Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Promo 13

258 views

Published on

Comfy promo

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Promo 13

 1. 1. 22.09 -28.09.2014 Ñêàíóé! 1 Êóïóé! 40” 101,6 см 6199,- 258,- 24 платежі по² у розстрочку 1 Телевізор рідкокристалічні UE40H4203AKXUA
 2. 2. 2444,- 244,- 10 платежів по² у розстрочку 1 3555,- 355,- 10 платежів по² у розстрочку 1 Телевізор рідкокристалічний 32AR300 2 ÇÀÌÎÂËßÉ ÍÀ comfy.ua ÇÀÁÈÐÀÉ Â ÌÀÃÀÇÈͲ! ПРОГРАМА РОЗШИРЕНОГО СЕРВІСУ Телевізор рідкокристалічний 22MT44D-PZ ДОСТАВИМО ПРОГРАМА РОЗШИРЕНОГО СЕРВІСУ 4111,- 171,- 24 платежі по² у розстрочку 1 22” (81 см) 32” (81 см) Телевізор рідкокристалічний 32LB561V 32” (81 см) Ç×ÈÒÓÂÀÍÍß USB ²ÄÅÎ
 3. 3. 3 ÇÀÌÎÂËßÉ ÍÀ comfy.ua Ç ÀÁÈÐÀÉ Â ÌÀà ÀÇÈͲ! НАЛАШТУЄМО SMART 4699,- 313,- 15 платежів по² у розстрочку 1 Телевізор рідкокристалічний 32PHT4509/12 ДОСТАВИМО 5499,- 366,- 15 платежів по² у розстрочку 1 Телевізор рідкокристалічний 40PFT4009/12 НАЛАШТУЄМО SMART 48” (122 см) Телевізор рідкокристалічні UE48H6400AKXUA 369,- 599,- Приймач для ефірного цифрового ТБ RS-300 2;
 4. 4. (HD); USB
 5. 5. -
 6. 6. ;
 7. 7. ; -
 8. 8. . Модуль умовного доступу T2 Irdeto Cloaked CA * CAM-
 9. 9. CI + 269,- Кріплення для ТВ PLB-16
 10. 10. 17-37;
 11. 11. 75 ; 10°. 32” (81 см) 13199,- 549,- 24 платежі по² у розстрочку 1
 12. 12. 4 7 Íàëàøòóâàííÿ SMART TV Ó ÏÎÄÀÐÓÍÎÊ! 6 42” (107 см) 11777,- 490,- 24 платежі по² у розстрочку 1 Телевізори рідкокристалічні 42LB690V 4 3D . Íàëàøòóâàííÿ SMART TV Ó ÏÎÄÀÐÓÍÎÊ! 6 7999,- екран 42 333,- 24 платежі по² у розстрочку 1 13999,- екран 55 Телевізори рідкокристалічні 42LB631V / 55LB631V 583,- 24 платежів по² у розстрочку 1 6 6
 13. 13. White Black 5 ÇÀÌÎÂËß É Í À comfy.ua ÇÀ ÁÈÐÀÉ Â ÌÀÃÀ ÇÈͲ! 1 DUAL SIM 1800 4,3 800 X 480 1,2 3 1499,- 0купуй * % у розстрочку 1 без переплат ,01 4.5 854 X 480 1.2 5 1555,- 1299,- 2 1500 4.5 2 800 X 480 1.2 4 854 X 480 2 1 5 1750 2399,- купуй у розстрочку 1 без переплат 0*% White Black White Black Purple 4 2 1300 800 X 480 1.3 2 Смартфон A316i Black 4 DUAL SIM 1800 4.7 1280 X 720 1.3 5 Смартфон ImSmart C471 5 1920 X 1080 8 1,6 13 2600 4999,- 333,- 15 платежів по² у розстрочку 1 1999,- купуй 0* % розстрочку 1 у без переплат ,01 1099,- 0купуй * % у розстрочку 1 без переплат ,01 1799,- 0купуй * % у розстрочку 1 без переплат ,01 5.25 1280 X 720 1.2 8 4 2600 3299,- купуй 0* % розстрочку 1 у без переплат ,01 Смартфон G350E Galaxy Star Advance Смартфон LG D325 L70 Dual White Black White Black 4
