Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Quy trình Tư vấn Niêm Yết

Đây là bài thuyết trình sau thời gian thực tập của mình tại một công ty tài chính dựa trên tài liệu mà công ty cung cấp bên cạnh những tài liệu mình tự tìm. Tuy nhiên, mình đã cắt phần giới thiệu về công ty nằm ở mục đầu tiên.

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Quy trình Tư vấn Niêm Yết

 1. 1. QUY TRÌNH TƯ VẤN NIÊM YẾT Ví dụ ngành sản xuất bánh kẹo Việt Nam Ngày 16 tháng 12 năm 2013 Đoàn Nguyễn Xuân Mai
 2. 2. Niêm yết là bước đầu tiên trong chiến lược phát triển doanh nghiệp. Đây chính là một trong những chìa khóa để mở ra cánh cửa cho những cơ hội tìm kiếm nguồn vốn và quảng bá thương hiệu để giúp hoạt động kinh doanh tăng trưởng bền vững. 2
 3. 3. NỘI DUNG DỊCH VỤ TƯ VẤN NIÊM YẾT 1. Giới thiệu sơ lược TTCK Việt Nam 2. Giới thiệu về Niêm yết chứng khoán 3
 4. 4. Giao dịch chứng khoán Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM (HSX) Giao dịch phiên đầu: 28/07/2000  Số lượng mã giao dịch: 02 mã (REE, SAM) Ngày 9/12/13:  Số lượng mã giao dịch: 301 mã Tổng giá trị niêm yết: 268 ngàn tỷ đồng Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX)  Giao dịch phiên đầu: 08/03/2005 Số lượng mã giao dịch: 01 mã (POT) Ngày 9/12/13: Số lượng mã giao dịch: 378 mã Tổng giá trị niêm yết : 87 ngàn tỷ đồng Theo thông tin sở giao dịch chứng khoán HSX và HNX 4
 5. 5. Ví dụ ngành bánh kẹo tại Việt Nam  Thông tin thị trường • Hiện nay thị trường bánh kẹo Việt Nam có hơn 30 thương hiệu nổi tiếng và khoảng 1.000 thương hiệu vừa và nhỏ. • Bánh kẹo của doanh nghiệp nội đang chiếm 70% - 75% thị phần, còn lại từ 25% - 30% thuộc về sản phẩm bánh kẹo nhập khẩu. • Đứng đầu thị trường là các doanh nghiệp như Kinh Đô, Hải Hà, Biên Hòa. • Ông Nguyễn Xuân Luân, PGĐ Kinh Đô nhận định, “Cùng với sự phát triển của nền kinh tế và sự gia tăng dân số với cơ cấu trẻ, doanh nghiệp bánh kẹo nội địa sẽ ngày càng có vị thế cao hơn nữa trong một ngành được xác định sẽ có tốc độ tăng trưởng cao ở giai đoạn tới.” Vốn điều lệ các công ty dẫn đầu trong ngành bánh kẹo Việt Nam 2013 82 tỷ 154 tỷ 1676 tỷ 22.5 tỷ 622 tỷ Theo ATPVietnam 5
 6. 6. Các doanh nghiệp sản xuất bánh kẹo đã Niêm yết  KDC •Tiền thân là Công ty TNHH Xây dựng và Chế biến thực phẩm Kinh Đô, được thành lập năm 1993, kỷ niệm 20 năm •Ngày 18/11/2005 Kinh đô niêm yết và giao dịch cổ phiếu tại (HSX). •Vốn điều lệ : 1.676.282.700.000 •Khối lượng cổ phiếu niêm yết :166.522.625 •KLCP đang lưu hành (CP) :166.136.014 •Ngày 09 Tháng 12, 2013, Giá: 50,500 VNĐ  BBC •Tiền thân là phân xưởng kẹo của nhà máy Đường Biên Hòa được thành lập từ năm 1990. •Ngày 17/12/2001 Công ty niêm