RaportGreen IT      Marzec 2011             wydawcapartnerzy                  D-Link ...
Spis treściEkologia ważna, ale cena ważniejsza        3Wysoka świadomość ekologiczna          4-5Energoo...
Ekologia ważna, ale cena ważniejszaCelem przeprowadzonej w marcu 2011 r. drugiej     pokrywały się z pytaniami, na któ...
Wysoka świadomość ekologicznaWyniki tegorocznego badania po raz drugi potwier-dziły wysoką świadomość ekologiczną u bardzo...
Następne pytanie dotyczyło uwzględ-niania wymogów energooszczędności                        Czy czy...
Energooszczędność bez wartości marketingowej                    Przyglądając się odpowiedziom udzielony...
Najbardziej energooszczędne mogą być serwery…Celem kolejnego pytania „W przypadku jakich urzą-         osobistych,...
Zużycie energiiPytanie dotyczące wielkości zużycia energii elektrycz-nej („Czy konsumpcja energii elektrycznej przez sprzę...
Zakupy bez oglądania się na ekologięWiększość badanych nie uznała czynnika ekologiczne-     W pytaniu można było wybra...
Ankietowani musieli też odpowiedzieć na pytanie     Które czynniki, mają Państwa zdaniem, większe znaczenie dla ochron...
Następnie poproszono respondentów o określenie          więcej niż 20 proc. Według deklaracji jedynie w 6,5  „P...
Inwestycje w sprzęt IT – powrót do normalności                           Dwa pytania tegorocznej...
Green IT: biznesowa konieczność czy moda?Ostatnie pytanie, które brzmiało „Czy sądzi Pani/Pan,  producentów, jednak o wie...
PodsumowanieŚwiadomość ekologiczna respondentów tegorocz-      który w istotny sposób wpływa na politykę zakupową  ...
Komentarz eksperckiZ Raportu wynika, że w przestrzeni realnych decyzji      Coraz większe zapotrzebowanie na energię ...
Cele badania i charakter próbyNiniejszy dokument przedstawia wyniki badania zrealizowanego przez Internatio-   Warunki p...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Raport Green IT 2011

1,688 views

Published on

Raport D-Link Technology Trend Green IT 2011

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,688
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
46
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Raport Green IT 2011

 1. 1. RaportGreen IT Marzec 2011 wydawcapartnerzy D-Link Technology Trend
 2. 2. Spis treściEkologia ważna, ale cena ważniejsza 3Wysoka świadomość ekologiczna 4-5Energooszczędność bez wartości marketingowej 6Najbardziej energooszczędne mogą być serwery… 7Zużycie energii 8Zakupy bez oglądania się na ekologię 9-11Inwestycje w sprzęt IT – powrót do normalności 12Green IT: biznesowa konieczność czy moda? 13Podsumowanie 14Komentarz ekspercki 15
 3. 3. Ekologia ważna, ale cena ważniejszaCelem przeprowadzonej w marcu 2011 r. drugiej pokrywały się z pytaniami, na które odpo-edycji badania D-Link Technology Trend: Green IT wiadały dwa lata temu, w poprzedniejw MŚP było zbadanie nastawienia firm i instytucji edycji badania. Dzięki temu możliwe byłodo energooszczędnych urządzeń IT, szerzej - była prześledzenie zmian w podejściu firmto próba odpowiedzi na pytanie o świadomość do kwestii ochrony środowiska orazekologiczną wśród kadry IT w przedsiębiorstwach. stosunku do sprzętu IT, spełniającegoRespondentami ankiety były osoby odpowiedzialne