Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Chuong 6 Phát triển hệ thống thông tin kế toan

2,974 views

Published on

hệ thống thông tin kế toán

 • DỊCH VỤ THIẾT KẾ POWERPOINT (Thiết kế profile cho doanh nghiệp--- Thiết kế Brochure--- Thiết kế Catalogue--- slide bài giảng--- slide bài phát biểu---slide bài TIỂU LUẬN, LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP--- dạy học viên thiết kế powerpoint…)-----(Giá từ 8.000 đ - 10.000 đ/1trang slide)------ Mọi chi tiết vui lòng liên hệ với chúng tôi: điện thoại 0973.764.894 hoặc zalo 0973.764.894 (Miss. Huyền) ----- • Thời gian hoàn thành: 1-2 ngày sau khi nhận đủ nội dung ----- Qui trình thực hiện: ----- 1. Bạn gửi nội dung cần thiết kế về địa chỉ email: dvluanvan@gmail.com ----- 2. DỊCH VỤ THIẾT KẾ POWERPOINT báo giá chi phí và thời gian thực hiện cho bạn ----- 3. Bạn chuyển tiền tạm ứng 50% chi phí để tiến hành thiết kế ----- 4. Gửi file slide demo cho bạn xem để thống nhất chỉnh sửa hoàn thành. ----- 5. Bạn chuyển tiền 50% còn lại. ----- 6. Bàn giao file gốc cho bạn.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Chuong 6 Phát triển hệ thống thông tin kế toan

