Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
20
Укладач: Гончар Т. А.
Оформлювач: Науменко М. С.
Наша адреса:
вул. Ентузіастів, 29
Телефон/факс: 294-00-30
@Скринька: r...
2
“Не можуть бути народи вільними, допоки душі людсь-
кі в полоні…”
(запис у щоденнику за 1991 рік, коли Україна
проголоси...
18
Марченко-Пошивайло,Т. Блакитний коваль України: до
75-річчя від дня народження О.Бердника / Т.Марченко-Пошивайло //
Укр...
4
Зміст
Вступ _________________________________________5
Генеологічне дерево Бердників____________________6
“Звідки в мене...
16
Бібліографічний список
(видання із фонду бібліотеки ім. В.Маяковського)
Твори Олеся Бердника
Бердник,О.П. Вибрані твори...
6
Він обігнав всіх нас на півстоліття в пізнанні ведичних знань.
Ми сприймали ці знання, як фантастику. Насправді, це був
...
14
Непізнаним, невизнаним і недооціненим в повній мірі і, як
письменник, і, як будівничий Єдиної Соборної України і, прост...
8
« Звідки в мене бралося все те, з якого джерела пливли
хвилі небувалої інформації?»
У 1926 році народився син Олександр ...
12
Він пише твір-есе “Свята Україна”, де йшлося про
необхідність створення Української Духовної Республіки, Зоряної
Держав...
10
Тернистий шлях до зоряних висот
Нелегко склалося життя Олеся Бердника, було невизнання,
бо вісників нового переважно пе...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

духовна галактика олеся бердника бібліографічна довідка бібліотека ім.в.маяковського. к. 2015. - серія видатні українські мислителі

424 views

Published on

Духовна галактика Олеся Бердника бібліографічна довідка Бібліотека ім.В.Маяковського. - К. 2015. - Серія Видатні українські мислителі

Published in: Internet
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

духовна галактика олеся бердника бібліографічна довідка бібліотека ім.в.маяковського. к. 2015. - серія видатні українські мислителі

 1. 1. 20 Укладач: Гончар Т. А. Оформлювач: Науменко М. С. Наша адреса: вул. Ентузіастів, 29 Телефон/факс: 294-00-30 @Скринька: rusanovkalib@i.ua Блог: mayakovskiylib.wordpress.com Twitter: @Mayakovskiy_lib У п р а в л і нн я к у л ь т у р и , т у р и з м у та о х о р о н и к у л ь т у р но ї с па д щ и ни Д ні пр о вс ь к о ї р а й о н н о ї в мі с т і К и є ві д е р ж а вн о ї а д мі ні с тр а ці ї Ц е н тр а л і з о ва на б і б л і о те ч на с ис т е м а Д н і пр о вс ь к о г о р а йо н у Б і б л і о те к а і м . В . М а я к о в с ь к о г о Серія «Видатні українські мислителі» Біобібліографічна довідка Київ – 2015
 2. 2. 2 “Не можуть бути народи вільними, допоки душі людсь- кі в полоні…” (запис у щоденнику за 1991 рік, коли Україна проголосила незалежність) “Я не учитель, я друг і натхненник… І якщо комусь близькі мої погляди й думки – ми супутники на вічній дорозі пошуку”. Олесь Бердник © Бібліотека ім. В. Маяковського, 2015 19 Інтернет ресурси Кіхно,О. Творчість Олеся Бердника в європейському культурному контексті [Електронний ресурс] / Олександр Кіно // Олесь Бердник : [сайт]. — Текст. і граф. дані. — Режим доступу : http://berdnyk.com.ua/ma terials/3/ (27.04.2015). — Назва з екрану. Коробкова,Т. Олесь Бердник, його рід і родина [Електронний ресурс] / Тетяна Коробкова // День Kiev.ua : [сайт]. — Текст. і граф. дані. — Режим доступу: http://www.day.kiev.ua/uk/article/ukrayina- incognita/oles-berdnik-yogo-rid-i-rodina (27.04.2015). — Назва з екрану. Марта пані. Пам’яті Олеся Бердника (15.12.1927—18.03.2003) [Електронний ресурс] / пані Марта // Журнал Пробудження: [сайт]. — Текст. і граф. дані. — Режим доступу : http://waking-up.org/ ezoteryka-2/pam-yati-olesya-berdnika-25-12-1927-18-03-2003/?lang=uk (27.04.2015). — Назва з екрану. Скороход, О. ”Смерть заради життя завжди була Перемогою!”- Олесь Бердник до Леоніда Брєжнєва [Електронний ресурс] / Ольга Скороход // Gazeta.ua: [сайт]. — Текст. і граф. дані. — Режим доступу : http://gazeta.ua/articles/culture/_-smert-zaradi-zhittya-zavzhdi- bula-peremogoyu-oles-berdnik-do-leonida-bryezhnyeva/430387 (27.04.2015). — Назва з екрану. Бердник, О. Послання до Росії (1978рік) [Електронний ресурс] / Олесь Бердник // Спадщина предків: [сайт]. — Текст. і граф. дані. — Режи м дост уп у: http:// www.spadok.org.ua/i ndex.php? o p t i o n = c o m _ c o n t e n t & v i e w = a r t i c l e & i d = 4 3 5 : - - - - - 1 9 7 8 - &catid=39&Itemid=64 (27.04.2015). — Назва з екрану.
