Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

0007 br bdo_2011-08-31

2,349 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

0007 br bdo_2011-08-31

 1. 1. PREZENTACJA BDO usługi audytorskie, doradztwo podatkowe i finansowewww.bdo.pl
 2. 2. Warszawa, 1 sierpnia 2011r. Szanowni Państwo, Niniejszy dokument zawiera kompleksową ofertę świadczonych przez BDO usług audytorskich oraz doradztwa w obszarach rachunkowości, podatków i Corporate Finance. Składając niniejszą ofertę proponujemy Państwu przede wszystkim wykorzystanie naszego bogatego doświadczenia we współpracy ze spółkami reprezentującymi różne sektory, w tym ze spółkami giełdowymi. Działalność BDO opieramy na pracownikach, których doświadczenie i znajomość zmieniającego się ustawodawstwa dotyczącego rachunkowości, finansów i podatków jest jednym z głównych elementów sukcesu i satysfakcji naszych klientów. BDO stale dostosowuje swoją ofertę do bieżących oczekiwań klientów, wypracowując oraz wdrażając wraz z nimi całościowe rozwiązania dla pojawiających się problemów. W trakcie badania gromadzimy wiedzę o przedsiębiorstwie, która może być później źródłem cennych wskazówek, pomocnych Państwu w prowadzeniu działalności. Jesteśmy świadomi tego, że badanie sprawozdania finansowego oraz doradztwo finansowe to usługi zorientowane na klienta. Wierzymy, że BDO posiada odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie, aby nie tylko spełnić wymogi przepisów prawnych, ale i także Państwa najwyższe wymagania. Z poważaniem, Dr Kristof Zorde Managing Partnerwww.bdo.pl Strona 2
 3. 3. Zakres oferty O BDO ………………………………………………………........... 4 Audyt i doradztwo rachunkowe BDO………............ 19 Zespół audytorski- osoby kluczowe………………………. 22 Referencje-Audyt…………………………………………………… 25 Usługi Corporate Finance BDO……………………………… 63 Zespół Corporate Finance…………………………………….. 66 Referencje- Doradztwo finansowe………………………… 67 Usługi Doradztwa Podatkowego BDO……………………… 79 Dział Doradztwa Podatkowego- osoby kluczowe……. 84 Referencje- Doradztwo podatkowe………………………. 85 Metodologia badania……………………………………………… 89www.bdo.pl Strona 3
 4. 4. O BDO Audyt Doradztwo podatkowe Usługi księgowe i płacowe Doradztwo gospodarcze Szkoleniawww.bdo.pl
 5. 5. BDO INTERNATIONAL Kilka słów o historii BDO W 2008 roku BDO obchodziło swoje 45lecie. W 1963 roku firmy konsultingowe z Wielkiej Brytanii, Holandii, Niemiec, Kanady i Stanów Zjednoczonych połączyły swoje siły, wiedzę i doświadczenie dając początek międzynarodowej sieci ekspertów Binder Seidman International Group. Po dziesięciu latach rozwoju powiększona o nowych partnerów firma przekształciła się w Binder Dijker Otte & Co. Logo i skrócona nazwa BDO funkcjonuje od 1988r. i definiuje piątą na świecie sieć międzynarodowych firm audytorsko-doradczych. Firma zarejestrowana jest w Eindhoven w Holandii, a koordynowana jest z Centralnego Biura w Brukseli w Belgii. BDO posiada prawie 1.100 biur w 110 krajach na całym świecie. Zatrudniamy ponad 44.000 osób, w tym 3.500 partnerów, 33.500 ekspertów i specjalistów oraz 7.000 pracowników administracyjnych.www.bdo.pl Strona 5
 6. 6. BDO INTERNATIONAL Międzynarodowa Sieć Biur BDO Stockholm London Vancouver Dublin Moscow Warsaw Chicago Seoul Paris San Francisco Boston Budapest Tokyo San Jose New York Beijing Philadelphia Madrid Milan Los Angeles Orange County Wuhan Shanghai Mexico City Bahamas Shenzhen Bombay Hong Kong Taipei Calcutta Manila Bangkok Kuala Lumpur Singapore Lima Jakarta Rio de Janeiro Brisbane São Paulo Perth Johannesburg Adelaide Sydney Buenos Aires Melbourne Aucklandwww.bdo.pl BDO Corporate Finance BDO Biuro Międzynarodowe Strona 6
 7. 7. BDO W POLSCE Kilka słów o historii BDO w Polsce BDO powstało w 1991 roku jako jedna z pierwszych firm audytorsko- doradczych w Polsce . Na co dzień obsługujemy czołowe polskie i zagraniczne przedsiębiorstwa, spółki giełdowe, instytucje finansowe i narodowe fundusze inwestycyjne. Nieustannie doskonalimy jakość naszych usług i nie ustajemy w dążeniu do osiągnięcia najwyższego poziomu satysfakcji Klientów. Filozofia naszego działania na całym świecie brzmi: „Rozwijaj się z nami na każdym etapie swojej działalności” i zgodnie z nią nasze usługi oferujemy zarówno wielkim koncernom, jak również wszystkim chcącym się dynamicznie rozwijać średnim i dużym przedsiębiorstwom.www.bdo.pl Strona 7
 8. 8. Zarząd BDOdr Andre Helin Jeden z nielicznych zagranicznych audytorów posiadających uprawnienia DR ANDRÉ HELIN polskiego biegłego rewidenta. Posiada wieloletnią praktykę w obsłudze instytucji finansowych, przedsiębiorstw przemysłowych oraz krajowych i Prezes Zarządu zagranicznych grup kapitałowych. Członek Rady Nadzorczej Polskiej andre.helin@bdo.pl Fundacji Promocji Kadr oraz Komisji ds. standardów rewizji finansowej przy Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów. Doradca Rady Polityki Pieniężnej i T. +48 22 543 16 00 Prezesa NBP w zakresie zastosowania MSR w instytucjach finansowych. Uczestniczył w pracach zespołu przygotowującego nowelizację ustawy o rachunkowości. Wykształcenie: Doświadczenie: Doktor nauk ekonomicznych Prawie 20 lat doświadczenia obejmującego takie projekty jak wyceny, w zakresie zarządzania. Absolwent prywatyzacje i dopuszczenia na giełdę takich spółek jak: Śląska Fabryka Kopenhaskiej Szkoły Handlowej, magister Kabli SA, Budimex SA, AS Motors, III, X i XIII Narodowy Fundusz ekonomii. Posiada uprawnienia duńskie do Inwestycyjny, Mostostal Siedlce SA, Elektrociepłownia Będzin SA, Robczyce badania sprawozdań finansowych i SA, Unibud SA, Centrum Leasingu i Finansów CLIF SA. doradztwa biznesowego we wszystkich państwa Unii Europejskiej. Posiada Posiada duże doświadczenie w Danii i innych krajach Unii Europejskiej uprawnienia polskiego biegłego rewidenta. badania sprawozdań firm i grup kapitałowych, a także w zakresie doradztwa biznesowego, obsługi fuzji i połączeń, a także dopuszczenia Języki obce: duński, angielski akcji spółek do obrotu publicznego zarówno w Polsce jak i w Danii. Jako uznany autorytet i ekspert w dziedzinie audytu, rachunkowości i finansów jest cenionym doradcą i wykładowcą, autorem wielu podręczników i artykułów stanowiących standard w polskiej rachunkowościwww.bdo.pl m.in.: „Ustawa o rachunkowości”, "Techniki i metody badania sprawozdań finansowych", „Połączenia i nabycia spółek”, „Międzynarodowe Standardy Rachunkowe a Ustawa o rachunkowości”, oraz „Sprawozdawczość finansowa spółek giełdowych". Certyfikowany przez KIBR (Krajową Radę Biegłych Rewidentów) wykładowca obowiązkowych kursów dla biegłych rewidentów. Strona 8
 9. 9. Zarząd BDOdr Kristof Zorde DR KRISTOF ZORDE Doświadczenie: Od 1980 do 1984 Kierownik Działu Inwestycji Baltica Insurance, Wiceprezes/Partner Zarządzający największej firmy ubezpieczeniowej w Danii. Od 1990 do 1995, jako kristof.zorde@bdo.pl Dyrektor Sankt Annae Bank, duńskiego banku inwestycyjnego, odpowiedzialny za międzynarodowe rynki kapitałowe. T. +48 22 543 16 00 Przeprowadził ponad 150 emisji euroobligacji jako menedżer, współ- menedżer lub współwiodący menedżer następujących emitentów: The World Bank, IFC, Danish Finance, IBM, Cariplo, McDonalds, British Wykształcenie: Petroleum, Deutsche Bank, Coca-Cola, Toronto Dominion Bank, w kooperacji z Deutsche Bank, Hambros Bank, Westpac Banking Corporation Doktor nauk humanistycznych i Salomon Brothers. w zakresie filozofii (Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego) W Polsce od roku 1990 Pełnił stanowisko Doradcy Ministra Prywatyzacji przy prywatyzacji Śląskiej Fabryki Kabli i polskiego sektora Magister ekonomii (Uniwersytet w piwowarskiego. Kopenhadze -Teoria inwestycji; Ekonometria) Brał udział we wprowadzeniu akcji Śląskiej Fabryki Kabli, Indykpolu i Budimexu na Warszawską Giełdę Papierów Wartościowych. MBA – Kopenhaska Szkoła Handlowa (Copenhagen Business School Przeprowadził ponad 20 transakcji przejęć i nabyć w Polsce. Rachunkowość). Działalność Szkoleniowa: Prowadził szkolenia dla Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Języki obce: duński, angielski Prywatyzacji dotyczące prywatyzacji, zarządzania finansami, teorii inwestycji oraz rachunkowości. Pełnił stanowisko Doradcy przy Komisjiwww.bdo.pl Prywatyzacyjnej Urzędu Rady Ministrów oraz Agencji Inwestycji Zagranicznych. Profesor wizytujący w programie Executive MBA prowadzonym wspólnie przez Uniwersytet Illinois i Uniwersytet Warszawski. Publikacje: Strona 9 Współautor podręcznika o połączeniach i nabyciach.
