0026 br ad_ac_2011-07-28

780 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
780
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

0026 br ad_ac_2011-07-28

 1. 1. Oferta badania sprawozdań finansowych
 2. 2. BADANIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH (AUDYT) – DORADZTWO PODATKOWE – KSIĘGOWOŚĆ AdAc Sp. z o.o. ul. Bronowicka 42 30-091 Kraków Tel. +48 12 636 52 77 Faks +48 12 623 05 85 adac@adac.pl www.adac.plSzanowni Państwo,Mamy przyjemność przedstawić poni ej ogólną ofertę badania sprawozdań finansowych wraz z krótką informacją na tematnaszej firmy.Co nas wyró nia? Podchodzimy do naszej pracy z entuzjazmem i zaanga owaniem. Chcemy aby nasza praca przyczyniła się dorozwoju Państwa firmy.Mamy nadzieję, i nasza oferta spotka z się z Państwa zainteresowaniem. Będziemy wdzięczni za zwrócenie się do nas zwszelkimi pytaniami bądź sugestiami dotyczącymi zaprezentowanych poni ej usług. Proponowany przez nas pakiet usług mo ezostać odpowiednio rozszerzony do Państwa potrzeb.Nasz zespół jest do Państwa dyspozycji.Serdecznie pozdrawiam,Sławomir SzurmanBiegły RewidentPrezes ZarząduTel.+48 606 80 30 70Kraków, 28 lipca 2011 r.Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000162585.Kapitał zakładowy w wysokości 50.000 zł.Skład Zarządu:– Sławomir Szurman - Prezes, Jarosław Wdowiak.NIP: 677-22-11-154, REGON 356711640.
 3. 3. AUDYT SPIS TREŚCI 3Spis treści ADAC 3 DFK INTERNATIONAL 3 NASZE USŁUGI 4 NASZ ZESPÓŁ 5 DLACZEGO WARTO WYBRAĆ ADAC 6 NASZE DOŚWIADCZENIA 6AdAc AdAc jest firmą świadczącą profesjonalne usługi audytorskie i doradcze. Działalność Spółki obejmuje teren całego kraju. AdAc Sp. z o.o. jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 2785. Kapitał zakładowy wynosi 50.000 zł. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej wynosi 1.000.000 zł. W naszych biurach w Krakowie i Warszawie pracuje obecnie ok 30 osób. Trzy osoby posiadają tytuł Biegłego Rewidenta, dwie osoby tytuł Doradcy Podatkowego oraz dwie osoby tytuł angielskiego biegłego rewidenta ACCA. AdAc specjalizuje się w świadczeniu usług audytorskich, księgowych oraz doradczych dla krajowych oraz zagranicznych przedsiębiorstw reprezentujących niemal ka dy sektor gospodarki. Pracownicy naszego Biura są autorami publikacji prasowych dotyczących zagadnień podatkowych, zamieszczanych w specjalistycznych czasopismach. Ściśle przestrzegamy zasad etyki zawodowej. W związku z tym, nasza firma i jej pracownicy będą traktować ściśle poufnie wszystkie informacje uzyskane od Spółki. Ponadto firma i jej pracownicy pozostają w pełni niezale ni od klientów.DFK International DFK International jest jednym z 20 największych międzynarodowych sieci firm audytorskich, działającą na rynku od ponad 40 lat. W roku 2009 wartość przychodów uzyskanych przez firmy nale ące do DFK International wyniosła 1.047 mln USD. Poprzez DFK International dostarczamy naszym klientom dostęp do pomocy w zakresie usług audytorskich, księgowych, doradztwa podatkowego i prawnego w ponad 70 krajach na całym świecie. Nasza firma jest członkiem DFK International. Więcej informacji na temat DFK International znajdziecie Państwo na stronie internetowej www.dfk.com 3