yết cổ phiếu tại (HSX). •Vốn điều lệ : 154.207.820.000 •Khối lượng cổ phiếu niêm yết : 15.420.782 •KLCP đang lưu hành (CP) : 15.420.782 •Ngày 09 Tháng 12, 2013 Giá: 31,200 VNĐ  HHC •Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Hà được thành lập ngày 25/12/1960, năm 2003 Công ty thực hiện cổ phần hóa. •Công ty niêm yết cổ phiếu tại (HNX) •Vốn điều lệ : 82.125.000.000 •Khối lượng cổ phiếu niêm yết : 8.212.500 •KLCP đang lưu hành (CP) : 8.212.500 •Ngày 09 Tháng 12, 2013 Giá: 31,200 VNĐ 6
 7. 7. NỘI DUNG DỊCH VỤ TƯ VẤN NIÊM YẾT 1. Giới thiệu sơ lược TTCK Việt Nam 2. Giới thiệu về Niêm yết chứng khoán 7
 8. 8. Công ty nào được quyền đăng ký Niêm yết? (1/2) Điều kiện Niêm Yết (1/2) HSX HNX 1. Loại hình Công ty 5 . Công ty Cổ phần có ít nhất 02 năm hoạt động. Công ty Cổ phần có ít nhất 01 năm hoạt động. 2. Vốn điều lệ thực góp Tối thiểu 120 tỷ đồng, Không lỗ lũy kế. Tối thiểu 30 tỷ đồng, Không lỗ lũy kế. 3. Lợi nhuận Có lãi trong 02 năm. Có lãi trong 01 năm. 4. Sức khỏe tài chính Không nợ phải trả quá hạn trên 01 năm ROE >= 5%. Không nợ phải trả quá hạn trên 01 năm ROE >= 5%. Theo Nghị định 58 8
 9. 9. Công ty nào được quyền đăng ký Niêm yết? (2/2) Điều kiện Niêm Yết (2/2) HSX HNX 5. Cơ cấu cổ đông Tối thiểu 20% cổ phiếu nắm giữ bởi ít nhất 300 cổ đông không phải cổ đông lớn. Tối thiểu 15% cổ phiếu nắm giữ bởi ít nhất 100 cổ đông lớn. 6. Thời hạn nắm giữ cổ phiếu đối với Ban lãnh đạo 100% số cổ phiếu trong 06 tháng và 50% số cổ phiếu này trong thời gian 06 tháng tiếp theo. 100% số cổ phiếu trong 06 tháng và 50% số cổ phiếu này trong thời gian 06 tháng tiếp theo. 7. Ý kiến kiểm toán Không có ý kiến loại trừ từ công ty kiểm toán thuộc danh sách chấp thuận của UBCKNN. Không có ý kiến loại trừ từ công ty kiểm toán thuộc danh sách chấp thuận của UBCKNN. 8. Điều kiện khác Công khai mọi khoản nợ. Không cụ thể. Theo Nghị định 58 9
 10. 10. Niêm yết như thế nào? Quy trình dịch vụ Niêm Yết của PSI Tiếp xúc DN Lập kế hoạch Rà soát và hỗ trợ doanh nghiệp chuẩn hóa các điều kiện liên quan đến niêm yết. Tuần 1 2 Lập kế hoạch niêm yết gồm: Điều kiện, thời gian, giá niêm yết… 3 4 5 Chuẩn bị hồ sơ Đăng ký niêm yết Chuẩn bị hồ sơ đăng ký công ty đại chúng (nếu cần) và hồ sơ đăng ký niêm yết. 6 7 Thực hiện đăng ký niêm yết song song với lưu ký chứng khoán và mở tài khoản giao dịch cho các cổ đông. 8 9 10 Thực hiện thủ tục Thực hiện các thủ tục đăng ký niêm yết, các thủ tục tiến hành chính thức giao dịch. 11 12 Công bố niêm yết Tư vấn, Hỗ trợ công bố thông tin niêm yết theo quy định . 13 14 Hoàn thiện tư vấn Hỗ trợ doanh nghiệp sau niêm yết: Tư vấn công bố thông tin sau niêm yết. 15 16 * Thời gian ngắn nhất để hoàn tất dịch vụ niêm yết là 16 tuần. 10