 10. 10. BDO W POLSCE Działalność BDO w Polsce 1. Na przełomie ostatnich lat BDO rozwinęło w Polsce swoją działalność otwierając oprócz Centrali firmy w Warszawie swoje biura w Poznaniu, Krakowie, Katowicach i Wrocławiu. 2. Zatrudniamy ponad 320 osób, z czego 34 z nich to biegli rewidenci, a pozostali to eksperci i specjaliści z różnych dziedzin. 3. Świadczymy usługi audytorsko-konsultingowe oferując m. in. usługi audytu, doradztwa podatkowego, usługi księgowe, doradztwo finansowe i pełną ofertę szkoleniową wspartą licznymi publikacjami autorskimi naszych ekspertów. 4. Eksperci BDO biorą udział w licznych pracach nad nowelizacją ustaw podatkowych i rachunkowych, w tym nad dostosowaniem Polskich Standardów Rachunkowości do Standardów Międzynarodowych.www.bdo.pl Strona 10
 11. 11. BDO W POLSCE Doświadczenie BDO w tematyce giełdowej 1. Jesteśmy firmą audytorsko-doradczą o największym doświadczeniu w doradztwie dla spółek giełdowych 2. Przeprowadziliśmy pierwsze prywatyzacje w Polsce 3. Braliśmy udział w fuzjach największych przedsiębiorstw 4. Wprowadzaliśmy pierwsze spółki na GPW 5. Przygotowaliśmy pierwszy prospekt emisyjny w Polsce 6. Opracowaliśmy pierwszy prospekt wg nowych dyrektyw UE 7. Doradztwo rachunkowe w procesach podziału spółek w sektorze energetycznymwww.bdo.pl Strona 11
 12. 12. BDO W POLSCE Czołowy audytor spółek giełdowych BDO nieprzerwanie od 2000 roku zajmuje czołowe miejsca w Rankingu Firm Audytorskich badających spółki giełdowe, publikowanym przez dziennik „Rzeczpospolita”. Według rankingu Gazety Giełdy PARKIET BDO jest drugim audytorem spółek giełdowych w Polsce (badanie sprawozdań 30 spółek za 2009r.). Daje to podstawę do opinii, iż BDO z całą pewnością jest firmą audytorsko-doradczą o największym doświadczeniu w obsłudze spółek giełdowych w Polsce.www.bdo.pl Strona 12
 13. 13. BDO W POLSCE Czołowy audytor spółek giełdowych NAJWIĘKSI AUDYTORZY SPÓŁEK Z GPW WEDŁUG LICZBY BADANYCH SPÓŁEK (sprawozdania 2009r.) Ernst & Young Polska 32 BDO 30 PKF Audyt 28 Deloitte 28 KPMG 21 PricewaterhouseCoopers (PwC) 19 Grant Thornton Frąckowiak 15www.bdo.pl Strona 13
 14. 14. BDO W POLSCE Doświadczenie BDO liczbach • Na rynku polskim od 2005 roku doradzaliśmy ponad 4.000 Klientom • Nasi Klienci reprezentują wszystkie gałęzie przemysłu, handel i usługi • Przez ostatnie 4 lata przeprowadziliśmy ponad 17.000 prac audytorskich i konsultingowych, w tym prawie 1.300 dla firm giełdowych • Od 2005 roku obsługiwaliśmy ponad 100 spółek notowanych na GPW • Corocznie prowadzimy ponad 400 szkoleń, gdzie szkolimy około 8.000 osób • Uczestniczymy w programach Banku Światowego, Banku Europejskiego i PHAREwww.bdo.pl Strona 14
 15. 15. BDO W POLSCE Interdyscyplinarny charakter usług Dzięki kompleksowości usług świadczonych przez BDO nasi Klienci uzyskują dodatkowe korzyści wynikające z możliwości szybkiego dostępu do interdyscyplinarnego zespołu ekspertów reprezentujących szeroki zakres specjalizacji, m.in. takich jak: audyt, podatki, usługi księgowe, IT. Współpraca pomiędzy różnymi departamentami w ramach jednej organizacji oraz wymiana doświadczeń pozwalają nam stale doskonalić i poszerzać wachlarz usług oferowanych przez Departament Corporate Finance. Klientami BDO są polskie i zagraniczne firmy prywatne, duże międzynarodowe koncerny oraz fundusze typu private equity.www.bdo.pl Strona 15
 16. 16. BDO W POLSCE czołowy doradca spółek giełdowych, IPO BDO nieprzerwanie od 2000 roku zajmuje pierwsze miejsca w rankingach firm audytorskich badających spółki giełdowe, publikowanych m.in. przez dziennik Rzeczpospolita. Pozycja ta jest wynikiem prawie 20 letniego doświadczenia w doradzaniu spółkom notowanym na giełdzie oraz największego na polskim rynku doświadczenia we wprowadzaniu spółek do obrotu publicznego. BDO oferuje pełne wsparcie w procesach pozyskania kapitału, ze szczególną uwagą traktując kompleksowe przygotowanie i obsługę merytoryczną całego procesu przeprowadzenia oferty publicznej firmy: • na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych oraz jako Autoryzowany Doradca • na rynku NewConnect i Catalyst.www.bdo.pl Strona 16
 17. 17. BDO W POLSCE Wybrane publikacje BDO Książki BDO Research Biuletyny BDO BDO Finanse Publiczne: www.finansepubliczne.bdo.pl; Podatki i Rachunkowość:www.bdo.pl www.podatkirachunkowosc.bdo.pl; Spółki Giełdowe: www.spolkigieldowe.bdo.pl; Strona 15
 18. 18. BDO W POLSCE Wybrane publikacje BDO Wybrane publikacje prasowe Blog ONET BIZNES – Droga po kapitałwww.bdo.pl Strona 18
 19. 19. Audyt i doradztwo rachunkowe BDO Audyt Doradztwo podatkowe Usługi księgowe i płacowe Doradztwo gospodarcze Szkoleniawww.bdo.pl
 20. 20. Audyt i doradztwo rachunkowe Wysoka jakość i indywidualne podejście BDO to piąta co do wielkości firma audytorsko-doradcza na świecie. Nasi Klienci mają możliwość korzystania z profesjonalnej wiedzy i szerokiego doświadczenia wybitnych ekspertów i doradców skupionych w ponad 1100 biurach w przeszło 110 krajach. Firma BDO, świadcząc usługi w zakresie audytu oraz doradztwa rachunkowego, oferuje wszystkim swoim Klientom profesjonalizm, indywidualne podejście oraz długofalową współpracę nastawioną na rozwój i innowacyjność. Nasza metodologia badania została opracowana tak, aby zapewnić jednolite metody badania na całym świecie, zgodne z Międzynarodowymi Standardami Rewizji Finansowej. Zmiany w obowiązujących przepisach i normach oraz stałe dążenie do poprawy jakości świadczonych przez nas usług sprawiają, że nasza metodologia badania jest na bieżąco uaktualniana. Zróżnicowane potrzeby oraz oczekiwania naszych Klientów znajdują odzwierciedlenie w stosowanej przez nas strategii badania. Każdy z naszych Klientów jest inny, w efekcie czego narażony jest na odmiennewww.bdo.pl rodzaje ryzyk. Nasza strategia badania ma na celu uwzględnienie odmienności tych ryzyk oraz dostosowanie procedur badania do charakterystycznych cech Klienta. Strona 20
 21. 21. Audyt i doradztwo rachunkowe Kompleksowa obsługa Klientów na każdym etapie BDO zapewnia swoim Klientom kompleksową obsługę w prowadzeniu i rozwijaniu ich działalności. Szczególnie znani jesteśmy z szerokiego doświadczenia w aktywnym wspieraniu naszych Klientów w procesach związanych z wprowadzeniem ich akcji do publicznego obrotu. Nasza firma specjalizuje się w przeprowadzaniu badań oraz przeglądów spółek notowanych na giełdzie. Usługi audytorskie i doradcze świadczone przez BDO: • badania i przeglądy sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z polskimi oraz międzynarodowymi zasadami rachunkowości; • przygotowanie spółek do wejścia na giełdę; • usługi doradcze w zakresie procesów fuzji, przejęć, podziałów i przekształceń; • usługi doradcze w zakresie rachunkowości.www.bdo.pl Strona 21
