Advertisement

More Related Content

More from Association of Danish Museums / Organisationen Danske Museer(20)

Advertisement

Karin Poulsen, Flere begravelse ved karmeliter klostret i Aarhus

  1. Flere begravelser ved Karmeliterklostret i Aarhus e ad sg ian t ris Ch e d ga iks er ed Ve Fr All ster é
  2. Klostre i Danmark Skt. Mariæ Kloster i Helsingør (1430) Den tidl. klosterkirke i Mariested Kloster i Sæby (før 1475)
  3. Illustrationer efter Hans Krongaard Kristensen
  4. 24 gra ve ”Grav” observeret under Frimurelogens bygning i 1907
  5. • 5 spædbørn • 26 kvinder • 19 under 13 år • 22 mænd • 11 mellem 13-20 år • 28 børn/unge, ingen kønsbestemmelse • 35 mellem 20-40 år • 13 grave med ubestemmelige dele • 6 over 40 år • 13 ukomplette skeletter, ingen aldersbestemmelse
  6. Armstilling A, før ca. 1300: 12 stk. Armstilling B, indtil ca. 1350: 36 stk. Armstilling C, indtil ca. 1450: 6 stk.
  7. Perler fra rosenkranse.
  8. Perler fra rosenkranse. Materialerne er rav, jet, sølv, ben og horn.
  9. Knytter begravelserne ved Karmeliterklostret sig til Et kapel med tilhørende kirkegård ældre end klostret? Armstillingerne passer dateringsmæssigt. Rosenkransene er delvist et paradoks, da de traditionelt knytter sig til perioden efter 1400. En sognekirke ældre end kapellet? Armstillingerne passer dateringsmæssigt. Paradokset er igen rosenkransene Klostret? Forudsætter, at armstilling D opløses før klosteranlæggelsen. Iflg. Kieffer-Olsen benyttes D i perioden 1450-1550, hvorefter typerne A, B og C benyttes i flæng.
Advertisement