Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Samen beter?

1,568 views

Published on

VI&G 04 Juni 2010, Soest

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Samen beter?

 1. 1. Samen beter ? Voor- Voor- en nadelen van integratie van ICT en MT VI&G - Medische Technologie en ICT Vrijdag 4 juni 2010 Martijn Schasfoort, bedrijfsmanager RVE Medische en Informatie Technologie Máxima Medisch Centrum
 2. 2. Definities Medische Technologie (MT) is de combinatie van Medische Techniek en Klinische Fysica (en met een accent op het stuk er tussen). tussen). Informatie en Communicatie Technologie (ICT) is het geheel van systemen, applicaties en telematica- telematica- infrastructuur binnen een ziekenhuis.
 3. 3. Traditioneel verschil tussen MT en ICT MT is life critical. critical. Als een systeem faalt is er een negatieve impact op de gezondheid, kwaliteit van behandeling of veiligheid van een patiënt ICT is mission critical. critical. Als een systeem faalt is er een negatieve impact op het financieel resultaat van de organisatie
 4. 4. Wie was nu leidend/lijdend Medische Technologie in de wereld van ICT of ICT in de wereld van Medische Technologie
 5. 5. Ontwikkelingen en Trends
 6. 6. Trends – Veranderingen in Medische Technologie Moderne medische apparatuur is ontworpen als een opnemer en een (speciale) computer. Toename van functionaliteit, medische functionaliteit, data, analyse mogelijkheden, data opslag en opvraagbaarheid. Integratie en interconnectie van ongelijke medische apparatuur en systemen inclusief medische data uitwisseling.
 7. 7. Trends – Integratie van Medische Technologie en ICT Toegankelijkheid, vergelijking en analyse van een brede variëteit van klinische data uit allerlei bronnen : • Automatische overname gegevens in EPD • Closed loop systemen (output wordt input) • Integratie van alarmering • Apparatuur volgsysteem • Apparatuurbeheer op afstand
 8. 8. Trends – Integratie van Medische Technologie en ICT Eigen netwerken voor: • Bewakingsmonitoren • ECG-apparatuur • Infusiepompen • Beademingsapparatuur • Bloedgas analyzers • Bedden • Enz., enz.
 9. 9. Trends - Ziekenhuisbrede medische technologie systemen • Centrale opslag beelden (radiologie/video) • Centrale opslag fysiologische data • Remote viewing van opgeslagen data/beelden • Informatie opvraagbaar vanuit EPD • Van decentraal naar centraal Voorbeelden: Endoscopie, minimaal invasieve chirurgie, ultrageluid, obstetrie, catheterisatie, lab-uitslagen, PACS, databases fysiologische signalen, alarmering, enz.
 10. 10. Trends - Ziekenhuisbrede ICT systemen • Centrale planning • Centrale opslag patiënt informatie • Remote viewing van opgeslagen data • Beschikbaarheid van medische informatie • Import en export zorg informatie • Van centraal naar decentraal Voorbeelden: EPD, PDMS, EVD, EMD, ERP, Zorgportaal
 11. 11. Trends bij leveranciers en de gevolgen daarvan: Het aantal geïntegreerde en in een netwerk opgenomen medische apparaten neemt snel toe. De afhankelijkheid van de zorg van informatie die beschikbaar is in en wordt onderhouden door systemen, voor een effectieve en tijdige diagnose en behandeling, neemt snel toe.
 12. 12. Behoefte
 13. 13. Behoefte aan het samengaan van MT en ICT: De introductie van geïntegreerde medische systemen wordt vaak niet goed overzien: • Groei van binnenuit (op de afdeling zelf) door koppeling van bestaande apparatuur • Keuze nieuwe apparatuur zonder rekening te houden met de koppelbaarheid aan de infrastructuur • Talloze medische servers die los van elkaar werken zonder koppelbaarheid • Geïntegreerde systemen zijn bijzonder kwetsbaar vanwege het grote aantal “Single Points of Failure” (als dat deel uitvalt, valt het hele systeem uit).
 14. 14. Extra redenen voor MT-ICT integratie • Informatie beveiliging (data integriteit, beschikbaarheid en vertrouwelijkheid) • Op weg naar een digitaal ziekenhuis • Patiënt veiligheid • Telemedicine / domotica • Toepassing van open standaarden (RFID, HL7, DICOM, IEEE, Bluetooth, WIFI, enz.)
 15. 15. Constateringen Hoog tempo van nieuwe medisch technologische ontwikkelingen voor diagnose en behandeling o.a. door mogelijkheden ICT Risico’s introductie toepassing van technologie van simpel tot complex Ongetrainde gebruikers en ongetrainde technisch beheerders Aanbevelingen Aantoonbaar bekwaam, opleidingen aanscherpen Aankoop en implementatie proces Risico analyse van toepassing technologie (noodscenario’s) Risico management is pure noodzaak Veilige toepassing van technologieen in de zorg
 16. 16. Constatering
