0010 br kpfk_2011-08-02

2,032 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,032
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

0010 br kpfk_2011-08-02

 1. 1. Informacja o naszej Kancelarii Kancelaria Porad Finansowo – Księgowych dr Piotr Rojek Sp. z o.o.
 2. 2. Nasze atuty KPFK znajduje się w czołówce firm audytorskich w Polsce Kluczowe problemy naszych klientów rozpatrywane są przez ekspertów odpowiednich dziedzin. Działamy i doskonalimy metody naszej pracy od 1990 roku. Obsługujemy blisko 400 klientów rocznie, w tym firmy z listy 500 oraz spółki giełdowe. Posiadamy uprawnienia do audytu inwestycji finansowanych ze środków Banku Światowego Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Jesteśmy partnerem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: Lider Rynku Pierwotnego Programie Giełdowym Firm Partnerskich Działamy na obszarze całej Polski i świata. Partnerzy w całym kraju jak równieŜ i poza jego granicami uzupełniają nasze moŜliwości doradcze w specyficznych dziedzinach. Posiadamy odpowiednie do rozległego rozmiaru działalności ubezpieczenie. 2
 3. 3. Nasza firmaKancelaria pracuje jako firma audytorska i doradcza od 1990 roku.Obecnie Kancelaria działa w formie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, której wspólnikami jest siedmiupracujących w kancelarii partnerów, specjalistów o wysokich kwalifikacjach.Całość kapitału spółki naleŜy do pracowników Kancelarii.Partnerem o najdłuŜszym staŜu w kancelarii jest obecny Prezes spółki dr Piotr Rojek. Misją Kancelarii jest profesjonalne świadczenie usług dla dobra naszych klientów z poszanowaniem bezpieczeństwa obrotu obrotu gospodarczego 3
 4. 4. StrategiaPragniemy przedstawić naszym klientom najbardziej korzystne rozwiązania tak aby zapewnić im jak najlepsząpozycję w konkurencyjnych warunkach działania.Jesteśmy podporą naszych klientów w obszarach rachunkowości, finansów i prawa podatkowego. ZarządKancelarii jest przekonany, Ŝe całościowe spojrzenie na dane przedsiębiorstwo, jego filozofię, otoczeniezewnętrzne i dane liczbowe zapewni wysoką jakość naszych usług ku zadowoleniu naszych klientów.Kancelaria dysponuje świetnie wyszkolonym merytorycznie zespołem pracowników. Stale wzrastające zatrudnieniewynoszące obecnie ponad 60 pracowników (dysponujących równieŜ dyplomem ACCA- Assosiation of CharteredCertified Accountants), w tym 15 biegłych rewidentów. Dodatkowo Kancelaria ściśle współpracuje z licznymibiegłymi rewidentami z róŜnych stron Polski.Globalizacja gospodarki światowej spowodowała, Ŝe świadczone przez Kancelarię usługi muszą być w pełnizrozumiałe dla międzynarodowych klientów. W tym zakresie Kancelaria zapewnia obsługę w następującychjęzykach obcych: Angielskim Rosyjskim Niemieckim WłoskimPodstawowym załoŜeniem naszej filozofii jest zaangaŜowanie i merytoryczna wiedza naszych pracowników.BieŜące poszerzanie i pogłębianie wiedzy realizowane przez liczne wewnętrzne i zewnętrzne szkoleniapracowników są integralnym elementem naszej działalności.Kwalifikacje, wiedza i doświadczenie naszego zespołu są gwarancją wysokiej jakości wykonywanej pracy.Współpracujemy ponadto z liczną grupą konsultantów i biegłych rewidentów zatrudnionych w innych firmach,dzięki czemu moŜemy sprostać wymaganiom ilościowym i jakościowym projektów z wielu dziedzin. 4
 5. 5. Współpraca partnerskaGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCHProgram Giełdowych Firm PartnerskichLIDER RYNKU PIERWOTNEGOCelem programu jest wsparcie podmiotów poszukujących finansowania na rynkupublicznym, a szczególnie stworzenie warunków stymulujących rozwój małych i średnichprzedsiębiorstw poprzez umoŜliwianie takim spółkom pozyskiwania środków pienięŜnych naGiełdzie.Kancelaria przed podpisaniem umowy o współpracy musiała spełnić bardzo wysokiewymagania Giełdy co osiągnęliśmy dzięki naszemu wysokiemu zaangaŜowaniu na rynkupierwotnym IPO jak równieŜ świadcząc usługi dla przedsiębiorstw juŜ notowanych nagiełdzie.Jako Partner Giełdy Kancelaria świadczy usługi doradcze przy tworzeniu prospektówemisyjnych.– Program Giełdowych Firm Partnerskich dla MSPCelem programu jest wsparcie podmiotów poszukujących finansowania na rynku publicznym, aszczególnie stworzenie warunków stymulujących rozwój małych i średnich przedsiębiorstwpoprzez umoŜliwianie takim spółkom pozyskiwania środków pienięŜnych na Giełdzie.Giełda podpisała umowę o współpracy z firmami partnerskimi, w tym z naszą Kancelarią. 5
 6. 6. Współpraca partnerskaPRZYNALEśNOŚĆ DO SIECIKPFK jest członkiem międzynarodowej grupy zrzeszającej firmy audytorskie i consultingowe ReVISION.ReVision auditing – tax – consulting jest kancelarią biegłych rewidentów i doradców podatkowych, któraw szczególności działa w Polsce, Niemczech i Rosji. Oferuje przedsiębiorstwom, które działają w powyŜszychkrajach, bądź teŜ mają taki zamiar, kompetentne doradztwo w zakresie badania sprawozdań finansowych,rachunkowości oraz podatków w języku polskim, niemieckim, rosyjskim, czy angielskim. Specjalizuje sięw transgranicznej obsłudze klientów we wszystkich obszarach Ŝycia gospodarczego.PARTNERZY W NIEMCZECH, ROSJI I WE WŁOSZECHKancelaria współpracuje z jednymi z największych i najstarszych kancelarii biegłych rewidentóww Republice Federalnej Niemiec, Federacji Rosyjskiej oraz we Włoszech. Potrzeba ścisłego partnerstwa jestodpowiedzią na coraz większe zapotrzebowanie rynków na profesjonalne doradztwo transgraniczne na linii Berlin –Warszawa – Moskwa. Inwestorzy polscy w coraz większej mierze angaŜują swój kapitał w inwestycjachzagranicznych, przede wszystkim w Niemczech i Rosji.Dzięki naszej ścisłej współpracy oferujemy naszym klientom profesjonalną obsługę w tych krajach z jednej ręki.