Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Korunan Alanlar
Yönetim Planlaması
ve Uygulamalar
Yıldıray Lise
yildiraylise@yahoo.com
www.yildiraylise.com
•IUCN Korunan ...
Sunum Özeti
- Korunan Alan Nedir?
- Yönetim Planlaması
- Alan Yönetimi - Uygulamalar
Korunan Alan nedir?
Dünyadaki en yaygın kullanımıyla korunan alanlar, Dünya Doğayı Koruma
Birliği (IUCN) tarafından şöyle tanımlanıyor:
2008: ...
Korunan alanlara neden
ihtiyacımız var?
Biyolojik çeşitliliği
korumak
Su, toprak ve hava
gibi yaşam destek
sistemlerini
ko...
Korunan Alanların faydaları
Korunan alanların ekonomik, ekolojik, kültürel ve
sosyal birçok faydası vardır…
Dünyadaki korunan alanların toplam sayısı yaklaşık
200.000 adettir.
Son 40 yılda korunan alanlara verilen önem artmıştır.
...
Bu oran, dünya yüzölçümünün yaklaşık %14’üdür.
Bunlardan ise yaklaşık %30’u etkin olarak
yönetilmektedir.
Diğerleri sadece...
Ulusal olarak tanımlanmış korunan alanlardaki artış (1872-2007)
Kümülatif alansal artış (km2
)
Kümülatif alan sayısı artış...
Türkiye’nin korunan alanları
(Ağustos 2013 verileri)
Korunan Alan Türü: Sayı:
Ramsar Alanı 14
Biyosfer Rezervi 1
Dünya Mir...
Türkiye’de korunan alan statüleri
ve özellikleri – düzeyler
Ulusal düzeyde Bölgesel düzeyde Uluslararası düzeyde
Milli par...
Yönetim Planlaması
Yönetim Planları
Yönetim Planı: Alanın mevcut durumu ile gelecekte görmek
istediğimiz durum, arasındaki yolu ve nasıl gide...
• Korunan veya korunması düşünülen bir alanın
coğrafi sınırlarını, fiziki yapısını,
sosyoekonomik durumunu ve sahip olduğu...
• Katılımcılığın boyutları ve koşullarını tanımlar.
İlgi gruplarının katılımı ile korunan alan
planlarının uygulanmasında ...
Yönetim Planlaması Döngüsü
Araştırma ve izleme
Analiz &
danışma
Politika, strateji ve planlama
Uygulama
YÖNETİM PLANI HAZIRLAMA SÜRECİ
Kamu Kurumları,
Yerel Yönetimler ve
STK’lar Odak Grup
Çalıştayı
Konu bazında
Odak Grup
Çalı...
Katılım
Katılımcılık Nedir?
• Karar, anlaşma ve programlardan doğrudan
veya dolaylı olarak etkilenmesi olası olanların
görüş, bilg...
1. BİLGİ VERMEK
İnsanlara sürecin nasıl gittiğini
söylemek/haberdar etmek
– Bir yönetim planı hazırlandığını topluma yayın...
2. DANIŞMAK
İnsanlara fikirlerini sormak
– Açık toplantı yap ve onların fikirlerini sor
– Özel konular üzerindeki fikirler...
3. BİRLİKTE KARAR VERMEK
Karar verme sürecine halkı katmak
– Tüm planlama süreci içinde paydaş katılımı için
mekanizmalar ...
4. BİRLİKTE HAREKET ETMEK
Uygulama ve karar vermede katılımı sağlamak
– Planlama sürecinin teknik boyutuna katılımcıları e...
5. DEVİR
Planlama, karar almayı veya yönetimi
tamamen devretmek
– Bazı konular veya bazı alanlar için bütün
planlama ve ka...
1. BİLGİ VERMEK En pasif
2. DANIŞMAK
3. BİRLİKTE KARAR VERMEK
4. BİRLİKTE HAREKET ETMEK
5. DEVİR En aktif
Korunan Alan Yönetişimi
Yönetişim Nedir?
IUCN Korunan Alanların Yönetişimi için
aşağıda yer alan tanımı kullanmaktadır.
•Yönetişim, güç ve sorumlu...
Yönetişim Nedir?
• Temelde bu, güç, ilişkiler ve
sorumluluk, kimin sözü geçiyor, kim
karar veriyor ve karar vericiler nası...
