  experimentovat  =  větší  hodnota  pro   vás   Měření  úspěchu  obsahu  
 11. 11. Pohled  vlastníka  webu   Jaký  obsah  vydělává?   Jaký  obsah  mi  šetří  peníze?  
 12. 12. Definice  cílů  
 13. 13. Jaký  je  důvod  existence  vašeho  webu?   ●  Poptávka,  Kontakt  -­‐  B2B,  web  s  poptávkou     ●  Zobrazení  x  stránek  -­‐  Magazín     ●  Objednávka  –  E-­‐commerce   ●  Strávení  x  minut  -­‐  Online  hra,  video  portál  
 14. 14. Co  jiného  se  na  webu  ještě  děje?  
 15. 15. Vztah     ke  značce     a  webu   Projev     vážného   zájmu   Cíle popisující chování Očekáváná finální akce Splnění     hlavního  cíle   ČAS   Doba se liší dle nákupního cyklu Interakcesobsahem Měření  mikrokonverzních  cílů    
 16. 16. Cíle:   Interakce     s  obsahem  
 17. 17. Cíle:   Ekonomická   hodnota  
 18. 18. Cíle   Ekonomická   hodnota   Makrokonverze   Mikrokonverze  
 19. 19. Makrokonverze     Sapeli.cz   Cíle  na  webu  
 20. 20. Mikrokonverze   Sapeli.cz   Cíle  na  webu  
 21. 21. Nápověda  Google  Analy6cs  k  nastavení  cílů:     bit.ly/GAcile-­‐nastaveni     Cíle  v  Google  AnalyAcs  
 22. 22. Mikrokonverze   Mikrokonverze   Mikrokonverze   Mikrokonverze   Makrokonverze   Makrokonverze   Mikrokonverze  
 23. 23. Hodnota  cíle  v  Google  AnalyAcs  
 24. 24. 2  návštěvy   Stránka  A   (blog)   1  návštěva   Stránka  B   (kontakty)   Splnění  cíle  s   hodnotou  100    (odeslaná  poptávka)   Stránka  A     Hodnota  stránky  =  50   Stránka  B     Hodnota  stránky  =  100   Hodnota  cílů  se  projeví  jako  hodnota  stránek   Hodnota  stránky  v  Google  AnalyAcs   tržby  elektronického  obchodu  +  celková  hodnota  cíle   počet  jedinečných  zobrazení  stránky  dané  stránky  
 25. 25. Hodnota  stránky  –  vstupní  stránky         Vstupní  stránky:     Obsah  který  návštěvníci  vidí  jako  první  
 26. 26. Produktová  stránka  1   Produktová  stránka  2   Obsahová  stránka  1   Obsahová  stránka  2   Obsahová  stránka  3   Obsahová  stránka  4   Obsahová  stránka  2   Obsahová  stránka  6   Produktové  stránky  
 27. 27. Produktová  stránka  1   Produktová  stránka  2   Obsahová  stránka  1   Obsahová  stránka  2   Obsahová  stránka  3   Obsahová  stránka  4   Obsahová  stránka  2   Obsahová  stránka  6   Stránky  obsahové  
 28. 28. Produktová  stránka  1   Produktová  stránka  2   Obsahová  stránka  1   Obsahová  stránka  2   Obsahová  stránka  3   Obsahová  stránka  4   Obsahová  stránka  2   Obsahová  stránka  6   Rozpad:  Dle  zdrojů,  klíčová  slova  
 29. 29. Google  AnalyAcs  –  Vstupní  stránky   Vlastní  přehled  do  Google  AnalyAcs:     bit.ly/GALP-­‐prehled  
 30. 30. Odpovědi  na  otázky:   ●  Jaký  obsah  přináší  vyšší  hodnotu?   ●  Jaký  zdroj  přivádí  návštěvnost  s  vyšší  hodnotou?   ●  Jaký  obsah  šetří  peníze?  =  Přivádí  přirozenou   návštěvnost     ●  Mobilní  vs  desktop  přístupy   Hodnota  stránky  –  vstupní  stránky    
 31. 31. Pohled  uživatele   Jaký  obsah  hodnoN  lépe?   Co  konkrétního  mu  chybí?  
 32. 32. Na  úrovni  stránek:   Hodnocení  obsahu  ANO  /  NE   Zpětná  vazba  -­‐  stránky  
 33. 33. Zpětná  vazba  -­‐  stránky  
 34. 34. Zpětná  vazba  -­‐  stránky  
 35. 35. Zpětná  vazba  -­‐  stránky  
 36. 36. Sledujeme  na  úrovni:   Kategorií   Důležitých  stránek   Zpětná  vazba  -­‐  stránky  
 37. 37. Zpětná  vazba  -­‐  stránky  
 38. 38. Otevřená  otázka  (při  variantě  NE)   ●  Sledování  četnos6   ●  Problémy  navigační  (UX)   ●  Podněty  pro  úpravy     Zpětná  vazba  -­‐  stránky  
 39. 39. Odpovědi  na  otázky:   ●  Jaká  je  spokojenost  s  obsahem?   ●  Mění  se  v  čase?   ●  Čemu  se  věnovat?   Zpětná  vazba  -­‐  stránky  
 40. 40. Další  využiN  dat  z  obsahu  
 41. 41. ●  Retarge6ng   ●  Personalizace  formou  no6fikací  při  návštěvě  na   webu  (chat,  marke6ngové  akce,  formulář)   Oslovení  návštěvníků,  kteří  projevili  zájem  
 42. 42. Jak  začít  měřit  ekonomickou   hodnotu  obsahu  
 43. 43. 1.  Definujte  cíle  webu   2.  Nastavte  si  hodnotu  cílů   •  Mikrokonverze   •  Makrokonverze   3.  Sledujte  hodnotu  stránek  a  op6malizujte   4.  Přehodnoťte  cíle  a  jejich  hodnotu   Vyhodnocování  obsahu  jako  proces  
 44. 44. Děkuji  za  pozornost   zdenek.hejnak@dobryweb.cz     @ZdeHej  

×