Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

D-Link Technology Trend - audio i video w Internecie

1,921 views

Published on

Published in: Technology, Education, Business
 • Be the first to comment

D-Link Technology Trend - audio i video w Internecie

 1. 1. Audio i video w internecie
 2. 2. Cel i metodologia badawcza <ul><li>Cele badania: </li></ul><ul><li>Zbadanie sposobów korzystania z zasobów audio i wideo dostępnych przez internet . </li></ul><ul><li>Poznanie stosunku Polaków do zjawiska sieciowego piractwa . </li></ul>
 3. 3. Cel i metodologia badawcza <ul><li>Rodzaj badania </li></ul><ul><li>Niniejszy Raport przedstawia wyniki badania zrealizowanego za pomocą sondażu Capibus, przeprowadzonego przez Instytut MillwardBrown SMG/KRC na zamówienie firmy D-Link w ramach projektu badawczego D-Link Technology Trend. </li></ul><ul><li>Sondaż Capibus przeprowadza się za pomocą bezpośrednich wywiadów ankieterskich prowadzonych w domach respondentów, w oparciu o standardowy komputerowy kwestionariusz, z zastosowaniem metody CAPI ( Computer Assisted Personal Interview ). </li></ul><ul><li>Badanie przeprowadzono w dniach 16-23 października 2008. </li></ul><ul><li>Charakter próby </li></ul><ul><li>ogólnopolska, losowo-kwotowa, imienna próba osób, reprezentatywna dla dorosłej (15-75 lat) populacji Polaków (~30,160 tys. osób) </li></ul><ul><li>wielkość próby N = 1000 </li></ul>
 4. 4. Czym jest internet? Q1. Czy Pana(i) zdaniem internet jest to? Podstawa – wszyscy respondenci N=1000
 5. 5. Oglądanie filmów ściągniętych z internetu Q2. Czy ogląda Pan(i) filmy, które zostały ściągnięte z internetu? Podstawa – wszyscy respondenci N=1000
 6. 6. Internet w gospodarstwie domowym Podstawa – wszyscy respondenci N=1000 Dostęp do internetu w gospodarstwie domowym Q3. Czy posiada Pan(i) dostęp do internetu w gospodarstwie domowym, w którym Pan(i) mieszka? Podstawa – respondenci, w których gospodarstwach domowych jest dostęp do Internetu N=410 Rodzaj łącza internetowego w gospodarstwie domowym Q4. Jakiego rodzaju łącze internetowe jest w gospodarstwie domowym, w którym Pan(i) mieszka?
 7. 7. Internet w gospodarstwie domowym (w przeliczeniu na gospodarstwa domowe) Podstawa – wszystkie badane gospodarstwa domowe Dostęp do internetu w gospodarstwie domowym Q3. Czy posiada Pan(i) dostęp do internetu w gospodarstwie domowym, w którym Pan(i) mieszka? Podstawa – gospodarstwa domowe, w których jest dostęp do Internetu Rodzaj łącza internetowego w gospodarstwie domowym Q4. Jakiego rodzaju łącze internetowe jest w gospodarstwie domowym, w którym Pan(i) mieszka?
 8. 8. Materiały wideo w internecie Podstawa – respondenci, w których gospodarstwach domowych jest dostęp do Internetu N=410 Oglądanie materiałów wideo Q5. Czy ogląda Pan(i) materiały wideo w internecie? Podstawa – respondenci, którzy oglądają materiały wideo w internecie N=190 Sposób korzystania z materiałów wideo Q6. W jaki sposób korzysta Pan(i) z materiałów wideo zamieszczanych w internecie?
 9. 9. Ściąganie filmów z internetu Podstawa – respondenci, w których gospodarstwach domowych jest dostęp do Internetu N=410 Ściąganie filmów Q7. Czy ściąga Pan(i) filmy z internetu? Podstawa – respondenci, którzy ściągają filmy z internetu N=96 Udostępnianie filmów Q8. Czy udostępnia Pan(i) ściągnięte przez siebie filmy innym osobom?