 22. 22. Zespół Audytorski– osoby kluczowe Dr Anna Bernaziuk Audit Managing Parter Członek Zarządu Nadrzędny nadzór nad pracami audytorskimi Hanna Sztuczyńska Katarzyna Iwuć National Audit Partner Kluczowy Biegły Rewident Kluczowy Biegły Rewident Nadzór nad pracami audytorskimi, Nadzór nad pracami audytorskimi, odpowiedzialność za sporządzenie odpowiedzialność za sporządzenie raportów i opinii raportów i opinii Justyna Góraki opinii raportów Anna Watras Kluczowy Biegły Rewident Kluczowy Biegły Rewident Nadzór nad pracami audytorskimi, Nadzór nad pracami audytorskimi, odpowiedzialność za sporządzenie odpowiedzialność za sporządzeniewww.bdo.pl raportów i opinii raportów i opinii Strona 22
 23. 23. Zespół Audytorski– osoby kluczowe Krzysztof Maksymik Artur Staniszewski Kluczowy Biegły Rewident Kluczowy Biegły Rewident Nadzór nad pracami audytorskimi, Nadzór nad pracami audytorskimi, odpowiedzialność za sporządzenie odpowiedzialność za sporządzenie raportów i opinii raportów i opinii Krystyna Sakson Beata Wójciak Kluczowy Biegły Rewident Kluczowy Biegły Rewident Nadzór nad pracami audytorskimi, Nadzór nad pracami audytorskimi, odpowiedzialność za sporządzenie odpowiedzialność za sporządzenie raportów i opinii raportów i opinii Agata Wojtkowiak Edyta Kalińska Kluczowy Biegły Rewident Kluczowy Biegły Rewident Nadzór nad pracami audytorskimi, Nadzór nad pracami audytorskimi,www.bdo.pl odpowiedzialność za sporządzenie odpowiedzialność za sporządzenie raportów i opinii raportów i opinii Strona 23
 24. 24. Zespół Audytorski– osoby kluczowe Leszek Kramarczuk Piotr Walczak Kluczowy Biegły Rewident Kluczowy Biegły Rewident Nadzór nad pracami audytorskimi, Nadzór nad pracami audytorskimi, odpowiedzialność za sporządzenie odpowiedzialność za sporządzenie raportów i opinii raportów i opinii Grażyna Maślanka Anna Kowalczyk Kluczowy Biegły Rewident Kluczowy Biegły Rewident Nadzór nad pracami audytorskimi, Nadzór nad pracami audytorskimi, odpowiedzialność za sporządzenie odpowiedzialność za sporządzenie raportów i opinii raportów i opinii Katarzyna Stojek Natalia Kucharska Kluczowy Biegły Rewident Kluczowy Biegły Rewident Nadzór nad pracami audytorskimi, Nadzór nad pracami audytorskimi,www.bdo.pl odpowiedzialność za sporządzenie odpowiedzialność za sporządzenie raportów i opinii raportów i opinii Strona 24
 25. 25. Badania skonsolidowanychsprawozdań finansowych i grupkapitałowych Audyt Doradztwo podatkowe Usługi księgowe i płacowe Doradztwo gospodarcze Szkoleniawww.bdo.pl
 26. 26. Referencje Badanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych Action Can Pack Emax Acciona Nieruchomości Candela Elmo Agencja Ochrony Skorpion Central Gen Bud Emperia Holding Ambra Ceramika Nowa Gala Emmerson Asseco Poland Chemia Polska Energomontaż Północ Asseco Systems Comp Safe Support Erbud Athletic International Computer Service Support Ergis Eurofilms ATM Grupa Computer Service Support Equus B3 System CP Energia Geofizyka Kraków BOS Dom Development Euromark Polska Biuro Informacji Kredytowej Dom Książki Fabryka Maszyn Famur Brilux Echo Investment Fota Broker FM Eko Park Gdańska Stoczniawww.bdo.pl Strona 26
 27. 27. Referencje Badanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych Remontowa Jupiter NFI Odlewnia Żeliwa Grupa Kolastyna Kofola Hoop Odratrans Getin Leasing Komex Okechamp Grupa Kapitałowa Gwarant Kuźnia Jawor Polinvest HTL Laboratorium Kosmetyczne Paged Meble Indykpol Eris Pol Orsa InfoVide- Matrix Lentex Polska Grupa Odlewnicza Invest Mot Mostostal Energomontaż PRK-7 J&S Energy MPN EENG2 Quadro Media J.W. Construction Nivea Polska Paged JC Auto Nowa Era Pol Mot Holding JW. Projan Opakomet Porta KMI Polandwww.bdo.pl Strona 27
 28. 28. Referencje Badanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych Stormm Work Service Pol Mot Warfama Supravis Group Wkra Polnord Termoizolacja Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Praterm Trakcja Polska Wydawnictwo Bauer PRKiI Triton Development Vistula& Wólczanka Seco Warwick Tchibo Yawal Sempertrans Bełchatów Towarzystwo Obrotu Zachodni Fundusz Inwestycyjny NFI Stalexport Nieruchomościami Agro Zakłady Magnezytowe Ropczyce Sovereign Capital Totalizator Sportowy Zakłady Urządzeń Komputerowych Elzab Synthos Towarzystwo Ubezpieczeń Europa ZM Invest Sanplast UPC Polska Zakład Bezpieczeństwa Ruchu Zaberd Sokołówwww.bdo.pl Strona 28
 29. 29. Referencje Badanie grup kapitałowych 7bulls.com Energetyka Kaliska ODRATRANS Alba Energomontaż Południe PAGED Alpras Energomontaż Północ PC Naftobudowa Ambra ERGIS-Eurofilms PEKPOL Animex Fabryka Maszyn i Urządzeń Górniczych Famur PEPEES APEXIM Farmacol Petrolinvest ATM Grupa Firma Chemiczna Dwory Polnord Bauma Geofizyka Kraków Polimex Cekop BISON BIAL Hudson Globar Resources Polimex Mostostal Siedlce Broker FM Huta Szkła Gospodarczego IRENA Polmot Holding Browary "BROK" IMA Polska Sprzedaż i Serwis Polski Gaz HOLDING Budimex Indykpol Polski Koncern Naftowy Orlen CCC JC Auto Rolmex CENTROZAP J.W. Construction Rubicon Partners NFI Ceramika Nowa Gala Jupiter TFI Stalexport COMP KGHM Polska Miedź Stocznia Gdańska Computer Service Support Koszalińskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego Suwary Dom Development Kronospan Supravis Group Dromex Lentem Trakcja Polska EC Kogeneracja Laboratorium Kosmetyczne dr Irena Eris Triton Development ECHO investment Medicover Termoizolacja Emax Multimedia Holding Work Service Emperia Holding Mostostal Kraków WSiPwww.bdo.pl Emmerson Mostostal Warszawa Zakłady Urządzeń Komputerowych ELZAB Mostostal Zabrze Zetkama Multimedia Holding Strona 29
 30. 30. Badania jednostkowych sprawozdańfinansowych Audyt Doradztwo podatkowe Usługi księgowe i płacowe Doradztwo gospodarcze Szkoleniawww.bdo.pl
