Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

המאבק לשימור "נחל נאמן" - שרידי שלולית החורף בצפון תל-אביב

1,528 views

Published on

שלולית חורף יחודית מצפון למגדלי נאמן, סמוך לסמינר לוינסקי בצפון תל-אביב נמצאת בסכנת העחדה מיידית עקב תוכניות בניה. סמינר לוינסקי ואנשי טבע נחלצו למאבק לשימור המתחם.

Published in: Education
 • Be the first to comment

המאבק לשימור "נחל נאמן" - שרידי שלולית החורף בצפון תל-אביב

 1. 1. " נחל נאמן " המאבק לשימור שרידי שלולית החורף הייחודית בצפון תל - אביב ( מתחם סמינר לוינסקי - מגדלי נאמן ) דרור מלמד 15.11.2011
 2. 2. מצגת זו הינה עדכון למצגת מקורית שהופצה באינטרנט בשנת 2008 © כל הזכויות שמורות ליוצרים
 3. 3. בגבולה הצפוני של תל - אביב , דרום - מערבית לצומת גלילות , מצוי שדה בור , הגובל ב " סמינר לוינסקי " ממזרח , " מגדלי נאמן " בדרום , פרוייקט " סי - אנד סאן " במערב וה " קאנטרי - קלאב " מצפון . מצומת גלילות יורד מערבה במקביל לרחוב יוניצ ' מן , מצידו הדרומי , ערוץ שבו זורם היום ביוב פתוח . במקביל לרחוב 2040 המקשר את מלון " מנדרין " לחוף " תל - ברוך ", נשבר הערוץ דרומה עד ל " מגדלי נאמן ". לפני מספר שנים , בטיול אקראי שערכתי בשטח המתואר , גיליתי עולם קסום של טבע הולך ונכחד . נפעם מהמגוון הביולוגי שנחשף לעיני , עושר מיני הצמחים ובעלי החיים ונדירותם , החלתי לחקור את המתחם ולתעדו . באין לו שם , החלטתי לקרוא לערוץ המזוהם : נחל נאמן . בחרתי בשם הזה , לא רק בשל סמיכותו לרחוב מיכאל נאמן ול " מגדלי נאמן ", אלא בעיקר כדי להדגיש את נאמנותו של הנחל ליצורים החיים בו ולצמחים הגדלים בו , בניגוד גמור לבגידתנו וחוסר נאמנותנו ליפים שבאתרי הטבע בארצנו . הערוץ החרב , המצחין מהביוב הנספג בקרקעיתו , צופן בחובו עד היום מכמני טבע יפהפיים ונדירים וממאן להיכחד . נאמן לעד ...
 4. 4. במתחם נחל נאמן מתקיימת בריכת חורף עונתית ובה דו - חיים , חסרי חוליות , עופות וצמחים מהיפים והנדירים בישראל . כמו במקרים רבים אחרים , הולך היופי ונכחד תחת ערמות פסולת בניין , טרקטורים ובינוי ותחת הקנה עלה נעצוץ ותחת מים זכים זורם ביוב . אך האיום הגדול מכל הוא תוכנית הבניה של עיריית תל - אביב , המכונה : " תוכנית מתאר מקומית 3700 – צפון - מערב העיר ", הקוברת סופית את שדה הבור המופלא הזה תחת בנייני יוקרה וכבישים . מרץ 2009
 5. 5. מתחם נחל נאמן מסומן בקו צהוב . ערוץ נחל נאמן ואזור בריכת החורף מסומנים בקו מקוטע לבן .
 6. 6. מתחם בריכת החורף – - מבט פנוראמי מגדלי נאמן מלון מנדרין גשר גלילות דרך 2040 רח ' יוניצ ' מן
 7. 7. הפוטנציאל וההרס
 8. 8. עולם קסום בצפון תל - אביב
 9. 9. הטבע מתעורר לחיים בחורף 2009
 10. 10. סמר מצוי תלתן הפוך חומעה יפה עבדקן מצוי שברק משובל זעזועית קטנה שברק מלבין שנית שוות - שיניים בקיה צרפתית אספסת משוזרת חפורית מוזרה ציפרנית צרפתית שעורת החוף אגמון ימי גרניון גזור הפלורה במתחם נחל נאמן צמחייתו המגוונת של נחל נאמן כוללת מינים רבים האופייניים לאזורים ביצתיים ולקרקע חולית , מהם מינים נדירים . החל מחודש אפריל 2008 ועד אמצע שנת 2011 תועדו בשטח המינים הבאים ( בנוסף למינים המתוארים כאן בתמונות , שצולמו במתחם הנחל ): שנית קטנת - עלים , שנית מתפתלת , בצעוני מצוי , ערר כרתי , עפעפית שרועה , לוטוס הביצות , תורמוס ארץ - ישראלי , מקור - חסידה תל - אביבי , לשישית הבוצין , תלתן ( הפוך , בלוטי , קיפודני , לביד , א " י , חקלאי ), לחך אזמלני , נורית המלל , גומא הפקעים , מעוג מנוקד , אפזרית מלוחה , מלוח הענבות , אספסת גלגלית , אספסת משוזרת , לכיד הנחלים , מלחית אשלגנית , ברומית המכבד , עשנן קטן , דבשה סיצילית , חולית מצרית , עב - קנה שכיח , קנה מצוי , פרעושית ערבית , תורמוס א " י , זנב - שועל ארוך , חבלבל כפני , פעמונית גפורה , טופח ירושלים , טופח גדול , שום גבוה , בקיה שעירה , בן - חיטה אריכא ועוד . חלק מרשימת הצומח דווח ע " י רון פרומקין