- Prof. Dr. Ludewig u. Partner GmbHProf. Dr. Ludewig u. Partner GmbH została załoŜona przez Adolfa Ludewiga w 1918 roku. ZałoŜyciel Kancelarii byłjednym z pierwszych biegłych rewidentów, którzy uzyskali ten tytuł w Niemczech w 1932 roku. Posiadadoświadczenie, kompetencje i know-how od ponad 80 lat.Wieloletnie doświadczenie, profesjonalna kadra zarządzająca oraz zmotywowany zespól liczący dziś ponad 120osób zapewnia doradztwo najwyŜszej jakości. Kancelaria ta posiada centra obsługi w Kassel, Frankfurcie,Mannheim, Karlsruhe i Göttingen.- BALANCE LTDSiedziba główna znajduje się w Moskwie. Kancelaria posiada dodatkowe centra obsługi w Sankt-Petersburgu,Vologda, Prokopjevsk, Tymen, Novosybirsk, Tomsk, Barnaul, Gorno-Alteisk,Perm, Obninsk i Irkuck.Kancelaria posiada bogate doświadczenia na rynku rosyjskim w przemyśle cięŜkim jak równieŜ w innych branŜachstrategicznych.Profesjonalna kadra menedŜerska oraz zespół liczący blisko 200 osób zapewnia obsługę tak duŜych jak i średnichprzedsiębiorstw z zachowaniem najwyŜszych standardów.- Studio BaldiStudio Baldi świadczy usługi doradcze od ponad 40 lat. Zespół liczy 40 osób i składa się z wysokowykwalifikowanych biegłych rewidentów, biegłych księgowych i doradców. Studio Baldi świadczy swoim klientomspecjalistyczne, wysokiej jakości usługi dzięki pracy całego zespołu. Wśród klientów Kancelarii są firmy o róŜnejwielkości, równieŜ notowane na giełdzie, które działają w róŜnych sektorach gospodarki, zarówno we Włoszech jaki na świecie. 6
 7. 7. Współpraca partnerskaREVISION – RZESZÓW JÓZEF KRÓLW Polsce w ramach grupy ReVision ściśle współpracujemy z firmą ReVision- Rzeszów Józef Król Sp. z o.o. Spółkadziała w branŜy audytorskiej i księgowej od wielu lat. Jest wysoko notowana w rankingach audytorskich.KANCELARIE PRAWNEW kooperacji z kancelariami prawnymi świadczymy kompleksowe doradztwo przy realizacji wszelkiego rodzajutransakcji kapitałowych, w tym w szczególności dotyczących: niepublicznych oraz publicznych emisji akcji orazinnych papierów wartościowych, fuzji i przejęć, podziałów spółek, przekształceń przedmiotowych, restrukturyzacjikapitałowej i tworzenia grup kapitałowych oraz transakcjach prywatyzacyjnych. W szczególności współpracujemyz:KANCELARIA PRAWNICZADR HAB ZYGMUNT TOBOR MIROSŁAW MOZDśEŃ SP.J.posiadającą swoją siedzibę w Katowicach w budynku KPFK.oraz zGORAZDA, ŚWISTUŃ, WĄTROBA I WSPÓLNICYADWOKACI I RADCOWIE PRAWNIZ siedzibą w Krakowie.DATEV eGDATEV eG naleŜy do czołowych liderów w branŜy produkcji oprogramowania i usług informatycznych dla doradcówpodatkowych, biegłych rewidentów oraz adwokatów na rynku niemieckim i jest jednym z liderów na rynkueuropejskim. Celem spółdzielni DATEV jest gospodarcze wspieranie jej 39.000 członków poprzez świadczenieusług i ofertę specjalizowanego oprogramowania. Członkami spółdzielni są wyłącznie podmioty uprawnione dowykonywania doradztwa podatkowego i audytu: doradcy podatkowi, biegli rewidenci i adwokaci. Kancelariawspółpracuje od wielu lat z firmą Datev. Największym sukcesem jest opracowanie programu do badań sprawozdańfinansowych na rynek polski. Kancelaria jest odpowiedzialna za część merytoryczną oprogramowania. Dziękiścisłej współpracy odnieśliśmy wspólny sukces. PROFI AUDYT WEWNĘTRZYFirma specjalizuje się w usługach doradztwa w zakresie kontroli wewnętrznej oraz audytu wewnętrznego. Doradzaw zarządzaniu kosztami i efektywnością poprzez (Audyty Efektywnościowe - ang. performance audit / value formoney audit). Pomaga w ocenie gospodarności, wydajności i skuteczności (ang. economy, efficiency, effectivenessczyli 3 x E) procesów operacyjnych (procesy i procedury zakupowe, transportowo logistyczne i sprzedaŜowe).Przeprowadza audyty produkcyjne i bezpieczeństwa zakładu i systemów informatycznych, realizacji projektówinwestycyjnych. 7
 8. 8. Doradza przy tworzeniu Komitetów Audytu dla spółek giełdowych i wdraŜaniu zasad Ładu Korporacyjnego,Kodeksów Postępowania Biznesowego i Kodeksów Etyki. Prowadzi operacyjne audyty wewnętrzne oraz audytyzgodności z wymogami Ustawy SOX.Partnerzy posiadają wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu operacyjnym, zarządzaniu ryzykiem gospodarczym,w prewencji oszustw i naduŜyć, zdobyte we współpracy z duŜymi polskimi spółkami, w tym równieŜ spółkamigiełdowymi oraz międzynarodowymi korporacjami.Firma Profi Szarejko Fraud Audyt zajmuje się outsourcingiem usługi audytu wewnętrznego orazzabezpieczaniem przed naduŜyciami gospodarczymi. Obecnie firma jest jednym z niewielu polskich podmiotówświadczących wyspecjalizowane usługi w tym zakresie. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w zarządzaniuryzykiem gospodarczym, audycie wewnętrznym, a takŜe w prewencji oszustw i naduŜyć, zdobytew międzynarodowych koncernach oraz we współpracy z duŜymi polskimi spółkami. Prowadziliśmy projektyaudytowe na terenie krajów Unii Europejskiej, Europy wschodniej oraz w Polsce. Posiadamy doświadczenieprojektowe w przemyśle motoryzacyjnym, budowlanym, energetycznym, paliwowym, transportowym odlewniczymoraz w branŜach finansowej i dystrybucyjnej.POLSKO–NIEMIECKA IZBA_PRZEMYSŁOWO–HANDLOWAPolsko - Niemiecka Izba Przemysłowo - Handlowa zajmuje się wspieraniem i rozwojem kontaktów gospodarczychmiędzy Polską a Niemcami. Izba jest bardzo wiarygodnym partnerem dla wielu firm chcących zainwestowaćw Polsce bądź w Niemczech. Jest ona nie tylko największą i najpręŜniej rozwijającą się bilateralną Izbą w Polsce,ale równieŜ jedną z najbardziej wpływowych Niemieckich Zagranicznych Izb Przemysłowo-Handlowych (AHK) naświecie. Zrzesza ona ponad 900 firm a między innymi i naszą Kancelarię.Nasze doświadczenieKancelaria obsługuje klientów pochodzących ze wszystkich województw Polski. Aby zapewnić im jak najbliŜszykontakt dysponujemy trzema centrami obsługi. Rocznie Kancelaria obsługuje blisko 400 klientów z całej Polski.W ramach wykonywania usług poza granicami Polski jak i usług dla spółek z kapitałem zagranicznym, naszedoświadczenia dotyczą następujących krajów:Syntetyczna informacja o rodzajach naszych prac - przykładyBadanie sprawozdań finansowych firm z listy 500 największych firm według Rzeczypospolitej:• Grupa Maspex Wadowice• Stalprofil S.A. Dąbrowa G.