 31. 31. Referencje Wybrane sektory branżowe Energetyczny Sektor komunalny Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Lidzbark Warmiński Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Chrzanów Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania (MPO) Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Pasłęk Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Mielcu Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Zamość Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Tarnowskie Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych i Inżynieryjnych "RPM Góry Mielec" Spółka z o.o. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Międzyrzec Podlaski Miejsko Przemysłowa Oczyszczalnia Ścieków EMPOŚ Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Bytów Grupa Energetyczna ENEA Praterm Energetyka Kaliska Sektor finansów publicznych Zakład Energetyczny Toruń Bank Gospodarstwa Krajowego Elektrociepłownia Będzin Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Elektrociepłownia Zielona Góra Elektrociepłownia Nowa Szarzyna Grupa Kapitałowa Agencja Rozwoju Przemysłu Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja Krajowa Izba Rozliczeniowa Energetyka Dwory Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze„ Petro Carbo Chem Energy Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania m.st. Warszawa Przedsiębiorstwo Energetyczne Energetyka Rokita Totalizator Sportowy Zespół Elektrociepłowni Wybrzeżewww.bdo.pl Zespół Elektrociepłowni Poznańskich Strona 31
 32. 32. Referencje Wybrane sektory branżowe* Telekomunikacja Motoryzacja ATM Process 4e Scania Polska Avantis Polska Telewizja Kablowa BZWF Motor Computer Communication Systems Millennium Communications Rucker Polska HUAWEI Polska Wind Telecom Roltrans Group Polska UPC Polska Genesis BGM Bogdan GoworowskiInter Groclin Media Investment Telera Holding B.V. Auto Multimedia Polska Topcom Polska Orsat Pro-Futuro SM-Media VOITH Polska Polcard „Szeptel Przedsiębiorstwo Sempertrans Bełchatów Bankowe Telekomunikacyjne” Ford Polska „PrzedsiębiorstwoTelekomunikacyjne Telect Polska European Auto Sales Telbank” Przedsiębiorstwo Zagraniczne Liberty Autocentrum AAA Auto Elektrim Telecomm Systems – System Orsa-Moto Finder Information OR-SAT Lobo Media Solution Company S.C. Isacom Niezależny Operator Międzystrefowy Ogólnopolski System Przywoławczy Swissvoice Polska Polpager Pioch Polskie Centrum Teleinformatykiwww.bdo.pl *Wybrane podmioty, w których przeprowadzono badania sprawozdań finansowych za ostatnie 3 lata Strona 32
 33. 33. Referencje Wybrane sektory branżowe* Sport i rekreacja Turystyka i hotelarstwo Transport i spedycja Ośrodek Sportowo-Rekreacyjny "Sport-Olimp NECERMANN Polska Biuro Podróży Scania Polska Klub Sportowy Piłkarski POLONIA Warszawa TC Turistik GMBH Avis Polonia Sportowa Obiekty Sanatoryjno Wczasowe PÓŁNOC Konsorcjum Taborowe Solaris Bus and Coach Klub Piłkarski Legia Warszawa Sportowa S.A. Hotel SPA Dr Irena Eris Wzgórza Dylewskie Servisco Legia Warszawa Sportowa S.A. Hotel SPA Dr Irena Eris Krynica Zdrój H.Z. Transport Poland Polska Agencja Rozwoju Turystyki Scanspol Gry i zakłady wzajemne Holmes Place Poland Odra Holding Bistro Concepts Schmidt Polska Totalizator Sportowy Hotel SPA Dr Irena Eris Schenker Express Polska Totolotek TOTOMIX (TOTOLOTEK) ECS EuroCargo Express Podlaski Euro Cargo Railwww.bdo.pl *Wybrane podmioty, w których przeprowadzono badania sprawozdań finansowych za ostatnie 3 lata Strona 33
 34. 34. Referencje Wybrane sektory branżowe* Media Wydawnictwa – drukarnie Reklama MacMillan Polska Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Pegaz Agencja Reklamy Bezpośredniej Medical Tribune Polska WKRA Przedsiębiorstwo Usług Promocyjnych Polska Telewizja Cyfrowa WIZJA Dom Książki Promesse Media Investment Wydawnictwo Akademickie i Parkiet Media ART FM Profesjonalne Polymus ATM Grupa Alfa Logis Arteria Kinoplex Wydawnictwo Juka – 91 Messe Projekt Broker FM Wydawnictwo GM Gryf Warszawa Scena FM Wydawnictwo Bauer Polska Telewizja Kablowa Szczecin Wydawnictwo Literackie UPC Telewizja Kablowa Bauer Weltbild Media Polska Telewizja Kablowa Grupa Wydawnicza Polskapress Medialne Towarzystwo Akcyjne „Polskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw Awaco Project Kartograficznych im. E. Romera” Polska Telewizja Kablowa Lublin Oficyna Wydawnicza „Noir Sur Blanc” Spółka Producencka PLUSwww.bdo.pl *Wybrane podmioty, w których przeprowadzono badania sprawozdań finansowych za ostatnie 3 lata Strona 34
 35. 35. Referencje Wybrane sektory branżowe* Informatyka Informatyka Elektronika COMP Safe Support Albis Polska Zakłady Urządzeń Komputerowych Asseco Poland Siltec ELZAB InfoVide Temenos Polska Medesa Emax TETA CAMPENSA Industrial Winuel Net Soft Optimus IC Max Elektronik DataFirst Unimex STER-PROJEKT Bonair API MCI Management Action Geneza System MacroSoft California Computer Molex Premise Networks Computer Service Support Action Radom Techem Techniki Pomiarowe Betacom Action Wrocław Efen Polska Swissvoice Polska Action 2 PKE Polska Bankier.pl Action IT-Service GmbH Nikon Polska Process 4e Biuro Projektowania Systemów MPN EE Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Cyfrowych Scandinavian Transformer ALTKOM Premium Technology Zolner Elektronik Wind Telecom Anica System Moltech Polska Elektrim OnLine Techno PROGRESS Siemens Applied International Informaticswww.bdo.pl *Wybrane podmioty, w których przeprowadzono badania sprawozdań finansowych za ostatnie 3 lata Strona 35
 36. 36. Referencje Wybrane sektory branżowe* Przemysł spożywczy Przemysł chemiczny Przemysł ciężki Browar Łomża Carbotech RPRB Oświęcim Browary Brok Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka ZNTK Poznań Chipita Polska Firma Chemiczna Dwory Śląska Fabryka Kabli Dr Witt Bericap Polska Cementownia Chełm Perła Browary Lubelskie Fabryka Kosmetyków Pollena Ewa Zakłady Metalurgiczne POMET Przedsiębiorstwo Przemysłu Zakłady Chemiczne Police Zakłady Magnezytowe Ropczyce Spożywczego Pepees Zakłady Azotowe Puławy Fabryka Maszyn i Urządzeń OMAG Tchibo Warszawa Wacker Chemia Polska Ferrostal Łabędy Suwalskie Zakłady Drobiarskie Zakłady Chemiczne Rokita Ferropol Indykpol Plastmo Profile Fabryka Narzędzi KUŹNIA Scandic Food VFT Poland ISPOL ZPC Wawel Ergis Walcownia Metali Dziedzice Superfish Laboratorium Kolastyna Gdańska Stocznia Remontowa Sokołów Lentex Fabryka Kotłów SEFAKO Schulstad Zakłady Magnezytowe Ropczyce Rolmexwww.bdo.pl *Wybrane podmioty, w których przeprowadzono badania sprawozdań finansowych za ostatnie 3 lata Strona 36