 11. 11. Hồ sơ Niêm yết bao gồm những gì? Hồ sơ pháp lý • Giấy đăng ký niêm yết cổ phiếu; • Bản sao giấy đăng ký kinh doanh; • Điều lệ tổ chức hoạt động; • Quyết định của ĐHĐCĐ thông qua việc niêm yết cổ phiếu; • Giấy chứng nhận lưu ký tập trung của TTLKCK; • Giấy ủy quyền nhân viên công bố thông tin; • Quy trình nội bộ về công bố thông tin của tổ chức đăng ký niêm yết; • Hợp đồng tư vấn niêm yết; • Công văn chấp thuận đăng ký niêm yết của cơ quan quản lý chuyên ngành (nếu có); • Bản sao hợp lệ giấy phép kinh doanh chuyên ngành (nếu có); Cam kết • Cam kết của cổ đông là TV. HĐQT, BKS, BGĐ và KTT: • Nắm giữ 100% số cổ phiếu do mình sở hữu trong thời gian 6 tháng kể từ ngày niêm yết • 50% số cổ phiếu này trong thời gian 6 tháng tiếp theo • không chuyển nhượng trong quá trình SGD thẩm định niêm yết • Bản Cam kết niêm yết. Hồ sơ khác • Bản cáo bạch. • Sổ đăng ký cổ đông được lập trong thời hạn một tháng trước thời điểm nộp hồ sơ đăng ký niêm yết; • Quy chế Quản trị Công ty; • Tổng hợp quá trình tăng vốn; • Tổng hợp quá trình mua bán cổ phiếu quỹ; • Danh sách người có liên quan của tổ chức đăng ký niêm yết. • Báo cáo tài chính kiểm toán 2 năm gần nhất đáp ứng yêu cầu UBCKNN; • Sơ yếu lý lịch TV. HDQT, BGD, KTT 11
 12. 12. Vì sao nên thực hiện Niêm yết?  Niêm yết mang đến lợi ích  Những bất lợi của việc niêm yết 1. Huy động vốn dễ dàng 2. Quảng bá thương hiệu của doanh nghiệp 3. Tạo tính thanh khoản cho cổ phiếu 4. Minh bạch thông tin 1. Chi phí trước và sau niêm yết 2. Áp lực trước cổ đông về hiệu quả kinh doanh 3. Quyền kiểm soát công ty có thể bị đe dọa 4. Tuân thủ quy định công bố thông tin  Cơ hội trên khi niêm yết  Những rủi ro cần lưu ý S 1. Kinh tế vĩ mô đang dần ổn định 2. Thị trường chứng khoán có khả năng phục hồi 3. Ngành sản xuất bánh kẹo đang trên đà tăng trưởng O W 1. Rủi ro về pháp lý, bao gồm những thay đổi về luật pháp, chính sách. 2. Biến động của thị trường chứng khoán T 12
 13. 13. 5 yếu tố quyết định Niêm yết bền vững! 1. Được hỗ trợ bởi đơn vị tư vấn chuyên nghiệp có tầm nhìn bao quát và kinh nghiệm trong việc đưa ra những giải pháp tối ưu cho doanh nghiệp. 2. Hiểu biết và vận dụng thông tin về thị trường chứng khoán và đặc thù ngành của doanh nghiệp đang hoạt động. 3. Nắm bắt đầy đủ và thông thạo về điều kiện, quy trình, và hồ sơ pháp lý khi niêm yết chứng khoán. 4. Nhận định đầy đủ và chính xác những điểm lợi, bất lợi, tiềm năng và rủi ro cho doanh nghiệp. 5. Tiếp tục gắn bó với đơn vị tư vấn để được hỗ trợ và cập nhật thông tin đầy đủ sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký niêm yết để đứng vững trên thị trường. 13

×