Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Rikke Rau Kulturarv som vaerdi

424 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Rikke Rau Kulturarv som vaerdi

 1. 1. Hvorfor?§ 27. Den arkæologiske kulturarv omfatter spor af menneskelig virksomhed, der er efterladtfra tidligere tider, dvs. strukturer, konstruktioner, bygningsgrupper, bopladser, grave oggravpladser, flytbare genstande og monumenter og den sammenhæng, hvori disse spor eranbragt.Stk. 2. Findes der under jordarbejde spor af fortidsminder, skal arbejdet standses, i detomfang det berører fortidsmindet. Fortidsmindet skal straks anmeldes til kulturministereneller det nærmeste statslige eller statsanerkendte kulturhistoriske museum. Fundnegenstande, der ikke er danefæ, jf. § 30, stk. 1, skal efter anmodning fra kulturministereneller det pågældende kulturhistoriske museum afleveres til vedkommende statslige ellerstatsanerkendte museum, således at det indgår i museets samling.Stk. 3. Kulturministeren beslutter snarest, om arbejdet kan fortsætte, eller om det skalindstilles, indtil der er foretaget en arkæologisk undersøgelse, eller indtil spørgsmålet omerhvervelse efter stk. 8 er afgjort. Senest 1 år efter, at anmeldelsen er modtaget, kanarbejdet genoptages, medmindre kulturministeren har afgivet indstilling om erhvervelse affortidsmindet efter stk. 8.Stk. 4. Udgiften til den arkæologiske undersøgelse afholdes af den, for hvis regningjordarbejdet skal udføres.
 2. 2. Hvilket medførte dether:
 3. 3. Og det her:
 4. 4. Medens andre sagdedet her: 71% af borgerne og 68 % af virksomhedern mener, at kulturarv kan støtte den lokale udvikling (side 4) 82 % af danskerne ønsker en bolig med kulturarvsværdier – og de er indstillet på at betale højere husleje for disse værdier 92 % af borgerne og 76 % af virksomhederne mener, at den lokale kulturarv skaber lokal identitet.
 5. 5. Og det her: Kultur for alle (Daværende kulturminister Carina Christensen) ”Jeg har hørt, at Ishøj Kommune for nylig bragte en interessant jobannonce. Som det allerførste fortæller annoncen potentielle ansøgere til stillingen som kommunaldirektør om ”den flotte fyrstegrav”, som Kroppedal Museum fandt sidste år ved en af de lokale skoler. Det er virkelig kulturarv som kommunal branding. Arkæologien – som jo ellers både er besværlig og koster penge – er et aktiv. En ressource. Måske endda en udviklingsmotor.” (Daværende kulturminister Carina Christensen på Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2009)
 6. 6. Derfor:• Igangsatte OBM med støtte fra KUAS projekt ”Kulturarv som værdi – arkæologi som værdiskaber.• Projektet udføres i samarbejde med repræsentanter fra Hørsholm Egns Museum, Kroppedal Museum, Nordjyllands Historiske Museum, Moesgård Museum, Danmarks Borgcenter, Østfyns Museer, Svendborg Museum, Varde Museum, Københavns Museum og Museum Sønderjylland.• Herudover har vi kontraheret med et større kommunikationsbureau – Operate.• Og sidst men ikke mindst er en del af bygherrerne i de repræsenterede museers ansvarsområder velvillige samarbejdspartnere som afprøver de forskellige redskaber vi udvikler i løbet af projektet samt svarer på en masse spørgsmål om hvordan samarbejdet med museet opfattes fra deres side af bordet.
 7. 7. Formål:at arkæologi, og på sigt kulturarv bredt set, bliver anskuet ogbrugt som en værdiskabende ressource til gavn forbygherrer, kommuner, erhvervsliv, turistorganisationer ogden almene borger.
 8. 8. ET GODT EKSEMPEL – A Hereford BeefstouwKlik for at redigere i master
 9. 9. Hjemmeside

×