 37. 37. Referencje Wybrane sektory branżowe* Budownictwo przemysłowe Budownictwo przemysłowe Budownictwo – developerska AL-PRAS Mostostal Invest Akron Management „Lubelskie Przedsiębiorstwo Mostostal Kielce AYH Homola Budownictwa Przemysłowego Mostostal Kraków Balcke Dürr Polska Przemysłówka” Mostostal Poznań Belvedere Dom Bauma Mostostal Siedlce Brux Budimex Polimex Cekop Dom Development Brux Polimex Energo EC Harris Dromex S.A. i spółki zależne Polnord Energobudowa Echo Investment Elektrobudowa PROCHEM Energomontaż Południe Elektromontaż III Katowice Stormm Energomontaż Północ Energopol Południe „Wrocławskie Przedsiębiorstwo J.W. Construction Finesco Budownictwa Przemysłowego Nr1” Jasnier „Gliwckie Przedsiębiorstwo „Wrocławskie Przedsiębiorstwo Karmar Budownictwa Przemysłowego” Budownictwa Przemysłowego Nr 2 Kinomax Hydrobudowa-6 WROBIS „ Mostostal Warszawa IBF Polska Mostostal Zabrze – Holding Instal Poznań Naftobudowa Polimex – Sices Polska Polimex Mostostal Polnord Dom Polnord TETAwww.bdo.pl *Wybrane podmioty, w których przeprowadzono badania sprawozdań finansowych za ostatnie 3 lata Strona 37
 38. 38. Referencje Wybrane sektory branżowe* Materiały budowlane Materiały budowlane Sektor oświetleniowy Scania Polska IBF Polska Elgo Lighthing Industries Avis Jedynka Beta Brilux Konsorcjum Taborowe KLUDI Armaturen Solaris Bus and Coach Kronoflooring Mielec Philips Lightning Poland Servisco Koramic Pokrycia Dachowe H.Z. Transport Poland Melnox Scanspol Mostostal Siedlce Odra Holding NIBKO Schmidt Polska Plastmo Polska Schenker Plastmo Profile Express Polska Polifarb Cieszyn-Wrocław Primo Profile ECS EuroCargo Przedsiębiorstwo Produkcyjno Express Podlaski Handlowo Euro Cargo Rail Usługowe ECOBET Tras Tychy VOX Chemia Vox-Industrie Yawal Systemwww.bdo.pl *Wybrane podmioty, w których przeprowadzono badania sprawozdań finansowych za ostatnie 3 lata Strona 38
 39. 39. Referencje wybrane sektory branżowe* Instytucje finansowe Sektor handlowy Sektor handlowy BRE Bank Hipoteczny NCH Polska 7 bulls.com Bank Współpracy Europejskiej Neckermann Polska Air Liquide Welding Polska Bank Gospodarstwa Krajowego ORLEN Petrogaz Płock Athletic International Bank Staropolski Petro Carbo Chem Alcar Polska B&J Poland Bank PKO Polinvest Bahco Tools ING Bank Śląski Polspan Biesterfeld Polska Wschodni Bank Cukrownictwa Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia CCC Bank Ochrony Środowiska Farmaceutycznego CEFARM Warszawa CEFARM Wrocław – Centrum TFI SKOK Sarantis Polska Zaopatrzenia Farmaceutycznego Investors TFI Schering AG CENEGA Poland ING TFI Simple Cheman TFI AGRO SOLIDEAL Polska Ciech Petrol KBC TFI STORCK DMG Polska. DRAGER Polska TFI OPOKA Tchibo Warszawa FUJIFILM Polska Distribution BZ WBK AIG TFI Tooltechnic System Polska Farmacol WGI TFI UNI Truck J&S Energy Górnośląskie TFI Wacker Chemia Polska JC Auto Jupiter NFI Karcher Polska LTD Warta TFI Malta-Trading PKO/Credit Suisse TFI Marley Polska TFI PZU Nancy-Impex National Pen LTDwww.bdo.pl *Wybrane podmioty, w których przeprowadzono badania sprawozdań finansowych za ostatnie 3 lata Strona 39
 40. 40. Badania sprawozdań finansowych wg MSR Audyt Doradztwo podatkowe Usługi księgowe i płacowe Doradztwo gospodarcze Szkoleniawww.bdo.pl
 41. 41. Referencje Badania sprawozdań wg MSR Euromark Gaslinia Kronotex Fabryka Papieru Rudawa Decor Gaspartner Kronoerg Fabryka Papieru Malta Dekor Georyt Centrum Produkcyjne Kronofloring Mielec Firma Chemiczna Dwory Gwarant Kronoplus Fabryka Maszyn Famur Holmes Place Poland Kronospan Mielec FABRYKA Maszyn Górniczych HOOP Kronospan Szczecinek Pioma HT Lancet Kronospan Chemical Szczecinek Fabryka Maszyn Rolniczych Pol HTL Strefa Kronospan Polska Mot Opalenica Huta Szczecin Kronospan HPL FAZOS INDYKPOL Kofola Hoop Famur International Trade Infovide Matrix Krono Chem Flexergis J&S Energy K&K Fota JC Auto Kofola Hoop Geers Akustyka Słuchu Indykpol Komech Globus Polska J.W Construction Komex Grupa Kolastyna Jaskółka Kolbet Gośka KLIF Warszawa Lentex Lewiatan Podlasiewww.bdo.pl Strona 41
 42. 42. Referencje Badania sprawozdań wg MSR Linia K&K Odratrans Polimex Sices Matrix Okechamp Pol Nil Malta Trading PRATERM Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic Magam Polska Pol Mot Warfama i Mostów Max Elektronik Polinvest PH Vinex Slavantsi MPEC w Lidzbarku Warmińskim Polnord Paged Meble MPEC w Bytomiu Polspan Polska Grupa Odlewnicza Miejsko Przemysłowa Praterm Polskie Maszyny Górnicze Oczyszczalnia Ścieków Praterm Międzyrzec Podlaski PEC MPEC w Pasłęku Praterm Północ PRK-7 Nieruchomości MPEC w Zamościu Praterm Kraśnik Profilm Agencja Filmowa Nowomag Pro Futuro Projekt Energia Numeratis Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ATEX RB Expert NTI PPHU ECOBET Raiffaisen Leasing Polska NG2 PUHRC DEKOCHEM Raiffaisen Insurance Agency Odlewnia Żeliwa Pizza Express Polska Remfol Pol Mot Warfama Silvawww.bdo.pl Strona 42
 43. 43. Wdrażanie MSR Audyt Doradztwo podatkowe Usługi księgowe i płacowe Doradztwo gospodarcze Szkoleniawww.bdo.pl
 44. 44. Wdrażanie MSR BDO w ramach doradztwa dotyczącego przejścia z polskich zasad rachunkowości na MSR/MSSF oferuje między innymi: - analizę stosowanych zasad rachunkowości w kontekście wymogów MSSF , - identyfikację różnic pomiędzy polskimi zasadami rachunkowości a MSSF, - analizę alternatywnych metod wyceny dla poszczególnych składników, - ustalenie zakresu ujawnień w sprawozdaniu finansowym wg MSSF , -ustalenie wzoru sprawozdania finansowego wg MSSF . -doradztwo zakresie przekształcenia historycznych sprawozdań finansowych spółek grupy na MSSF Powyższe usługi przeprowadzaliśmy w następujących spółkach: Firma Chemiczna Dwory 7BULLS Frauenthol Holding AG ATM GRUPA Hoop Art-Bud Inwestycje Indykpol CCC JC Auto CCC Faktory Lubuskie Zakłady Drobiarskie ELDROB Comp Miejsko Przemysłowa Oczyszczalnia Ścieków Computer Service Support Nordic Development Dom Książki PPHU CHEMOSERVIS Dwory Eko-Park PUHR Chemicznego DEKOCHEM Energetyka Dwory PPHU ECOBET ECHO Investment Stalexport Energomontaż Północ Stalexport Centrostalwww.bdo.pl Energop Suwary Energomontaż Północ Gdynia Supravis Group Energomontaż Północ Dźwigi Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Energomontaż Północ Warszawa WKRA Energomontaż Północ Technika Spawalnicza i Laboratorium Zakłady Remontowe Energetyki Lublin Strona 44
 45. 45. Doradztwo finansowe- opracowaniepolityki rachunkowości, proces konsolidacji Audyt Doradztwo podatkowe Usługi księgowe i płacowe Doradztwo gospodarcze Szkoleniawww.bdo.pl
