Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Samen in DIVersiteit - M. Bijlsma

1,084 views

Published on

Gemeente Oldambt - “Grenzeloos Goûd”

Herindeling gemeenten Scheemda, Winschoten en Reiderland tot de Gemeente Oldambt.

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Samen in DIVersiteit - M. Bijlsma

 1. 1. Gemeente Oldambt “ Grenzeloos Go ûd”
 2. 2. 01-01-2010 Herindeling gemeenten Scheemda, Winschoten en Reiderland tot de Gemeente Oldambt.
 3. 3. <ul><ul><li>2e gemeente van Groningen </li></ul></ul><ul><ul><li>bijna 40.000 inwoners </li></ul></ul><ul><ul><li>ligging in Noord-Oost Groningen </li></ul></ul><ul><ul><li>A7 en Bad Nieuweschans (Duitsland) </li></ul></ul>
 4. 4. Oldambt actief in samenwerkingsverbanden OGD - Oost Groningen Digitaal Samenwerkingsverband tussen 7 gemeenten aanspreekpunt op het gebied van de gemeentelijke informatisering en automatisering. DIMPACT Regieorganisatie die intergemeentelijke samenwerking organiseert voor de ontwikkeling en inkoop van generiek toepasbare systemen, (frontoffice-, midoffice- en koppeling naar bestaande BackOfficesystemen).
 5. 5. <ul><li>Herindelen onder druk van de provincie Groningen. </li></ul><ul><li>Project Blauwestad, opleveren werkgelegenheid </li></ul><ul><li>/bevorderen van leefbaarheid in regio </li></ul><ul><li>Project Oldambtmeer, recreatie en werkgelegenheid </li></ul><ul><li>Ontgroening en vergrijzing </li></ul><ul><li>Werkloosheid </li></ul><ul><li>Grotere gemeente is slagvaardiger, sterker, efficiënter </li></ul><ul><li>en klantvriendelijker </li></ul>
 6. 6. <ul><ul><li>Wisselende reacties vanuit </li></ul></ul><ul><ul><li>de maatschappij, de politiek, de organisatie en </li></ul></ul><ul><ul><li>vanuit de DIV: </li></ul></ul><ul><ul><li>Apathie </li></ul></ul><ul><ul><li>Overenthousiast </li></ul></ul><ul><ul><li>Neutraal </li></ul></ul>
 7. 7. <ul><li>Knelpunten </li></ul><ul><ul><li>Cultuurverschillen </li></ul></ul><ul><ul><li>Tijdsdruk </li></ul></ul><ul><ul><li>Eigen belangen van verschillende partijen </li></ul></ul><ul><ul><li>Niet goed uitgewerkte plannen </li></ul></ul><ul><ul><li>Politieke beslissingen </li></ul></ul>
 8. 8. <ul><ul><li>Samenwerkingsverbanden </li></ul></ul><ul><ul><li>Ontbreken van leidinggevende </li></ul></ul><ul><ul><li>Geen goed overzicht van consequenties genomen beslissingen </li></ul></ul><ul><ul><li>Techniek </li></ul></ul><ul><ul><li>Ontbreken van stukje kennis en kunde, ‘aldoende leert men’ </li></ul></ul><ul><ul><li>Communicatie naar burgers </li></ul></ul>
 9. 9. <ul><li>Ter voorbereiding organiseren van : </li></ul><ul><ul><li>Lunchbijeenkomsten, </li></ul></ul><ul><ul><li>bespreken van belangrijke onderwerpen tijdens lunch </li></ul></ul><ul><ul><li>Kijkje in de keuken, </li></ul></ul><ul><ul><li>op bezoek bij het eigen vakgebied van de andere gemeente </li></ul></ul><ul><ul><li>Budget ter beschikking gesteld voor het organiseren van </li></ul></ul><ul><ul><li>samenwerkingsbijeenkomsten met je toekomstige team </li></ul></ul><ul><ul><li>Nieuwsbrief, </li></ul></ul><ul><ul><li>belangrijke ontwikkelingen d.m.v. nieuwsbrief verspreid </li></ul></ul><ul><ul><li>Uitnodigen van gastsprekers </li></ul></ul>
