Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Planning Oslo 071127

1,219 views

Published on

Published in: Technology, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Planning Oslo 071127

 1. 1. Dan Landin, Kreativt Forum den 27 november 2007
 2. 2. DAN DNA åkestam.holst 2
 3. 3. Planning i Sverige 3
 4. 4. ”Vad vill du bli när du blir stor, lille vän?” (Allposters.com: DJ Jewel)* (White House Executive (Eh…?)* Pastry Chef Roland Mesnier)* * Första bilden i Google Images 4
 5. 5. Fortfarande stort intresse Planners! Planners! Planners! Planners! 5
 6. 6. 6
 7. 7. De flesta byråer har planners Forsman & Bodenfors 2 planners Lowe Brindfors 7 planners Garbergs 1 planner Åkestam Holst 2 planners King 2 planners Storåkers McCann 2 planners Saatchi & Saatchi 3 planners DDB 3 planners Le Bureau 1 planner SWE 1 planner Scholz & Friends 1 planner osv… + mediebyråer, PR-byråer… 7
 8. 8. Men var exakt är plannern…? 8
 9. 9. Önsketänkande? 9
 10. 10. APG Sweden 10
 11. 11. December 2006 Jonas Dan Claes (Inspiration) 11
 12. 12. November 2007 APG Sweden = medlemmar, varav 93 (säger att de) är planners 12
 13. 13. Våra roller Inåt Utåt 13
 14. 14. Coffee mornings 2 gånger/månad 14
 15. 15. Gästföreläsningar 1 gång/månad 15
 16. 16. Workshops (första nästa vecka) ”Vad gör du om dagarna?” 16
 17. 17. PR 2008 17
 18. 18. Erfarenheter så här långt 18
 19. 19. Många medlemmar, stort intresse 19
 20. 20. Planners är som vanliga människor 20
 21. 21. ? Enkät: 37 planners 21
 22. 22. ”Vilka av nedanstående arbetsuppgifter ägnar du dig åt i huvud- sak i din roll som planner? Välj högst fyra av alternativen.” Gör strategiskt vägvalsarbete inför kampanjer (briefer/briefing) 33 89% Arbetar med strategifrågor ihop med uppdragsgivare 18 49% Ägnar dig åt omvärldsanalys och/eller trendspaning 16 43% Fungerar som bollplank för kreatörerna då och då i idéprocessen 15 41% Genomför egna undersökningar 10 27% Säljer in kampanjer till uppdragsgivare 8 22% Kartlägger marknad, konsumenter, konkurrenter, osv, men utan att göra 8 22% konkreta vägval Hittar och förmedlar quot;intressanta grejerquot; inåt i byrån som inte har med ett 7 19% specifikt vägvalsarbete att göra Tar reda på saker som kreatörer och projektledare bett dig om 7 19% Sitter med som quot;en tredje kreatörquot; i idéarbetet 7 19% Jobbar med varumärkesmodeller, varumärkeshierarkier, etc 6 16% Köper in undersökningar 4 11% Följer det som skrivs och diskuteras om kommunikation, varumärken, m m i 3 8% den akademiska världen 22
 23. 23. Planning är fortfarande nytt ”Hur länge har byrån du jobbar på haft en specifik planningfunktion?” 23
 24. 24. Byråledningen gillar planning ”Vilket stöd och engagemang upplever du att planning- funktionen får av ledningen på byrån där du jobbar?” 24
 25. 25. …och förstår vad planning är ”I hur hög grad upplever du att ledningen på byrån där du jobbar förstår vad en planner är och ska göra?” 25
 26. 26. ”Vilka upplever du är de viktigaste skälen till att byrån där ju jobbar har valt att satsa på planning? Välj högst tre av alternativen.” Att få fram bättre strategier innan idéarbetet sätter igång 29 78% Att jobben ska bli bättre 19 51% Att förstå konsumenter bättre 17 46% Att hitta logiskt/rationellt/faktabaserat stöd för idéer vid införsäljning till kund 14 38% Att ha en resurs som kan bistå kreatörer och projektledare med kunskap 9 24% vid behov Att det upplevs som ett måste idag 5 14% Att hålla koll på trender och omvärld 3 8% Att hitta quot;intressanta grejerquot; som kan imponera på uppdragsgivare 3 8% Att mäta och följa upp kampanjer 3 8% ”Make the work work”…? 26
 27. 27. Det behövs fler planners ”Hur upplever du din arbetsbelastning som planner?” 27
 28. 28. Och fler blir det ”Såvitt du vet, kommer byrån där ju jobbar att förändra storleken på planningfunktionen inom en snar framtid?” 28
 29. 29. ”Vad är det roligaste med Norge?” Att det var det första landet någonsin som fick noll 14 38% poäng i Eurovisionsschlagerfestivalen (Jahn Teigen med quot;Mil Etter Milquot; i Paris 1978) Lusekoftor 10 27% Fleksnes 8 22% Att de kallar åka skidor för quot;stå på skidorquot; 5 14% 29
 30. 30. Framtiden för svensk planning? 30
 31. 31. Plannerns roll är fortfarande oklar 31
 32. 32. Star Strategist? 32
 33. 33. Chief Interestingness Officer? 33
 34. 34. Proof Poodle? 34
 35. 35. Deadwood? 35
 36. 36. Tills vidare: dan.landin@gmail.com 36

×