Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

1 Christine Buhl Andersen, Formandens Tale

343 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

1 Christine Buhl Andersen, Formandens Tale

 1. 1. ODM indsatsområder • Forskning på museerne • • • • • • • Skoleområdet - i forlængelse af den nye folkeskolereform Internationale aftaler Frivillige Turisme Kompetenceudvikling Bevaring af kulturarven Rådgivningsstrukturen i den nye museumslov
 2. 2. Forskning på museerne Hovedsynspunkter: • Forskning er en fundamental opgave for alle statslige og statsanerkendte museer. • Rammevilkårene skal sikre, at alle får adgang til at forske på ligeværdige forudsætninger. • I respekt for medlemssammensætningen og mangfoldigheden vil ODM arbejde for at skabe bedre rammer for, at også mindre og mellemstore museers kan leve op til det almene forskningsbegreb. • Kulturministeriet definition på forskning gælder alle. Der findes ikke en særlig museumsforskning, der skal bedømmes anderledes • Forskningens målemetoder skal være transparente på tværs af museerne
 3. 3. Skoleområdet - i lyset af folkeskolereformen Hovedsynspunkter: • Museerne er vigtige i forhold til læring, og der er et meget væsentligt udvekslingsforhold mellem skole og museum. Vi ønsker museernes viden sat yderligere i spil og anvendt. • Det er centralt, at museerne kommer til at spille en rolle i folkeskolereformen. For at museerne skal kunne det, er der behov for at se på bl.a.: * undervisningskompetencer, * åbningstider, * transport til museerne * yderligere dokumentation af effekt/udbytte af læring på museum
 4. 4. Internationale aftaler Hovedsynspunkter • Internationalt samarbejde har høj prioritet. Større initiativer skal tages i dialog med museerne, således at relevans, ejerskab og bæredygtighed sikres. • Der bør være en målrettet central støttepolitik, som understøtter udvikling af internationale samarbejder på museumsområdet, og som tager afsæt i museernes arbejde i øvrigt
 5. 5. Frivillige Hovedsynspunkter • ODM anerkender potentiale og de mange muligheder til at engagere frivillige i at løfte museernes opgavevaretagelse. Inddragelsen af frivillige må dog ikke blive en spareøvelse • Udviklingen af de danske museer skal ske på et professionelt grundlag. Når frivillige involveres, bør det ske kompetent og fagligt forsvarligt
 6. 6. Turisme Hovedsynspunkter • Museer er, som andre attraktioner, det helt nødvendige indhold, der skaber turismen. • Museerne bør anerkendes som væsentlige aktører. ODM bør, som branchens repræsentant, have større indflydelse på udformning af de overordnede strategier på området
 7. 7. Kompetenceudvikling Hovedsynspunkter • ODM er den centrale aktør i forhold til museernes medarbejderes kompetenceudvikling og efteruddannelse • ODM skal medvirker i alle relevante sammenhænge (i forhold til udbud af kurser og konferencer) og er med som koordinerende stemme på vegne af museerne • ODM skal udnytte sin viden og erfaring til at arrangere de målrettede kurser, som museerne efterspørger. ODM skal derfor fortsat stå for relevant og professionel efteruddannelse • Det er vigtigt at museumsledere får gode efteruddannelsesmuligheder omkring professionel museumsledelse
 8. 8. Bevaring af kulturarven Hovedsynspunkter • ODM vil arbejde for bedre bevaring af kulturarven • Staten bør forestå driften af fælles faglige databaser. Der bør sættes centrale midler af til det omfattende og usynlige (dyre) registrerings- og bevaringsarbejde • Staten bør understøtte byggeri af nye energivenlige og funktionelle museumsmagasiner rundt i landet. Til gavn for både kulturarv, økonomi og klima-mål. • ODM ønsker fokus på koordinering af indsamling og lånepraksis – og på kassation og udskillelse
 9. 9. Kulturstyrelsens nye rådgivningsstruktur Hovedsynspunkter • ODM har medvirket til udformningen af Museumslovens administrative udgangspunkt. • Vi vil tage ansvar for at sætte dagsordenen for det videre arbejde, søge rammerne for loven - og sikre museerne mest mulig indflydelse
 10. 10. Hvad mener du? Kommentarer er meget velkomne Tak for ordet

×