 10. 10. <ul><li>Acties vanuit de DIV </li></ul><ul><ul><li>Werkgroep Archieven </li></ul></ul><ul><ul><li>Werkgroep DMS </li></ul></ul><ul><ul><li>Klankbordgroep DMS (organisatiebreed) </li></ul></ul><ul><ul><li>Opruimdagen </li></ul></ul><ul><ul><li>Project invoering DMS </li></ul></ul>
 11. 11. <ul><ul><li>Herstructureren/afsluiten van archieven </li></ul></ul><ul><ul><li>Verhuizing van archieven </li></ul></ul><ul><ul><li>Functiebeschrijvingen </li></ul></ul><ul><ul><li>Keuze voor digitalisering </li></ul></ul><ul><ul><li>Advisering </li></ul></ul>
 12. 12. <ul><li>Fysieke gevolgen herindeling: </li></ul><ul><ul><li>Werken vanuit 3 locaties </li></ul></ul><ul><ul><li>Van 3 verschillende ict omgevingen naar éénzelfde omgeving </li></ul></ul><ul><ul><li>Mengen van drie culturen </li></ul></ul><ul><ul><li>Verhuizing naar andere locatie </li></ul></ul><ul><ul><li>Boventalligheid </li></ul></ul><ul><ul><li>Geplaatst worden op andere functie dan functie 1e keus </li></ul></ul>
 13. 13. <ul><ul><li>De DIV na 01-01-2010: </li></ul></ul><ul><ul><li>Centrale plek </li></ul></ul><ul><ul><li>Hogere eisen aan DIV gesteld door doorontwikkeling digitalisering </li></ul></ul><ul><ul><li>Plaats van de DIV wijzigt van achter naar vooraan het traject </li></ul></ul><ul><ul><li>DIV meer gericht op medewerkers en organisatie </li></ul></ul>
 14. 14. <ul><ul><li>Zaakgericht werken (irt Dimpact) </li></ul></ul><ul><ul><li>Steeds vaker advies orgaan </li></ul></ul><ul><ul><li>Steeds vaker begeleiding en advisering </li></ul></ul><ul><ul><li>i.p.v. uitvoering (digitale archieven op de werkplek) </li></ul></ul>
 15. 15. <ul><li>Knelpunten na 01-01-2010 </li></ul><ul><ul><li>ICT niet geheel op orde </li></ul></ul><ul><ul><li>Geen goed beeld van de informatie structuren in de organisatie </li></ul></ul><ul><ul><li>(hoe verhouden systemen zich tot elkaar) </li></ul></ul><ul><ul><li>Techniek </li></ul></ul><ul><ul><li>Je weg vinden op nieuwe locatie </li></ul></ul><ul><ul><li>Ontbreken van afspraken/taakomschrijvingen </li></ul></ul><ul><ul><li>Instelling/houding van medewerkers </li></ul></ul>
 16. 16. <ul><li>DIV gericht op oplossingen </li></ul><ul><ul><li>Afspraken maken om te komen tot uniforme werkwijze </li></ul></ul><ul><ul><li>Verder uitwerken en implementeren DMS </li></ul></ul><ul><ul><li>Klant is koning </li></ul></ul><ul><ul><li>Instellen werkoverleg om prioriteiten te stellen en overzicht te houden </li></ul></ul>
 17. 17. <ul><li>Prioriteiten stellen </li></ul><ul><ul><li>Naamsbekendheid kweken door plaatsen artikelen op Intranet, </li></ul></ul><ul><ul><li>verspreiden van nieuwsbrief </li></ul></ul><ul><ul><li>Duidelijke afspraken maken met afdelingen </li></ul></ul><ul><ul><li>Cultuurverschillen wegnemen door (veel) overleg </li></ul></ul><ul><ul><li>Mensen in waarde laten, laten doen waar ze goed in zijn </li></ul></ul>
 18. 18. <ul><li>Corsa als DMS </li></ul><ul><ul><li>Organisatiebreed uitgerold </li></ul></ul><ul><ul><li>Iedereen krijgt post in digitale werkvoorraad </li></ul></ul><ul><ul><li>Papier wordt direct opgeborgen in archieven </li></ul></ul><ul><ul><li>Overlap met afdelingsspecifieke pakketten </li></ul></ul><ul><ul><li>Brede draagkracht door steun managementteam en gemeentesecretaris </li></ul></ul><ul><ul><li>3 applicatiebeheerders 100% inzet t.b.v. de begeleiding en inrichting </li></ul></ul>
 19. 19. <ul><li>VRAGEN ? ? </li></ul>

×