 1. 1. Chương 6 Phát triển HTTTKT 1
 2. 2. Mục tiêu • Tổng quan về quá trình phát triển AIS • Các vấn đề liên quan đến các giai đoạn phát triển của AIS • Mục tiêu, nhiệm vụ và kết quả của giai đoạn khảo sát sơ bộ, phân tích chi tiết AIS • Các giải pháp phát triển AIS • Vấn đề con người trong quá trình phát triển AIS • Mục tiêu, trình tự các công việc thực hiện trong giai đoạn thiết kế AIS 2
 3. 3. AIS luôn thay đổi!! Nhu cầu thông tin Yêu cầu về lợi thế cạnh tranh Sự phát triển CNTT AIS Yêu cầu luật pháp Lý do phát triển AIS Sự phát triển DN Thay đổi quá trình SXKD • Giải quyết các vấn đề tồn tại của hệ thống hiện hành (sai sót, nhiều rủi ro, ko hiệu quả…) • Đáp ứng yêu cầu thông tin mới • Sự thay đổi của công nghệ 3
 4. 4. Chu kì phát triển của AIS Nhu cầu thay đổi AIS Vận hành hệ thống Phân tích hệ thống Thực hiện hệ thống Thiết kế hệ thống 4
 5. 5. Tiếp cận chu kì phát triển AIS • Chia nhỏ quá trình phát triển thành nhiều giai đoạn • Xác định mục tiêu mỗi giai đoạn • Xác định các công việc cụ thể và công cụ thực hiện của mỗi giai đoạn • Kết quả của mỗi giai đoạn • Thông tin phản hồi 5
 6. 6. Các vấn đề liên quan đến phát triển AIS • Chiến lược phát triển của DN • Đặc điểm của quá trình sản xuất KD • Hệ thống xử lý kế toán • Môi trường CNTT trong doanh nghiệp 6
 7. 7. Nhân sự tham gia phát triển hệ thống • Lãnh đạo DN: – Có thể đứng đầu nhóm phát triển để thuận lợi cho các hoạt động liên quan đến phát triển hệ thống • Người sử dụng hệ thống: – Các kế toán viên, người sử dụng AIS • Chuyên gia phân tích, tư vấn hệ thống: – Kiểm toán viên nội bộ, độc lập, chuyên gia phát triển hệ thống 7
 8. 8. Phân tích hệ thống • Xem xét, đánh giá hệ thống hiện hành và đưa ra các giải pháp phát triển Phân tích hệ thống Khảo sát sơ bộ Phân tích chi tiết 8
 9. 9. Khảo sát sơ bộ hệ thống Mục tiêu: + Tìm hiểu hệ thống hiện hành + Khả năng hoàn thiện hệ thống + Các giải pháp hoàn thiện + Đánh giá tính khả thi của giải pháp đề ra Các công việc liên quan đến chiến lược phát triển của DN Các công việc liên quan đến quá trình SXKD của DN Các công việc liên quan đến hệ thống kế toán hiện hành Các công việc liên quan đến môi trường CNTT của DN 9
 10. 10. Các công việc của khảo sát sơ bộ • Liên quan đến chiến lược của DN – Tìm hiểu chiến lược phát triển của DN – Đánh giá sự phù hợp của hệ thống hiện hành với chiến lược phát triển của doanh nghiệp • Liên quan đến quá trình kinh doanh – Tìm hiểu quá trình kinh doanh hiện hành và những thay đổi cần thiết – Tác động của hệ thống mới đối với quá trình SXKD 10
 11. 11. Các công việc của khảo sát sơ bộ • Liên quan đến hệ thống kế toán – Tìm hiểu hệ thống kế toán hiện hành – Những hạn chế của hệ thống hiện hành – Đề xuất thay đổi hoặc ứng dụng hệ thống mới – Đánh giá lợi ích và chi phí của giải pháp • Liên quan đến môi trường CNTT – Đánh giá tính khả thi của các giải pháp đề ra với môi trường CNTT hiện hành của DN  Thực chất của quá trình Khảo sát sơ bộ là thu thập thông tin về hệ thống 11
 12. 12. Các công cụ khảo sát sơ bộ • Các kỹ thuật thu thập thông tin Công cụ Ưu điểm Nhược điểm Phỏng vấn Làm rõ nhiều thông tin (why) Tốn nhiều thời gian Xây dựng mối quan hệ tốt với người sử dụng hệ thống Ảnh hưởng của ý kiến cá nhân chủ quan Bảng câu hỏi Tiết kiệm thời gian, chi phí Thông tin thu thập ít, không sâu Người trả lời có thời gian suy nghĩ Ko tạo sự quan tâm của người phỏng vấn Quan sát Làm sáng tỏ câu hỏi “How” Tốn nhiều thời gian Hiểu rõ sâu về hệ thống Tra cứu Mô tả khái quát quá trình làm tài liệu việc của hệ thống Tiện lợi cho phân tích Tốn nhiều thời gian Không sẵn có hoặc không dễ tìm kiếm 12
 13. 13. Phân tích chi tiết • Mục tiêu: Xác định các yêu cầu đối với hệ thống Công việc Chiến lược của DN Hệ thống kế toán Quá trình kinh doanh Công nghệ thông tin Xác định các yêu cầu thông tin, yêu cầu hệ thống (HT) cho chiến lược của DN Xác định các yêu cầu về báo cáo, dữ liệu, chứng từ, sổ sách, thủ tục kiểm soát HT Xác định các yêu cầu của quá trình kinh doanh khi thực hiện HT Xác định các yêu cầu về công nghệ (phần cứng, phương tiện truyền dẫn…) 13
 14. 14. Các yêu cầu của hệ thống • Thông tin – Xác định các thông tin hệ thống cần cung cấp • Kết xuất, báo cáo – Xác định nội dung, thời gian của các báo cáo cần thiết • Dữ liệu – Xác định nội dung dữ liệu cần thu thập, lưu trữ – Xác định các chứng từ cần có để thu thập các dữ liệu 14
 15. 15. Các yêu cầu của hệ thống • Quá trình xử lý – Mô tả quá trình xử lý nghiệp vụ và xử lý dữ liệu dự kiến (làm cái gì, ai thự hiện, phương thức xử lý) • Kiểm soát – Các yêu cầu kiểm soát cần thiết của hệ thống • Các yếu tố giới hạn – Xác định các yếu tố giới hạn của hệ thống đưa ra • Cơ cấu tổ chức – Các yêu cầu thay đổi về cơ cấu tổ chức của DN 15
