Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Marianne Høyem Andreasen

724 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Marianne Høyem Andreasen

 1. 1. Naturvidenskab i grave Marianne Høyem Andreasen, Renée Enevold, Peter Mose Jensen Moesgård Museum
 2. 2. Arkæobotanik i grave <ul><li>Peter Mose Jensen </li></ul><ul><li>Moesgård Museum </li></ul>
 3. 3. Arkæobotanik Brandgrave Forkullede rodknolde fra draphavre, Kildehuse II Organisk slagge fra Kildehuse II
 4. 4. Arkæobotanik Jordfæstegrave Hindbærfrø fra Finsk skeletgrav (ca. 1100-1300). (Efter Mia Lempiäinen 2001).
 5. 5. Pollenanalyse i grave Renée Enevold Moesgård Museum
 6. 6. Pollenanalyse i grave -primært jordfæstegrave <ul><li>Forseglede lag </li></ul><ul><ul><li>Under grav, gravlagte eller genstande </li></ul></ul><ul><ul><li>Undergrund eller andet leje </li></ul></ul><ul><li>Tekstil og hår </li></ul><ul><ul><li>Hverdags- eller begravelsestøj </li></ul></ul><ul><ul><li>Har personen været meget i skoven eller på marken </li></ul></ul><ul><li>Kar eller skår </li></ul><ul><ul><li>Gravgaver i form af mad og/eller drikkelse </li></ul></ul>
 7. 7. Vedanalyse i grave Renée Enevold Moesgård Museum
 8. 8. Vedanalyse i grave - jordfæstegrave og brandgrave <ul><li>Jordfæstegrave </li></ul><ul><ul><li>Kiste: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Træsort </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Udformning </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Dendrodatering </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Genstande: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Våbenudstyr </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Husgeråd </li></ul></ul></ul><ul><li>Brandgrave </li></ul><ul><ul><ul><li>Træsort </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kviste, større grene eller stammer </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Sæson for fældning </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Dendrodatering </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Genstand eller brændsel </li></ul></ul></ul>
 9. 9. Kombination pollen og træ i graven <ul><li>Pollen i graven><vegetationen i landskabet </li></ul><ul><li>Træudnyttelse i graven><træudnyttelse på bopladsområdet </li></ul><ul><li>Udnyttelse af vegetationen><resourcer i området </li></ul>Pollenkilde Træudnyttelse Bevaringsforhold Begravelsesmetode og omstændigheder
 10. 10. Løveng Ellesump Skov Fattigkær Højmose Kystskov Birke-fyrre skov Krat /overdrev Bøgeskov Højmose Krat/overdrev Hede
 11. 11. Zooarkæologi i grave Ved Marianne Høyem Andresen Forfattet af Jacob Kveiborg
 12. 12. Zooarkæologi i grave <ul><li>Analyser af dyreknogler i grave kan potentielt set belyse flg. problemstillinger </li></ul><ul><ul><li>Gravskikkens udvikling gennem tid og rum </li></ul></ul><ul><ul><li>Social stratifikation </li></ul></ul><ul><ul><li>Begravelsesritualer </li></ul></ul><ul><ul><li>Aflejringsforhold </li></ul></ul>
 13. 13. Andre naturvidenskabelige muligheder i grave <ul><li>Marianne Høyem Andreasen </li></ul><ul><li>Moesgård Museum </li></ul>
 14. 14. Andre naturvidenskabelige muligheder i grave <ul><li>Anlægget </li></ul><ul><ul><li>Geofysik – Geomagnetiske målinger </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Megalitter/stensatte grave </li></ul></ul></ul>
 15. 15. Geomagnetiske målinger
 16. 16. Andre naturvidenskabelige muligheder i grave <ul><li>Anlægget </li></ul><ul><ul><li>Geofysik – Geomagnetiske målinger </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Megalitter/stensatte grave </li></ul></ul></ul><ul><li>Den gravlagte </li></ul><ul><ul><li>DNA analyser </li></ul></ul><ul><ul><li>Isotop-analyser på tænder/knogler </li></ul></ul><ul><ul><li>Knogle-analyser </li></ul></ul><ul><ul><li>Jordkemi- / Fosfat-analyser </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>” Tomme grave” </li></ul></ul></ul><ul><li>Indhold i graven / gravgaver </li></ul><ul><ul><li>Jordkemi (hvor er flæskestegen?) </li></ul></ul><ul><ul><li>Lipid-analyser </li></ul></ul><ul><ul><li>Stivelseskorns- og madskorpe-analyser i kar </li></ul></ul><ul><ul><li>Keramikanalyser </li></ul></ul><ul><ul><li>Metalanalyser </li></ul></ul><ul><ul><li>CT scanninger </li></ul></ul><ul><ul><li>Osv. osv… </li></ul></ul>

×