Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Social software

1,081 views

Published on

Nettbaserte sosiale nettverk og Web 2.0-verktøy -- en introduksjon. Av Susanne Koch.

Published in: Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Social software

  1. 1. Social software Susanne Koch Gruppe for digitale medier i læring [email_address] Lynkursdagene våren 2007
  2. 2. Social software? <ul><li>Web 2.0 </li></ul><ul><li>Sosiale nettverk </li></ul><ul><li>Bokmerkedeling </li></ul><ul><li>Bildedeling </li></ul><ul><li>Videodeling </li></ul><ul><li>Instant messenging </li></ul><ul><li>Personal learning environments </li></ul>
  3. 3. Utviklingen Bærbare, mobiler og PDA Desktopmaskiner Brukerprodusert innhold Utgiverpublisert innhold XML/AJAX HTML Dynamisk Statisk Bredbånd Oppringt forbindelse Web 2.0 Web 1.0
  4. 4. RSS read/write always on ubiquitous computing dynamisk innhold AJAX brukerdeltakelse bredbånd Begrepene
  5. 5. RSS <ul><li>Really Simple Syndication </li></ul><ul><li>Datastrøm fra ofte oppdaterte nettsider </li></ul><ul><li>Informasjonen kommer til deg </li></ul><ul><li>Samle informasjon fra mange kilder </li></ul><ul><li>Velegnet for nyhetsoveråkning </li></ul><ul><li>Du trenger en RSS-leser (Bloglines.com og Rojo.com er gode eller bruk Thunderbird) </li></ul>
  6. 6. Mulighetene <ul><li>Samarbeid </li></ul><ul><ul><li>Informasjonsdeling </li></ul></ul><ul><ul><li>Deling av digitalt materiale </li></ul></ul><ul><ul><li>Samskriving </li></ul></ul><ul><li>Nettverksbygging </li></ul><ul><li>Research og nyhetsovervåkning </li></ul><ul><li>Lifehacking (hjelp i den digitale hverdagen) </li></ul>
  7. 7. Tjenestene

×