• Mostostal Zabrze Holding S.A. Zabrze• Huta Łabędy S.A. GliwiceBadanie sprawozdań finansowych firm notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych:• Introl S.A. Katowice• Graal SA Wejherowo• Energoserwis S.A. Katowice• Mispol S.A. Suwałki 8
 9. 9. Dla wszystkich podmiotów, dla których przeprowadzamy badanie sprawozdań finansowych dokonujemy równieŜ przeglądów półrocznych sprawozdań finansowych – zgodnie zwymogami Komisji Nadzoru FinansowegoBadanie sprawozdań finansowych skonsolidowanych:• ES-System SA Kraków• Stalprofil SA Dąbrowa G.• Noma – 2 Sp. z o.o. Katowice• Węglokoks S.A. Katowice• Złomrex SA PorajOpiniowanie historycznych informacji finansowych dla potrzeb prospektu emisyjnego (2007r.):• Secus Pierwszy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Spółek Niepublicznych Warszawa• Rainbow Tours SA Łódź• Pronox Technology SA Katowice• ES-System SA Kraków• Makarony Polskie S.A. RzeszówOpracowanie projektów finansowania inwestycji i audyt przedsięwzięć realizowanych z funduszy Unii Europejskiej i Banku Światowego:• Główny Instytut Górnictwa Katowice• Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego Katowice• Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A. Jastrzębie Zd.• Urząd Miasta Rybnik RybnikDue diligence:• CRH Klinkier Sp. zoo Gliwice• Kęty SA Kęty• Presspublica Sp. zoo Warszawa• Tesco Polska Sp. zoo Kraków• Złomrex Sp. z o.o. PorajSporządzanie wycen przedsiębiorstw:• BorsodChem Rt. Kazinbarcika (Węgry)• Presspublica Sp. zoo Warszawa• Delphi Krosno S.A.* Krosno• Górnośląski Zakład Elektroenergetyczny S.A. Gliwice• śywiec Zdrój PPH Sp. z o.o.* CięcinaSporządzanie biznes planów:• Fiat Auto Poland* Bielsko-Biała• FIAT AVIO Polska Sp. z o.o. * Bielsko-Biała• Lakma Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o.* Pawłowice Śl.• MEIKO Trans (MEIKO Europe NV)* RacibórzSporządzanie analiz ekonomiczno-finansowych, programów naprawczych:• Fabryka Maszyn Glinik S.A.* Gorlice• Faital – Mediolan* Włochy• KUKE SA Warszawa• Zakłady Górniczo Hutnicze Orzeł Biały S.A.* BytomPrzekształcenia i prywatyzacje (analizy, programy, opinie):• Fabryka Mebli Giętych* Jasienica• Górnośląski Zakład Elektroenergetyczny S.A. Gliwice• Jastrzębska Spółka Węglowa SA Jastrzębie Z.• Przedsiębiorstwa Robót Izolacyjnych* Wrocław• Transbud* LegnicaDoradztwo w zakresie fuzji i przejęć:• ZEO Ostrołęka SA (wniesienie aportem akcji spółek Koncernu Energetycznego ENERGA SA i ZEO Ostrołęka SA do spółki portfelowej)• CMC Zawiercie SA – Zawiercie (opinia z badania planu połączenia spółek CMC Zawiercie SA, HZ Format Sp. zoo)• CMC Zawiercie SA – Zawiercie (opinia z badania planu połączenia spółek CMC Zawiercie SA, Hutsprzęt Sp. zoo)• Tapety Gnaszyn S.A. – Częstochowa (połączenie Tapety Gnaszyn S.A. w Częstochowie, Eurofilms Polska Grupa ERGIS Sp. z o.o. w Oławie, Delpak Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Sp. Z o.o. w Oławie).Doradztwo w zakresie cen transferowych:• Elektrociepłownia Rzeszów SA Rzeszów• Control+Rework Service Polska Sp. zoo Gliwice• Grevita-Textil Sp. Zoo Trzebinia• Włodzimierz SA Katowice• ZG Trzebionka SA TrzebiniaKlienci z kapitałem zagranicznym i usługi zagraniczne:• Alma Polska Szwajcaria• Voest Alpine Stahlhandel GmbH Austria• Shimizu Corporation SA Japonia• Termoorganika Irlandia 9
 10. 10. W zakresie usług prowadzenia ksiąg rachunkowych: • Irmot FPHU Irena Ligocka-Sokołowska Katowice • Aga Medical Polska Sp. z o.o. Warszawa • Air Products Polska Sp. z o.o. Katowice • Atest Sp. z o.o. Bytom • Centrum Ekonomiczne Badań i Doradztwa CEBiD Sp. z o.o. Katowice • F.L. Smidth Polska Sp. z o.o. Katowice • Gabinet Lekarski Kardiochirurgiczny Stanisław Woś Katowice • HIWIN GmbH Niemcy • HOYER Polska Sp. z o.o. Komorów k. Warszawy • Hurra Comunications Sp. z o.o. Kraków • Kancelaria Notarialna Jan Damulewicz, Witold Kapusta s.c. Kraków • Köbig Baubedarf GmbH & Co. KG Niemcy • Laird Security Systems (Polska) Sp. z o.o. Chorzów • Lowara Vogel Polska Sp. z o.o. Katowice • LR SANA Sp. z o.o. Katowice • Mediashop Holding GmbH Austria • Nederman Polska Sp. z o.o. Katowice • NZOZ Poradnia Stomatologiczna dr n. med. Barbara Frankowska Katowice • P.P.H. „Atest” Spółka Jawna Krupnik, Lipinski, Paszek Bytom • Polkas Sp. z o.o. Międzyrzecze Dolne • Polska Fundacja Olimpijska Sp. z o.o. Warszawa • Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „Włodzimierz” Spółka Akcyjna Katowice • Przedsiębiorstwo WielobranŜowe Agena Sp. z o.o. Mikołów • Refresco Poland Sp. z o.o. Warszawa • Reporter S.A. Chorzów • Revision Katowice Sp. z o.o. Katowice • Śląska Telewizja Kablowa Sp. z o.o. Zabrze • STI Krzysztof Woś Katowice • Structura Instytut Kultury i Języków Obcych Sp. z o.o. Katowice • TENNANTS GmbH Niemcy • TiTech Sp. z o.o. Katowice • Trautwein Sp. z o.o. Chorzów • WRJ Inwestycje Sp. z o.o. w likwidacji Katowice Wykonane