 14. 14. 2540 4.7 960 X 540 1.2 8 2777,- 277,- 10 платежів по² у розстрочку 1 Смартфон LG D410 L90 Dual White Black 2100 5 Смартфон Xperia XperiaТМ M DS C2005 ,01 ,- Смартфон G7102 Galaxy Grand 2 Duos Смартфон GT-i9500 Galaxy S4 Black Edition White Black Смартфон PAP 5451 DUO
 15. 15. 6 ÇÀÌÎÂËßÉ ÍÀ comfy.ua ÇÀÁÈÐÀÉ Â ÌÀÃÀÇÈͲ! 7 1024 X 600 ' 1 7 3999,- 1280 X 800
 16. 16. ,01 Ïðîôåñ³éí³ ïîñëóãè äëÿ ïëàíøåòà! Âñòàíîâèìî òà íàëàøòóºìî ïðîãðàìè Âñòàíîâèìî ìîá³ëüíó íàâ³ãàö³þ Íàêëå¿ìî çàõèñíó ïë³âêó 3G Планшетний комп’ютер Jeka JK700 v2 Black 2
 17. 17. ' 4 ' НАЛАШТУЄМО 699,- 1 1299,- 1699,- Планшетний комп’ютер ASUS Memo Pad 7 ME70C 8GB Black Планшетний комп’ютер ImPad 6214 3G ' 1 2 7 1024 X 600
 18. 18. ' 8 GPS- 10 1280 X 800 49,- 269,- 99,- Wi-Fi маршрутизатор RT-N12 VP
 19. 19. ' 300 /
 20. 20. 4 LAN Планшетний комп’ютер A7600 3G 4 GPS- ' 1
 21. 21. ' 16 3G ОБ’ЄМ 16 ГБ Флеш DTSE3 16 GB Миша комп'ютерна Carve USB Optical Mouse Black 15862 Миша бездротова M235 WL 399,- 322,- ОБ’ЄМ 1 ТБ 1399,- 999,- Портативний жорсткий диск Backup Plus Slim 1TB 129,- Навушники-вкладиші дротові MDR-EX15LP Планшетний комп’ютер LG G Pad 7.0 V400 Black White НАЛАШТУЄМО НАВІГАЦІЮ 1999,- купуй у розстрочку 1 без переплат 0* % 0купуй * % у розстрочку 1 без переплат ,01 Планшетний комп’ютер T531 ' 1.5 4
 22. 22. ' 16 10.1 1280 X 800 GPS- 3G White Black 4799,- 479,- 10 платежів по² у розстрочку 1 7 1024 X 600
 23. 23. ' 8 2 ' 1
 24. 24. ' 4 ' 8 GPS-
 25. 25. 15,6 1366 X 768 15,6 7 ÇÀÌÎÂËßÉ ÍÀ comfy.ua Ç ÀÁÈÐÀÉ Â ÌÀà ÀÇÈͲ! ЦІЛОДОБОВА Оn-Line ПІДТРИМКА ,01 5299,- купуй 0* % розстрочку 1 у без переплат ,01 Ноутбук G505A Intel® Pentium® N3530 AMD A6-5200 ' 4
 26. 26. AMD Radeon™ R5 M230 1366 X 768 4  500
 27. 27. ' 1024 АНТИВІРУСНА ДОПОМОГА 4555,- купуй у розстрочку 1 без переплат 0* % 15,6 1366 X 768 Intel® Celeron® 2830 Ноутбук ASUS X551MAV-SX364B Ноутбук ASUS X551MAV-SX943B 5777,- 0розстрочку купуй % 1 * у переплат ,01 без НАЛАШТУЄМО 2  500 ' 2 4  500 ' 4 5399,- купуй 0* % розстрочку 1 у без переплат ,01 Ноутбук HP 15-d002sr (F7R86EA) 1366x768 6899,- купуй Ноутбук HP 15-g024er/sr AMD A4-5000 ' 4
 28. 28. AMD Radeon™ HD 8570M 15.6 1366x768 4  500
 29. 29. ' 1024 AMD A4-6210 ' 8
 30. 30. AMD Radeon™ HD 8570M 15.6 4  750
 31. 31. ' 1024 0* % розстрочку 1 у без переплат ,01 89,- 269,- Гарнітура AP 150MV 229,- Клавіатура компʒютерна+ миша бездротові X1800 Підставка під ноутбук ZM-NC3 Black 259,- Сумка для ноутбука 8034A-01 15.6
 32. 32. 888,- 5699,- 569,- 10 платежів по² у розстрочку 1 Дзеркальна фотокамера EOS 1100D kit 18-55 IS II Gray 8 ÇÀÌÎÂËßÉ ÍÀ comfy.ua ÇÀÁÈÐÀÉ Â ÌÀÃÀÇÈͲ! 2333,- 233,- 10 платежів по² у розстрочку 1
 33. 33. 