A. Devlet Korunan Alanları
• Kamu kurumları devletin sahip olduğu alanı
yönetirler.
• Yönetim konusunda danışmak bir zorun...
B. Ortak Yönetilen Korunan Alanlar
• Farklı ortaklar alanı yönetmek için birlikte çalışırlar.
• İşbirlikçi ortak-yönetim: ...
C. Özel Korunan Alanlar
• Alanın sahipliği ve yönetim kontrolü özel
kuruluşlar veya bireyler tarafından yapılan
korunan al...
D. Toplum Tarafından Korunan Alanlar
“Geleneksel yasalar veya diğer etkili araçlar yoluyla
yöresel, hareketli ve/veya yere...
Türkiye’de Yönetim Planı Uygulamaları
• Turizm ve ziyaretçi alt yapıları
• Eğitim çalışmaları
• Tür izleme çalışmaları
• Yöre halkına ekonomik destek sağlama
ça...
Alt planlar, programlar, stratejiler: Sürdürülebilir turizm stratejisi,
iletişim stratejisi, eğitim ve bilinçlendirme plan...
Küre Dağları Ekoturizm
Merkezleri
Paşakonağı / Pınarbaşı
Yanıkali Konağı / Azdavay
Örnek tesisler, halkın katılımı
Bartın – Ulukaya
İZM
Foto: Yıldıray Lise
İdare ve Ziyaretçi Merkezleri
Küre Dağları Milli Parkı
Bartın – Söğütlü
Tanıtım Birimi
Foto: Yıldıray Lise
Korunan Alan Tanıtım Birimleri
Yürüyüş, bisiklet ve atla gezinti parkurları
Foto: Yıldıray Lise
Bilgilendirme ve
yönlendirme panoları
Foto: Yıldıray Lise
Foto: Bilgi Buluş
Gediz Deltası
İzmir Kuş Cennetini Koruma ve Geliştirme Birliği
Ramsar
Alanı
Gediz Deltası
Ziyaretçi merkezini yılda
yaklaşık 20.000 kişi
ziyaret ediyor.
Foto: İZKUŞ Arşivi
Gediz Deltası
Foto: İZKUŞ Arşivi
Yönetim Planları Uygulamaları
Alan Yönetimi Değerlendirme
• Planlama süreçlerinde katılımcılık önem
kazanıyor.
• Yönetim y...
Yönetim Planları Uygulamaları
Alan Yönetimi Değerlendirme
• Uygulama başarısı genelde düşük.
• Plan uygulamalarının deneti...
Yönetim Planları Uygulamaları
Alan Yönetimi Değerlendirme
• Restorasyon, iklim değişikliği ve ekosistem
hizmetleri gibi so...
Yönetim Planları Uygulamaları
Alan Yönetimi Değerlendirme
• Alt plan ve programların hazırlanması ve
uygulanması örnekleri...
Artık zamanı geldi. Yaşamak için şimdi kaynak
oluşturma, pazarlama ve yönetim öğrenmemiz
gerekiyor!
• Etkin yönetişim
• Alt plan ve stratejileri hazırlamak ve uygulamak
• İyi örnekler geliştirmek
• Markalaşma (Sertifikalar...
• İzleme ve değerlendirme
• Merkezi ve yerel ekipleri güçlendirmek
• Korunan alanlara özgü mali kaynaklar geliştirmek
• Ko...
Korunan alanlarımızda planlama
aşamasından planların uygulanması yani
alan yönetimine (ve bununla birlikte
izleme değerlen...
Son söz…
Galip Arslan, Aşağıçerçi
Köyü Dernek Başkanı –
KDMP PAN Parks
Grubu Üyesi
“Milli park elimizde bir
meşale gibi yo...
Teşekkürler…
Ortadoğu Ormancılık A.Ş.
ATLAS Dergisi Arşivi
Michael R. Appleton
Sunum Özeti
- Korunan alan nedir?
- Yönetim Planlaması
- Alan Yönetimi - Uygulamalar
Korunan Alanlar
Yönetim Planlaması
ve Uygulamalar
Yıldıray Lise
yildiraylise@yahoo.com
www.yildiraylise.com
•IUCN Korunan ...
Korunan Alanlar Yönetim Planlaması ve Uygulamalar- Yıldıray Lise
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Korunan Alanlar Yönetim Planlaması ve Uygulamalar- Yıldıray Lise

