Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

EVU-forum 18.12.2007 Grøndal

581 views

Published on

Presentasjon av DML-gruppen for EVU-forum 18.desember 2007.

Published in: Education, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

EVU-forum 18.12.2007 Grøndal

 1. 1. Digitale læringsomgivelser for EVU Inger Carin Grøndal Gruppe for digitale medier i læring http://www.usit.uio.no/it/dml/
 2. 2. Dagens program <ul><li>DML og digitale læringsomgivelser v/Inger </li></ul><ul><li>EVU-prosjekter ved Senter for livslang læring, Høgskolen i Lillehammer v/Bent </li></ul><ul><li>Diskusjonsspørsmål v/Hallgerd </li></ul>
 3. 3. Hvem er vi? <ul><li>Gruppe for digitale medier i læring – Seksjon for utdannings- og forskningsstøtte på USIT </li></ul><ul><li>8 mennesker med ulik bakgrunn (pedagoger, medievitere, teolog, psykologisk samfunnsviter) og sterk pedagogisk tyngde </li></ul><ul><li>Oversetter mellom pedagogiske behov og teknologiske løsninger </li></ul>Hva vet dere om oss?
 4. 4. Digitale læringsomgivelser <ul><li>http://www.usit.uio.no/it/dlo/ </li></ul><ul><li>Brukerstøtte, rådgivning og kurs: </li></ul><ul><li>Utvikling av læringsressurser </li></ul><ul><li>Bruk av lyd, bilde eller video </li></ul><ul><li>Bruk av nettressurser som bokmerkedeling, blogg og wiki </li></ul><ul><li>Nettdialog, diskusjonsforum </li></ul><ul><li>Nettpedagogikk generelt </li></ul><ul><li>Mappevurdering </li></ul><ul><li>Digitale tester </li></ul><ul><li>Prosjektledelse </li></ul><ul><li>Fra læringsmål til kurs og praktiske digitale løsninger </li></ul>
 5. 5. Hvorfor bruke Fronter i EVU-kurs? <ul><li>- Færre enn 10 EVU-kurs bruker Fronter </li></ul><ul><li>Fronter er nettbasert </li></ul><ul><li>Virtuelt klasserom for studentene </li></ul><ul><li>Muligheter for å legge ut informasjon </li></ul><ul><li>Administrere prøver og innleveringer </li></ul><ul><li>Diskusjonsforum for studentene </li></ul>Hvor mange har brukt Fronter? I EVU-sammenheng?
 6. 6. Legge ut meldinger til studentene Praktisk informasjon om semesteroppgaver, kildekritikk, pensumlister og lignende Powerpoint fra hver samling Mappe for lydopptak Alle EVU-kurs på Fronter har et diskusjonsforum Innleveringsmappe Brukes ikke mye, men har potensiale
 7. 7. Administrativt i forhold til Fronter <ul><li>Både undervisere og studenter må ha tilgang til Fronter </li></ul><ul><li>UiO-brukernavn og UiO-passord </li></ul><ul><li>UNIVETT har gode registreringssider </li></ul>
 8. 8. IT i undervisningen ved UiO <ul><li>Skolelab på nett </li></ul><ul><li>Youtube i spansk </li></ul><ul><li>Podcast på Teologisk fakultet </li></ul><ul><li>Andre? </li></ul>
 9. 9. Idealtypiske DML-case <ul><li>Prosjektledelse - Suicidvurderingsprosjektet som nå brukes i kombinasjon med Fronter </li></ul><ul><li>Lengre rådgivningsløp – en påbygnings BA-grad for tannpleiere – ad hoc basis, vi ønsker heller formalisert hva dere ønsker av oss, klare bestillinger, klare rammer, hvem gjør hva </li></ul><ul><li>Kortere rådgivningsløp/kursing i verktøy – introduksjonsemne i konservering – de produserer elæringsressursen selv, vi kurser i bruk av programvare og gir innspill i prosessen </li></ul>

×