 3. 3. 18 Марченко-Пошивайло,Т. Блакитний коваль України: до 75-річчя від дня народження О.Бердника / Т.Марченко-Пошивайло // Українська культура. — 2002. — № 8. — С.22-23. Метельова,Т. Світотворче слово Олеся Бердника / Т.Метельова // Сучасність. — 2005. — С.125-133. Олесь Бердник, прозаїк // Письменники України: довідник / упоряд. Д.Г.Давидюк, Л.Г.Кореневич, В.П.Павловська. — Дніпропетровськ: ВПОП “Дніпро”, 1996. — С.16. Солодущенко, О.Олесь Бердник — громадський діяч, письменник і художник / О.Солодущенко // Дивослово. — 2002. — № 3. — С.71. “ Хочу знати, що ж таке наша спілка: синедріон для розправи чи братерство творців?”: Справа Олеся Бердника // Київ. — 2004. — № 1-2. — С.140-148. Шпак, В. “ Філософське вчення Олеся Бердника актуальне, як ніколи” / Віктор Шпак // Урядовий кур’єр. — 2011. — 5 березня № 42. — С.14. 3 Від укладача Біобібліографічна довідка із серії “Видатні українські мислителі” присвячена Олесю Берднику — філософу, письменнику, поету, гро- мадському діячу ХХ століття. Довідка містить інформацію про тернистий життєвий і творчий шлях Олеся Бердника, а також бібліографічний список видань його творів та інформаційних джерел (статті з книг, періодичних видань та електронні ресурси) про письменника. Мета довідки - ознайомити читача з неординарною особистістю світового рівня, чиє ім’я на багато років було викреслено із літерату- ри, а твори вилучені із фондів бібліотек.. При створенні біобібліографічної довідки були використані до- кументи з фонду бібліотеки імені В.Маяковського та електронні ре- сурси Інтернет. Довідка адресована широкому колу читачів — не тільки тим, хто захоплюється науковою фантастикою, а й прихильникам інтелектуа- льного читання про духовне майбутнє нашого суспільства і сенс життя кожної людини. Відповіді на ці та інші питання, які хвилюють сьогодні людство, ви отримаєте у творах Олеся Бердника. .
 4. 4. 4 Зміст Вступ _________________________________________5 Генеологічне дерево Бердників____________________6 “Звідки в мене бралося все те, з якого джерела пливли хви- лі небувалої інформації?”_________________________8 Повернення творчої спадщини видатного мислителя України ______________________________14 Бібліографічний список ______________________________16 Інтернет ресурси ________________________________19 17 Література про Олеся Бердника Бердник Олександр Павлович // УСЕ Універсальний словник- енциклопедія / гол. ред. ради чл.-кор. НАНУ М.Попович. — К.: Ірина, 1999. — С.138. Бердник Олесь (Олександр) Павлович // Енциклопедія історії України: в 10 т. / редкол.: В.А.Смолій (голова) та ін. — К.: Наукова думка, 2003. — Т. 1. — С.223. Бердник Олесь (Олександр) Павлович // Енциклопедія Сучасної України / гол. ред. колегія 2 тому: І.М.Дзюба (співголова) та ін. — К., 2003. — Т. 2. — С.472-473. Бердник Олесь (Олександр) Павлович // Українська літературна Енциклопедія / ред. колегія: І.О.Дзеверін (відповід. редактор) та ін. — К.: Головна редакція Української Радянської Енциклопедії ім. М.П. Бажана, 1988. — Т. 1. — С.151. Гнатюк,О. Духовна республіка: [ідея О. Бердника про Українську духовну республіку] / Оля Гнатюк // Прощання з імперією. Українські дискусії про ідентичність. — К.: Критика, 2005. — С.125-130. Губко,О. Невтоленна жага світових таємниць: Олесь Бердник як харизматична особистість / О.Губко // Дивослово. — 2002. — № 7. — С.45-53. Логвиненко,Б. Огірки й космос: [дитинство Олеся Бердника] // Богдан Логвиненко про Нестора Махна, Шарля де Голля, Олеся Бердника, Джохара Дудаєва, Романа Шухевича. — К.: Грані-Т, 2009. — С.33-46. — (Серія “ Життя видатних дітей”).