 34. 34. 1499,- 1299,- 2222,- 0купуй * % у розстрочку 1 без переплат ,01
 35. 35. 2.7 20.1 5
 36. 36. 3200
 37. 37. HD Фотокамера DSC-W800 Black Фотокамера DSC-H300 Black ÍÎÂÈÉ ÎÁ'ªÊÒÈ 18-55 VR II Ó ÊÎÌÏËÅÊÒ²! 6749,- 674,- 10 платежів по² у розстрочку 1 Дзеркальна фотокамера D3200 kit 18-55VR II
 38. 38. 24.2
 39. 39. FULL HD
 40. 40. 3 921 .
 41. 41. 12800 
 42. 42. D-Lighting  11 AF 99,- 169,-
 43. 43. Карти пам’яті microSDHC 8GB Class 4+SD adapter ОБ’ЄМ 16 Гб Карти пам’яті microSDHC UHS 16 GB Class 10+SD adapter 59,- 12.2 Чистячий засіб для екранів CW-4130 набор 3 в 1 ОБ’ЄМ 8 Гб 39,- Елемент живлення 4 шт.
 44. 44. HD
 45. 45. 2.7 6400  9 AF 20.1 BSI 3 460 .
 46. 46. 35 HD
 47. 47. 3200 Li-ion 360° Монітор ASUS VS239NV
 48. 48. LED DVI VGA 23 1920 X 1080 360  ­ 4 .
 49. 49. 4800x1200 Li-ion 360° 888 Багатофункц. пристрій Ink Advantage 1516 Настільний компьютер Impression HomeBox I0214  1 ' 4 Intel® Pentium® G3220 2
 50. 50. NVIDIA GeForce GT630
 51. 51. ' 2048 4999,- 0купуй * % у розстрочку 1 без переплат ,01
 52. 52. 9 ÇÀÌÎÂËßÉ ÍÀ comfy.ua Ç ÀÁÈÐÀÉ Â ÌÀà ÀÇÈͲ! 
 53. 53. 860  '
 54. 54. 750  ' 5 €
 55. 55. 12
 56. 56. 120
 57. 57. 
 58. 58. 1599,- 999,- Мультиварка REDMOND RMC-M60 2799,- купуй 0* % розстрочку 1 у без переплат ,01 Мультиварка REDMOND RMC-250 Мультиварка REDMOND RMC-M20 
 59. 59. ' 5 €
 60. 60. 10
 61. 61. 120
 62. 62. 800  1299,- 577,- 2299,- купуй 0* % розстрочку 1 у без переплат ,01 4 €
 63. 63. 48
 64. 64. 200
 65. 65. 
 66. 66. 860  ' 5 €
 67. 67. 46
 68. 68. 200
 69. 69. Мультиварка REDMOND RMC-М150 Мультиварка REDMOND RMC-M4502 
 70. 70. 860  ' 5 €
 71. 71. 34
 72. 72. 120
 73. 73. 1899,- 1499,-
 74. 74. ÇÀÌÎÂËßÉ ÍÀ comfy.ua ÇÀÁÈÐÀÉ Â ÌÀÃÀÇÈͲ! 2499,- 249,- 10 платежів по² у розстрочку 1 4 Мікрохвильова піч гриль MH6043HANS 10 Пилосос VK75305HY 
 75. 75. 
 76. 76. 2000 380  
 77. 77. 
 78. 78. 
 79. 79.  HEPA 12 '
 80. 80. 1.5 € 
 81. 81. Ellipse yclone ‚
 82. 82. Пилосос VK70603HU 
 83. 83. 
 84. 84. 
 85. 85. 2000 380   HEPA 11 '
 86. 86. 1.2 €
 87. 87. 
 88. 88. Ellipse yclone Пилосос VC73184NHAR 1800  
 89. 89. HEPA 12 380  
 90. 90. ' ' 
 91. 91. 700  
 92. 92. ' 20€ EASY CLEAN 
 93. 93. 849,- Мікрохвильова піч соло MS2042DY 700  20€ AUTO 44 EASY CLEAN 
 94. 94. 1649,- 1199,- 900  32€ 
 95. 95. 
 96. 96. ƒ Мікрохвильова піч гриль MC8289BCR 1699,- купуй 0* % розстрочку 1 у без переплат ,01 1399,- купуй 0* % розстрочку 1 у без переплат ,01 1199,- 0купуй * % у розстрочку 1 без переплат ,01 100 ÁÎÍÓÑÍÓ ÊÀÐÒÊÓ! íà ãðí
 97. 97.  11 ÇÀÌÎÂËßÉ ÍÀ comfy.ua Ç ÀÁÈÐÀÉ Â ÌÀà ÀÇÈͲ! Зроблено 45 см 60 см в Україні 85 см 1000 Пральна машина EWS1066CDU  ++  6 „ 
 98. 98. Time Manager
 99. 99. ВСТАНОВИМО 3799,- купуй 0* % розстрочку 1 у без переплат ,01 4799,- купуй у розстрочку 1 без переплат 0* % 7 ,01 ÅÊÑÊËÞÇÈÂÍÎ Â COMFY! 