wymagania Green IT.lub współdecydujące w firmach o zakupach sprzętuIT, m.in. menedżerowie, kierownicy działów IT, ad- Badanie D-Link Technology Trend:ministratorzy systemów, a także główni informatycy. Green IT w MŚP przeprowadziłaPierwsze badanie D-Link Technology Trend: Green firma International Data GroupIT w MŚP na firmach i instytucjach przeprowadzono Poland S.A. (IDG) w marcu 2011w 2009 roku, a więc w szczytowym momencie świa- roku. Badanie zrealizowanotowego kryzysu gospodarczego. metodą wywiadu telefoniczne- go na grupie 200 firm z sek- Pytania, jakie w tym roku zadano ba- tora MŚP zatrudniających od danym firmom w dużym stopniu 50 do 250 pracowników.Raport Green IT Marzec 2011 3
 4. 4. Wysoka świadomość ekologicznaWyniki tegorocznego badania po raz drugi potwier-dziły wysoką świadomość ekologiczną u bardzo winien być uwzględniony przy zakupie sprzętu IT. Tak wysokie poparcie dla idei zakupu urządzeń Obojętność wobec reali-dużego odsetka respondentów (91,5 proc.), którzy przyjaznych dla środowiska w sferze deklaratyw- zacji idei Green IT zade-zgodzili się z twierdzeniem, że korzystanie z ener- nej ulega gwałtownemu zróżnicowaniu, gdy padagooszczędnych urządzeń przyczynia się do dbałości pytanie o gotowość nabycia urządzeń tego rodzaju. klarowało 16 proc. ba-o środowisko naturalne. Jedynie dla 35 proc. firm walory ekologiczne są na tyle ważnym argumentem, by zdecydowały się one danych, natomiast 12,5Wykorzystując energooszczędne urządzenia IT w infra-strukturze firmy przyczyniają się także do dbałości o śro- ponieść dodatkowe koszty z tego tytułu. Dla 36 proc. proc. respondentów nadowisko naturalne 3,5% 5% respondentów Green IT nie jest jeszcze propozycją wartą zainwestowania dodatkowych środków na pytanie czy inwestując zgadzam się zakupy, nawet jeśli w perspektywie są oszczędności w sprzęt IT mogą po- wynikające z mniejszego zużycia energii w przed- nie zgadzam się jest mi to obojętne siębiorstwie. Obojętność wobec realizacji idei Green nieść dodatkowe kosz- ty, odpowiedziała „Nie nie wiem IT zadeklarowało 16 proc. badanych, natomiast to zależy 12,5 proc. respondentów na pytanie czy inwestując 91,5% w sprzęt IT mogą ponieść dodatkowe koszty, odpo- wiem”.Zbliżone dane uzyskano w 2009 r. (93,6 proc.). wiedziała „Nie wiem”.Podobnie wielu tegorocznych ankietowanych (82proc.) zadeklarowało, że czynnik proekologicznyRaport Green IT Marzec 2011 4
 5. 5. Następne pytanie dotyczyło uwzględ-niania wymogów energooszczędności Czy czynniki energooszczędności są elementem spe-urządzeń IT w specyfikacji przetargów cyfikacji w organizowanych przez Pana firmę przetar-na sprzęt IT. Wśród firm, które takieprzetargi organizują, jedynie 3 proc. gach na sprzęt IT?zadeklarowało, że warunki tego rodza-ju stale trafiają do przetargowej specyfi-kacji. W przypadku 14,5 proc. badanych 3%czynnik energooszczędności nigdy 12%nie jest uwzględniany w przetargach. 59,5%Natomiast wymóg energooszczędności zawsze 11%w przetargach często wprowadza do częstospecyfikacji 12 proc. firm, a 11 proc. czynito rzadko. Warto zwrócić uwagę na fakt, rzadkoże w badanej grupie zdecydowanawiększość ankietowanych, bo blisko 60 nigdyproc., w ogóle nie organizuje przetar- 14,5% nie organizujemy przetargówgów nasprzęt, co oznacza, że w prak- tego typutyce kwestia Green IT jest ignorowana nawet w wymiarze energo- oszczędności IT.Raport Green IT Marzec 2011 5