 5. 5. 16 Бібліографічний список (видання із фонду бібліотеки ім. В.Маяковського) Твори Олеся Бердника Бердник,О.П. Вибрані твори / Олесь Бердник. — К.: Книга, 2007. — 351с. Бердник,О.П. Альтернативна Еволюція: [науково-фантастичні твори] / О.П.Бердник. — К.: Тріада-А, 2007.— 576с. — (Всесвіт Олеся Бердника). Бердник,О.П. Вогнесміх: роман-феєрія / О.П. Бердник. — К.: Тріада-А, 2006.— 555с. Бердник,О.П. Діти Безмежжя: романи і повісті / О.П.Бердник. — К.: Тріада-А: Афон, 2004. — 680с. — (Всесвіт Олеся Бердника). Бердник,О.П. Зоряний Корсар / О.П.Бердник. — К.: Тріада-А: Афон, 2004. — 572с. — (Всесвіт Олеся Бердника). Бердник,О.П. Лабіринт Мінотавра: повісті / О.П. Бердник. — К.: Веселка, 1990.— 407с. Бердник,О.П. Пітьма вогнища не розпалює...Психоаналітична феєрія: наук.-фантаст. роман / О.П.Бердник. — К.: Укр. письменник, 1993.— 303с. Бердник,О.П. Серце Всесвіту: романи та повісті / О.П.Бердник. — К.: Тріада-А: Афон, 2004. — 726с. — (Всесвіт Олеся Бердника). Бердник,О.П. Сини Світовида / О.П.Бердник. — К.: Рад. письменник. — 1963. — 365с. Бердник,О.П. Хто ти?: роман-симфонія / О.П. Бердник. — К.: Дніпро, 1987. — 518с. Бердник,О.П. Чаша Амріти: наук.-фантаст. твори / О.П.Бердник. — К.: Тріада-А: Афон, 2004.— 624с. — (Всесвіт Олеся Бердника). 5 Вступ Пестили мене Предивні руки Формувала Мова-дивина З мелодійних янголиних звуків Ткалась пісня Духу чарівна Наливались силою рамена Обрій зору ширився і ріс... І тоді КРИЛАТИЙ ГЕНІЙ в мене Увійшов і до зірок поніс… Олесь Бердник В римській міфології Геній - це дух-покровитель людини, дух завжди дарує крила творцю. Цю особливість, цю постійну здатність до польоту думки, прагнення, мрії, сам Олесь Павлович називав огнекрилістю, і риса ця була завжди притаманна його творчості. Якщо крилате прагнення думки у далину, у безмежжя є якісною ознакою Генія, то творчість українського письменника - фантаста маніфестує цю ознаку дуже яскраво. Бердник - поет апелює безпосередньо до людського серця, окрилює його, Бердник - філософ торкається найглибших підвалин і людського розуму, і людської екзистенції. Олесь Бердник (Олександр Павлович Бердник) є однією з найвеличніших постатей ХХ століття. Це – письменник зі світовим ім’ям. Він надзвичайно світла особистість. Олеся Бердника Бог обдарував численними талантами, які навіть складно перелічити. Він був однаково талановитим прозаїком, поетом і драматургом, писав музику до власних віршів, грав на музичних інструментах. Працював актором у студії театру імені Івана Франка, був чудовим фотографом і художником, різьбярем і журналістом. Окрім того, Олесь Бердник — футуролог (передбачав майбутнє), філософ, мислитель, який підтримав і розвинув ідеї Григорія Сковороди. Філософські ідеї Бердника і нині вивчають у Канаді і США. Олесь Бердник - громадський діяч, дисидент, один із засновників Української Гельсінської групи. Він відомий своїми оригінальними поглядами, вважається засновником романтичної фантастики. .
