Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bc Tom Tat Chuan Bi Le Hoi Xuan Hong 26 2 2010

494 views

Published on

hay

Published in: Technology, Sports
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Bc Tom Tat Chuan Bi Le Hoi Xuan Hong 26 2 2010

 1. 1. BÁO CÁO TÓM TẮT CÔNG TÁC CHUẨN BỊ
 2. 2. MỤC TIÊU <ul><li>Tổ chức chùm Lễ hội Xuân hồng </li></ul><ul><li>Thu gom được lượng máu lớn: # 7000 đơn vị, tại sự kiến chính: 2.500 - 3000 đơn vị máu </li></ul><ul><li>Tạo sự kiện truyền thông đặc biệt từng bước tạo dựng nét văn hoá hiến máu vào dịp đầu năm và các sự kiện quan trọng. </li></ul>
 3. 3. THỜI GIAN, ĐỊA ĐiỂM <ul><li>Thời gian: </li></ul><ul><li>Tiền Xuân hồng: Từ 22/2 - 5/3 </li></ul><ul><li>Xuân hồng: từ 7h00 -20h00 ngày 6/3/20010. </li></ul><ul><li>Hậu Xuân hồng: đến 13/3 </li></ul><ul><li>2. Địa điểm: </li></ul><ul><li>Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình. </li></ul><ul><li>Nhiều điểm HM khác </li></ul><ul><li>3. Thời gian truyền thông: </li></ul><ul><li>Từ 22/02 - 15/3/2009, </li></ul><ul><li>Cao điểm: 1/3- 6/3 </li></ul>
 4. 4. CƠ QUAN TỔ CHỨC <ul><li>Chủ trì tổ chức </li></ul><ul><li>Viện Huyết học – Truyền máu TW </li></ul><ul><li>Ban chỉ đạo HMTN TP Hà Nội </li></ul><ul><li>Hội Thanh niên vận động HM Hà Nội </li></ul>
 5. 5. NỘI DUNG <ul><li>Truyền thông </li></ul><ul><li>Tiền Xuân hồng </li></ul><ul><li>Huy động lực lượng </li></ul><ul><li>Chuẩn bị địa điểm/phương tiện </li></ul><ul><li>Đưa đón người hiến máu </li></ul><ul><li>Đón tiếp đại biểu, phóng viên và lực lượng đến tham dự </li></ul><ul><li>Tổ chức hiến máu </li></ul><ul><li>Tổ chức các sự kiện </li></ul><ul><li>Công bố kết quả </li></ul><ul><li>Tổ chức hoạt động tại TTTM </li></ul><ul><li>Tổng kết </li></ul>
 6. 6. NHỮNG NỘI DUNG ĐÃ THỰC HIỆN
 7. 7. Công tác truyền thông quảng bá <ul><li>Có PR plan </li></ul><ul><li>Kênh truyền thông chính: </li></ul><ul><ul><li>Truyền thông đại chúng (chính thức) </li></ul></ul><ul><ul><li>Truyền thông mạng </li></ul></ul><ul><ul><li>Quảng bá (băng rôn, áp phích..) </li></ul></ul><ul><ul><li>Truyền thông trực tiếp (mời gọi, lập danh sách) </li></ul></ul>
 8. 8. Một số kết quả truyền thông <ul><li>http://dantri.com.vn/c7/s7-380801/khoi-dong-hien-mau-cung-le-hoi-xuan-hong-2010.htm </li></ul><ul><li>http://www.cimsi.org.vn/?action=News&newsId=7711 </li></ul><ul><li>http://tintuc.xalo.vn/001520768091/huong_ung_le_hoi_xuan_hong_2010.html </li></ul><ul><li>http://www.anninhthudo.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=68373&ChannelID=3 </li></ul><ul><li>http://www.nihbt.org.vn/index.php?option=com_content&task=view&id=989&Itemid=27 </li></ul><ul><li>http://www.tienphong.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=186961&ChannelID=2 </li></ul><ul><li>http://vovnews.vn/Home/Phat-dong-Le-hoi-Xuan-hong-2010/20102/134477.vov </li></ul><ul><li>http://www.baomoi.com/Info/Le-hoi-Xuan-hong-2010/54/3842196.epi </li></ul><ul><li>http://www.baomoi.com/Info/Le-hoi-Xuan-hong-2010-Mang-niem-vui-don-Xuan-cho-hang-van-nguoi-benh/144/3832091.epi </li></ul><ul><li>http://giadinh.net.vn/home/2010020612265153p1054c1055/phat-dong-le-hoi-xuan-hong-2010.htm </li></ul><ul><li>http://www.cimsi.org.vn/?action=News&newsId=7711 </li></ul><ul><li>http://www.vtv6.com.vn/detailNews.aspx?id=9308&lang=viCate=111 </li></ul>
 9. 9.
 10. 10. Huy động lực lượng <ul><li>Quảng bá/mời tại các hoạt động Tiền Xuân hồng </li></ul><ul><li>Truyền thông gián tiếp </li></ul><ul><li>Lập lộ trình xe đưa đón </li></ul># 6000 người
 11. 11. TCHM tiền Xuân hồng <ul><li>Tổ chức hiến máu: </li></ul><ul><ul><li>Các điểm lưu động </li></ul></ul><ul><ul><li>Các điểm cố định </li></ul></ul><ul><ul><li>Các điểm xe bus </li></ul></ul><ul><li>Kết hợp quảng bá sự kiện </li></ul># 2000 đv
 12. 12. MẶT BẰNG TỔNG THỂ
 13. 13. BÁNH DẦY Trại vẻ đẹp Xuân hồng (300m2) Trại Phố ẩm thực (100m2) Đăng ký, tư vấn, chờ Đón tiếp Đăng ký Trại quà tặng (100m2) Sân khấu CỔNG VÀO Dù Dù Dù Dù GAME GAME
 14. 14. Phương án Tổ chức đón tiếp người HM KHU VỰC VUI CHƠI, GiẢI TRÍ, ẨM THỰC Sân khấu Cân SK Cân SK Cân SK Cân SK ĐĂNG KÝ HiẾN MÁU <ul><li>Có thông báo về tiêu chuẩn HM trên xe ô tô và trong QT Tuyên truyền </li></ul><ul><li>Cân để tư vấn </li></ul><ul><li>Phát phiếu có chọn lọc </li></ul>
 15. 15. Phương án Tổ chức Thu gom máu Sân khấu WC WC Cửa C 9m 9m GCN GCN GCN Đón tiếp, tư vấn CBCNV Qùa tặng Thống kê Ăn nhẹ Lấy máu: 15 bàn Xét nghiệm Khám Computer
 16. 17. CHƯƠNG TRÌNH KHAI MẠC <ul><li>Màn múa Rồng, Rồng chầu </li></ul><ul><li>Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu: CN Nhữ </li></ul><ul><li>Phát biểu khai mạc: PGS. Trí </li></ul><ul><li>Phát biểu BCĐ Hà Nội: Đc Lâm </li></ul><ul><li>Phát biểu Lãnh đạo Thành phố: Đc Bình </li></ul><ul><li>Phát biểu của Trung ương Ts Tăng </li></ul><ul><li>Ts Xuyên </li></ul><ul><li>Đánh trống khai hội: Đc Bình </li></ul><ul><li>Múa Rồng (nhà hát Tuồng VN) </li></ul>

×