 46. 46. Referencje doradztwo finansowe Nazwa klienta Zakres prac Air Bites Polska Sp. z o.o. Doradztwo rachunkowe przy organizacji i informatyzacji rachunkowości Cogifer Polska Weryfikacja wskaźników finansowych Doradztwo przy organizacji i informatyzacji rachunkowości oraz Erbud S.A. przy sporządzeniu prospektu emisyjnego Euromark Polska S.A. Doradztwo podatkowe przy opracowaniu modelu Employee Share Ownership Plan. Doradztwo przy przekształceniu sprawozdań finansowych na MSR. Doradztwo przy Eko-Park S.A. sporządzeniu prospektu emisyjnego Doradztwo przy przejęciu spółki zależnej oraz inwestycji i nabyciu udziałów. Frauenthol Holding AG Doradztwo przy przekształceniu na MSR. Doradztwo przy opracowaniu koncepcji reorganizacji spółek Grupy. Hydrobudowa 6 S.A. Doradztwo przy wycenie spółek zależnych oraz przy wykupie akcji. Doradztwo przy ocenie prognoz finansowych, prospekcie emisyjnym oraz organizacji InfoVide-Matrix S.A. rachunkowości. Kronospan Szczecinek Weryfikacja wskaźników finansowych Nordic Development S.A. Doradztwo w procesie tworzenia Grupy Kapitałowej Doradztwo przy sporządzeniu Instrukcji Obiegu Dokumentów. PSE Operator S.A. Doradztwo w zakresie prawidłowości klasyfikacji wybranych środków trwałych. Polskie Sieci Elektroenergetyczne Doradztwo przy opracowaniu modelu rachunku kosztów. Doradztwo przy przygotowaniu Południe S.A. i wprowadzeniu danych podstawowych na system produkcyjny. Polskie Sieci Elektroenergetyczne Doradztwo przy ustaleniu polityki rachunkowości. Doradztwo przy opracowaniu koncepcji Północ S.A. biznesowej. Prokuratura Apelacyjna w Gdańsku Doradztwo przy procesie prywatyzacji PZU S.A.www.bdo.pl PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Doradztwo przy Sprawozdaniu Zarządu na temat aportu. ROBYG S.A. Doradztwo przy wycenie wartości udziałów spółek Grupy Developerskiej ROBYG Wytwórnia Podkładów Potwierdzenie wysokości wskaźników dla celów umowy kredytowej Strunobetonowych Kolbet Strona 46
 47. 47. Referencje Doradztwo w procesie konsolidacji Odratrans Okechamp Emmerson Pol-Mot Holding Work Serwis Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze Grupa Kofola Trakcja Polska CF Plus Delta Piekarnie Polska Kapital Invest S.A. Ultimo Holding Wipasz Stream Communications Network Media INC Energopol Południe Kwarcsystemwww.bdo.pl Strona 47
 48. 48. Doradztwo finansowe- fuzje i przejęcia,podziały i połączenia spółek Audyt Doradztwo podatkowe Usługi księgowe i płacowe Doradztwo gospodarcze Szkoleniawww.bdo.pl
 49. 49. Referencje doradztwo w zakresie połączenia spółek Nazwa klienta Zakres świadczonych usług Advanced Distribution Solutions S.A. Doradztwo przy przejęciu spółek zależnych z branży AMBRA S.A. Badanie planu połączenia Wine Club, Wine House i Centrum Wina BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Badanie planu polaczenia z Benefia TU na Życie Boryszew S.A. Doradztwo przy sporządzeniu planu połączenia oraz wyceny parytetu wymiany Browary BROK S.A. Przygotowanie planu połączenia Spółek Grupy Kapitałowej Budimex Warszawa S.A. Badanie bilansu połączeniowego Budimex Warszawa i Dromost Budimex S.A. Badanie bilansu połączeniowego Budimex S.A. i Dromex Budimex S.A. Doradztwo przy procesie połączenia Budimex S.A. i Mostostal Kraków S.A. Bauma S.A. Sporządzenie planu połączenia, doradztwo w zakresie połączenia Bericap Polska Weryfikacja warunków umowy fuzji Bericap Polska z Formad-2 Centrum Wina - Dystrubucja Sp. z o.o. Badanie planu połączenie Centrum Wina, CW Dystrybucja, CW Promocja CSS S.A. Sporządzenie planu połączenia CSS S.A.- IcMax- CSS Śląsk- EduSoft Ciech S.A. Doradztwo w zakresie połączenia Ciech Petrol i Ciech Cheman DHL Drewno Sp. z o.o. Analiza połączenia DHL Drewno i DHL Nordisk DHL Nordisk Sp. z o.o. Ergis S.A.-Eurofilms S.A. Doradztwo przy połączeniu spółek ELDORAD- S.A.-BOS S.A. Doradztwo przy nabyciu spółekwww.bdo.pl Erbedim Badanie planu połączenia Erbedim- Fontis Frauenthol Holding AG Doradztwo przy przejęciu spółki zależnej oraz inwestycji i nabyciu udziałów. Grupa Kolastyna S.A. Badanie planu połączenia z Unicolor S.A. Strona 49
 50. 50. Referencje doradztwo w zakresie połączenia spółek Nazwa klienta Zakres świadczonych usług Hochtief Polska Doradztwo przy procesie połączenia Hochtief Polska Sp. z o.o. i Budokor Sp. z o.o. Impexmetal Doradztwo przy sporządzeniu planu połączenia oraz wyceny parytetu wymiany JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny Doradztwo przy połączeniu III NFI z XI NFI Badanie planu podziału, wydzielenie segmentu operacyjnego i sporządzenie Kamis sprawozdania pro-forma dla sprzedaży części przedsiębiorstwa, Krono-Tec Doradztwo przy połączeniu Krono-Wood i Krono-Tec Doradztwo przy połączeniu Polspan i Kronospan Szczecinek; Kronospan Szczecinek Opinia w zakresie poprawności planu połączenia; Badanie skutków połączenia Badanie planu połączenia Mostostal Kraków Produkcja, Mostostalu Kraków Firma Mostostal Energomontaż S Handlowa, Energomontaż – Zachód NTI MBO Badanie planu połączenia z NTI Sp. z o.o. Okechamp Badanie planu połączenia ze spółką Olewww.bdo.pl Strona 50
 51. 51. Referencje doradztwo w zakresie połączenia spółek Nazwa klienta Zakres świadczonych usług Doradztwo w procesie podziału spółki, badanie planu podziału, ujmowanie PSE OPERATOR skutków finansowych, Polimex Mostostal S.A. Badanie planu połączenia Polimex- Mostostal S.A. i Zrew S.A. Paged S.A. Doradztwo przy połączeniu spółek Grupy Paged Plan połączenia i weryfikacja założeń połączenia; Wybór najkorzystniejszego sposobu połączenia; Polimex Cekop S.A.- Mostostal Siedlce S.A. Wycena wartości spółek dla potrzeb połączenia; Przegląd bilansu otwarcia po połączeniu Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. Doradztwo przy przejęciu spółki zależnej oraz wycenie. PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Doradztwo przy planie podziału. Ocena procesu sporządzenia planu podziału. Konsultacje związane z ujęciem fuzji w księgach rachunkowych Zakłady Mięsne Sokołowskie Zakłady Mięsne S.A. SOKOŁÓW i Zakłady Mięsne KOŁO Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie COMPENSA Badanie planu połączenia z FinLife S.A. Vistula S.A.- Wólczanka S.A. Doradztwo przy połączeniu spółek Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. Przygotowanie planu połączenia ZMP Gdańsk S.A. i ZP Gdańsk S.A.www.bdo.pl Strona 51
 52. 52. Doradztwo IPO, pre-IPO, New Connect Audyt Doradztwo podatkowe Usługi księgowe i płacowe Doradztwo gospodarcze Szkoleniawww.bdo.pl