 10. 10. Materiały audio w internecie Podstawa – respondenci, w których gospodarstwach domowych jest dostęp do Internetu N=410 Korzystanie z materiałów audio Q9A. Czy korzysta Pan(i) z materiałów audio pochodzących z internetu? Podstawa – respondenci, którzy korzystają z materiałów audio zamieszczanych w internecie N=137 Sposób korzystania z materiałów audio Q9B. W jaki sposób korzysta Pan(i) z materiałów audio zamieszczanych w internecie?
 11. 11. Umieszczanie materiałów audiowizualnych w internecie Podstawa – respondenci, w których gospodarstwach domowych jest dostęp do Internetu N=410 Umieszczanie materiałów audiowizualnych Q10. Czy umieszcza Pan(i) materiały audiowizualne (filmy, muzykę) w internecie? Podstawa – respondenci, którzy umieszczają materiały audiowizualne w internecie N=14 – UWAGA! BARDZO MAŁA BAZA Miejsca umieszczania materiałów audiowizulanych Q11. Gdzie w internecie umieszcza Pan(i) materiały audiowizualne?
 12. 12. Atrakcyjne źródła materiałów audio-wideo Q12. Które z poniższych źródeł uważa Pan(i) za atrakcyjne, w kontekście dostępności materiałów audio-wideo? Podstawa – respondenci, w których gospodarstwach domowych jest dostęp do Internetu N=410
 13. 13. Wpływ darmowych plików z filmami i muzyką na decyzje dotyczące łączy internetowych Q13. Gdyby z internetu zniknęły wszystkie darmowe pliki z filmami i muzyką, a w związku z tym nie można byłoby ich ściągać, to czy i w jaki sposób wpłynęłoby to na Pana(i) decyzję dotyczącą łącza internetowego? Podstawa – respondenci, w których gospodarstwach domowych jest dostęp do Internetu N=410
 14. 14. Zadowolenie z jakości łącza internetowego Q14. Czy jest Pan(i) zadowolony(a) z jakości łącza internetowego w Pana(i) gospodarstwie domowym? Podstawa – respondenci, w których gospodarstwach domowych jest dostęp do Internetu N=410
 15. 15. Q15. W jaki sposób może Pan(i) określić zjawisko bezpłatnego pobierania z internetu plików muzycznych lub filmów objętych prawem autorskim? Podstawa – wszyscy respondenci N=1000 Opinia na temat zjawiska piractwa sieciowego
 16. 16. Wpływ darmowych plików z filmami i muzyką na atrakcyjność internetu Q16. Gdyby z internetu zniknęły wszystkie darmowe pliki z filmami i muzyką, a w związku z tym nie można byłoby ich ściągać, to czy internet straciłby wg Pana(i) na atrakcyjności? Podstawa – wszyscy respondenci N=1000 spadek atrakcyjności dla 37% badanych
 17. 17. Q17. Co, Pana(i) zdaniem, powinny zrobić osoby, które ściągnęły muzykę lub filmy z internetu? Podstawa – wszyscy respondenci N=1000 Postępowanie zalecane osobom, które ściągają pliki audio-wideo z Internetu
 18. 18. Materiał prasowy przygotowany przez D-Link (Polska) Sp. z o.o. <ul><li>Warunki publikacji: </li></ul><ul><li>Publikując wyniki badania należy podać nazwę projektu badawczego (D-Link Technology Trend) oraz wykonawcę (Millward Brown SMG/KRC) </li></ul><ul><li>Osoby odpowiedzialne: </li></ul><ul><li>D-Link: Mariusz Piaseczny, PR Menedżer </li></ul><ul><li>Millward Brown: Kuba Antoszewski, PR Menedżer </li></ul><ul><li>Fleishman-Hillard: Andrzej Jędrzejczak </li></ul>

×