linda boye

862 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

linda boye

 1. 1. Fuglsø 2010 Forskning på lokalmuseerne Linda Boye, Kroppedal Museum
 2. 2. <ul><li>Strukturændringer </li></ul><ul><li>Fokus på samarbejde med universiteter </li></ul><ul><li>og andre museer </li></ul><ul><li>Samarbejde med universiteterne </li></ul><ul><li>Projekter med museer/nabomuseer </li></ul>
 3. 3. <ul><li>Forskning i internationale sammenhænge: hvad betyder det for fru Jensen i Albertslund? </li></ul>
 4. 5. Strukturændringer Netværkssamarbejde
 5. 8. Forskningsstrategi <ul><li>Vision </li></ul><ul><ul><li>At foretage en bred kvalificering af Kroppedals forskningsindsats </li></ul></ul><ul><li>for at styrke og synliggøre museet lokalt, nationalt og internationalt. </li></ul><ul><ul><ul><li>At sikre større og mere slagkraftige forskningsmiljøer, som står stærkt i konkurrencen både nationalt og internationalt </li></ul></ul></ul><ul><li>At gennemføre en bredspektret og varieret formidling af Kroppedals forskningsresultater. </li></ul>
 6. 9. Målsætning <ul><li>At forskningen skal være af en kvalitet der til lever op til national og international standard. </li></ul><ul><li>At der skal være en koordinering med nationale og internationale forskningsstrategier </li></ul><ul><li>Målrettet formidling af museets forskningsresultater </li></ul><ul><li>At sikre interne ressourcer til forskningsvirksomheden </li></ul><ul><li>At der i planperioden årligt produceres mindst en forskningspublikation </li></ul><ul><li>At der i planperioden etableres mindst 1 Ph.d. studium ved Kroppedal </li></ul>
 7. 10. <ul><li>Fagligt råd </li></ul><ul><li>Fælles forskningsstrategi for flere museer – ikke nødvendigvis nabomuseer </li></ul>
 8. 11. Lokalmuseernes størrelse
 9. 12. Fælles forsknings-center ?
 10. 13. Tre museer ? Ny Museumsstruktur ? Eller ?

×