 53. 53. BDO Autoryzowany doradca czołowy doradca i audytor spółek giełdowych Nieprzerwanie od początku funkcjonowania Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie BDO aktywnie uczestniczy w rozwoju rynku kapitałowego, zarówno w rozwoju głównego parkietu, jak również rynku NewConnect i Catalyst. Bierzemy udział we wszelkich inicjatywach i działaniach wspierających małe i średnie przedsiębiorstwa w poszukiwaniu finansowania na rynku publicznym. Statut Autoryzowanego Doradcy na rynku NewConnect i prestiż, jaki posiada BDO na rynku kapitałowym, daje gwarancję usług najwyższej jakości i przeprowadzenia kompleksowej obsługi spółki podczas całego wieloetapowego procesu wchodzenia na alternatywny rynek NewConnect. Nasze kompetencje obejmują wszelkie zagadnienia związane z debiutem na NewConnect, łącznie z nowością na polskim rynku kapitałowym, czyli przygotowaniem i przeprowadzeniem oferty prywatnej (private placement). Pełniąc funkcję Autoryzowanego Doradcy oferujemy naszym Klientom znacznie więcej niż standard. Prowadzimy naszych Klientów przez wszystkie etapy przygotowania, aż do pozyskania kapitału i wejścia na rynek oraz wsparcia w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych przez spółkę przez pierwszy rok obecności na giełdzie. Pomagamy określić potrzeby kapitałowe niezbędne dlawww.bdo.pl dalszego rozwoju Klienta, formułujemy strategię oraz określamy ryzyka zarówno dla przyszłych inwestorów, jak i dla dotychczasowych właścicieli. Strona 53
 54. 54. BDO Autoryzowany doradca wsparcie procesów pre-IPO i IPO W alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect BDO jako Autoryzowany Doradca doradza i prowadzi Klienta przez proces pre-IPO, zaczynając od oceny możliwości wejścia spółki na NewConnect oraz oceny stopnia przygotowania spółki do debiutu pod względem formalno- prawnym, a przede wszystkim poprzez zbadanie popytu w procesie pozyskiwania kapitału przez ofertę prywatną. Oferujemy kompleksowe doradztwo - zarówno gospodarcze, jak i finansowe oraz prawne, którego wynikiem jest podjęcie decyzji co do celowości, wielkości i struktury oferty. Do naszych zadań należy również analiza zapotrzebowania i wsparcie w plasowaniu oferty wśród polskich i zagranicznych instytucji finansowych. Naszym atutem jest doświadczenie przy wielu projektach IPO i pre-IPO oraz stała współpraca z inwestorami instytucjonalnymi i prywatnymi. Oferujemy nie tylko znajomość regulacji i zasad rządzących rynkiem kapitałowym, ale przede wszystkim praktyczną znajomość mechanizmów i zwyczajów rynkowych, których poznanie jest gwarantem sukcesu emisji. Indywidualnie traktujemy każdego Klienta i uzgadniamy z nim cały proces wprowadzenia spółki nawww.bdo.pl alternatywny rynek giełdowy tak, by usługi świadczone przez naszych specjalistów były zawsze najwyższej jakości oraz spełniały oczekiwania zarówno Emitenta, jak i instytucji Rynku Kapitałowego, w tym przede wszystkim GPW i KNF. Strona 54
 55. 55. BDO Autoryzowany doradca dwa etapy współpracy pre-IPO i IPO Rolę Autoryzowanego Doradcy podzielić można na następujące elementy: • weryfikacja Spółki • przygotowanie Spółki • sporządzenie Dokumentu Informacyjnego • doradztwo w zakresie obowiązków informacyjnych • doradztwo w zakresie funkcjonowania na NewConnect Współpraca z Autoryzowanego Doradcy z Klientem zainteresowanym notowaniem na NewConnect przebiega na ogół w dwóch etapach, w każdym z nich nasza rola jest inna. W okresie poprzedzającym debiut, do zadań BDO należy: • ocena zasadności wprowadzenia spółki do obrotu, • przygotowanie strategii pozyskania kapitału, • pomoc w przygotowaniu debiutanta do wymogów rynku publicznego oraz i przede wszystkim, • przygotowanie odpowiedniego dokumentu dopuszczeniowego. Jeżeli spółka zdecyduje się na wprowadzenie akcji do obrotu w trybie oferty prywatnej, Autoryzowany Doradca jest podmiotem zatwierdzającym dokument informacyjny. Natomiast po debiucie nasze zadanie polega na doradzaniu emitentowi przez okres minimum jednegowww.bdo.pl roku w zakresie funkcjonowania w alternatywnym systemie obrotu, w szczególności w wypełnianiu obowiązków informacyjnych Strona 55
 56. 56. BDO Autoryzowany doradca standardowy zakres prac • Badanie, czy sporządzenie dokumentu informacyjnego nastąpiło zgodnie z wymogami określonymi w Regulaminie ASO, • Złożenie oświadczenia, że dokument informacyjny został sporządzony zgodnie z wymogami Regulaminu ASO, • Badania, czy spełnione zostały warunki wprowadzenia instrumentów finansowych emitenta do obrotu w alternatywnym systemie, oraz złożenia w tym zakresie stosownego oświadczenia, • Współdziałanie z emitentem w zakresie wypełniania przez emitenta obowiązków informacyjnych określonych w Regulaminie ASO, • Bieżącego doradzania emitentowi w zakresie dotyczącym funkcjonowania jego instrumentów finansowych w ASO, • Sporządzenie Raportu z Oferty Prywatnejwww.bdo.pl Strona 56
 57. 57. Referencje doradztwo IPO Nazwa klienta Zakres prac Udział w sporządzeniu prospektu emisyjnego, Badanie sprawozdań finansowych na cele prospektu emisyjnego; Asseco Systems S.A. Bieżące kontakty z KNF; Badanie skonsolidowanego sprawozdania pro-forma wg stanu na dzień 31.12. 2006 i 30.06.2007. Doradztwo przy sporządzeniu prospektu emisyjnego oraz doradztwo podatkowe; Weryfikacja spójności zawartości danych w prospekcie; Athletic International Sp. z o.o. Przegląd sprawozdania pro-forma wg stanu na dzień 31.12. 2008; Bieżące kontakty z KNF. Przygotowanie części finansowej prospektu; Badanie historycznych danych finansowych za 2006-2007; Avantis S.A. Bieżące kontakty z KNF; Doradztwo przy przekształceniu na MSR sprawozdań finansowych. Doradztwo przy sporządzeniu części finansowej na New Connect; Art New Media S.A. Ocena prognoz finansowych za lata 2008-2010. Udział w sporządzeniu prospektu emisyjnego; Baltis Investments S.A. Bieżące kontakty z KNF; Badanie sprawozdań finansowych za 2005-2006 do celów prospektu. Udział w sporządzeniu prospektu emisyjnego; Ocena prognoz finansowych emitenta za 2007-2008; CAM Media S.A. Bieżące kontakty z KNF; Przegląd sprawozdania pro-forma wg stanu na dzień 31.12. 2006www.bdo.pl Weryfikacja spójności części prospektu emisyjnego z zamieszczonymi historycznymi informacjami; Cargosped Doradztwo przy sporządzeniu prospektu Strona 57
