Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

34 Michael Alrø, Ribe Domkirkeplads

357 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

34 Michael Alrø, Ribe Domkirkeplads

 1. 1. Udgravningerne på Ribe Domkirkeplads
 2. 2. Før hovedrestaureringen 1892-1904
 3. 3. Efter afgravningen i 1894
 4. 4. Sideskibsmurene blev undermurede
 5. 5. Omfattende ødelæggelse af området øst for Domkirken ved korets understøbning i 1930-1931
 6. 6. Understøbning af apsis og østre tværskibsmure 1930
 7. 7. Afgravningsniveau 1894 Nedgravning 1931 Middelalderlige begravelser Fygesand afsat i oldtiden Begravelser fra vikingetiden Oprindeligt muldlag med stenalderflint
 8. 8. Domkirkens regnvandsledning blev opgraderet og terrænet blev sænket op til 1,5 m 200 begravelser fra vikingetid til nyere tid Randbebyggelse fra middelalderen og renæssancen Tusindvis af begravelser og flere bygninger fra middelalderen ligger tilbage.
 9. 9. Fygesandsklit sikkert påvist. Top over kote 3,5 m.
 10. 10. Domkirken placeret på markant landskabsterrasse i ca kote 4. Mere end 1½ m højere end hovedfærdselsåren Sønderportsgade.
 11. 11. Den vikingetidige kirkegård Omtrent cirkulær kirkegård afgrænset af grøfter Areal ca. 1 ha
 12. 12. Vognfading fra anden halvdel af 900-tallet
 13. 13. Domkapitlet oprettes 1145 Kannikekloster mod syd
 14. 14. Kannikeklosteret nedlægges o. 1220 Ca. 2500 m2 udstykkes til kannikegårde Kirkegårdsmuren opføres Et stenhus opføres NV for Domkirken (måske klokkerbolig) Gaderne belægges med plankeveje (1257) Den senere lektorbolig opføres som kannikegård Stenhuse ved Stenbogade
 15. 15. Kannikeklosteret nedlægges o. 1220 Ca. 2500 m2 udstykkes til kannikegårde Kirkegårdsmuren opføres Et stenhus opføres NV for Domkirken (måske klokkerbolig) Gaderne belægges med plankeveje (1257) Den senere lektorbolig opføres som kannikegård Stenhuse ved Stenbogade
 16. 16. Kannikeklosteret nedlægges o. 1220 Ca. 2500 m2 udstykkes til kannikegårde Kirkegårdsmuren opføres Et stenhus opføres NV for Domkirken (måske klokkerbolig) Gaderne belægges med plankeveje (1257) Den senere lektorbolig opføres som kannikegård Stenhuse ved Stenbogade
 17. 17. Kannikeklosteret nedlægges o. 1220 Ca. 2500 m2 udstykkes til kannikegårde Kirkegårdsmuren opføres Et stenhus opføres NV for Domkirken (måske klokkerbolig) Gaderne belægges med plankeveje (1257) Den senere lektorbolig opføres som kannikegård Stenhuse ved Stenbogade
 18. 18. I 1291 nævnes fire boder ved Vor Frue kirkegård I 1330 nævnes, at Domkapitlet nyligt har opført boder overfor Tinget Kirkegårdsmuren forhøjes Et stort stenhus opføres tæt ved Borgertårnet
 19. 19. I 1291 nævnes fire boder ved Vor Frue kirkegård I 1330 nævnes, at Domkapitlet nyligt har opført boder overfor Tinget Kirkegårdsmuren forhøjes Et stort stenhus opføres tæt ved Borgertårnet
 20. 20. I 1291 nævnes fire boder ved Vor Frue kirkegård I 1330 nævnes, at Domkapitlet nyligt har opført boder overfor Tinget Kirkegårdsmuren forhøjes Et stort stenhus opføres tæt ved Borgertårnet
 21. 21. I 1291 nævnes fire boder ved Vor Frue kirkegård I 1330 nævnes, at Domkapitlet nyligt har opført boder overfor Tinget Kirkegårdsmuren forhøjes Et stort stenhus opføres tæt ved Borgertårnet
 22. 22. Porcessionsgangen opføres o. 1425
 23. 23. I 1544 sælger domkapitlet de syv stenboder Et større bindingsværkshus opføres på den efter– reformatoriske bispegård I Stenbogade opføres bindingsværkshuse med fuld kælder efter bybranden 1580
 24. 24. I 1544 sælger domkapitlet de syv stenboder Et større bindingsværkshus opføres på den efter– reformatoriske bispegård I Stenbogade opføres bindingsværkshuse med fuld kælder efter bybranden 1580
 25. 25. I 1544 sælger domkapitlet de syv stenboder Et større bindingsværkshus opføres på den efter– reformatoriske bispegård I Stenbogade opføres bindingsværkshuse med fuld kælder efter bybranden 1580
 26. 26. I 1544 sælger domkapitlet de syv stenboder Et større bindingsværkshus tilhørende den efter– reformatoriske bispegård I Stenbogade opføres bindingsværkshuse med fuld kælder efter bybranden 1580
 27. 27. I 1631 nedrives Lektorboligen Klokkerboligen nedrives senest 1738 Processionsgangen og kapeller nedrives 1738 Våbenhus og kapitelhuse nedrives i 1791 Kælderene i Stenbogade fyldes delvist op
 28. 28. Tak for opmærksomheden

×