 4. 4. AUDYTNasze usługi • Badamy jednostkowe i skonoslidowane sprawozdania finansowe. Zgodnie z polskimi oraz AUDYT międzynarodowymi zasadami rachunkowości. • Badamy historyczne informacje finansowe na potrzeby prospektów emisyjnych. • Przeprowadzamy przeglądy na potrzeby usług poświadczających DORADZTWO • Przygotowujemy opinie podatkowe PODATKOWE • Przeprowadzamy przeglądy stosowanych zasad podatkowych PŁACE • Naliczamy wynagrodzenia oraz przygotowujemy listy płac KADRY • Prowadzimy teczki osobowe • Przygotowujemy przelewy wynagrodzeń OUTSOURCING • Prowadzimy pełne księgi rachunkowe lub poszczególne części procesów księgowych • Przeprowadzamy rozliczenia podatkowe WYCENY • Wyceniamy przedsiębiorstwa, zorganizowane części przedsiębiorstw, wartości niematerialne i prawne (w tym znaki towarowe). • Przeprowadzamy projekty Due Dilligence, stanowiące wsparcie dla procesu nabycia przedsiębiorstw. 4
 5. 5. AUDYTNasz zespół LIDER PROJEKTU • Reprezentuje AdAc przed Państwa firmą • Nadzoruje realizacje badania PARNTER PODATKOWY • Nadzoruje badanie rozliczeń podatkowych Państwa firmy • Wspiera merytoryczne zespół audytowy w sprawach podatkowych MANAGER PROJEKTU • Nadzoruje merytorycznie prace zespołu audytowego • Bie ąco zarządza projektem i monitoruje postęp prac • Przygotowuje wersję roboczą opinii i raportu z badania • Utrzymuje bie ący kontakt z Państwa firmą ZESPÓŁ AUDYTOWY • Przeprowadza testy audytowe • Analizuje dokumentacje źródłowe 5
 6. 6. AUDYTDlaczego warto wybrać AdAc jest alternatywą dla wielkiej czwórki oraz polskich firm audytowych.AdAc Nasza firma jest członkiem DFK International, międzynarodowej sieci firm audytorskich. Od kilku lat nasza firma jest notowana wśród największych firm audytorskich w Polsce w rankingu publikowanym przez Rzeczpospolitą. AdAc jako podmiot wykazujący szczególną aktywność w kontaktach z małymi i średnimi przedsiębiorstwami w zakresie rynku pierwotnego oraz posiadające doświadczenie we współpracy ze spółkami giełdowymi, została zaliczona przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie do grona Firm Partnerskich. Pracujemy z entuzjazmem i zaanga owaniem dla największych międzynarodowych koncernów oraz dla liderów Polskiego biznesu.Nasze doświadczenia AdAc świadczy usługi badania sprawozdań finansowych na rzecz spółek kapitałowych reprezentujących niemal ka dy sektor gospodarki. Część naszych Klientów to du e spółki z udziałem zagranicznym. Wśród naszych klientów są m.in.: Spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych: Grupa Kapitałowa Integer.pl S.A. (operator InPost), Grupa Kapitałowa Vistula Group S.A., Grupa Kapitałowa Variant S.A., Grupa Kapitałowa JAGO S.A., Grupa Kapitałowa Beef-San S.A., Grupa Kapitałowa Kościuszko Polskie Jadło S.A., Grupa Kapitałowa AlmaMarket S.A., Budostal 5 S.A. Znane międzynarodowe koncerny: Hewitt Associates, Philip Morris International, ThyssenKrupp GfT Polska, Hitachi Data Systems Polska, ACS of Poland (XEROX Company), Amway. 6