 58. 58. Referencje doradztwo IPO Nazwa klienta Zakres prac Dom Development S.A. Doradztwo przy sporządzeniu prospektu emisyjnego Udział w sporządzeniu prospektu emisyjnego; ERBUD S.A. Badanie prognoz finansowych za 2006, 2007r.; Wydanie oświadczeń i bieżące kontakty z KNF Udział w sporządzeniu prospektu emisyjnego; Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego wg stanu na dzień 30.06.2007; Emmerson S.A. Bieżące kontakty z KNF; Badanie planu przekształcenia Sp. z o.o. w S.A.; Badanie sprawozdań finansowych za 2004-2006 do celów prospektu Weryfikacja prospektu emisyjnego; Ocena prognoz finansowych 2006-2007; Ergis-Eurofilms S.A. Weryfikacja spójności danych zawartych w prospekcie; Bieżące kontakty z KNF. Euromark Polska S.A. Doradztwo przy ocenie prognoz oraz sporządzeniu prospektu emisyjnego. FAZBUD Udział w sporządzeniu prospektu emisyjnego, Bieżące kontakty z KNF Doradztwo przy dostosowaniu sprawozdań finansowych do wymogów prospektu oraz przy FOTA S.A. sporządzeniu prospektu. Grupa Kolastyna S.A. Doradztwo przy sporządzeniu prospektu oraz prognoz finansowych. Doradztwo w zakresie wprowadzenia i raportowania; Gwarant Grupa Kapitałowa S.A. Doradztwo przy sporządzeniu prospektu emisyjnego.www.bdo.pl HTL Strefa S.A. Doradztwo przy sporządzeniu prospektu emisyjnego. Strona 58
 59. 59. Referencje doradztwo IPO Nazwa klienta Zakres prac InfoVide-Matrix S.A. Doradztwo przy ocenie prognoz finansowych, prospekcie emisyjnym Imagis S.A. Udział w sporządzeniu prospektu emisyjnego, Bieżące kontakty z KNF Badanie danych szacunkowych sporządzonych na cele prospektu; Ipopema Securities S.A. Bieżące kontakty KNF; Badanie sprawozdania finansowego wg stanu na dzień 30.06.2008 na cele prospektu; Weryfikacja spójności części prospektu emisyjnego z zamieszczonymi historycznymi informacjami; Badanie historycznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych za lata 2007-2009 INPRO S.A. wraz z wydaniem opinii; Bieżące kontakty z KNF; Badanie prognoz finansowych; Badanie skonsolidowanego sprawozdania pro-forma za 2009r. Doradztwo przy atestacji sprawozdań finansowych oraz przy sporządzeniu prospektu J.W. Construction Holding S.A. emisyjnego. Nordic Development S.A. Doradztwo przy sporządzeniu prospektu emisyjnego. Doradztwo przy sporządzeniu części finansowej; Okechamp S.A. Bieżące kontakty z KNF. Weryfikacja prognozowanych danych finansowych do prospektu; Udział w sporządzeniu prospektu emisyjnego; Pol Mot Warfama S.A. Weryfikacja spójności części prospektu emisyjnego z zamieszczonymi historycznymiwww.bdo.pl informacjami 2005-2006; Bieżące kontakty z KNF. Strona 59
 60. 60. Referencje doradztwo IPO Nazwa klienta Zakres prac Weryfikacja prospektu emisyjnego; Przegląd sprawozdań finansowych pro-forma za lata 2004-2006; Paged Meble S.A. Badanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych za lata 2004-2006; Weryfikacja spójności danych. Doradztwo przy wdrożeniu MSR; Doradztwo przy sporządzeniu dokumentacji cen transferowych; Supravis Group S.A. Doradztwo przy sporządzeniu prospektu emisyjnego, kontakty z KNF; Badanie sprawozdań finansowych za lata 2004-2006 na potrzeby prospektu; Przekształcenie sprawozdań finansowych za lata 2004-2006 na MSR. Doradztwo IPO w zakresie transakcji finansowych w 2009r; Stella Pack S.A. Bieżące kontakt z KNF; Badanie historycznych danych finansowych za lata 2007-2009. Doradztwo przy sporządzeniu prospektu; Badanie historycznych danych finansowych za lata 2007-2008; TORN Sp. z o.o. Prezentacja danych finansowych z badań historycznych sprawozdań w prospekcie; Bieżące kontakty KNF. Track Tec S.A. Weryfikacja rozdziałów prospektu emisyjnego Comfort Letter dotyczący danych finansowych do prospektu; Ocena prognoz za 2008r.; Trakcja Polska S.A. Badanie historycznych danych finansowych za lata 2004-2006 wg MSR;www.bdo.pl Badanie sprawozdania pro-forma wg stanu na dzień 30.06.2007r. Doradztwo przy sporządzeniu prospektu emisyjnego, ocenie prognoz; Work Service S.A. Badanie sprawozdań finansowych za lata 2004-2006 spółek grupy dla potrzeb prospektu. Zamet Industry S.A. Badanie sprawozdania finansowego MSR na potrzeby prospektu emisyjnego Strona 60
 61. 61. BDO DORADCA GIEŁDOWY Wybrane emisje publiczne z udziałem BDO Action (handel) Ambra (przemysł spożywczy, handel) Cam Media (media) Comp (oprogramowanie) Dom Development, Erbud i Polnord S.A. (budownictwo) eCard (przemysł elektroniczny) Eurofilms (tworzywa sztuczne) Euromark (przemysł odzieżowy) FOTA S.A. (handel) Grupa Finansowa Premium (doradztwo) Grupa Kolastyna S.A. i Puławy (przemysł chemiczny) HTL Strefa (przemysł medyczny) Infovide (informatyka) Pol-Mot Warfama (przemysł maszynowy) Soverign Capital (doradztwo finansowe) Teta (oprogramowanie)www.bdo.pl Trakcja Polska (usługi) Strona 61
 62. 62. Referencje Spółki notowane na GPW Action Energopol Południe Praterm Ambra Erbud Stormm Arteria Euromark Stalexport Asseco Poland Ergis- Eurofilms Teta ATM Grupa Farmacol TU Europa B3 System Famur Triton Development Broker FM Fota Vistula & Wólcznka Budimex Grupa Finansowa PREMIUM Wawel NG2 HTL Strefa WSIP Ceramika Nowa Gala Indykpol Yawal CSS Infovide- Matrix Zakłady Chemiczne Permedia Comp J.W. Construction Zakłady Magnezytowe ROPCZYCE CP Energia JUPITER NFI Dom Development Kofola Ecard Kolastyna NewConnect Echo Investment Mostostal Warszawa Positive Advisory Eko Park Mostostal Zabrze Holding Art New Media Elektrobudowa Paged Eficom Elzab Pol Mot Warfama Emperia Holding Polimex - Mostostal Energomontaż Płn. Polnord Energomontaż Płd.www.bdo.pl Strona 62
 63. 63. Usługi Corporate Finance Audyt Doradztwo podatkowe Usługi księgowe i płacowe Doradztwo gospodarcze Szkoleniawww.bdo.pl
 64. 64. Usługi Corporate Finance doradztwo transakcyjne i inwestycyjne Corporate Finance to kategoria usług doradczych wspierających procesy decyzyjne firm w celu maksymalizowania ich wartości oraz zapewnienia stabilnych podstaw dla długookresowego rozwoju. Nasz zespół Doradztwa Corporate Finance posiada bogate doświadczenie i specjalistyczną wiedzę pozwalające zaoferować usługi doradcze dopasowane do potrzeb każdego, nawet najbardziej wymagającego Klienta biznesowego. Nasze prace nakierowane są na maksymalizację wartości biznesu. Pomagamy ten cel osiągnąć poprzez wsparcie procesów przejęć, sprzedaży firm, pozyskania finansowania w formie długu lub kapitału, restrukturyzacji, a także procesów IPO. W ramach doradztwa transakcyjnego nasze usługi obejmują analizę branży, wytypowanie potencjalnych celów przejęcia, a następnie przeprowadzenie całej procedury przejęcia obejmującej badanie due diligence oraz wycenę spółki, przygotowanie oferty nabycia akcji bądź udziałów, wsparcie Klienta na etapie negocjacji oraz przygotowania umowy zakupu, wsparcie w pozyskaniu finansowania transakcji. Klientom poszukującym firm do przejęcia oferujemy usługi obejmujące poszukiwanie właściwych podmiotów do przejęcia, nawiązywanie kontaktów z ich właścicielami, prowadzenie negocjacji, ustalanie warunków transakcji, organizowanie procesu weryfikacji kondycji firmy oraz finalizacji transakcji.www.bdo.pl Strona 64

×