 100. 100. 1500  ‘ 80 
 101. 101. 
 102. 102. 60 с м 40 см 85 см 5299,- 220,- 24 платежі по² у розстрочку 1 7 44 см ,01 1399,- Водонагрівач ER 80 V 60 см 40 см 85 см 1000 3999,- купуй у розстрочку 1 без переплат 0* % Пральна машина ZWQ 61015 WA ++   6 „ 20 
 103. 103. Пральна машина L574270SL 1200 7777,- 777,- 10 платежів по² у розстрочку 1 ÍÎÂÈÍÊÀ! +++   6.5 „ 1000 íà ãðí ÁÎÍÓÑÍÓ ÊÀÐÒÊÓ! 4 60 см 85 см 1000 Пральна машина F10B8NDW1 
 104. 104. . ++   6 „ 60 см 40 см 85 см 1000 Пральна машина WF6RF4E2W0W/LP  6 „ 15 
 105. 105. ÇÀÌÎÂËßÉ ÍÀ comfy.ua ÇÀÁÈÐÀÉ Â ÌÀÃÀÇÈͲ! 12 ' 56 €
 106. 106. 4
 107. 107. Духoва шафа електрична F 41 TIX ДОСТАВИМО 269,- 222,- 599,- Мікрохвильова піч гриль ST-MW8164 60 см 50 см 85 см 3799,- купуй 0* % розстрочку 1 у без переплат ,01 Плита газова CSG 52120 GX 
 108. 108. 1699,- 1399,-
 109. 109.  Варильна поверхня газова PSX 641 INOX 3699,- 2999,- Ручна кавоварка HD8325/79 Автоматична кавомашина HD8762/19 Minuto Набір посуду 26-212-002 
 110. 110. ; 8
 111. 111. . ' 
 112. 112.  Кофе Колумбия Сюпремо 500 гр (27739) 
 113. 113. ' 600  
 114. 114. 
 115. 115. '
 116. 116. ƒ 15 …­
 117. 117. 1999,- 1699,- 5999,- 599,- 10 платежів по² у розстрочку 1 20€ 1150  549,- 429,- 159,-
 118. 118. 63 2 0.55 Соковижималка FZ-955 €†­‡ 55 €
 119. 119. - 
 120. 120. ‚
 121. 121. 15 …­
 122. 122.  Мікрохвильова піч ME712AR/BWT 800  20€ 1069,- 869,-
 123. 123.  13 ÇÀÌÎÂËßÉ ÍÀ comfy.ua Ç ÀÁÈÐÀÉ Â ÌÀà ÀÇÈͲ! 4499,- 449,- 10 платежів по² у розстрочку 1 Морозильна камера UIAA 10.1  — ;  —
 124. 124. .  
 125. 125. 20 / 60 см 60 см 150 см 187 см 66 см + 212 л 88 л ДОСТАВИМО 4199,- 419,- 10 платежів по² у розстрочку 1 Холодильник BIAA 13 PF  — ;  —. +   NO FROST 65 см 194 л 55 см 143 см 58 см 42 л 175 л Холодильник RAA 28  — . +   2999,- 299,- 10 платежів по² у розстрочку 1 Холодильник GC-B379SEQW  — 
 126. 126. . + 59,5 см 173,7 см 67 см 184 л 87 л 5899,- 589,- 10 платежів по² у розстрочку 1  TOTAL NO FROST 
 127. 127. ÇÀÌÎÂËßÉ ÍÀ comfy.ua ÇÀÁÈÐÀÉ Â ÌÀÃÀÇÈͲ! 14 239,- 179,- Фен BHD002/00 
 128. 128. 1600 
 129. 129. 
 130. 130. 
 131. 131. 
 132. 132. ThermoProtect 3 Миксер MFQ3010 
 133. 133. 300 
 134. 134. 2  479,- 249,- 649,- 499,- 7 Блендер ручний VT-3403
 135. 135. ƒ 600 € 
 136. 136. 800 
 137. 137. 500 €  
 138. 138. ' 
 139. 139. - 1099,- 649,- 600 Блендер ручний R530 Sause CA 
 140. 140. 