 16. 16. Xác định ĐÚNG yêu cầu thật sự cho hệ thống là 1 vấn đề không đơn giản Yêu cầu của nhà quản lý Yêu cầu từ người sử dụng Yêu cầu được nhận dạng từ nhóm phân tích Hệ thống được thiết kế 16
 17. 17. Kết quả của phân tích hệ thống • Không thay đổi – Do những vấn đề hiện tại không quan trọng • Cải tiến để hoàn thiện – Thay đổi dựa trên nền của hệ thống hiện hành • Thiết kế hệ thống mới – Phát triển một hệ thống mới 17
 18. 18. Các chiến lược để phát triển AIS Chiến lược Ưu điểm Nhược điểm Mua phần mềm kế toán Thời gian nhanh, chi phí thấp Khó đáp ứng hoàn toàn yêu cầu của DN Tự thiết kế 1 hệ thống Đáp ứng tối đa được yêu cầu AIS của DN Mất nhiều thời gian, chi phí, rủi ro cao Thuê ngoài thiết kế HT Đáp ứng được yêu cầu Thời gian phát triển AIS của DN lâu, chi phí cao Có chuyên gia giỏi Thuê ngoài vận hành AIS Tập trung cho hoạt động quan trọng khác Tiết kiệm thời gian, chi phí, giảm rủi ro Mất kiểm soát thông tin Mất lợi thế cạnh tranh Không chủ động, thiếu 18 linh hoạt
 19. 19. Thiết kế AIS • Mục tiêu – Phác thảo bằng hình vẽ, mô hình các thành phần của AIS theo các yêu cầu của giai đoạn phân tích • Nội dung – – – – – – Thiết kế báo cáo Thiết kế dữ liệu cần thu thập Thiết kế chứng từ và quá trình luân chuyển Thiết kế tiêu chuẩn và lựa chọn các phần mềm xử lý Thiết kế các thủ tục kiểm soát Tổ chức nhân lực 19
 20. 20. Thiết kế báo cáo Các chu trình Báo cáo theo các hoạt động Bảng kê các hoạt động/sự kiện trong kỳ Danh sách các đối tượng/nguồn lực sử dụng Phân tích hoạt động theo đối tượng/nguồn lực liên quan • • • • • Báo cáo theo các đối tượng/nguồn lực Báo cáo tình trạng các đối tượng/nguồn lực Nội dung: Thông tin báo cáo cung cấp Thời gian: Mức độ kết xuất (hàng năm, quý, tháng, tuần…) Mô tả hình vẽ Hình thức (in ra hay không?) Đối tượng sử dụng báo cáo 20
 21. 21. Thiết kế dữ liệu Các chu trình Mô hình REA Xác định các hoạt động, đối tượng nguồn lực cần thu thập dữ liệu Yêu cầu thông tin, yêu cầu quản lý, đặc điểm kinh doanh Dữ liệu cần thu thập cho từng hoạt động, đối tượng, nguồn lực 21
 22. 22. Thiết kế chứng từ và luân chuyển Dữ liệu cần thu thập cho từng hoạt động, đối tượng, nguồn lực Thiết kế chứng từ cho từng hoạt động + Tên gọi chứng từ + Nội dung chi tiết + Số chứng từ + Người lập + Ngày chứng từ + Người xét duyệt + Đối tượng liên quan + Người có nhu cầu sử dụng + Nguồn lực liên quan Phương thức xử lý Tổ chức nhân lực Thiết kế quá trình luân chuyển 22
 23. 23. Thiết kế các nội dung khác • Thiết kế và lựa chọn phương pháp ghi sổ • Thiết kế các tiêu chuẩn đánh giá và lựa chọn phần mềm xử lý (nếu có) • Thiết kế các thủ tục kiểm soát nghiệp vụ • Thiết kế các thủ tục kiểm soát chung và kiểm soát ứng dụng cho quá trình xử lý bằng máy • Tổ chức nhân lực: Tổ chức bộ máy cho AIS 23
 24. 24. Thực hiện hệ thống • Là quá trình hình thành AIS trên cơ sở các thiết kế đưa ra • Nội dung: – Là giai đoạn lập trình (nếu tự phát triển AIS) – Tổ chức đưa hệ thống vào sử dụng – Chuyển đổi từ hệ thống cũ sang hệ thống mới 24
 25. 25. Tổ chức sử dụng PMKT • Tổ chức các yếu tố đầu vào – Tài khoản – Các đối tượng theo dõi chi tiết • Tổ chức sử dụng chứng từ – Phân loại chứng từ và luân chuyển • Tổ chức bộ máy xử lý – Phân nhiệm, phân quyền sử dụng • Tổ chức các báo cáo tài chính, báo cáo quản trị • Tổ chức các hoạt động kiểm soát 25
 26. 26. Chuyển đổi hệ thống • Là quá trình chuyển đổi phần mềm, phần cứng, các thủ tục xử lý nghiệp vụ, dữ liệu từ AIS cũ sang AIS mới • Yêu cầu: – Đảm bảo khả năng hoạt động liên tục của hệ thống kế toán – Giảm rủi ro, tiết kiệm thời gian, thúc đẩy mối quan tâm của người sử dụng với hệ thống mới 26
 27. 27. Phương thức chuyển đổi Phương thức Đặc điểm Chuyển đổi trực tiếp Cũ Chuyển đổi song song Mới Cũ Mới Chuyển đổi từng phần Cũ Chuyển đổi thí điểm Cũ Cũ Cũ Cũ Cũ Mới Mới Ưu Tiết kiệm thời gian. Nhược Rủi ro cao Ko có cơ sở kiểm tra Có cơ sở đối Thời gian kéo chiếu với HT cũ dài Chi phí tăng Giảm thiểu các Thời gian rủi ro về sai sót kéo dài của HT mới Chi phí tăng Hạn chế rủi ro Thúc đẩy phát triển AIS Kéo dài thời gian phát triển AIS 27
 28. 28. Chuyển đổi dữ liệu • Dữ liệu trước khi chuyển đổi phải được kiểm tra tính chính xác • Kiểm tra tính tương thích của dữ liệu của HT cũ và mới • Kiểm tra tính chính xác, đầy đủ của dữ liệu nhập vào hệ thống mới trước khi tiến hành sử dụng chính thức 28
 29. 29. Yếu tố thành công của quá trình phát triển AIS • • • • • • • Sự hỗ trợ của ban quản lý Lập kế hoạch và mục tiêu rõ ràng Đầu tư vào giai đoạn phân tích Sự ủng hộ của người sử dụng Khả năng đáp ứng của PMKT Sự hỗ trợ của nhà cung cấp PM …… 29

×