Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

презентация 6гр.

  • Login to see the comments

презентация 6гр.

  1. 1. Комунальний заклад “Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 150 Харківської міської ради” «Cпівпраця сім`ї і дошкільного закладу з розвитку сенсорних здібностей дітей раннього віку» автор: вихователь гр.№6 Данічева Т..
  2. 2. АКТУАЛЬНІСТЬ Сенсорний розвиток дитини – це розвиток її відчуттів і сприймань, метою якого є формування уявлень про зовнішні властивості предметів: іх форму, колір, розмір,положення у просторі тощо. У перші три роки життя дитини активно розвиваються її органи чуття, при цьому головною умовою повноцінного розвитку дітей раннього віку- є розвиток сенсоріки. Цей період називають “Золотою порою” сенсорного виховання,а обмеження зовнішніх вражень породжує у дитини відчуття “Сенсорного голоду”, уповільнює її розумовий розвиток.
  3. 3. Для організації навчально-ігрової діяльності з сенсорного розвитку дитини використовуються 5 видів дидактичних іграшок: - для нанизування (різні пірамідки); - об’ємні геометричні; - для вкладання та викладання; - різні форми (конуси, куби, циліндри); - збірно-розбірні (мотрійки, бочата, яйця тощо), а також предмети та іграшки спеціально підібрані за будь-якими якостями.
  4. 4. Граючи, дитина набуває вмінь діяти на основі розрізнення форми, величини, кольору предметів, оволодіває різноманітними новими рухами, діями: прикладанням, порівнянням, зіставленням. І це своєрідне навчання елементарним знанням і умінням відбувається в захоплюючих, доступних для дитини формах.
  5. 5. Цикл занять “Чудодійні вкладиши” (для розвитку моторики, мислення) Цикл занять “Одягнемо друзів на прогулянку”(для розвитку дотикового сприймання) Цикл занять “Мій предметний світ” (для розвитку зорово-моторної координації) Конструювання – цікаво і корисно
  6. 6. Потребами сьогодення продиктована необхідність тісніше інтегрувати родинне і суспільне дошкільне виховання. З цією метою в нашому закладі проводяться батьківські збори, консультації, бесіди та дискусії, дні відкритих дверей, перегляди батьками окремих форм роботи з дітьми, застосовуються засоби наочної пропаганди (інформаційні бюлетені, батьківські куточки, тематичні стенди, фотовиставки та ін.), залучаються батьки до проведення свят, розваг Батьки виступають не як експерти чи спостерігачі роботи педагогів, а в ролі їхніх рівноправних партнерів і союзників. Стосунки з ними будуються на засадах відвертості, взаєморозуміння
  7. 7. Практичні заняття для батьків з циклу “Сенсорний розвиток вашої дитини”.
  8. 8. Відкриваємо для батьків таємниці раннього віку
  9. 9. • • • • • • • • • • • • Воно являє собою базу для інтелектуального розвитку дитини: Структурує і впорядковує дитячі враження від спілкування із зовнішнім світом; Стимулює розвиток спостережливості та уваги; Робить позитивний вплив на естетику дитини; Стає базою для розвитку фантазії та уяви; Готує малюка до взаємодії з реальним світом; Дає маляті можливість навчитися новим метоам предметно-пізнавальної діяльності; Формує сенсорні еталони; Дозволяє розширити словниковий запас; Робить вплив на рівень розвитку слухової, зорової, образної, моторної пам'яті. Показником сформованості цих уявлень є здатність дитини застосовувати здобуті знання в практичній діяльності (ігровій, трудовій, сенсорнопізнавальній, математичній), володіння способами пізнання дійсності, розвиток у неї наочно-дієвого, наочно-образного, словесно-логічного мислення. Сенсорно-пізнавальна освітня лінія спрямована на інтеграцію дошкільної освіти, формування у дітей дослідницько-пошукових умінь, елементарних математичних уявлень, цілісної картини світу, компетентної поведінки в різних життєвих ситуаціях.» Бажаємо,щоб педагогічним кредом батьків став вислів: «Дивитись на світ очима дитини,дивуватися, радіти, творити і пізнавати нове разом з нею».

×