Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

24 Morten Søvsø, 2013 Riber ulfsborg

318 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

24 Morten Søvsø, 2013 Riber ulfsborg

 1. 1. Riber Ulfsborg – en træborg fra 1148/49 ODMs kulturhistoriske orienteringsmøde, Comwell Kolding,15. november 2013 Morten Søvsø, Leder af Arkæologi, Sydvestjyske Museer
 2. 2. Riber Ulfsborg er et grundigt ødelagt voldsted beliggende knap 3 km øst for Ribe. Omtalt som Riber Ulsborg eller Wlsborigh allerede 1530. Riber Ulf var allieret med Svend Grathe. Omtalt første gang 1148, slås ihjel efter slaget på Grathe Hede 1157. Ulfsborg er på de ældste kort afbildet som en omtrent cirkulær banke, 35 m i diameter. 35 m Ulfsborg på Org. 1, opmålt år 1800.
 3. 3. Destruktionshistorien: 1879: I et brev fra Ribelægen Wilandt til Worsaae berettes, at borgen i den nuværende ejers barndom (1830-50?) fik gravet 5 alen af toppen. Bankens top var oversået med ”rustne Søm, som smuldrede mellem Fingrene.” Ved amatørudgravning i 1879 fandtes omfattende og velbevarede trækonstruktioner samt en brønd fremstillet af egetønder.
 4. 4. Høje Målebordsblade, målt 1869: Den afgravede bankes højde er mere end 20 fod. Lægges de fem afgravede alen til bliver højden over 30 fod = kote 9,4 m. Engoverfladens top ligger i kote 2-2,5, altså var banken ca. 8 m høj.
 5. 5. Udgravning 1955 ved Hans Stiesdal. Grøft igennem voldstedet: Resultat: Tørveopbygget voldsted, om hvis form intet sikkert kan siges, ”det er for sent”. (Fra Ribe Amt 1956) 2007: Magnetometerundersøgelse v. Olfert og Tatiana. Ingen væsentlige anomalier, altså uden sten- og teglkonstruktioner
 6. 6. Selvvalgt forundersøgelse november 2012. Cirkulært, tørveopbygget voldsted med lille voldgrav, Fund af tømmer i voldgrav, dendro 12. årh.
 7. 7. Udgravning 2013. 60 % afdækket. Ortofoto af Esben Schlosser Mauritsen Afgravet borgbanke, kernetørv Afgravet borgbanke, randtørv Bevaret del af borgbankens overflade Voldgrav, 2 m bred, 30 cm dyb. Naturligt vokset tørv
 8. 8. Overgang mellem kerne- og randtørv, hentet to forskellige steder? 5-10 ha. tørv er gået til opførelsen. Østprofil mod syd Østprofil mod nord
 9. 9. På voldstedets sider og i voldgraven fandtes mange sten og en hel del tømmerstykker, de fleste med tydelige brandspor Stenene er alle tilførte og opfattes som kasteskyts anvendt ved det slag, som ødelagde borgen. Størrelsesmæssigt mest håndvåben, men de største kan måske være anvendt af blider? (Saxo) En knust kværnsten i mange stykker er særligt spændende.
 10. 10. Kun tre stykker tømmer in situ. Portstolper, ø 25-30 cm.
 11. 11. Vestre portstolpe havde bevaret splint indtil Waldkante. Fældningsår 1148/49 – Ulfsborgs opførselstidspunkt. To andre prøver havde splint: fældningsår 1144-59 og 1146-61
 12. 12. Kraftige stolper, 35 x 35 cm, den ene bevaret i seks meters længde Måske fra centraltårn? Andre stykker minder mere om palisadestolper.
 13. 13. Riber Ulfsborg 1148/49 - ca. 1154.

×