 6. 6. Energooszczędność bez wartości marketingowej Przyglądając się odpowiedziom udzielonym przez kwestiach nie uległy dużej zmianie. Odsetek firm, które Inwestycja w zielone uczestników badania można dojść do wniosku, że aspekty ekologiczne przy wyborze sprzętu IT spowsze- uważają, że należy uwzględniać energooszczędność przy zakupach zwiększył się do 82 proc. Z tym twier- IT daje firmom prze- dniały na tyle, że posiadanie urządzeń, charakteryzu- dzeniem nie zgodziło się prawie 10 razy mniej respon- wagę marketingową? jących się niskim poborem energii elektrycznej, nie jest powodem do chwalenia się. Z twierdzeniem „Inwesty- dentów (8,5 proc.), co jest wzrostem w porównaniu do Czynnik energooszczędności powinien być brany pod cja w zielone IT daje firmom przewagę marketingową” uwagę przy zakupie sprzętu IT 28% 9,5% 31,5% zgodziło się mniej niż 1/3 firm (31,5 proc.). Widać tu 8,5% tendencję spadkową, bowiem na analogiczne pytanie zgadzam się zadane w 2009 r. twierdząco odpowiedziało 36,55 nie zgadzam się proc. badanych. Prawie w ogóle nie zmienił się na- jest mi to obojętne tomiast odsetek firm przekonanych, że walory ekolo- giczne sprzętu nie dają przewagi marketingowej (40,1 proc. badanych w 2009 r. i 40,5 proc. w tym roku). 82% 40,5% poprzedniego badania, gdy takiej samej odpowiedzi Cztery lata temu, cztery na pięć firm (81 proc.) uważało, udzieliło 5,91 proc. badanych. Natomiast 9,5 proc. zgadzam się iż czynnik energooszczędności powinien być brany z nich zadeklarowało obojętność wobec rozwiązań nie zgadzam się jest mi to obojętne pod uwagę przy zakupie sprzętu IT, przeciwnego energooszczędnych w urządzeniach IT. To spadek nie wiem zdania było jedynie 6 proc. badanych. Tegoroczne względem 2009 r. – wówczas obojętnych było 12,81 to zależy badania udowodniły, że poglądy badanych w tych proc.Raport Green IT Marzec 2011 6
 7. 7. Najbardziej energooszczędne mogą być serwery…Celem kolejnego pytania „W przypadku jakich urzą- osobistych, sprzętu sieciowego, serwerów, systemówdzeń możliwe są największe oszczędności energii?”było zbadanie świadomości i wiedzy respondentów pamięci masowej, sprzętu multimedialnego oraz dru- karek i skanerów. Ankieterzy poprosili o ocenę w skali Zdaniem badanychna temat energooszczędności różnych typów urzą- od 1-5 możliwości oszczędzania energii w przypadku największy poten-dzeń IT, które trafiają do firm i urzędów: komputerów poszczególnych typów urządzeń. cjał oszczędności tkwi W przypadku jakich urządzeń możliwe są Pana zdaniem największe oszczędności energii? w serwerach. Suma- 0 1 2 3 4 5 bd nie wiem ryczna liczba wskazań komputery osobiste 2,00% 12,50% 27,50% 36,50% 21,50% odpowiedzi 5 i 4 wy- sprzęt sieciowy 12,50% 28,00% 29,50% 16,50% 13,00% 0,50% niosła tu 59 proc. Tuż serwery 6,50% 12,50% 21,50% 29,50% 29,50% 0,50% za nimi uplasowały się systemy pamięci masowej 2,50% 6,00% 18,00% 32,50% 26,00% 14,00% 0,50% 0,50% komputery osobiste sprzet multimedialny 2,50% 3,00% 16,50% 32% 26,50% 19,00% 0,50% drukarki i skanery 2,00% 17,50% 29,50% 26,00% 24,50% 0,50% (suma odpowiedzi 4 i 5 proszę o określenie możliwości oszczędności na skali 5-cio punktowej, gdzie 1 – zupełnie niemożliwe, 5 – bardzo możliwe wyniosła 58 proc.).Raport Green IT Marzec 2011 7
