Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

59 Flemming Just, Regional udvikling

337 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

59 Flemming Just, Regional udvikling

 1. 1. Regional udvikling ODM’s orienteringsmøde, Kolding 14.-15. november 2013 Flemming Just Museumsdirektør, adj.prof.
 2. 2. Udviklingen før 1990 I europæisk sammenhæng en meget ensartet regional udvikling Andelsbevægelsens/fødevaresektorens betydning 1900-1990: bred fordeling af statslige institutioner 1960-1980: regionalpolitikkens storhedstid, koblet sammen med velfærdsstatslig reguleringsiver 1960-1990: centralisering, butiksdød, kommunalreform, landbosamfundets deroute
 3. 3. Udviklingen ef ter 1990 Regionalstatens genkomst Globaliseringen = Fri bevægelse af varer, kapital og arbejdskraft Hele verden med
 4. 4. Hvad skaber udvikling? Ifølge OECD 4 vækstskabere: Iværksætteri IKT-anvendelse (informations- og kommunikationsteknologi) Menneskelige ressourcer Vidensopbygning og vidensdeling/innovation
 5. 5. Hvad skubber på udviklingen? Globalisering Demografi Uddannelse og erhvervsstruktur Politik og ledelse Værdier
 6. 6. Globaliseringens konsekvenser 28-11-13 Flemming JustDit navn 6
 7. 7. Kommunalreformen
 8. 8. Befolkningsudvikling 2000-2008 Vækst i % 2000-2008 Hovedstad 2000 1.745.715 2004 1.763.286 2008 1.800.327 By 2.824.726 2.861.428 2.951.783 Land 605.561 615.397 598.557 Udkant 173.207 171.291 160.784 5.351.209 5.413.406 5.513.459 Hele landet Kilde: Danmarks Statistik, egne beregninger 3,03 4,30 -1,17 -7,73 2,94
 9. 9. Antal ugifte i Tønder Kommune
 10. 10. Landsplanredegørelsen 2006: Det ny Danmarkskort
 11. 11. Det store motorvejs-H
 12. 12. Forskydning i erhverv hele landet
 13. 13. Beskæftigede med lang videregående uddannelse Andel af samlet beskæftigelse 1995, pct. Andel af samlet beskæftigelse 2006, pct. 2012 13.7 København 8,1 12,6 Århus, Odense, Aalborg 5,5 8,5 Regioner med største by på 3080.000 indbyggere 2,9 4,1 Regioner med største by på 2030.000 indbyggere 2,7 3,6 Små byers regioner 2,6 3,2 Hele landet 5,2 7,9
 14. 14. Klynger/clusters Mobilteknologi i Nordjylland Software i Århus Møbler i Vestjylland Offshore i Esbjerg Stål og fødevarer i Trekantområdet Mekatronik i Sønderborg Robotteknologi i Odense Gartneri-erhvervet på Fyn Medico i København Bioteknologi i København Fødevarer i Danmark
 15. 15. Ubalancer på arbejdsmarkedet 2019 Ubalance Ufaglærte 122.000 Erhvervsuddannede - 45.000 Korte videregående udd. - 40.000 Mellemlange og lange vid.gående udd. - 65.000
 16. 16. Top 10 over kommuner med tomme enfamiliehuse (2010) Kommune Andel (%) Samsø 30 Læsø 29 Langeland 23 Ærø 22 Odsherred 10 Lolland 10 Lemvig 10 Vordingborg 10 Morsø 10 Jammerbugt 10
 17. 17. Folk tiltrækkes af naturen på landet
 18. 18. Betaler kultur- og naturinvesteringer sig?  Holstebro (Giacometti, 1966)  Tønder festival  Horsens-koncerter  Randers Regnskov  Slagelse Stadion (40 mio. kr.)  SønderjyskE  Alsion  Kultur i Syd  Nationalparker  M.fl.
 19. 19. Nationalpark Vadehavet
 20. 20. Natur-turisme
 21. 21. Omstilling af landbrug
 22. 22. Kystturisme
 23. 23. Esbjerg Havn/sort og grøn offshore
 24. 24. Landsplanredegørelsen 2006: Det ny Danmarkskort
 25. 25. Mine erfaringer vedrørende succesformler Ydre rammer, geografisk placering er afgørende Viljen til udvikling Krav om professionalisering, innovation og synlighed Evnen til at arbejde sammen på tværs (social kapital; triple helix) Ingen automatik: udviklingen kommer ikke af sig selv Organisation, organisation, organisation Ledelse, ledelse, ledelse

×