 6. 6. 6 Він обігнав всіх нас на півстоліття в пізнанні ведичних знань. Ми сприймали ці знання, як фантастику. Насправді, це був посланник Неба, котрий ніс до людей нові незвичні для загалу, божественні одкровення. Навіть зовнішність його була дуже ефектною і гармоніювала з внутрішнім світом письменника: височезного зросту, могутньої статури, копиця білосніжного, сивого волосся обрамляла прекрасне смагляве обличчя, яке вражало спалахом чудових синіх розумних очей. Генеологічне дерево Бердників Як і долю кожної непересічної людини, життєвий шлях О. Бердника важко повною мірою збагнути, не згадавши про його предків (із діда-прадіда й глибше), їхні справи, мрії та страждання. Батьки письменника — Бердник Павло Трохимович і Бердник Маруся Василівна (дівоче прізвище матері — теж Бердник), родом із села Кийлів Бориспільського району Київської області. З боку батька пращури мали прізвища Бердник і Пасько. Прізвище Бердник у 1745 році в селі Кийлів мала лише одна родина, так само як і більшість інших прізвищ у селі належала теж лише одній родині. Можна зробити припущення, що батьки письменника мали спільного пращура. Найстарший відомий пращур — Бердник Василь Іванович (1697 року народження). Дід письменника — Бердник Трохим Дадович (1863—1932), унтер-офіцер, коваль (дружина — Пасько Євфімія (Химка) Захарівна (1865—1940). З боку матері встановлено такі прізвища пращурів: Бердник, Михайловський, Лехан. У роду Михайловських серед пращурів Олеся Бердника були священики й церковнослужителі. Вперше про рід Михайловських згадується у 1750 році. Священик церкви Покрови Пресвятої Богородиці села Кийлів Терентій Михайлович Михайловський був священиком понад 20 років — до 1774 року. Після смерті Терентія Михайловського в 1774 році священиком у селі Кийлів став його син, Єремій Терентійович Михайловський. 1821 році священиком у селі Кийлів був Петро Михайловський. У 1872 році - прадід письменника, солдат Олександр Сильвестрович Бердник, який одружився з Ганною Василівною Михайловською, дочкою дячка Василя Петровича Михайловського. Дід Олеся Бердника — Бердник Василь Олександрович (1875 — 1933), його 15 японською, угорською, польською, німецькою, киргизькою, російською, узбецькою, уйгурською тощо. Громовиця наголошує: “ Філософське вчення Олеся Бердника нині актуальне як ніколи. Причому те, що батько подавав як гіпотезу у своїх фантастичних романах, сьогодні підтверджується наукою. Існування інформаційної ноосфери, невідчутних і невидимих Тонких Світів, блідою подобою яких нині служить сучасний Інтернет, знаходить дедалі нові підтвердження…” Український світогляд, українська ментальність споконвічно містили в собі зерно проголошеної Бердником Надії - впевненість у космічній цінності людської особистості, у глибинному, фундаментальному значенні серця, чиї функції аж ніяк не зводяться до того, аби бути органом, який, підтримуючи кровообіг, забезпечує плотське існування людини. Українська філософія від Івана Вишенського, Феофана Прокоповича й до сьогоднішніх мислителів відверто чи приховано стверджує: серце - це місток від людини до Всесвіту. У цьому сенсі ідеї, закладені в творах Олеся Бердника, є квінтесенцією філософських пошуків українства, є вираженням українського духу і відповіддю на питання про місію України - місію не історичну, а надісторичну, не соціальну, а космічну. Є книги, які відтворюють дух часу. Вони становлять історичну спадщину людства. Є книги, які концентрують культурні змісти, належні якомусь народу. Вони є вмістом національної скарбниці. Є книги, що поєднують те й інше. Такі ми називаємо шедеврами, культурними подіями. А є й ті, що поєднують все часове загальнолюдське з концентровано національним. Вони, архетипові книги-міфи. Ними тримається людство. До останніх належить і творчий доробок Олеся Бердника.