 8. 8. Zużycie energiiPytanie dotyczące wielkości zużycia energii elektrycz-nej („Czy konsumpcja energii elektrycznej przez sprzętIT stanowi znaczący procent poboru energii w naszejfirmie/organizacji”) ujawniło duży przyrost odpowiedzitwierdzących w stosunku do poprzedniej edycji bada-nia. Obecnie zgadza się z tym twierdzeniem 61 proc.firm wobec 42,29 proc. w 2009 r. Jednocześnie w po-równaniu do poprzedniego badania Green IT, znaczą-co spadł odsetek firm, które nie zgadzają się z teząpytania – z 52,74 proc. w 2009 r. do 31, 5 proc. w 2011r. Tak duży odsetek odpowiedzi twierdzących możebyć spowodowany wszechobecnością komputerówi sprzętu teleinformatycznego używanego przez firmy.Zgodnie z oczekiwaniami, większość twierdzącychodpowiedzi udzielili przedstawiciele firm i organizacji,wykonujący swoje obowiązki w biurach, charaktery-zujących się dużym nasyceniem takiego sprzętu. „Tak”odpowiedziało 100 proc. przedstawicieli sektorówKonsulting/Doradztwo/Prawo/Audyt. Największy od-setek odpowiedzi negatywnych zanotowano w takichbranżach, jak Przemysł, Produkcja i Wydobycie (60,61 proc.). W tych sektorach konsumpcja energii przezsprzęt IT w porównaniu z zapotrzebowaniem naenergię elektryczną, związaną z podstawową działal-nością firm jest zazwyczaj wartością pomijalną.Raport Green IT Marzec 2011 8
 9. 9. Zakupy bez oglądania się na ekologięWiększość badanych nie uznała czynnika ekologiczne- W pytaniu można było wybrać trzy odpowiedzi. W po- nika. W tegorocznym badaniu wskazało go 53,5 proc.go urządzeń IT za jeden z trzech głównych warunków równaniu do poprzedniego badania czynnik finanso- respondentów, w poprzedniej edycji 45,81 proc.branych pod uwagę przy wyborze sprzętu IT. Na ten wy stał się decydujący w przypadku jeszcze większejelement wskazało zaledwie niecałe 2 proc. badanych. liczby firm. W 2009 r. było to 28,08 proc. Zdaniem respondentów drugorzędną rolę odgry-Wśród najistotniejszych elementów, którymi kierują się wa natomiast to, czy urządzenia są produkowanefirmy przy zakupach sprzętu IT, na pierwszym miejscu Jedynymi branżami, które większą wagę przywiązują z poszanowaniem dla środowiska naturalnego. Tenjest cena (30,43 proc. wskazań), jakość (27,93 proc.) do jakości niż do ceny są firmy reprezentujące Trans- aspekt jest istotny dla 31,5 proc. firm (36,45 proc.oraz gwarancja i serwis posprzedażowy (25,08 proc.). port, Spedycję i Logistykę oraz Finanse/Bankowość/ w 2009 r.) Dla ponad połowy ankietowanych te kwe- Ubezpieczenia. Na jakość wskazało odpowiednio 35 i stie nie mają znaczenia 55,5 proc.Proszę zaznaczyć trzy najważniejsze czynniki, na którezwracają Państwo uwagę dokonując zakupów sprzętu IT 26,67 proc. respondentów, na cenę – 25 i 24,44 proc. 3,51% badanych. Co zaskakuje, firmy odchodzą od zwracania uwagi na 11,20% 30,43% cena certyfikaty dla produktów związane z ochroną śro-25,08% jakość Dokonując zakupów większość badanych zwraca dowiska, jakie zdobył producent. O ile trzy lata temu walory ekologiczne gwarancja i serwis uwagę na poziom poboru energii elektrycznej przez było to istotne dla 49,26 proc. badanych, obecnie ma posprzedażowy urządzenia. Porównanie z wynikami badań sprzed znaczenie jedynie dla 34 proc. renoma producenta 1,84% 27,93% obsługa klienta trzech lat pokazuje duży wzrost znaczenia tego czyn-Raport Green IT Marzec 2011 9
