Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

D-Link Technology Trend - Wybory w Internecie

1,514 views

Published on

Wyniki badania D-Link Technology Trend poświęconego tematyce wyborów powszechnych przez internet. Czy głosowanie online zwiększyłoby frekwencję? Która partia najwięcej by zyskała? Struktura wieku internetowych wyborców. Aktywności partii politycznych w Internecie.

Published in: Technology
  • Be the first to comment

D-Link Technology Trend - Wybory w Internecie

  1. 1. Wybory przez Internet Wyniki badania
  2. 2. Korzystanie z i nternetu Czy korzysta Pan(i) z internetu? Podstawa – wszyscy respondenci N=945
  3. 3. Udział w wyborach Czy zamierza Pan(i) wziąć udział w najbliższych wyborach parlamentarnych? Podstawa – wszyscy respondenci N=945 Osobisty udział Głosowanie przez internet Czy gdyby była techniczna możliwość, zdecydował(a)by się Pan(i) głosować w wyborach parlamentarnych za pośrednictwem internetu? Podstawa – respondenci, którzy nie wiedzą czy wezmą udział w wyborach N=131 Podstawa – respondenci, którzy nie zamierzają wziąć udziału w wyborach N=303
  4. 4. Wybory przez i nternet Podstawa – wszyscy respondenci N=945 internauci N=336 Czy gdyby była techniczna możliwość, zdecydował(a)by się Pan(i) głosować w wyborach parlamentarnych za pośrednictwem internetu?
  5. 5. Kto chce głosować przez i nternet Podstawa – internauci – osoby deklarujące chęć głosowania przez internet N=302 wszyscy respondenci N=945 Wiek Wykształcenie Wielkość miejscowości Płeć
  6. 6. Preferencje wyborcze (wspomagane)* Podstawa – respondenci deklarujący udział w wyborach N=511 internauci deklarujący udział w wyborach N=197 *) pozostałe ugrupowania nie przekroczyły progu 5% Proszę spojrzeć na listę i zastanowić się, na jakie ugrupowanie polityczne by Pan(i) zagłosował(a), proszę wskazać jedno ugrupowanie.
  7. 7. Ugrupowania polityczne w i nternecie Czy w ciągu ostatniego roku zdarzyło się Panu(i) odwiedzić stronę internetową jakiegoś ugrupowania politycznego? Podstawa – internauci N=336 Czy w ciągu ostatniego roku zdarzyło się Panu(i) odwiedzić blog internetowy prowadzony przez polityka? Czy spotkał(a) się Pan(i) w ciągu ostatniego roku z jakimikolwiek materiałami wyborczymi polityków lub partii politycznych umieszczanymi w internecie?
  8. 8. Cel i metodologia badawcza <ul><li>Rodzaj badania </li></ul><ul><li>Raport D-Link Technology Trend przedstawia wyniki badania zrealizowanego za pomocą sondażu Capibus, przeprowadzonego przez Instytut MillwardBrown SMG/KRC na zamówienie firmy D-Link Polska. </li></ul><ul><li>Sondaż Capibus przeprowadza się za pomocą bezpośrednich wywiadów ankieterskich prowadzonych w domach respondentów, w oparciu o standardowy komputerowy kwestionariusz, z zastosowaniem metody CAPI ( Computer Assisted Personal Interview ). </li></ul><ul><li>Badanie przeprowadzono w dniach 7 – 10 września 2007. </li></ul><ul><li>Charakter próby </li></ul><ul><li>O gólnopolska, losowo-kwotowa, imienna próba osób, reprezentatywna dla dorosłej (15-75 lat) populacji Polaków (~30,046 tys. osób). </li></ul><ul><li>Badanie przeprowadzono na osobach powyżej 18 lat (mogących brać udział w wyborach). </li></ul><ul><li>W ielkość próby N = 945. </li></ul>
  9. 9. Materiał prasowy przygotowany przez D-Link (Polska) Sp. z o.o. <ul><li>Warunki publikacji: </li></ul><ul><li>Publikując wyniki badania należy podać nazwę projektu badawczego (D-Link Technology Trend) oraz wykonawcę (Millward Brown SMG/KRC) </li></ul><ul><li>Osoby odpowiedzialne: </li></ul><ul><li>D-Link: Mariusz Piaseczny, PR Menedżer </li></ul><ul><li>Millward Brown: Kuba Antoszewski, PR Menedżer </li></ul><ul><li>Fleishman-Hillard: Andrzej Jędrzejczak </li></ul>

×