 7. 7. 14 Непізнаним, невизнаним і недооціненим в повній мірі і, як письменник, і, як будівничий Єдиної Соборної України і, просто, як справжній Українець, інтелігент старого зразку, яких щораз менше, важко хворіючи у 1997-2003 рр., помер у вузькому колі: дружини Бердник-Сокоринської Валентини Сергіївни та дочки Громовиці, друзів, у себе на дачі в с.Гребені, що неподалік Києва, де й похований. Повернення творчої спадщини видатного мислителя України Сьогодні велику роботу по відродженню і поверненню творчого добутку Олеся Бердника до свого читача проводить донька Громовиця - журналістка, культуролог, громадська діячка. Вона постійно працює над збереженням та популяризацією спадщини Олеся Бердника - упорядник та редактор багатотомного книжкового видання "Всесвіт Олеся Бердника" (2004-2010), працює над ще більшим багатотомником творів батька( багато з яких не відомі). Громовиця Бердник — координатор мистецьких програм громадської організації "Українська Духовна Республіка", яку очолює разом із матір'ю Валентиною Бердник-Сокоринською. І ще вона досліджує українські міфопоетичні традиції та символіки. Громовиця написала і видала книжку "Знаки карпатської магії" та низку статей про сакральні традиції українців. Громовиця Бердник згадує про батька: “Письменник завжди оптимістично дивився на все, що б не посилала доля, мав надзвичайно велику силу духу”. За словами доньки письменника, він “завжди говорив, що тяжкі часи й екстремальні ситуації — наші вчителі. Батько любив повторювати: перша відсидка зробила його письменником, друга — мислителем, неввічливе ставлення з боку влади — дисидентом, виключення із Спілки письменників України — художником. А хвороба подарувала можливість осмислити те, на що не вистачало часу раніше…” Книги письменника перекладені багатьма мовами: англійською, болгарською, французькою, чеською, словацькою, 7 дружина — Лехан Агафія(Гапка) Григорівна (1875 — 1957). Василь Олександрович був дуже розумною й мудрою людиною. Він був моряком, плавав на кораблі довкола світу. Багато читав, особливо любив книжки французького астронома Фламаріона. Люди приїжджали до діда письменника, послухати його, поговорити з ним. Чимало пращурів письменника відзначалися довголіттям і жили до 70 — 80 років. Один із родичів, Михайловський Архип Васильович, був почесним громадянином села Кийлів. Бердник Борис Васильович, дядько з боку матері, був народним лікарем у Херсоні, вилікував багатьох людей. Дуже велике значення в житті письменника мала його батьківська родина: батьки й сестра. Батьки письменника були прекрасні, працьовиті, талановиті люди. Бердник Павло Трохимович мав неабиякі здібності до механіки: міг зібрати й відремонтувати будь-який механізм і машину, сконструював канавокопач. Все життя батько тяжко працював, не шкодуючи здоров’я й сил. Бердник Маруся Василівна — учасниця української національно-визвольної боротьби 1917 - початку 1920-х років. Сестра, Бердник Ольга Павлівна — геолог, понад 10 років пропрацювала на Далекій Півночі. Батьки письменника одружилися 28 липня 1923 року. 14 (15) серпня 1924 року в них народилася дочка Ольга. Життя родини Бердників склалося так, що вони часто переїжджали з одного місця проживання на інше: 1923—1925 рр. — село Кийлів; із 1925 року — Херсонська область; приблизно до 1930 року — комуна в селі Ревне (на Київщині); приблизно 1930—1933 рр. — місто Київ; 1933 рік — село Кийлів; 1933—1941 рр. — село Бурти (на Київщині); з 1941 року — село Кийлів.