 10. 10. Ankietowani musieli też odpowiedzieć na pytanie Które czynniki, mają Państwa zdaniem, większe znaczenie dla ochrony środowiska. Urządzenia, które są ekologiczne (zużywają mniej prądu, są wykonane z materiałów ulegających biodegradacji) czy stosowanie technologii produkcji, które„Które czynniki, mają Państwa zdaniem, większe w mniejszym stopniu zanieczyszczają środowisko?znaczenie dla ochrony środowiska. Urządzenia, któresą ekologiczne (zużywają mniej prądu, są wykonane 10.00% 3,00% 16,50%z materiałów ulegających biodegradacji) czy stosowa-nie technologii produkcji, które w mniejszym stopniu urządzenia, które są ekologicznezanieczyszczają środowisko?”. Właściwości proeko-logiczne samych urządzeń, takie jak energooszczęd- „czyste” technologie produkcjiność są ważne dla 3 proc. badanych, ekologiczność obydwa czynniki są ważnetechnologii wykonania produktów ma natomiast nie mam zdaniaznaczenie dla 16,5 proc. Większość, czyli 70,5 proc.uznała, że obydwa czynniki są równie ważne. 70,50%Z zakupami związane było kolejne pytanie „Czy Najwięcej odpowiedzi potwierdzających udzieli przed- gooszczędnych urządzeń IT i spadek liczby firm, którew ubiegłym roku w firmie dokonano zakupu jakie- stawiciele branż Media/Reklama/Wydawnictwa/Dru- nie zakupiły takiego sprzętu w ostatnim roku możnagokolwiek urządzenia IT, kierując się jego walorami karnie – 25 proc. wytłumaczyć brakiem zainteresowania aspektamiekologicznymi?” Widać tu nieduży spadek odpowiedzi ekologicznymi nabywanych urządzeń. Dobrze ilustrujetwierdzących w stosunku do początkowego okresu re- Spadła liczba przedsiębiorstw, która na to pyta- to wzrost liczby odpowiedzi „Nie pamiętam” – z 23,65cesji gospodarczej. O ile dwa lata temu na to pytanie nie udzieliła odpowiedzi „Nie”. (59,5 proc. w 2011 r. proc. w 2009 r. do 26,5 proc. badanych w tym roku.twierdząco odpowiedziało 15 proc. ogółu badanych, i 61,58 proc. w 2009 r.). Jednoczesne zmniejszenieo tyle w tym roku było to 13,5 proc. respondentów. się odsetka firm, które deklarują chęć nabycia ener-Raport Green IT Marzec 2011 10
 11. 11. Następnie poproszono respondentów o określenie więcej niż 20 proc. Według deklaracji jedynie w 6,5 „Polskie firmy są świadome korzyści wynikają-jaki procent urządzeń IT w infrastrukturze firmy sta- proc. firm większość urządzeń spełnia wymogi ener- cych z zastosowania technologii Green IT. Jednaknowią produkty energooszczędne. Odpowiedzi na gooszczędności (pow. 51 proc.). czynnik energooszczędności nie jest brany podto pytanie napawają optymizmem. Pomimo braku uwagę przy zakupie sprzętu, liczy się tylko cena.przełożenia świadomości ekologicznej na zakupy, Blisko połowa przedsiębiorstw (46,5 proc.) jest Firmy wolą zapłacić mniej za urządzenia, pomimow zaledwie co 10 firmie nie ma żadnego energo- zainteresowana wymianą niektórych swoich urzą- oszczędności w energii jaką przynosi im tech-oszczędnego urządzenia. Niechlubnym rekordzistą dzeń na urządzenia spełniające nowoczesne normy