Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Efektivní reklama na internetu

Luboš Plotěný - Veletrh Reklama & Polygraf - březen 2007

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Efektivní reklama na internetu

 1. 1. Efektivní reklama na internetu <ul><li>Luboš Plotěný </li></ul><ul><li>30. 3. 2007 </li></ul>
 2. 2. Obsah bloku <ul><li>Efektivní internetová reklama? </li></ul><ul><li>Luboš Plotěný (Dobrý web) </li></ul><ul><li>PPC reklama </li></ul><ul><li>E-mail marketing </li></ul><ul><li>Tomáš Symerský (OMD Digital) </li></ul><ul><li>Bannerová reklama </li></ul><ul><li>PR články online </li></ul>
 3. 3. Efektivní internetová reklama?
 4. 4. Efektivní internetová reklama? <ul><li>Obecně efektivní forma online reklamy neexistuje,... ...ale efektivní mohou být všechny! </li></ul><ul><li>Jaké faktory hrají klíčovou roli </li></ul><ul><ul><li>Známost firmy a síla značky </li></ul></ul><ul><ul><li>Charakter firmy a obor podnikání </li></ul></ul><ul><ul><li>Cíle reklamní kampaně </li></ul></ul><ul><ul><li>Typ reklamního sdělení </li></ul></ul><ul><ul><li>Cílové publikum </li></ul></ul><ul><ul><li>... </li></ul></ul>
 5. 5. PPC reklama
 6. 6. PPC reklama
 7. 7. PPC reklama
 8. 8. Princip PPC reklamy <ul><li>Pay Per Click = platba za kliknutí </li></ul><ul><li>Reklamní kampaň máte plně pod kontrolou </li></ul><ul><ul><li>Rozpočet </li></ul></ul><ul><ul><li>Cena za kliknutí (návštěvníka) </li></ul></ul><ul><ul><li>Čas </li></ul></ul><ul><ul><li>Zacílení </li></ul></ul><ul><ul><li>Návratnost investic </li></ul></ul><ul><li>Nevyhrává ten, kdo zaplatí víc! </li></ul>
 9. 9. Kdy využít PPC reklamu ... a kdy ne <ul><li>Kdy ANO? </li></ul><ul><ul><li>Omezené reklamní rozpočty </li></ul></ul><ul><ul><li>Zaměření na obchodní výkon webu (internetové obchody, cestovní kanceláře) </li></ul></ul><ul><ul><li>Propagace konkrétních výrobků a služeb </li></ul></ul><ul><li>Kdy NE? </li></ul><ul><ul><li>Zvyšování povědomí o značce </li></ul></ul><ul><ul><li>Budování komunity </li></ul></ul>
 10. 10. Mějte své investice pod kontrolou <ul><li>Efektivitu PPC reklamy lze velmi přesně vyhodnocovat </li></ul><ul><ul><li>Pomocí systémů pro správu PPC reklamní kampaně </li></ul></ul><ul><ul><li>P omocí nástrojů pro monitoring návštěvnosti webu </li></ul></ul>
 11. 11. Více o PPC reklamě <ul><li>PPC konference </li></ul><ul><ul><li>Odborná konference na téma PPC reklamy </li></ul></ul><ul><ul><li>Kdo bude přednášet? </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Specialisté na internetový marketing </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Provozovatelé PPC systémů </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Inzerenti </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Zástupci mediálních agentur </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Termín: 22. května 2007 </li></ul></ul><ul><ul><li>Místo: Praha </li></ul></ul><ul><ul><li>Více informací: konference. dobryweb . cz / ppc / </li></ul></ul>
 12. 12. E-mail marketing <ul><li>Využívá elektronickou poštu </li></ul><ul><li>Účelem nemusí být vždy jen přímé reklamní sdělení </li></ul><ul><li>Kritické faktory úspěchu </li></ul><ul><ul><li>Cílení a personalizace </li></ul></ul><ul><ul><li>Informační hodnota </li></ul></ul><ul><ul><li>Opakování </li></ul></ul><ul><ul><li>Masovost </li></ul></ul><ul><li>E-mail marketing není SPAM! </li></ul>
 13. 13. Kdy se e-mail marketing hodí ... a kdy ne <ul><li>Kdy ANO? </li></ul><ul><ul><li>Budování vztahů se zákazníky (cross-selling a up-selling) </li></ul></ul><ul><ul><li>Vytváření komunit </li></ul></ul><ul><ul><li>Zvyšování povědomí o značce </li></ul></ul><ul><li>Kdy NE? </li></ul><ul><ul><li>Výkonové reklamní kampaně </li></ul></ul>
 14. 14. Sledujte efektivitu a vyhodnocujte <ul><li>Sledované ukazatele jsou závislé na formě e-mail marketingu a charakteru sdělení </li></ul><ul><li>Můžete sledovat </li></ul><ul><ul><li>Vývoj počtu odběratelů newsletteru </li></ul></ul><ul><ul><li>Odezvu na reklamní sdělení (otevření, kliknutí) </li></ul></ul><ul><ul><li>Vliv na počet objednávek, poptávek, prodeje </li></ul></ul><ul><ul><li>Co funguje lépe – A/B testování </li></ul></ul>
 15. 15. Děkuj i za pozornost <ul><li>Kontakt </li></ul><ul><ul><li>Dobrý web, Internet Info s.r.o. </li></ul></ul><ul><ul><li>www. dobryweb .cz </li></ul></ul><ul><ul><li>info@ dobryweb .cz </li></ul></ul><ul><ul><li>tel.: ( +420 ) 244 003 110 </li></ul></ul><ul><ul><li>Luboš Plotěný ( ploteny @dobryweb.cz ) </li></ul></ul>

×