 7. 7. AUDYT SŁAWOMIR SZURMAN Partner Zarządzający, Biegły Rewident Sławomir Szurman jest Prezesem Zarządu AdAc. Studiował Finanse Przedsiębiorstw na Akademii Ekonomicznej w Krakowie. W latach 1996-2002 zatrudniony w PricewaterhouseCoopers (wcześniej Coopers & Lybrand). Pierwsze cztery i pół roku w dziale audytu gdzie był odpowiedzialny za badanie du ej i średniej wielkości przedsiębiorstw, w szczególności hut, koksowni oraz zakładów przemysłu tytoniowego, motoryzacyjnego, spo ywczego zgodnie z polskimi oraz zagranicznymi uregulowaniami prawnymi. Uczestniczył w przeglądach finansowych (dueSŁAWOMIR SZURMAN diligence) przeprowadzanych na zlecenie zagranicznych inwestorów wPartner ZarządzającyBiegły Rewident Polsce. Był zaanga owany w ocenę oraz raportowanie Polskiemu Rządowi wykonania przez zagranicznych inwestorów umów prywatyzacyjnych byłych przedsiębiorstw państwowych.AdAc Sp. z o.o.ul. Bronowicka 4230-091 Kraków Współzało yciel AdAc, odpowiedzialny za badanie sprawozdań finansowych kilkudziesięciu du ej i średniej wielkości Spółek rocznie. W szczególności:Tel +48 12 636 52 77 zakładów chemicznych, firm usługowych ró nego sektora (od IT przezFax +48 12 623 05 85 logistykę po usługi pocztowe), firmy odzie owe produkcyjne, budowlanych, przemysł lotniczy.slawomir.szurman@adac.pl Sławomir Szurman jest specjalistą w zakresie badania sprawozdań finansowych przygotowanych według polskich oraz międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej.Jego praca obejmuje m.in. obsługę Spółek publicznych, w tym wprowadzanie Spółek na Giełdę Papierów Wartościowych. Urodzony narciarz. Ka dą nową górę traktuje jak wyzwanie. Jego celem jest zjechanie ze wszystkich Alpejskich lodowców. Wpisany na listę Biegłych Rewidentów pod numerem 10110. 7
 8. 8. AUDYT JAROSŁAW WDOWIAK Partner, Biegły Rewident Studiował Rachunkowość na Akademii Ekonomicznej w Krakowie, gdzie w 1995 obronił pracę magisterską pod kierunkiem prof.Bronisława Micherdy pod tytułem „Przegląd analityczny w rewizji gospodarczej”. W latach 1995 – 2000 zatrudniony w firmie Interfin Sp. z o.o., podmiocie uprawnionym do badania sprawozdań. W latach 1998-2003 właściciel biura rachunkowego Rach-Fin s.c. w ramach którego świadczył usługi doradztwa w zakresie finansów, rachunkowości oraz podatków dla spółek prawa handlowego.JAROSŁAW WDOWIAK Prowadził badania sprawozdań finansowych największych firm regionuPartnerBiegły Rewident Małopolskiego, w tym spółek giełdowych. Posiada doświadczenie w przygotowywaniu prospektów emisyjnych, sporządzaniu sprawozdań finansowych, w tym skonsolidowanych, projektach doradczych oraz wycenAdAc Sp. z o.o. przedsiębiorstw.ul. Bronowicka 4230-091 Kraków Współzało yciel firmy AdAc, odpowiedzialny za badanie sprawozdań finansowych kilkudziesięciu Spółek rocznie. W szczególności: zakładówTel +48 12 636 52 77 mięsnych, chemicznych, firmy odzie owe, produkcyjne.Fax +48 12 623 05 85 Jarosław Wdowiak jest specjalistą w zakresie projektowania oraz wdra ania nowych systemów rachunkowości.jaroslaw.wdowiak@adac.pl W czasie wolnym uwielbia piłkę no ną w ka dej postaci. Nie ominie adnej okazji do zagrania. Dopinguje nastoletniego syna, który jako napastnik występuje w juniorach Cracovi. Wpisany na listę Biegłych Rewidentów pod numerem 9680. 8