praceBadanie sprawozdań finansowych firm z listy 500 największych firm z lat • Mostostal Zabrze Holding S.A. GK Zabrzepoprzednich według Rzeczypospolitej: • Bać Pol Sp. z o.o. Rzeszów• Huta Łabędy S.A. Gliwice Badanie sprawozdań finansowych firm notowanych na Warszawskiej Giełdzie• Węglokoks S.A. Katowice Papierów Wartościowych:• Nicromet PPZ Edward Wyciślok Bestwinka • Centrozap S.A. Katowice• Wasko S.A. Gliwice • Energoinstal S.A. Katowice• Polska Energia – Pierwsza Kompania Handlowa Sp. z o.o. Katowice • ES-SYSTEM S.A. Kraków• BOS S.A. GK Białystok • FERRUM S.A. Katowice• CTL Logistics S.A. Warszawa • Makarony Polskie S.A. Rzeszów• Grupa Duda Sosnowiec • Optopol Technology S.A. Zawiercie• Grupa Maspex Wadowice • Pronox Technology S.A. Katowice• Południowy Koncern Węglowy S.A. Jaworzno • Rainbow Tours S.A. Łódź• Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. Katowice • Cormay Łomianki• Nadwiślański Węgiel S.A. Tychy • INTROL S.A. Katowice• Polskie Huty Stali S.A. GK Katowice • EnergomontaŜ – Południe S.A. Katowice• Zakład Energetyczny Tarnów S.A. Tarnów • Energoaparatura S.A. Katowice• Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. Jastrzębie Z. • Milmet S.A. Sosnowiec• Huta Stali Częstochowa Sp. z o.o. Częstochowa • W. KRUK S.A. Poznań• Huta Pokój S.A. Ruda Śląska • Mostostal Zabrze Holding S.A. Zabrze• Złomrex S.A. Poraj • Pemug S.A. Katowice• DLS S.A. Płock • Kopex S.A. Katowice• Kopex S.A. Katowice • Stalprofil S.A. Dąbrowa G.• Zespół Elektrowni Ostrołęka S.A. Ostrołęka • Swarzędz Meble S.A. Swarzędz• Stalprofil S.A. GK Dąbrowa G. • Wilbo S.A. Władysławowo• Pronox Technology S.A. Katowice • Elzab S.A. Katowice• Alumetal S.A. Kęty • Zakłady OdzieŜowe Bytom S.A. Bytom 10
 11. 11. • Stalprofil S.A. Dąbrowa G.• Mieszko S.A. Racibórz • Swarzędz Meble S.A. Swarzędz• Graal S.A. Wejherowo • Warszawska Fabryka Pomp i Armatur S.A. Warszawa• Mispol S.A. Suwałki • Włodzimierz S.A. KatowiceDla wszystkich podmiotów, dla których przeprowadzamy badanie sprawozdań • Zakład Urządzeń Komputerowych Elzab S.A. Zabrzefinansowych dokonujemy równieŜ przeglądów półrocznych sprawozdań finansowych – • Zakłady OdzieŜowe Bytom S.A. Bytomzgodnie z wymogami Komisji Nadzoru Finansowego • ZP Atlas Barbara S.A. Dąbrowa G.Badanie sprawozdań finansowych skonsolidowanych: Opiniowanie historycznych informacji finansowych dla potrzeb prospektu• Beskidzki Dom Maklerski S.A. Bielsko Biała emisyjnego:• Centrozap S.A. Katowice • Graal S.A. Wejherowo• Centrum Medyczne LIM Sp. z o.o. Warszawa • Mispol S.A. Suwałki• CRH Klinkier Sp. z o.o. Gliwice • Mostostal Zabrze – Holding S.A. Zabrze• E-HOTEL Sp. z o.o. Kraków • Stalprofil S.A. Dąbrowa G.• ENERGOINSTAL S.A. Katowice • Centrozap S.A. Katowice• ES-SYSTEM S.A. Kraków • Energoaparatura S.A. Katowice• Huta Łabędy S.A. Gliwice • EnergomontaŜ – Południe S.A. Katowice• Lotos Czechowice S.A. Czechowice-D. • Optopol Technology S.A. Zawiercie• Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. Bogdanka • BPSC S.A. Chorzów• Makarony Polskie S.A. Rzeszów • ES-System S.A. Kraków• Międzynarodowy Port Lotniczy Kraków – Balice Sp. z o.o. Kraków • Energoinstal S.A. Katowice• Mispol S.A. Białystok • Introl S.A. Katowice• MONEY.PL Wrocław • Hoga.PL S.A. Katowice• Novita S.A. Zielona Góra • Libet S.A. LibiąŜ• Optopol Technology S.A. Zawiercie • Makarony Polskie S.A. Rzeszów• Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Tychy Tychy • Odratrans S.A. Wrocław• PZ CORMAY S.A. Lublin • Pronox S.A. Katowice• Rainbow Tours S.A. Łódź • Przedsiębiorstwo Eksportu i Importu Kopex S.A. Katowice • Rainbow Tours S.A. Łódź Kraków• Spółka Mieszkaniowa Salwator Sp. z o.o. • Secus Pierwszy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Spółek Warszawa• Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o. Katowice Niepublicznych• VAN-PUR S.A. Warszawa • Swarzędz Meble S.A. Swarzędz• W.KRUK S.A. Poznań • Zakład Urządzeń Komputerowych Elzab S.A. Zabrze• Wilbo S.A. Władysławowo Opracowanie projektów finansowania inwestycji i audyt przedsięwzięć• Zakłady Lentex S.A. Lubliniec realizowanych z funduszy Unii Europejskiej i Banku Światowego:• CTL Logistics S.A. Warszawa • Główny Instytut Górnictwa Katowice• BOS S.A. Białystok • Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego Katowice• Chem Trans Logistic Holding Polska S.A. Gliwice • Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A. Jastrzębie Z.• Noma – 2 Sp. z o.o. Katowice • Urząd Miasta Rybnik Rybnik• Węglokoks S.A. Katowice • Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki Bielsko Biała• Złomrex S.A. Poraj • CITEC S.A. Katowice• Apteki Polskie S.A. Katowice • PEC Geotermia Podhalańska S.A. Szaflary• BAĆ - POL Sp. z o.o. Rzeszów • Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Rybnik Sp. z o.o. Rybnik• Carboautomatyka S.A. Tychy • Urząd Miasta Chorzów Chorzów• Dystrybucja Logistyka Serwis S.A. GK Płock • Urząd Miasta Siemianowice Śląskie Siemianowice Śl.• Elbar - Katowice Sp. z o.o. Due diligence: Katowice• EnergomontaŜ Południe S.A. • IMP Comfort Sp. z o.o. Świdnica Katowice • Tymbark S.A. Tymbark• ERG Bieruń S.A. Bieruń• FABUD S.A. • Introl S.A. Katowice Siemianowice Śl.• Fundusz Górnośląski S.A. • IT.O.Ś. Sp. z o.o. Warszawa Katowice• Graal S.A. Wejherowo • WAKACJE.PL Gdańsk• Huta Częstochowa S.A. Częstochowa • CRH Klinkier Sp. zoo Gliwice• Huta Florian S.A. Świętochłowice • Kęty S.A. Kęty• Izo - Erg S.A. Gliwice • Presspublica Sp. zoo Warszawa• Kinoplex S.A. Warszawa • Energo-Inwest Sp. zoo Rybnik• Kopalnia Piasku Szczakowa S.A. Jaworzno • Przedsiębiorstwo InŜynieryjne KKIM S.A. Katowice• Maspex Sp. z o.o. Wadowice • Secus Sp. zoo Katowice• Mostostal Zabrze – Holding S.A. Zabrze • Steico AG Niemcy• ODRATRANS S.A. Wrocław • Teknia Manufacturing Group Hiszpania• PB Dombud S.A. Katowice • Tesco Polska Sp. zoo Warszawa• Polskie Huty Stali S.A. Katowice • Welex AG Katowice• Południowy Koncern Energetyczny S.A. • Złomrex S.A. Poraj Katowice• Powen S.A. Zabrze Sporządzanie analiz ekonomiczno-finansowych, programów naprawczych,• PPH Duda - Bis Sp. z o.o. wycen przedsiębiorstw, biznes planów: Sosnowiec• Pronox Technology S.A. Katowice • ENION S.A. oddział Będzin Będzin• Przedsiębiorstwo Eksportu i Importu Kopex S.A. Katowice • PW COMFORT Sp. z o.o. Rakowice Małe• Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe UTEX Sp. z o.o. Rybnik • DCG Sp. z o.o. Warszawa 11
