Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

8 Thomas Guntzelnick Poulsen, Danske mønter

479 views

Published on

 • Be the first to comment

8 Thomas Guntzelnick Poulsen, Danske mønter

 1. 1. Thomas Guntzelnick Poulsen De danske udmøntninger under Svend Estridsens sønner
 2. 2. De danske udmøntninger under Svend Estridsens sønner ”Her er, som sagt, Uklarhed paa en stor Mængde Punkter, hvor der har maattet træffes en Afgørelse paa Grundlag af det nuværende, ofte mangelfulde Materiale, og derfor efter et Skjøn, om hvis Rigtighed Eftertiden vil kunne dømme”. Hauberg, 1900, s. 187
 3. 3. De danske udmøntninger under Svend Estridsens sønner
 4. 4. De danske udmøntninger under Svend Estridsens sønner 64 mønttyper i alt 22 Jylland 20 Sjælland 22 Skåne 12 nye mønttyper 9 Jylland 3 Skåne 7 ændrede mønttyper 4 Jylland 2 Sjælland 1 Skåne
 5. 5. De danske udmøntninger under Svend Estridsens sønner
 6. 6. De danske udmøntninger under Svend Estridsens sønner JY7.a = Jylland, type 7 (Erik Ejegod), Randers JY7.b = Jylland, type 7 (Erik Ejegod), Aalborg. SK6.1 = Skåne, type 6 (Oluf Hunger), Lund. SK6.2 = Skåne, type 6 (Erik Ejegod), Lund. SJ1.1a = Sjælland, type 1 (Harald Hen), Roskilde. SJ1.3b = Sjælland, type 1 (Oluf Hunger), Ringsted.
 7. 7. De danske udmøntninger under Svend Estridsens sønner
 8. 8. De danske udmøntninger under Svend Estridsens sønner • • • • • • • • JY2 Forside: Søjlebygget kirke med spids gavl med kors på. Gavlen flankeres af to mindre tårne. Delvist ulæselig indskrift. Bagside: Midtkors (møntmesternavn). Møntpræger: EDVVARD (Lindholm Høje). Vægt: ingen hele eksemplarer eksisterer. Forslået datering: 1074-1086. Forsidemotivet er enestående i Danmark og har fået sin inspiration fra Tyskland, hvor den søjlebyggede kirke med spids gavl med kors på var et hyppigt anvendt motiv helt tilbage fra Karl den Stores tid (768-814). Typen med de to flankerende tårne kendes fra Köln og tilskrives ærkebiskop Anno II, der var ærkebiskop fra 1057-1075. Bagsidemotivet derimod anvendes hyppigt i perioden 1074-1095, og i særdelehed under Knud den Helliges regeringstid. Ligeledes er EDVVARD kendt møntmester under Harald Hen og Knud den Hellige. Midtkorset på møntens bagside består af 4 sammensatte trekanter. Dette er et træk, der kendetegner midtkorsene på Knud den Helliges og Oluf Hungers mønter, mens ingen af dem på Harald Hens mønter på samme måde spidser til ind mod midten. Typen henføres derfor til Harald Hens eller Knud den Helliges regeringstid, med mest der peger i retning af Knud den Hellige. Forslået møntstedstilskrivning: Viborg. Fundspredningen peger på en udmøntnings by i Nørrejylland. EDVVARD var møntmester i Viborg under både Harald Hen og Knud den Hellige. Henvisninger: Nordisk Numismatisk Årsskrift 1954, s. 136. Hävernick, 1935, nr. 354.
 9. 9. De danske udmøntninger under Svend Estridsens sønner Nyt type nummer Museumsnummer Antal fund Stednavn Lokalitetstype Fundtype Møntmester Vægt Bemærkninger Henvisninger
 10. 10. De danske udmøntninger under Svend Estridsens sønner
 11. 11. De danske udmøntninger under Svend Estridsens sønner
 12. 12. De danske udmøntninger under Svend Estridsens sønner

×