 9. 9. AUDYT MARIA KOŁODZIEJCZYK Doradca Podatkowy Prawnik Studiowała Prawo i Administracje na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W latach 1998 – 1999 pracowała jako asystent w kancelarii radcy prawnego, gdzie odpowiedzialna była za przygotowanie projektów pism procesowych, umów oraz innych dokumentów. W latach 1999- 2004 inspektor w dziale podatków pośrednich Izby Skarbowej w Krakowie, gdzie zajmowała się rozpatrywaniem spraw w trybie odwoławczym, kontrolą zgromadzonych w postępowaniu dokumentów oraz przygotowywaniem pism procesowych w postępowaniu administracyjnym przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.MARIA KOŁODZIEJCZYKPartner Od 2004 roku Doradca Podatkowy w AdAc gdzie odpowiedzialna jest zaDoradca Podatkowy obsługę osób fizycznych i prawnych, zarówno podatku od towarów i usług jak i podatku dochodowego.AdAc Sp. z o.o. Kieruje działem doradztwa podatkowego. Uczestniczy w badaniu sprawozdańul. Bronowicka 42 finansowych nadzorując prace związane z badaniem sekcji podatkowych.30-091 Kraków Posiada doświadczenie w przeprowadzaniu przeglądów podatkowych (w tymTel +48 12 636 52 77 projektów typu Due Dilligence) oraz innych du ych projektów na rzeczFax +48 12 623 05 85 klientów polskich oraz zagranicznych AdAc. Snowboard czy narty? Dla Marii to nie jest dylemat. A jej freestyle budzi podziw u nie jednego snowboardzisty.maria.kolodziejczyk@adac.pl Wpisana na listę doradców podatkowych pod numerem 9952. 9
 10. 10. AUDYT SŁAWOMIR STANOWSKI Biegły Rewident, ACCA Dyrektor w dziale audytu Studiował finanse przedsiębiorstw na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. W latach 1997-2008 zatrudniony w spółce Siemens VAI Metals Technologies sp. z o.o. na stanowisku dyrektora d/s ekonomicznych. Pełnił równie obowiązki Prokurenta Zarządu. Kierował działem ekonomicznym i HR. Był odpowiedzialny za współtworzenie z Zarządem i Radą Nadzorczą strategii rozwoju biznesowego spółki, pełnił finansowy nadzór nad działalnością oddziału d/s exportu, był odpowiedzialny za bud etowanie, sprawozdawczość, analizy finansowe, zarządzanie ryzykiem i płynnością oraz controlling. Opracowywał i wdra ał rozwiązania zwiększające rentownośćSŁAWOMIR STANOWSKI spółki oraz zarządzał optymalizacją podatkową spółki. Prowadził równieBiegły Rewident, ACCA negocjacje z instytucjami finansowymi i klientami.Manager w dziale audytu W latach 2007 – 2009 odbył aplikacje biegłego rewidenta i od lutego 2010r. jest zatrudniony w AdAc na stanowisku managera d/s audytu, gdzie obecnieAdAc Sp. z o.o. zarządza Działem Audytu, kieruje badaniem sprawozdań finansowych spółekul. Bronowicka 42 - jednostkowych i skonsolidowanych - wg standardów polskich i MSSF oraz30-091 Kraków prowadzi audyt fuzji i przejęć.Tel +48 12 636 52 77 Pełni równie funkcję Leadera Kaizen wprowadzając system Keizen w dzialeFax +48 12 623 05 85 Audytu AdAc. Jest absolwentem trzech studiów podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie zslawomir.stanowski@adac.pl zakresu: Rachunkowości i finansów, Zarządzania Personelem oraz Executive Studies in Finance. Jest te uczestnikiem wielu szkoleń z zakresu umiejętności managerskich, audytu wewnętrznego, MSSF, zarządzania ryzykiem, negocjacji, zarządzania procesowego, controllingu, due dilligence oraz łączenia, podziału i przekształcania spółek. W roku 2009 uzyskał presti owy tytuł ACCA, a w roku 2010 rozpoczął studia Executive MBA organizowane wspólnie przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie oraz Uniwersytet Minnesota w USA. W ramach specjalizacji audytorskiej w AdAc prowadzi m.in. projekty z zakresu MSSF-ów. Wpisany na listę Biegłych Rewidentów pod numerem 11983. 10

×