 11. 11. צמחים נדירים בשלולית - חורף נחל נאמן בחודש מאי 2009 תועדו מס ' מינים נדירים מאוד בקרקע השלולית המתייבשת . רבים מצמחים אלה הם צמחים " אדומים " הנמצאים בסכנת הכחדה בישראל . אלטין עקום - זרעים דמסון כוכבני בוציץ סוככני ערבז משובל לשישית מקומטת נענע הכדורים
 12. 12. מציאתו של מקבץ צמחי הבוציץ הסוככני היוותה הוכחה לכך ששלולית החורף ומתחם נחל נאמן הצליחו לשרוד ולשמר את מגוון המינים הנדירים גם לאחר שנים של איומים והרס ברגל גסה , הפרעה לדרכי ניקוז המים לשלולית , שפיכת פסולת בניין באזור , כיסוח מתמיד ע " י טרקטורי העיריה ושריפות מדי פעם ( האחרונה בקיץ 2008). במאי 2011 נמצא פרט בודד של אגמון שרוע , צמח " אדום " שזו הפעם הראשונה שתואר מאזור זה בארץ . לאחר מציאתו , נהרס השטח בו צמח ע " י עיריית ת " א כחלק מהעמקת ערוץ ניקוז וסלילת שביל גישה ממזרח למגדלי נאמן . בוציץ סוככני ( מאי 2009) אגמון שרוע ( מאי 2011)
 13. 13. הפאונה בנחל נאמן במתחם נחל נאמן מגוון בעלי החיים רחב . ניתן למצוא בשטח יונקים ( תנים , שועלים , ארנבות ומכרסמים שונים ), עופות ( חוגלות , שלווים , כרוונים , ציפורי שיר ), דו - חיים ( קרפדות ) וחרקים מגוונים . התמונות כאן צולמו בחודש אפריל 2008 במתחם הנחל .
 14. 14. אילנית מצויה דגני ארך - מחוש נשל של שפירית בעלי חיים בשלולית ברכיה בעלי חיים האופייניים לנישה האקולוגית הנוצרת בבריכת החורף העונתית , חלקם הופכים נדירים בישראל , עקב הרס מתמשך של בתי הגידול ( כל התמונות צולמו בשלולית החורף שבמתחם נחל נאמן ) קרפדה ירוקה
 15. 15. סיכום משנות ה - 90' בין רשות שמורות הטבע ועיריית ת " א קובע כי בעת הבנייה באזור בעתיד יוקצו 7 דונם לחפירת בריכת חורף חדשה . ההבטחה ... באדיבות עמית מנדלסון
 16. 16. והביצוע ... בבוקר בהיר בתחילת שנת 2011, יצרה המחלקה לשיפור פני העיר תל - אביב שלולית מלאכותית קטנטונת ( שטחה פחות מחצי דונם ), מדרום לסמינר לוינסקי . בכך מתכוונת העירייה לשלם מס - שפתיים בכל הנוגע להבטחתה ולהפשיר את מתחם נחל נאמן לבניית שכונת יוקרה . השלולית המלאכותית אינה יכולה להוות תחליף ראוי לשימור מתחם נחל נאמן ולו גם קטע קטנטן ממנו .
 17. 17. מצגת זו מיועדת לעורר את סוגיית השטח הנכחד והנשכח מלב של מתחם נחל נאמן על שלולית החורף העונתית שבו . ניתן עדיין להציל צמחיה נדירה וייחודית ולשקם את שלולית החורף . יש להעלות את מתחם נחל נאמן בסדר העדיפויות לשימור של עיריית תל - אביב וגופי שמירת הטבע . אסור לוותר ויש לדרוש עמידה בסיכום של הקצאת 7 דונם לפחות כשטח לשימור . אין לראות בשום אופן בשלולית המלאכותית שהקימה העירייה תחליף לשימור ולו חלק קטן ממתחם הנחל שבו מגוון ביולוגי כה רחב ונדיר . ניתן בהחלט לשלב את השטח שישמר כחלק מתוכנית טבע עירוני ולהנגישה לתושבים ולמבקרים . תלמידי ומורי סמינר לוינסקי נרתמו למאבק והחלו לסחוף עימם גופים ואישים שונים וכן תומכים רבים שיעשו כל שלאל ידם לשמור פיסת טבע נפלאה זו ...
 18. 18. תצפיות מתועדות על פני מספר שנים ניתן למצוא ברשת : http :// www . wildflowers . co . il / hebrew / tiulimReadMore . asp?ID = 255 http :// flora . huji . ac . il / browse . asp?action = thread&f = 3&t = 908 http :// flora . huji . ac . il / browse . asp?action = thread&f = 3&t = 997 http :// flora . huji . ac . il / browse . asp?action = thread&f = 3&t = 1073 http :// flora . huji . ac . il / browse . asp?action = thread&f = 3&t = 1114 http:// flora.huji.ac.il/browse.asp?action = thread&f =3&t=1318 http:// flora.huji.ac.il/browse.asp?action = thread&f =3&t=1413 http:// flora.huji.ac.il/browse.asp?action = thread&f =3&t=1698 http://flora.huji.ac.il/browse.asp?action=thread&t=1765 http :// flora . huji . ac . il / browse . asp?action = thread&t = 3426
 19. 19. סוף

×