 17. 17. Missie Medische Technologie = Missie ICT Toepassen van ontwikkel, technische en management kennis voor de identificatie, acquisitie en ondersteuning van veilige, effectieve en economische technologie zoals een ziekenhuis die nodig heeft voor patiëntenzorg, onderwijs, onderzoek en dienstverlening.
 18. 18. Er is geen verschil meer tussen MT en ICT MT & ICT zijn life en mission critical. critical. Als een systeem faalt is er een negatieve impact op de gezondheid, kwaliteit van behandeling of veiligheid van een patiënt en heeft een negatieve impact op de bedrijfsvoering van de organisatie
 19. 19. Praktijk ervaringen, verwachtingen en uitdagingen “samen beter” geeft een beter overzicht van de verschillende primaire en secundaire zorgprocessen “samen beter” zorgt voor proactieve instelling aangaande signaleren van problemen op ICT en MT vlak i.p.v. reactieve eilandgedachte “samen beter” zorgt voor een efficiente en effectieve oplossing/reactie binnen het proces “samen beter”zorgt voor een optimaal Life Cycle Management (incl. risico- risico- analyse) “samen beter”zorgt voor voldoen aan de richtlijnen, standaarden en veldnormen (incl. IGZ) Het gaat niet om de positie binnen de organisatie maar over het nemen van de verantwoordelijkheid (“wie het weet moet het zeggen”)
 20. 20. De weg er naar toe…..
 21. 21. Hoe was het in 1989 ? Medisch Technische Klinische Fysica Dienst Onderdeel FAB Instandhouding Telematica Applicatie Groep Informatisering & Automatisering Stafafdeling RvB Helpdesk Systeembeheer Decentraal beheer
 22. 22. Hoe was het in 2002 ? duaal management Medische Technologie proces georienteerd Instandhouding Medische Toepassingen Klinische Fysica ICT product georienteerd Telematica Systeem Management Applicatie Management
 23. 23. Hoe was het in 2004 ? duaal management Medische Technologie en ICT Medische Systeem Applicatie Instandhouding Klinische Fysica Telematica Toepassingen Management Management
 24. 24. Voorbereiding en uitwerking Idee Denktank overeenkomsten en SWOT analyse (2004) (2006) verschillen re –organisatie opstellen beleid en procesverandering Best practice (Q1-2008) visie competenties M.I.T. (Q3-2008) (Q3- Het A-H erlebnis ? A-
 25. 25. Organigram MIT secretariaat Toepassingen en Instandhouding Innovatie Projecten RVE Medische en Informatie Technologie
 26. 26. Strategie strategisch Innovatie Life Cycle Management Cycle tactisch Toepassingen en Projecten Instandhouding operationeel
 27. 27. Organisatie MIT Toepassingen en Instandhouding Innovatie Projecten • MIT Desk • Ondersteuning • Kwaliteit, veiligheid, • Informatie Systemen • Informatie Systemen beleid en klinische • MIT Infrastructuur • Infrastructuur en fysica • Medische Systemen architectuur • Medische systemen
 28. 28. Werkzaamheden MIT Toepassingen en Instandhouding Innovatie Projecten • Beheer • Implementatie • Vernieuwing, • Huidige apparatuur nieuwe wetenschap • Huidige applicaties technologieen • Evaluatie methodiek • Onderhoud • Nieuwe • Kwaliteit en functionaliteiten veiligheid • Reparaties • Advies bij aanschaf • Integratie van • Gebruikers- ondersteuning • Ondersteuning informatie nieuwe technologie • Stralingsveiligheid • Opleiding gebruikers • Klinisch ondersteuning • Projecten
 29. 29. Ervaringen
 30. 30. Ervaringen Er gaat ook veel goed …………… Nieuwe wereld van ICT en MT naar MIT • het gaat steeds beter • winst geboekt op diverse vlakken (integratie technieken) • medewerkers worden enthousiast • stages binnen ziekenhuis • ……..
 31. 31. Ervaringen Cultuur verschillen • gedrag naar klanten • “wij” en “zij” • proces denken en product denken • communicatie (bang voor de klant) Kennis van primaire processen • keuze onderhoudsmomenten • omgevingsbewustzijn • relaties tussen producten en processen (NAS, netwerk) • DROP (geplande en ongeplande uitval) • MT = decentraal IT = centraal Structuur verschillen • ITIL-gedachte = processen ITIL- •“wij bepalen” = standaarden vs. “klant is koning” = maatwerk • communicatie en toezeggingen (vb. change request, iPhone) request, iPhone)
 32. 32. Ervaringen Management • reorganisatie in operationeel bedrijf • waan van de dag • communicatie, “rode draad” • planning • management agenda • alignment en governance Noodzaak portfolio • projecten en programma’s • beheer • ontwikkelingen • prioritering vanuit RvB en directie
 33. 33. Ervaringen met “samen beter” beter ” Nieuwe wereld • afhankelijkheid infrastructuur • verwachtingen managen • complexiteit neemt enorm toe • IT is een middel dokter wil het eigenlijk niet
 34. 34. Medische Technologie en ICT Samen = beter !!

×