 141. 141. 15
 142. 142. ƒ 500 € Електричний чайник FZ-2002 2200  1.8 € 229,- 111,- 1299,-
 143. 143. 
 144. 144. 899,- 2.3 купуй у розстрочку 1 без переплат 0* % - ,01 Мʒясорубка MG360 Мʒясорубка M1200.83
 145. 145. „/ˆ 
 146. 146. 1900  / /
 147. 147. 4 1 „/ˆ 1400  Õ²Ò ÏÐÎÄÀƲÂ! ÅÊÑÊËÞÇÈÂÍÎ Â COMFY!7  
 148. 148. HP8232 199   -
 149. 149. Philips. ­ 469 8 1029,- 699,- 2400  150 /ˆ ‚
 150. 150. Eloxal Праска 4661-TS725 BLUE
 151. 151. 
 152. 152. 
 153. 153. TWIX '
 154. 154. 15 ÇÀÌÎÂËßÉ ÍÀ comfy.ua Ç ÀÁÈÐÀÉ Â ÌÀà ÀÇÈͲ! 299,- 199,- Фен VT-1344 122,- Тепловентилятор ST-HT7643 
 155. 155. ƒ
 156. 156. 6 399,- 299,- 
 157. 157. 950  1199,- 888,-
 158. 158. 555,- Конвектор CE-2000MTW 
 159. 159. 2000 
 160. 160. 
 161. 161. 
 162. 162. 3 ‰
 163. 163. ‰
 164. 164. 
 165. 165. ' 
 166. 166. 
 167. 167. 2000  
 168. 168. 3 
 169. 169. Ваги напольні VT-1981 Електричний чайник VT-1170 1.7 € 2200  2200 
 170. 170.  6 
 171. 171. Машинка для стрижки волосся VT-2512 R 369,- 269,- 499,- 355,- . 180 „ Блендер міні-комбайн VT-1455W 600 € 5
 172. 172. ƒ 1250 €  Мʒясорубка VT-3602 
 173. 173. 2000 
 174. 174. 2 „/ˆ  1199,- 0купуй * % у розстрочку 1 без переплат ,01 1099,- купуй у розстрочку 1 без переплат 0 * % ,01 Пилосос ППииллооссоосс 01Z014 0011ZZ001144 ST SSTT ‚
 175. 175. ' 1.5 € 2000  2.5 €
 176. 176. . 150 „ ÌÅÒÀËÅÂÈÉ ÊÎÐÏÓÑ Ñêàíóé! 129,- 79,- 5 4 1280 X 720 1.2 2888,- 288,- 10 платежів по² у розстрочку 1 Смартфон P780 4000 8 16 Êóïóé! 1000 ПРОГРАМА РОЗШИРЕНОГО СЕРВІСУ
 177. 177. 16 
 178. 178. 2999,- 199,- 15 платежів по² ' 1 7 4 1024 X 600
 179. 179. ' 8 GPS- 3G Планшетний комп’ютер A3300 7 8Gb 3G Ваги напольні SCE 315 P (SCE 315 К, SCE 315 W) 60 см 42 см 85 см Пральна машина IWSD 61051 B UA (A+) +   6 „ 
 180. 180. у розстрочку 1 7 ÍÎÂÈÍÊÀ! 1899,- купуй 0* % розстрочку 1 у без переплат ,01 I II II: 22.09.2014 – 28.09.2014. «
 181. 181. ». . . - , , . COMFY . . COMFY.
 182. 182. , . - COMFY
 183. 183. “ ” 0 800 303 505. - COMFY. . 1 « » 0,01% (0,01% «-»), « », T « », « », - OMFY. -: «-»: 16 26.10.2011; « »: 75 05.10.2011; « »: 222 17.10.2011; « »: 191 05.10.2011. - OMFY.  0,01% (0,01% «-»), « », « I», T « ». . - COMFY. 
 184. 184. «» - OMFY.. ²   , . , . - COMFY. ³ “ ” “ ” , COMFY . 4 . 5 – 20.05.2014. . – COMFY. . . -  . . ,  15%  , 25% 35% .   . , , COMFY, -
 185. 185. « » 0 800 303 505. 6 1 20 . LG
 186. 186. SMART TV. . 7 COMFY. 8
 187. 187. PHILIPS «
 188. 188. HP8232/00 » 199 ( – 469 ) «
 189. 189. » - PHILIPS ( , ,
 190. 190. -, ) .
 191. 191. .
 192. 192. «
 193. 193. » , . - «
 194. 194. ». ™MD, AMD, RADEON - ADVANCED MICRO DEVICES INC.

×