nologia Green IT. Od przeszło dwóch lat opiniasą tutaj firmy z branż Telekomunikacja, Internet i TV ekologiczne, przy jednoczesnym założeniu, że ich o urządzeniach energooszczędnych nie uległakablowa – brak takich urządzeń zadeklarowało aż cena będzie niższa niż cena rynkowa. To kolejny zmianie. Firmy nadal uważają, że walory ekolo-30,77 proc. przedsiębiorstw. sygnał świadczący o tym, że firmy nie są gotowe, giczne urządzeń to zwykły chwyt marketingowy,Jaki procent urządzeń IT w infrastrukturze Pana firmy sta- by płacić więcej za rozwiązania proekologiczne, a nie realna oszczędność i wydłużona żywotnośćnowią produkty energooszczędne nawet jeśli w perspektywie takie zakupy miałyby im urządzeń. Od kilku lat D-Link Polska sukcesywnie 14,50% 10,50% przynieść oszczędności w zużyciu energii. Dla 21,5 zwiększa świadomość wśród firm sektora MŚP, że6,50% brak takich urządzeń proc. respondentów nawet niższa cena nie byłaby ekologiczne i energooszczędne urządzenia D- do 20% od 21% do 50% zachętą do nabycia energooszczędnego sprzętu -Link Green przynoszą realne oszczędności. Dzięki powyżej 51% przyjaznego dla środowiska. 32 proc. badanych na programowi Szare na Zielone każda firma, która wszystkie nie wiem to pytanie odpowiedziało „Nie wiem”. Zbliżony pro- skorzysta z programu wymiany, otrzymuje do-23,50% 45,00% centowy udział odpowiedzi uzyskano w poprzedniej skonałe ceny na nowe urządzenia z certyfikatem edycji badania. D-Link Green, niższe średnio o 25% od cen katalo- gowych. Ponadto, oddając sprzedawcy swój staryNajwięcej respondentów (45 proc.) uważa, że sprzęt, firma ma zagwarantowaną jego darmowąurządzeń energooszczędnych jest w ich firmach nie utylizację, przeprowadzoną zgodnie z najbardziej restrykcyjnymi normami ekologicznymi.” Wojciech Głażewski Country Manager D-Link PolskaRaport Green IT Marzec 2011 11
 12. 12. Inwestycje w sprzęt IT – powrót do normalności Dwa pytania tegorocznej ankiety dotyczyły nastrojów klarował redukcję inwestycji w infrastrukturę IT (35,68Czy w związku związanych z sytuacją gospodarczą i planów firm wobec inwestycji w sprzęt IT. Po okresie, gdy w wielu proc.), a minimalny odsetek, bo zaledwie 3 proc. firm miał zamiar zwiększyć nakłady na inwestycje.z obecną sytuacją firmach budżety inwestycyjne praktycznie zamrożono,rynkową Państwa firma widać oznaki powrotu do normalności. Bardziej szczegółowy obraz planów dotyczących deklarowanych inwestycji wyłonił się przy okazji kolej-planuje… Ankieterzy zapytali o plany firmy w związku z obecną nego pytania o planowane projekty IT. W przypadku sytuacją rynkową w porównaniu do roku 2008 r. Wów- 84,5 proc. firm nie należy spodziewać się rezygnacji Redukcję wydatków na sprzęt i oprogramowanie czas, przed recesją, panował o wiele lepszy klimat z planowanych projektów, choć na odłożenie planów teleinformatyczne w stosunku do 2008 inwestycyjny. Aż 63 proc. tegorocznych responden- inwestycyjnych o rok ze względu na aktualną sytuację Zwiększenie wydatków na sprzęt i oprogramowa- tów zadeklarowało poziom wydatków na poziomie na rynku zdecydowanych jest 32,5 proc. przedsię- nie teleinformatyczne w stosunku do 2008 podobnym do tego z 2008 r. Redukcję wydatków na biorstw. Sytuacja w niewielkim stopniu skłoniła firmy