 8. 8. 8 « Звідки в мене бралося все те, з якого джерела пливли хвилі небувалої інформації?» У 1926 році народився син Олександр (майбутній письменник Олесь Бердник) на Херсонщині, в інтелігентній сім’ї. Офіційний день народження — 25 грудня 1927 року, бо в метриці поставили неправильну дату. Днем свого народження письменник вважав 27 листопада 1926 року. У 1930 році родина переїхала до Києва. Павло Трохимович Бердник вступив на перший курс робітфаку Київського фізико-хімічно-математичного інституту і працював на заводі імені Артема. 1933 року родина Бердників повернулася в село Кийлів, пережила страшний Голодомор і чудом вижила завдяки голові родини — Павлу Трохимовичу Берднику. Його взяли на роботу в один із колгоспів для ремонту техніки й видали продукти, які врятували від голодної смерті його дружину й дітей. Цього ж року родина переселилася в село Бурти Кагарлицького району. Діти вчилися в школі. За відмінне навчання сестра Ольга і брат Олександр одержували похвальні грамоти. Село Бурти — особливе місце в житті Олександра. Саме там формувалася свідомість майбутнього письменника. Олександр Бердник ще з дитинства мав незвичайну “зоряну” уяву. В книжці “Пітьма вогнища не розпалює…” письменник згадує: “Ще з дошкільного віку відзначалося прагнення до неба, до зірок. Звідки, чому? Мати оповідала: я сиджу у неї на руках вечорами. В дивоколі неба — місяць, зірки. Зненацька запитую: — Чи можна полетіти туди? — Куди? — дивується вона. — До місяця... До зірочок... — Що ти, синку! Туди так далеко, що життя людського не вистачить, щоб долетіти... Я замовкаю, думаю. Потім радісно смикаю маму за рукав. — А я придумав, як долетіти! — Як, синку? — Зробити великий корабель, посадити в нього і дорослих, і дітей. Великі умруть, а маленькі за цей час виростуть і прилетять туди...” У цьому ж творі письменник пише, що літературні здібності проявились у нього вже дитинстві. Ще навчаючись у школі, Олександр Бердник “писав фантастичні “повісті”, “романи”, “оповідання”. Там були жителі Місяця й далеких зірок, пригоди в далеких земних краях, підводні 13 Німеччині, до Даниїла Андрєєва і Толстого в Росії, їх вже погано розуміють, їхній рівень зависокий для сучасної повсякденності, але усвідомлюють, що престиж нації вимагає ушановувати такого Генія, пошана до нього підніме й інших національних митців і творців, саме пошанування і рекламування такого творця піднімає рейтинг країни в світі і національної культури серед культур. Україна, звичайно, втратила свою і духовну і, в основному, інтелектуальну еліту в 20-му столітті, тому Олесь Бердник залишається поки що поза діапазоном сприйняття сучасного українства. Письменник, чий "Зоряний Корсар" перекладався на 26 мов світу, чию творчість високо цінували інші великі письменники 20-го століття - Іван Єфремов і Ричард Бах, чиї романи виходили раніше стотисячними тиражами й швидко розкуповувалися, чий сумарний тираж сягає далеко за мільйон примірників тільки українською мовою зараз не дуже помітний серед "бурхливого" українського видавничого процесу. Ім'я, яке зробило б честь будь-якій великій, європейській літературі відсутнє навіть в шкільних хрестоматіях. Олесь Бердник разом з Миколою Руденком організували Українську Гельсінську Групу, після арешту Руденка саме Бердник якийсь час очолював її. В своєму есе "Свята Україна" Олесь Бердник писав про Україну, запорукою вічності якої буде сам Христос, бо це він приніс на Планету вість про Духовне Братство всіх Народів та Племен Землі й Всесвіту. У письменника було досить приводів, щоб стати мізантропом, помічати лише ницість людини. Але Олесь Бердник продовжує бачити людину у перспективі преображення і гармонізації. Людина, яка багато страждала, створила книгу великого оптимізму, своєрідну енциклопедію Радості - "Вогнесміх". Радість - це сонячна енергія в людині, вона допомагає преобразити драконів підсвідомості.” (Олександр Кіхно кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник Ін-ту філософії НАН України). 5 лютого 1997 року Олесь Бердник востаннє виступив перед публікою на вечорі, присвяченому всім жінкам – Матері Світу, Матері Божій, Матері-Долі, Матері-Україні, Матері-Землі, всім сестрам і молодим жінкам, дівчатам. Через 20 днів стався інсульт, він утратив мову і більше на люди не виходив.
