Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

130221 muad normen en waarden

299 views

Published on

Published in: Real Estate
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

130221 muad normen en waarden

  1. 1. Normen en waarden MUAD, 21 februari 2013 • Zelfde “taalgebruik” • Essentieel in samenwerkingen • Sturing en beheersing (incl. financien) • Kwaliteitsverbetering en professionalisering • Samen meer dan alleen • Basis voor het ontwikkelen van competenties
  2. 2. Het projectenproces
  3. 3. Ondernemingsmodel
  4. 4. Grondontwikkeling Gebouwontwikkeling (Basis conform VNG grondproductiekosten) (Basis conform NEN 2631)  Grond verwervingskosten  Grondwaarde in bouw- en woonrijpe staat  Bijkomende verwervingskosten  Bijkomende verwervingskosten  Grondvewervingskosten  Grondkosten  Bouw- & woonrijpmaakkosten  Bouwkosten  Bijkomende kosten  Bijkomende kosten  Grondproductiekosten  Stichtingskosten  Vooronderzoekskosten  Vooronderzoekskosten  Tijdelijk beheer  Losse inrichtingskosten  Niet terug te vorderen BTW  Investeringskosten  Investeringskosten  Grondwaarde bouw- en woonrijpe staat  Verkoopwaarde  Bijkomende opbrengsten  Bijkomende opbrengsten  Niet af te dragen BTW  Opbrengsten  Opbrengsten  Verevening  Verevening
  5. 5. Gebouwontwikkeling Facilitaire management (Basis conform NEN 2631) (Basis conform NEN 2748)  Grondwaarde in bouw- en woonrijp  Verkoopwaarde  Bijkomende verwervingskosten  Bijkomende waardes  Grondkosten  Rente / Netto huur  Bouwkosten  Eigenaarslasten  Bijkomende kosten  Gebruikerslasten  Stichtingskosten  Vooronderzoekskosten  Huisvestingslasten  Kosten Middelen en Diensten  Losse inrichtingskosten  Consumptieve diensten  Niet terug te vorderen BTW  Risicobeheersing  Investeringskosten  Schoonmaak  Verkoopwaarde  Documentmanagement  Bijkomende opbrengsten  Benodigdheden en hulpmiddelen  Niet af te dragen BTW  Opbrengsten  Verevening  ICT lasten  Externe voorzieningen  Facility management  Totale facilitaire kosten
  6. 6. Gebouwontwikkeling Facilitaire management (Basis conform NEN 2631) (Basis conform NEN 2748)  Grondwaarde in bouw- en woonrijp  Verkoopwaarde  Bijkomende verwervingskosten  Bijkomende waardes  Grondkosten  Rente / Netto huur  Bouwkosten  Eigenaarslasten  Bijkomende kosten  Gebruikerslasten  Stichtingskosten  Vooronderzoekskosten  Huisvestingslasten  Kosten Middelen en Diensten  Losse inrichtingskosten  Consumptieve diensten  Niet terug te vorderen BTW  Risicobeheersing  Investeringskosten  Schoonmaak  Verkoopwaarde  Documentmanagement  Bijkomende opbrengsten  Benodigdheden en hulpmiddelen  Niet af te dragen BTW  Opbrengsten  Verevening  ICT lasten  Externe voorzieningen  Facility management  Totale facilitaire kosten

×