Pozostawienie wydatków na podobnym poziomie sprzęt i oprogramowanie teleinformatyczne w stosun- do poszukiwań alternatywnych, tańszych rozwiązań jak w 2008 roku ku do 2008 r. zadeklarowało 17,5 proc. badanych. Na- i produktów IT (24 proc.). Skutki kryzysu najboleśniej nie odpowiedział tomiast 19 proc. firm deklaruje zwiększenie wydatków odczuły branże FMCG/Dystrybucja/Handel, Finanse/ 0,50% 17,50% na inwestycje. Takie wyniki świadczyłyby, że negatyw- Bankowość/Ubezpieczenia oraz Transport/Spedycja/ 63,00% ne skutki recesji są już za nami, a zdecydowana więk- Logistyka. W tych firmach kadra odpowiedzialna za szość polskich firm, bo aż 82 proc. planuje wydatki na IT przedsiębiorstwa może liczyć się z otrzymaniem poziomie sprzed recesji lub większym. Porównanie wymówienia, choć w skali całego badania odsetek odpowiedzi na to pytanie sugeruje też, że po okresie firm chcących uciec się do tego rodzaju rozwiązań jest zamrożenia inwestycji, firmy zechcą nadrobić ten czas, niewielki (2, 5 proc. badanych). 19,00% odmładzając swoje zasoby sprzętu IT. W poprzedniej edycji znacznie większy odsetek przedsiębiorstw de-Raport Green IT Marzec 2011 12
 13. 13. Green IT: biznesowa konieczność czy moda?Ostatnie pytanie, które brzmiało „Czy sądzi Pani/Pan, producentów, jednak o wiele bardziej liczy się dla nich Cena odgrywa najważniejszą rolę w przypadku branżże Green IT jest już istotnym czynnikiem przy wyborze cena. 32,5 proc. badanych widzi w tym chwyt marke- Budownictwo/Nieruchomości – 53,85 proc. wskazań.konkretnego dostawcy, czy to jeszcze jest biznesowa tingowy, mający zachęcić do zakupów. W przypadku Przedstawiciele sektorów Finanse/Bankowość/Ubez-moda, a może chwyt marketingowy mający zwiększyć 12,5 proc. firm czynnik ekologiczny w coraz większym pieczenia najczęściej ze wszystkich branż uważająsprzedaż?” pokazało faktyczny stosunek badanych do stopniu wpływa na wybór konkretnego rozwiązania, Green IT za biznesową modę – 46,67 proc. odpo-zastosowania rozwiązań proekologicznych w urzą- natomiast 19,5 proc. uważa Green IT za biznesową wiedzi. Natomiast o coraz istotniejszej roli czynnikadzeniach, z którymi mają styczność w swojej pracy. modę, która ma szansę stać się dominującym tren- ekologicznego przy wyborze urządzeń IT najczęściej dem. są przekonani przedstawiciele branż Energia/Gaz/Najwięcej respondentów (35,5 proc.) uznaje wagę Woda/Ciepło/Oczyszczanie – 37,5 proc. odpowiedzi.rozwiązań proekologicznych stosowanych przezCzy sądzi Pani/Pan, że Green IT jest już istotnym czynnikiem przy wyborze konkretnego dostawcy, czyto jeszcze jest biznesowa moda, a może chwyt marketingowy mający zwiększyć sprzedaż? 12,50% 19,50% Czynnik ekologiczny w coraz większym stopniu wpływa na wybór konkretnego rozwiązania Kwestie przyjazności dla środowiska są ważne, ale ważniejsza jest cena To chwyt marketingowy 32,50% 35,50% To biznesowa moda, która może stać się dominującym trendemRaport Green IT Marzec 2011 13
