Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Đồ án môn học Chi Tiết Máy

3,339 views

Published on

link tải
http://databooks.vn/tai-lieu/210652-Do-an-mon-hoc-Chi-Tiet-May.htmlĐồ án môn học Chi Tiết Máy

Published in: Education
  • xin file với ạ. nhocboy231299@gmail.com
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here
  • Be the first to like this

Đồ án môn học Chi Tiết Máy

  1. 1. MỤC LỤC Trang PHẦN I CHỌN ĐỘNG CƠ VÀ PHÂN PHỐI TỶ SỐ TRUYỀN 2 1. Tính toán động học 2 2. Phân phối tỷ số truyền 3 3. Tính toán các thông số và điền vào bảng 4 PHẦN II THIẾT KẾ CÁC BỘ TRUYỀN 5 A. Tính toán bộ truyền cấp nhanh (Bánh trụ răng nghiêng) 5 1. Chọn vật liệu 5 2. Xác định ứng suất tiếp xúc cho phép, ứng suất uốn cho phép, 5 với bộ truyền cấp nhanh và cấp chậm 5 3. Tính toán nhanh bộ truyền bánh răng trụ răng nghiêng 7 B. Tính toán bộ truyền cấp chậm 11 C. Tính toán bộ truyền ngoài 14 PHẦN III THIẾT KẾ TRỤC VÀ CHỌN Ổ LĂN 17 1. Chọn vật liệu chế tạo 17 2. Xác định đường kính sơ bộ 17 3. Xác định khoảng cách giữa các gối đỡ và điểm đặt lực 18 4. Xác định trị số và chiều các lực từ chi tiết quay tác dụng lên trục 19 Tính toán trục I 20 Tính toán trục II 24 Tính toán trục III 28 PHẦN IV: TÍNH TOÁN CHỌN Ổ LĂN CHO 3 TRỤC 30 1. Chọn loại ổ lăn cho trục I 30 2. Chọn loại ổ lăn cho trục II 31 3. Chọn loại ổ lăn cho trục III 32 PHẦN V: THIẾT KẾ VỎ HỘP GIẢM TỐC 33 BÔI TRƠN VÀ ĐIỀU CHỈNH ĂN KHỚP. 1. Tính kết cấu của vỏ hộp 33 2. Bôi trơn trong hộp giảm tốc 33
  2. 2. 3. Dầu bôi trơn hộp giảm tốc 33 4. Lắp bánh răng lên trục và điều chỉnh sự ăn khớp 33 5. Điều chỉnh sự ăn khớp 33 Các kích thước của các phần tử cấu tạo nên hộp giảm tốc đúc 33

×