 9. 9. 12 Він пише твір-есе “Свята Україна”, де йшлося про необхідність створення Української Духовної Республіки, Зоряної Держави. Рукопис передали на Захід — в Канаду, Америку. Бердник висунув ідею Альтернативної Еволюції — шлях у майбут- нє. в 1979 році його знову заарештовують і засуджують за “антирадянську діяльність” до ув’язнення в таборі особливого режиму в Пермській області. Батька письменника вже не було в живих. Сестра Ольга не дочекалася дорогого брата й померла в 1982 році. З батьківської родини письменника залишилась тільки старенька мати, яка ще встигла побачити свого сина після другого ув’язнення. У 1984 році Олесь Бердник вийшов на волю. Починаючи з 1987 року, письменник опублікував ряд книжок, серед яких — “Вогнесміх”, “Пітьма вогнища не розпалює…”, “Тайна Христа”, “Пісня Надземна”. У 1987 р. Олесь Бердник заснував громадську організацію "Ноосферний фронт “Зоряний ключ”, мета якої — “збереження духовних цінностей народів і племен, набутих у віках тяжкої космоісторії, які безповоротно втрачаються і девальвуються в круговерті псевдоцивілізації”. В добу національного відродження кінця 80-х-поч.90-х років минулого століття Олесь Бердник реалізував ідею створення Української Духовної Республіки. У 1990 році відбувся Перший Всесвітній Собор Духовної України в місті Коломиї, який зібрав декілька тисяч учасників. У наступні роки було проведено ще декілька соборів. Письменник мав свою програму національного відродження України і планував балотуватися на пост президента України в 1991 році. В кінці 80-х-на поч.90-х років Олесь Бердник побував у США, Канаді, Індії, зустрічався з патріархом Мстиславом, Річардом Бахом, Святославом Реріхом. “Людину яка вміє так бачити і так описувати світ Царства Небесного в релігійних суспільствах нарекли б пророком або б віщим поетом — обранцем Божим. Цей поетично-художній стиль нагадує стиль таких титанів світової літератури як Мільтон, Данте, Гомер або біблійні пророки. В культурах, чий золотий вік духовності позаду, але які зберегли ще частково духовну і інтелектуальну національну еліту, автора такого рівня як Олесь Бердник перевидавали б кожний рік стотисячними тиражами і створювали б товариства і інститути по вивченню якщо не духовної, так творчої спадщини. Таке ставлення до Гете і Вагнера в 9 люди-риби, ефірні істоти, котрі живуть у міжпланетному просторі... Звідки в мене бралося все те, з якого джерела пливли хвилі небувалої інформації?” . Сім'я Олеся декілька років жила в Передмостовій Слобідці, там де нині Гідропарк у Києві, ще декілька років в селі на Київщині. Якось, в колгоспній конторі, поруч з батьківською кузнею демонструвався фантастичний фільм, перший в житті хлопчика — "Подорож на Місяць". Консультував цей фільм Ціолковський. Цей невибагливий і навіть примітивний фільм став, як згадує Олесь Бердник "чарівним ключем для відкривання якихось втаємничених замків у моєму єстві ... Той отвір вже ніколи не заростав, крізь нього магнетично дихав легіт Вічності, кликав, манив, обіцяв. Відтоді мене вабили будь-які книги, пов'язані з далекими світами, з чаклунством, з астрономією, з фантастичними ідеями". Кілька дореволюційних книг залишилися від діда Василя "Популярна астрономія" і "Кінець світу" Каміла Фламаріона, захоплювали книги Володимира Владка "Аргонавти Всесвіту", "Сивий капітан", "Дорога скіфів", книги Олександра Казанцева "Палаючий острів" та "Арктичний міст". Можливо діяла й генетика. Коли помер дід Василь, із рук його випала книга Фламаріона "Про невідоме" - він читав її до останніх хвилин життя. Батько Олеся все життя думав над вічним двигуном (перпетуум-мобіле). Хлопчика зачаровували й німі кінофільми, які демонструвалися в колишній церкві. "То був прорив у часі і просторі, бо можна було реально побачити і далеке минуле і ще не- народжене прийдешнє, і казкових істот ніби вигаданих людською уявою, і чужі краї та континенти, що здавалися небувальщиною ..."