 12. 12. • Elektrownia Rybnik – PKE S.A. Rybnik• FLORPROFILE Sp. z o.o. Świętochłowice • Elvita – Jaworzno III Jaworzno• Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Katowice • Energokam Chrzanów• Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. Katowice • Es- System Kraków• NORMA Polska Sp. z o.o. Sławniów • Euro Pet Food Krzysztof Pruszyński Kraków• Polska Energia – Pierwsza Kompania Handlowa Sp. zo.o. Katowice • Fabryka Maszyn Glinik S.A. Gorlice• Południowy Koncern Energetyczny S.A. Katowice • Fabryka Pił I Narzędzi Wapienica Bielsko-Biała• Secus Investment Sp. z o.o. Katowice • Fabryka Plastików Gliwice Sp. z o.o. Kwidzyń• Secus TFI S.A. Warszawa • Faital - Mediolan Włochy• Skarbiec TFI S.A. Warszawa • Fiat Auto Poland Bielsko-Biała• Śląskie Centrum Logistyki S.A. Gliwice • Górnośląski Zakład Elektroenergetyczny S.A. Gliwice• WILK ELEKTRONIK S.A. Łaziska Górne • Gühring Katowice Sp. z o.o. Katowice• Zakłady Chemiczne Rudniki S.A. Rudniki • Huta Szkła JAROSZOWIEC Sp. z o.o. Jaroszowiec• Bank Spółdzielczy Tychy Tychy • JBG-2 Sp. z o.o. Warszowice• Budoserwis Z.U.H. Sp. z. o.o. Chorzów • Katowickie Przedsiębiorstwo Robót Górniczych Spółka z o.o. Katowice• DAN-MAR Sp. z o.o. Katowice • Koksownia Przyjaźń Sp. zoo Dąbrowa G.• Dominat Sp. z o.o. Rybnik • Kopalnia Surowców Skalnych Wisła• Energetyka Południe S.A. Katowice • Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. Warszawa• Eurofactor S.A. Mysłowice • Lakma Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. Pawłowice Śl.• FORTIS BANK POLSKI S.A. Warszawa • Lakma Strefa Sp. z o.o. Cieszyn• Hyperion S.A. Katowice • Magneti Marelli Exhaust Systems Polska Sosnowiec• IMPWAR Sp. z o.o. Rzeszów • Meblarska Spółdzielnia Inwalidów Cel Gorlice• INDOS Sp. z o.o. Chorzów • Meico Trans Sp. z o.o. Tychy• KRAJMED Sp. z o.o. Piaseczno • Miejskie Przedsiębiorstwo Techniki Sanitarnej Spółka z o.o. Tychy• PROKONEX S.A. Brzeg • Mysłowickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego -• Tramwaje Śląskie S.A. Mysłowice Chorzów Holding S.A. • NaftomontaŜ Sp. zoo Krosno Międzychód• PPUH PAECH Zakład Pracy Chronionej Sp.zoo • Narodowy Bank Polski Warszawa• RADIO KATOWICE S.A. Katowice • Nitroerg S.A. Bieruń• SATUS Sp. z o.o. Bielsko Biała • Oddział Produkcji Implantatów Huty Baildon Katowice• SATUS Spółka Zarządzająca Funduszami Kapitału ZaląŜkowego Bielsko Biala • Ośrodek Badawczo Rozwojowy Maszyn Hutniczych Bytom• STRADOM S.A. Częstochowa • PBPW Katowice• VLASSENROOT Polska Sp. z o.o. Gliwice • PPU Energo-Inwest Sp. z o.o. Rybnik• Elektrody Baildon Sp. z o.o. Katowice • Presspublica Sp. z o.o. Warszawa• Zakład Maszyn Górniczych GLINIK Sp. z o.o. Gorlice • Przedsiębiorsto Handlowo-Usługowo-Produkcyjne Maghurt Ruda Śląska• Międzybrodzie Zespół Elektrowni Wodnych Porąbka–śar S.A. • Przedsiębiorstwem InŜynieryjno-Budowlanym Ekobud Sp. z o.o. Katowice Bielskie• Naft Stal Sp. z o.o. Krosno • Przedsiębiorstwo Doświadczalno-Produkcyjne Szybownictwa Bielsko-Biała• PRESSPUBLIKA Sp. z o.o. PZL-Bielsko Warszawa• “ELPLAST+” Sp. z o.o. • Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Petpol Sp. z o.o. Nowy Sącz Jastrzębie Z.• 2Si • PPUH Źródełko Sp. z o.o. Ustroń Katowice• Agro-Wodzisław Spółka z o. o. • Przedsiębiorstwo Remontowo-MontaŜowe Spomasz Cieszyn Wodzisław• AIR PRODUCTS Sp. z o.o. • Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych Bielsko-Biała Katowice• Apator Service Spółka z o. o. • Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych Wadowice Katowice• Będziński Zakład Elektroenergetyczny S.A. • Przedsiębiorstwo Budowlane Dombud Katowice Będzin• Bielska Fabryka Mebli Meblodex • Przedsiębiorstwo Handlowe Moto-Profil Katowice Łodygowice• Bielskie Przedsiębiorstwo Ceramiki Budowlanej • Przedsiębiorstwo Komunikacji Tramwajowej Katowice Bielsko-Biała• Bielskie Zakłady Obuwia Befado • Przedsiębiorstwo Obrotu Wyrobami Metalowymi i Usług Bielsko-Biała Wrocław• Bielskie Zakłady Remontowo-MontaŜowe Montorem Technicznych METALZBYT Bielsko-Biała• Biuro SprzedaŜy Pomp i Armatury Przemysłowej Armatura • Przędzalnia Czesankowa im. H. Sawickiej WELDORO Bielsko-Biała Gliwice• Biuro Projektów Budownictwa Wiejskiego “Biprol” • Rapid Sp. Jawna Bielsko Biała Wrocław• Biuro Studiów I Projektów Komunikacji i InŜynierii Miejskiej • Reflex S.C. Katowice Wrocław• BorsodChem Rt. • Roltra Morse Polonia Sp. z o.o. Sosnowiec Kazinbarcika• BZPL Polam-Bielsko • Seces-Pol Sp. z o.o. Gdańsk Bielsko-Biała• Cefarm-Warszawa S.A. • Spółka Akcyjna Prokonex Brzeg Warszawa• Ceramika Avanti Sp. zoo • Śląska Telewizja Kablowa Sp. z o.o. Zabrze Czeladź• Ceramika Skarbek Sp. zoo • Śląskie Zakłady Koncentratów SpoŜywczych Wodzisław Śl. śelazowice• Chemet S.A. • Tematrans Poland Sp. z o.o. Sosnowiec Tarnowskie G.• Delphi Krosno S.A. • Temed Spółka Akcyjna Zabrze Ciepłownia• Dolnośląska Fabryka Lin I Drutu “Linodrut-Linmet” Sp. z o.o. • VEGA S.A. Kraków Wałbrzych• Dom Maklerski Elimar • Walcownia Blach Grubych Huty Batory S.A. Chorzów Katowice• Dziewiarska Spółdzielnia Inwalidów Diskol • Wardyński i Wspólnicy Sp. K. Warszawa Koluszki• Ekobud Sp. zoo • Warszawa PRINT Sp. z o.o. Warszawa Katowice• Elektrometal S.A. • Węglozbyt S.A. Katowice Cieszyn • Wytwórnia Elektrod Huty Baildon Katowice 12