 14. 14. PodsumowanieŚwiadomość ekologiczna respondentów tegorocz- który w istotny sposób wpływa na politykę zakupową spychane są na dalszy plan i praktycznie rzadko sąnej ankiety jest wysoka, jednak póki co przejawia się firm. Świadomość ekologiczna respondentów tego- czynnikiem, który w istotny sposób wpływa na politykęona głównie w sferze deklaracji. Gdy w grę wchodzi rocznej ankiety jest wysoka, jednak póki co przeja- zakupową firm.rachunek ekonomiczny kwestie ekologiczne spychane wia się ona głównie w sferze deklaracji. Gdy w gręsą na dalszy plan i praktycznie rzadko są czynnikiem, wchodzi rachunek ekonomiczny kwestie ekologiczneRaport Green IT Marzec 2011 14
 15. 15. Komentarz eksperckiZ Raportu wynika, że w przestrzeni realnych decyzji Coraz większe zapotrzebowanie na energię elek- ruchów demagogicznych i populistycznych, jak zwyklekwestia Green IT ma wymiar zaledwie 3%, a więc na tryczną może doprowadzić do niedotrzymania przez w takich sytuacjach.granicy błędu badania. Tymczasem stale rosnące Polskę unijnych ograniczeń emisji dwutlenku węglakoszty związane z zapotrzebowaniem na energię do atmosfery, co może mieć bardzo poważne kon- Przekroczenie uprawnień do emisji w sektorze non-elektryczną powinny skłaniać firmy, by przy zakupie sekwencje. Trzeba jednak zaznaczyć, że w sektorze -ETS czyli w budownictwie, transporcie i rolnictwieurządzeń IT zwracały uwagę na ich poziom poboru energetyki i przemysłu (EU-ETS) nie ma krajowych skutkować będzie karami, ale przede wszystkimenergii elektrycznej. W firmach znajduje się bowiem limitów. Jest natomiast obowiązek zakupu na aukcji zablokowaniem środków pomocowych, tak jak miałocoraz więcej energożernych urządzeń, do których na- uprawnień do emisji przez emitentów (producentów). to miejsce w Bułgarii. Jesteśmy naprawdę w bardzoleży nie tylko infrastruktura IT, ale też np. klimatyzacja. Uprawnienia te będą bardzo drogie, prawdopo- trudnej sytuacji! dobnie ok. 39 €/tCO2 czyli w Polsce 38 €/MWh przyRosnące wykorzystanie urządzeń ICT w firmach zna- obecnej cenie hurtowej ok. 50 €/MWh. Kara za emisję Prof. dr hab. inż. Krzysztof Żmijewskilazło swoje odbicie w wynikach badania Green IT i bez uprawnień będzie jeszcze większa – 100€/tCO2 Sekretarz Generalny Społecznej Rady ds. Narodowegoprzejawiło się m.in. w znaczącym wzroście procento- czyli 95€/MWh. Skutki dla obywateli wyobrazić sobie Programu Redukcji Emisji przy Wicepremierze i Ministrzewego udziału urządzeń IT w poziomie zużycia energii bardzo łatwo – ogromna inflacja i ogromna drożyzna, Gospodarki, członek Narodowej Rady Rozwojuelektrycznej w przedsiębiorstwach - z 42,29 proc. w upadek wielu branż przemysłu, wielkie bezrobocie a przy Prezydencie RP.2009 roku do 61 proc. w 2011 r. w konsekwencji emigracja. Jako efekt uboczny rozkwitRaport Green IT Marzec 2011 15
 16. 16. Cele badania i charakter próbyNiniejszy dokument przedstawia wyniki badania zrealizowanego przez Internatio- Warunki publikacji:nal Data Group Poland S.A. w marcu 2011 roku na zlecenie firmy D-Link Polska Sp. • Publikując wyniki badania należy podać nazwę projektu badawczego (D-Linkz o.o.. Technology Trend) oraz wykonawcę (IDG Polska)Celem badań było poznanie postawy polskich przedsiębiorców sektora MŚP wo-bec zielonych technologii. Osoby odpowiedzialne: • D-Link: Kamil Rusjan, Marketing SpecialistCharakter próby • Monday PR: Łukasz Dąbrowski, Piotr Perka• małe i średnie firmy w Polsce (zatrudniające od 50 do 250 pracowników)• wielkość próby N = 200Raport Green IT Marzec 2011 16

×