 10. 10. 10 Тернистий шлях до зоряних висот Нелегко склалося життя Олеся Бердника, було невизнання, бо вісників нового переважно переслідують і знищують. У 1944 р. йде добровільно на фронт. Після війни здобув фах актора. Але доля готувала інше. В 1949 році на відкритих партійних зборах театральної студії він виступив на захист скривджених під час процесу проти космополітів, критично висловився про вождів комуністичної держави - Сталіна і Кагановича. Незабаром Олесь Бердник був заарештований. Його допитували з "пристрастієм", засудили до ув'язнення і відіслали до Печорлагу. Далі були спроби втекти, карцер і тортури, загроза смерті від голоду і від бандитського ножа. В таборі "пахан" отримав від тюремного начальства наказ вбити Олеся. І цей "злодій в законі" бачить сон. Мати Божа являється йому і каже, щоб він не чіпав юнака, бо він під ЇЇ покровом. Тюрми, заслання, приниження, від чужих і від своїх, біль… Декілька разів був там на межі життя, лише, як опісля розповідав, Господь і Мати Божа його врятували, чудом. Виходить на волю у 1955 р. Вже 1956 року була надрукована перша книжка письменника “Поза часом і простором”, яка була написана в таборах. Чимало творів письменника в той час друкувалося в газетах і журналах. Деякі з них друкувалися під псевдонімом — Григорій Волосожар. Всі подальші книжки письменник опублікував під псевдонімом Олесь Бердник. Із 1956 по 1971 роки було видано 16 прекрасних, захоплюючих книжок, серед яких — “Шляхи титанів”, “Стріла Часу”, “Серце Всесвіту”, “Марсіанські “зайці”, “Сини Світовида”, “Діти Безмежжя”, “Хто ти?” “Зоряний Корсар”. Книжки письменника мали великий успіх у читачів. Особливо захоплювалися творами Олеся Бердника школярі. Письменник часто спілкувався з дітьми в школах, піонерських таборах. Його твори пробуджували в юних душах високі почуття й уяву, вчили мислити. Олесь Бердник був також прекрасним художником і фотографом. Його ранні малюнки збереглися ще з часів першого ув’язнення. Листуючись зі своїми рідними, він часто відсилав малюнки: портрет матері, автопортрет, малюнки, які символізували надію на довгоочікувану зустріч із родиною. 11 Після повернення з ув’язнення письменник намалював багато картин. Вражаюча фантазія й масштабне мислення Олеся Бердника знайшли відображення в «космічних» сюжетах його картин. Збереглося дуже багато фотографій, зроблених письменником: рідний Кийлів, Дніпро, прекрасні краєвиди місць, де він часто подорожував. Пішки мандрував Україною, особливо зачаровували його Карпати. Побував на Тянь-Шані, Памірі, Кавказі, Алтаї, у Тибеті і Гімалаях. Зустрічався зі Святославом Рерихом і Оракулом Тибету, вивчав філософії, релігії, історію народів світу. Але завжди був переконаний, що духовне відродження почнеться саме з України. Мріяв про зорі і всесвітню гармонію, передбачив низку наукових відкриттів, вивчав економіку, фізику, астрологію. Здається, немає галузі, у якій Олесь Павлович був би не обізнаним. 1970-ті роки минулого століття виявилися напрочуд сприятливими для розвитку творчих можливостей письменника, але дуже важкими. Вже в кінці 1960-х років почалося цькування в пресі, з’являються негативні рецензії на твори Бердника, його звинувачують в ідеалізмі, антинауковості. В книжці “Тайна Христа” письменник згадує: “Я вже чудово розумів, що відбувається: певні сили не зацікавлені в тому, щоб широкі кола читачів знайомилися з ідеями, котрі можуть вивести їх з ортодоксальної колії на простір вільного мислення». В 1971 році надруковано твір “Зоряний Корсар”, який став вершиною літературної творчості письменника. В постаті головного героя було зашифровано Христа як Вічного Повстанця супроти сатанинського строю життя на Планеті, як Провідника до Світу Радості й Любові” (Олесь Бердник. “Тайна Христа”). Преса розпочала проти письменника погромну кампанію, звинувачуючи його в антирадянських поглядах. У 1973 році Олеся Бердника виключили зі Спілки письменників України. Його книжки почали вилучати з бібліотек. Олесь Бердник залишився з сім’єю без жодних засобів до існування. Пізніше йому все ж вдалося влаштуватися на роботу в майстерню при Художньому фонді. За письменником почали стежити органи держбезпеки, в його квартирі провели обшук. Але, незважаючи на нестерпне становище, в цей час відбувся незвичайний спалах творчої й громадської активності письменника. Олесь Бердник продовжує писати свої твори для самвидаву.

×