 13. 13. • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Jastrzębie Z.• Wytwórnia Płytek Wieloostrzowych Baildonit Huty Baildon Katowice • Wojewódzkie Biuro Projektów Sp. z o.o. Bielsko-Biała• Wytwórnia Instalacyjnych Rur Miedzianych Kobo S.A. Gliwice • Zakłady Chemiczne Rudniki S.A. Rudniki• Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej Katowice Doradztwo w zakresie fuzji i przejęć:• Zakład Magnesów I Mikrostalowni Huty Baildon Katowice• Zakład Przeróbki Plastycznej Na Zimno (Z-52) Huty Baildon • DP TRANSFERS Sp. z o.o. Katowice• Zakład Węglików Spiekanych Baildonit Huty Baildon • F&N Agro Polska Sp. z o.o. Katowice• Zakład Wierteł Huty Baildon • KORDEX Sp. z o.o. Katowice• Zakład BudŜetowy Gospodarki Komunalnej I Mieszkaniowej • Lotos Biopaliwa Sp. z o.o. Toszek• Zakład Kuźni I Obróbki Mechanicznej Huty Baildon • TENG Sp. z o.o. Katowice• Zakłady Elektrochemiczne Ema-Brzezie • Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o. Racibórz• Zakłady Przemysłu Wełnianego Bewelana • Benteler Distribution Poland Sp. z o.o. Bielsko-Biała• Zakłady Aparatury Chemicznej CHEMET S.A. • BH STEEL – ENERGIA Sp. z o.o. Tarnowskie G.• Zakłady Górniczo Hutnicze Orzeł Biały S.A. • Eltrans Sp. z o.o. Bytom• Zakłady Mięsne Mysłowice Mysław Sp. zoo • Ferratum Finland Mysłowice• Zamag-Flexopol Sp. z o.o. • INDOS Sp. z o.o. śory• Zelmer ZN Sp. z o.o. • Karbonia PL Sp. z o.o. Rzeszów• śywiec Zdrój PPH Sp. z o.o. • MITEC Sp. zo.o. Cięcina• śywieckie Zakłady Przetwórcze • Silesianig Sp. z o.o. śywiec • Zakład Przetwórstwa Mięsnego Jano A. SerwatkaPrzekształcenia i prywatyzacje (analizy, programy, opinie): • Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.• AGA LIGHT S.A. Sadowo • ZEO Ostrołęka S.A.• ENION S.A. oddział Będzin Będzin • CMC Zawiercie S.A.• Dolna Sp. zo.o. Kraków • Górnicze Przedsiębiorstwo WielobranŜowe Produkcji Usług I Handlu Elwar Sp. z o.o.• Easy Touch Pronox Technology S.A. Kraków • Interkabel Polska Sp. z o.o. – Zabrze• Fabios Fabryka Osłonek Białkowych Maków Podh. • Kompania Węglowa S.A. – Katowice• Hotel System Zakopane Sp. z o.o. Kraków • Podhalańskie Przedsiębiorstwo Przemysłu SpoŜywczego Tymbark S.A. w Tymbarku i Polska śywność S.A. w Olsztynku. Warszawa• Lark Polska Sp. z o.o. • Polskie Huty Stali S.A. – Katowice• S.A.lwator – BSR Sp. z o.o. Kraków • Południowy Koncern Energetyczny S.A. – Katowice• Proximus Sp. z o.o. Chorzów • Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Eurosystem Sp. z o.o. – Katowice• Przedsiębiorstwo Transportowo – Sprzętowe Budownictwa Legnica • Tapety Gnaszyn S.A. – Częstochowa Transbud - Legnica Doradztwo w zakresie cen transferowych:• Apator Service Sp. z o.o. Katowice • Arcelor Long Commercial Polska Sp. z o.o. Katowice• Bielskie Zakłady Obuwia Befado Bielsko-Biała • Gozdnickie Zakłady Ceramiki Budowlanej Sp. z o.o. Gozdnica• Biprokwas Gliwice • Karrena Sp. z o.o. Gliwice• Biuro Studiów I Projektów Przemysłu Szklarskiego Sosnowiec • Termoorganika Sp. z o.o. Kraków• Biuro Studiów i Projektów Komunikacji i InŜynierii Miejskiej Wrocław • Wilk Elektronik S.A. Łaziska G.• ENION S.A. O/Będzin (dawniej BZE S.A.) Będzin • Arcelor Construction Sp. z o.o. Katowice• Centrostal Bielsko-Biała • Benteler Distribution Poland Sp. z o.o. Dąbrowa G.• Fabryka Maszyn Glinik S.A. Gorlice • Karbonia PL Sp. z o.o. Kaczyce• Fabryka Mebli Giętych Jasienica • Sewik Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o. Zakopane• Fabryka Osłonek Białkowych Białka • Steico S.A. Czarnków• Fabryka Sklejka – Pisz S.A. Pisz • Tesko Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o. Zakopane• Gorlickie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego Gorlice • Unionstal Sp. z o.o. Katowice• Górnośląski Zakład Elektroenergetyczny S.A. Gliwice • Air Products Gazy Sp. zoo Kędzierzyn K.• Graal Bogusław Kowalski Sp. zoo Wejherowo • Control+Rework Service Polska Sp. z o.o. Gliwice• Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. Jastrzębie Z. • EKO – Partner Sp. zoo Dąbrowa G.• Koksoprojekt Sp. z o.o. Zabrze • Elektrociepłownia Rzeszów S.A. Rzeszów• Meblarska Spółdzielnia Inwalidów Cel Zakład Pracy Chronionej Gorlice • ElektromontaŜ 1 Katowice S.A. Katowice• Metekon Katowice • Elvita – Jaworzno III Sp. zoo Jaworzno• Mostostal Będzin • FPM S.A. Mikołów• MZBM Sp. z o.o. Bielsko-Biała • Grevita-Textil Sp. zoo Trzebinia• Ostrzeszowskie Zakłady Chemii Gospodarczej “Pollena” Ostrzeszów • IMP Polowat Sp. zoo Bielsko-Biała• Piec Bud Sp. zo.o. P.B.P.P. Wrocław • Mechanicy-Poręba Sp. zoo Poręba• POM Góra Śląska • Włodzimierz S.A. Katowice• Przedsiębiorstwa Robót Izolacyjnych I Drogowych IZOBUD Wrocław • ZG Trzebionka S.A. Trzebinia• Przedsiębiorstwa Transportu I Maszyn Drogowych Jaworze• Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PEBEKA S.A. Bytom Klienci z kapitałem zagranicznym i usługi zagraniczne:• Przedsiębiorstwo Przetwórstwa SpoŜywczego Prodryn • BLUMENBECKER IPS Sp. z o.o. Katowice Racibórz• Rolnicze Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe • A2 Bau Development Austria Milicz• Transbud • Air Products Polska US.A. Legnica• Wasko S.A. • Alma Polska Szwajcaria Gliwice• Węglokoks S.A. • Alumero Holding Sp. z o.o. Austria Katowice • Arcelor Mittal Poland S.A. Luksemburg 13
 14. 14. • Lowara Vogel Polska Sp. z o.o. US.A. • BGH Edelstahl Sp. z o.o. Niemcy • Magneti Marelli Exhaust System Sp. z o.o. Włochy • Bochemie Poland Sp. z o.o. Czechy • medic – SOL Polska Sp. z o.o. Niemcy • Bombardier Transportation Polska Sp. z o.o. Francja • Meiko Trans Polska Sp. z o.o. Japonia • BorsodChem Rt. Polska Sp. z o.o. Węgry • Nederman Sp. z o.o. Szwajcaria • Brugi Polska Sp. z.o.o. Włochy • Nolle&Coronet Polska Sp. zoo Niemcy • Chiron Polska Sp. z o.o. Niemcy • OTTO Engineering Polska Niemcy • Cofinco Poland Sp. z o.o. Włochy • Outokumpu Finlandia • Control+Rework Service Polska Sp. zoo Niemcy • Quinfood Sp. z o.o. Białoruś • Cormay Russland Rosja • Patoka Industries LTD Niemcy • CRH Klinkier Irlandia • PizzaMann Austria • Cronileg PL Niemcy • Plus Discount Sp. z o.o. Niemcy • Deutsche Asphalt Niemcy • PUK Technika Sp. z o.o. Niemcy • Dr. Schumacher GmbH Niemcy • Sandvik Baildonit Szwecja • Doosan Babcock Wielka Brytania • Scheidt Niemcy • Düwi International Niemcy • Schmolz Bickenbach Niemcy • Elgór+Hansen+SBS Sp. zoo Niemcy • Schomburg Polska Sp. z o.o. Niemcy • Fischer Polska Sp. z o.o. Czechy • Serwis Kadr Sp. z o.o. Niemcy • FL Smidth Sp. z o.o. Dania • Shimizu Corporation S.A. Japonia • Grodfood Sp. z o.o. Białoruś • Tematrans Poland Sp. z o.o. Włochy • Hagebau Niemcy • Termoorganika Sp. z o.o. Irlandia • Hager Polo Francja • Tetenal Polska Sp. z o.o. Niemcy • Hako Polska Sp. z o.o. Niemcy • Thyssen Krupp Sp. z o.o. Niemcy • Hoyer Polska Sp. z o.o. Niemcy • Tramet Sp. z o.o. Niemcy • Hurra Communications GMBH Sp. z o.o. Niemcy • UnionStal Sp. z o.o. Czechy • IPS Polska Sp. z o.o. Niemcy • Voest Alpine Stahlhandel GmbH Austria • Voest Alpine Sp. z o.o. Austria Niemcy • ISTA Polska Sp. z o.o. • Walmark Czechy • Italasge Włochy • Welex AG Szwajcaria • Karrena Niemcy • śeljezara Split d.d. Chorwacja • Krempel IZO ERG Niemcy • Laird Security Systems Polska Sp. z o.o. Wielka BrytaniaBADANIE SPRAWOZDAŃ JEDNOSTKOWYCH – PODZIAŁ NA BRANśE: FINANSE • Elektrownia Łaziska S.A. • Elektrownia Siersza S.A. • Akma Brokers Sp. z o.o. • API Sp. z o.o. • Energoinstal S.A. • Energomedia Sp. z o.o. • Bank Spółdzielczy Katowice • Beskidzki Dom Maklerski S.A. • EPC S.A. • Gas – Trading S.A. • Copernicus Capital Towarzystwo • Górnośląski Zakład Energetyczny S.A • Górnośląskie Okręgowe Zakłady • Carbo Leasing Sp. z o.o. Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz wszystkie spółki Kapitałowe GZE Gazownictwa • E – Financial S.A. • EGB Fundusz Inwestycyjny Zamknięty • Lotos Biopaliwa Sp. z o.o. • Lotos Czechowice S.A. • Energo Service Sp. z o.o. • Ferratum Finance Sp. z o.o. • Megawat Przedsiębiorstwo • Mistral Energia Sp. z o.o. • Ferratum Poland Sp. z o.o. • Fundusz Górnośląski S.A. Energetyczne Sp. z o.o. • Górnośląska Agencja Przekształceń • Mikołowski Bank Spółdzielczy • Nadwiślańska Spółka Energetyczna • Nower Sp. z o.o. Przedsiębiorstw S.A. Sp. z o.o. • Partycypacyjny Fundusz Inwestycyjny • Przemysłowe Towarzystwo Finansowe • Polska Energia – Pierwsza Kompania • PEC Geotermia Podhalańska S.A. Zamknięty Sp. z o.o. Handlowa Sp. z o.o. • Raport Sp. z o.o. • Secus Asset Management S.A. • Polskie Sieci Elelektroenergetyczne – • Polskie Sieci Elelektroenergetyczne – • Secus Pierwszy Fundusz Inwestycyjny Centrum S.A. Północ S.A. • Secus Investments Sp. z o.o. Zamknięty Spółek Niepublicznych • Polskie Sieci Elelektroenergetyczne – • Polskie Sieci Elelektroenergetyczne – • Secus Towarzystwo Funduszy • Sezam Fundusz Inwestycyjny Południe S.A. Wschód S.A. Inwestycyjnych S.A. Zamknięty • Polskie Sieci Elelektroenergetyczne – • Południowy Koncern Energetyczny S.A. • Skarbiec Towarzystwo Funduszy Zachód S.A. • Silesia Leasing Service SA Inwestycyjnych S.A. • PPHU Eko – Energia Sp. z o.o. • PPU Energo – Inwest Sp. z o.o. • Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z • Przedsiębiorstwo Eksploatacji • Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej • Spółka Finansowa S.A. o.o. Rurociągów Naftowych Przyjaźń S.A. S.A. • Towarzystwo Funduszy • Tytan Inkasso S.A. • Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej • Przedsiębiorstwo Usług Naukowo – Inwestycyjnych Satus S.A. Sp. z o.o. Tychy Technicznych Pro Novum Sp. z o.o. ENERGETYKA, PALIWA, OGRZEWANIE • RCEkoenergia Sp. z o.o. • Spółka Ciepłowniczo – Energetyczna • Air Products Gazy Sp. z o.o. • Deft Polska Marian Buroń • Zrug Zabrze Sp. z o.o. Jaworzno III Sp. z o.o. • Doosan Babcock Sp. z o.o. • Enion S.A. Oddział w Będzinie • Zakład Energetyczny Tarnów S.A. • Zakład Energetyczny ZEN Sp. z o.o. • Ekspar Sp. z o.o. • Elcho Sp. z o.o. - Elektrociepłownia • ZEC Energoservice Sp. z o.o. • Zespół Elektrowni Ostrołęka S.A. • Electrabel Polska Sp. z o.o. • Elektro PPU Sp. z o.o. BUDOWNICTWO, DEWELOPERZY • Elektrociepłownia EC Nowa Sp. z o.o. • Elektrociepłownia Katowice S.A. • A2 Bau Development GmbH Sp. z • Atlas Barbara ZP S.A. • Elektrownia Blachownia S.A. • Elektrownia Halemba S.A. o.o. • Elektrownia Jaworzno III S.A. • Elektrownia Łagisza S.A. • Betonex Sp. z o.o. • Budostal – 4 S.A. 14
 15. 15. • Personal Przedsiębiorstwo Usługowo • Pronox Technology S.A.• Budus S.A. Katowickie • Cedler – Serwis Sp. z o.o. – Wytwórcze Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Budownictwa • Cerabud S.A. • Putex Przedsiębiorstwo Usługowo – • Rainbow Tours S.A. Przemysłowego • Cerg Sp. z o.o. Turystyczne Sp. z o.o.• Centrum Materiałów Budowlanych • Dombud S.A. Przedsiębiorstwo • Ramsat S.A. • Sorga Sp. z o.o. Ramex Sp. z o.o. Budowlane • Spill Games Poland Sp. z o.o. • Śląska Telewizja Kablowa Sp. z o.o.• Ceramika Avanti Sp. z o.o. • Ceramika Skarbek Sp. z o.o. • TKP S.A. • Tortura.PL S.A.• Cerpol Kozłowice Sp. z o.o. • Cerkolor Sp. z o.o. • Videograf 2000 S.A. • Wasko S.A.• CRH Klinkier Sp. z o.o. • Dolnośląskie Zakłady Usługowo – • Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług • Wola Sport Paradise Sp. z o.o.• Deutsche Asphalt GmbH Oddział w Produkcyjne Dozamel Sp. z o.o. Turystycznych Polsce PRODUKCJA, PRZETWÓRSTWO• Energoaparatura S.A. • Elkol Przedsiębiorstwo Projektowo – CHEMICZNY• Energopol – Katowice S.A. Wykonawcze i Usług Techniczno – • Alma Polska Sp. z o.o. • ERG Bieruń ZTS Sp. z o.o.• EnergomontaŜ - Południe S.A. Handlowych Sp. z o.o. • ERG S.A. Ząbkowice Zakład Tworzyw • F&N Agro Polska Sp. z o.o.• Extem Przedsiębiorstwo Budowlano – • Erbud PRB Sp. z o.o. Sztucznych Handlowe Sp. z o.o. • Evonik Energo Mineral Sp. z o.o. • Fagumit FWGiTS Sp. z o.o. • Hajduki S.A.• Firma Myśliwiec Sp. z o.o. • Florian Pomorze Sp. z o.o. • IMP Comfort Sp. z o.o. • IMP Polowat Sp. z o.o.• Gazko Sp. z o.o. • Gipsitech Sp. z o.o. • Inter-Deventer Sp. z o.o. • Italcolor Sp. z o.o.• Gozdnickie Zakłady Ceramiki • Górka Narodowa Sp. z o.o. • IZO-ERG SA • Jago-Pro Sp. z o.o. Budowlanej Sp. z o.o. • Krempel IZO-ERG Sp. z o.o. • Nolle & Coronet Polska Sp. z o.o.• Grodex Sp. z o.o. • Hagebau Sp. z o.o. • Pollena Aroma Sp. z o.o. • Polskie Odczynniki Chemiczne S.A. • Instytut Mineralnych Materiałów• Hydrobudowa Śląsk S.A. • PPHU Polifarb Sp. z o.o. Budowlanych• Interbud – West Sp. z o.o. • Jas – Pol Sp. z o.o. • Schomburg Polska Sp. z o.o. • Prymus Sp. z o.o.• Karrena Sp. z o.o. • Katowickie TBS Sp. z o.o. • Siarkopol Sp. z o.o.• Magierowska Inwestycje Sp. z o.o. • Marbet Sp. z o.o. • Stella Pack S.A. • Stomil Poznań S.A.• Maritex PU Sp. z o.o. • Masterplast Sp. z o.o. • Stomil Wolbrom FTT S.A. • Wolmot PPWG Sp. z o.o.• Mostostal Zabrze Holding S.A. • ParadyŜ Sp. z o.o. • Zakłady Chemiczne Rudniki S.A. • Zakłady Gumowe Bytom S.A.• Przedsiębiorstwo Budowlane • Przedsiębiorstwo MontaŜu Konstrukcji • ERG-Łaziska Zakłady Tworzyw Kompleks Krzysztof Króliczek i Stalowych i Urządzeń Górniczych PEMUG Sztucznych Sp. z o.o. Wspólnicy Sp. J. S.A. DRZEWNY• Press – Glass S.A. • Patoka Industries LTD Sp. z o.o. • Fabryka Zapałek „Czechowice” S.A. • Gostyńska Fabryka Mebli Sp. z oo• Przedsiębiorstwo Budownictwa • Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i • Jarocińskie Fabryki Mebli S.A. • Kościańska Fabryka Mebli S.A. InŜynieryjnego i Mostowego Mostowych S.A. • Lubuskie Fabryki Mebli S.A. • Magari S.C. Energopol Sp. z o.o. • Paged – Meble S.A. • Swarzędz Meble S.A.• Przedsiębiorstwo Robót • Przedsiębiorstwo WielobranŜowe • Swarzędzka Fabryka Krzeseł Sp. z • Swarzędzka Fabryka Mebli Sp. z o.o. InŜynieryjnych Warszawa Sp. z o.o. Comfort Sp. z o.o. o.o.• Salwator – BSR Sp. z o.o. • Salwator Biurowce, Sklepy i Restauracje ELEKTROMASZYNOWY• Shimizu Corporation S.A. Sp. z o.o. • AFM S.A. • AGA Light SA• Salwator Development Sp. z o.o. • Secus Property Sp. z o.o. • Blumenbecker IPS Sp. z o.o. • Blumenbecker Polska Sp. z o.o.• Śląsk PBUiT Sp. z o.o. • Swarzędz Nieruchomości Sp. z o.o. • Carboautomatyka S.A. • Dąbrowska Fabryka Maszyn• Śląskie Przedsiębiorstwo Robót • Teng Development Sp. z o.o. • ElektromontaŜ 1 Katowice S.A. Elektrycznych Damel S.A. Drogowych S.A. • Elektrometal S.A. • Energoinstal Sp. z o.o.• Technifloor Holding S.A. • Teng Nieruchomości Sp. z o.o. • ES - System Rzeszów Sp. z o.o. • Energy&Power Engineering Zakład Robót• Teng Sp. z o.o. • ES - System S.A. Energetycznych Sp. z o.o. • Fabryka Palenisk Mechanicznych S.A. • ES - System Wilkasy Sp. z o.o.• Termo Organika Sp. z o.o. • Towarzystwo Budownictwa Społecznego Dombud Sp. z o.o. • Fabryka Przewodów Elektrycznych SA • Flor-EL Sp. z o.o.• Vega S.A. • Hager Polo Produkcja Sp. z o.o. • JOY Maszyny Górnicze Sp. z o.o.• Uniserv Przedsiębiorstwo Budowlane • Karelma S.A. • FSE Kontakt S.A. S.A. • Kopex S.A. • Kromiss Bis Sp. z o.o.• Zower Sp. z o.o. • Utex – Sigma Sp. z o.o. • Mostostal Będzin S.A. oraz jednostki • Optopol Technology S.A.TECHNOLOGIA, MEDIA, KOMUNIKACJA organizacyjne• Agencja Reklamowa S4 Sp. z o.o. • Biatel S.A. • Fabryka Obrabiarek Rafamet S.A. • PPH Bastra s.j. Jerzy Weindich• Binary Helix Sp. z o.o. • Cenomaniak.PL S.A. • Świdnicka Fabryka Pomp Sp. z o.o. • Unimex Sp. z o.o.• Datacom Software Sp. z o.o. • Datacom System S.A. • Vector Service Sp. z o.o. • WAFAPOMP S.A.• E – Media Przedsiębiorstwo Usług • Easy Touch Pronox Technology S.A. • Wiromet S.A. Zakłady Mechaniczne • Zabrzańskie Zakłady Mechaniczne S.A. Marketingowych i Reklamowych Sp. z • Ertel PUH Sp. z o.o. GÓRNICTWO o.o. • Górnicze Zakłady Dolomitowe S.A. • Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.• Ente Sp. z o.o. • Eurosystem Sp. z o.o. • Kombinat Koksowniczy Zabrze S.A. • Kopalnia Piasku Szczakowa S.A.• Estrada Śląska Instytucja Kultury • Hoga.PL S.A. • Kopalnia Wapienia Czatkowice Sp. z • KWK Budryk S.A.• HK Partner ZUH Sp. z o.o. • KSK Dystrybucja S.A. o.o.• Kinoplex S.A. • Money.PL S.A. • Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. • Nadwiślańska Spółka Węglowa S.A. – i• KSK Sp. z o.o. • Netbud Sp. z o.o. • Nadwiślański Węgiel S.A. kopalnie do niej naleŜące• Nemo Wodny Świat Dąbrowa • Pegaz Agencja Reklamy Bezpośredniej • Przedsiębiorstwo Miernictwa • Południowy Koncern Węglowy S.A. Górnicza Sp. z o.o. Górniczego Sp. z o.o.• OEPD Sp. z o.o. 15

×