3,300 views

Published on

Korunan Alanlar Yönetim Planlaması ve Uygulamalar- Yıldıray Lise, Ağustos 2013

Published in: News & Politics
 • Login to see the comments

Korunan Alanlar Yönetim Planlaması ve Uygulamalar- Yıldıray Lise

 1. 1. Korunan Alanlar Yönetim Planlaması ve Uygulamalar Yıldıray Lise yildiraylise@yahoo.com www.yildiraylise.com •IUCN Korunan Alanlar Dünya Komisyonu (WCPA) üyesi •UNESCO MaB İhtisas Komitesi üyesi •Türkiye Etoburları Grubu üyesi •Ortadoğu Ormancılık A.Ş. Genel Müdürü Foto: Yıldıray Lise
 2. 2. Sunum Özeti - Korunan Alan Nedir? - Yönetim Planlaması - Alan Yönetimi - Uygulamalar
 3. 3. Korunan Alan nedir?
 4. 4. Dünyadaki en yaygın kullanımıyla korunan alanlar, Dünya Doğayı Koruma Birliği (IUCN) tarafından şöyle tanımlanıyor: 2008: Doğanın ve ilişkili ekosistem servisleri/hizmetleri ve kültürel değerlerin uzun vadeli korunması amacıyla açıkça tanımlanan ve bilinen coğrafi sınırları olan, kendini bu alana adamış kişilerin olduğu, yasal veya diğer etkin yöntemlerle yönetilen alandır. Korunan Alan nedir?
 5. 5. Korunan alanlara neden ihtiyacımız var? Biyolojik çeşitliliği korumak Su, toprak ve hava gibi yaşam destek sistemlerini korumak Su, toprak ve hava gibi yaşam destek sistemlerini korumak Toplumun dinlenme ve eğlenme gereksinimini karşılamak Toplumun dinlenme ve eğlenme gereksinimini karşılamak Doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimi Doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimi Biyolojik çeşitliliğin korunması ile ekonomik ve sosyal kalkınma arasında bir denge oluşturmak Biyolojik çeşitliliğin korunması ile ekonomik ve sosyal kalkınma arasında bir denge oluşturmak
 6. 6. Korunan Alanların faydaları Korunan alanların ekonomik, ekolojik, kültürel ve sosyal birçok faydası vardır…
 7. 7. Dünyadaki korunan alanların toplam sayısı yaklaşık 200.000 adettir. Son 40 yılda korunan alanlara verilen önem artmıştır. 1970 yılında 2 milyon km2 olan toplam karasal korunan alanların yüzölçümü 2010 yılında 18 milyon km2 olmuştur. Dünyada korunan alanlar
 8. 8. Bu oran, dünya yüzölçümünün yaklaşık %14’üdür. Bunlardan ise yaklaşık %30’u etkin olarak yönetilmektedir. Diğerleri sadece kağıt üzerinde mevcuttur. Dünyada korunan alanlar
 9. 9. Ulusal olarak tanımlanmış korunan alanlardaki artış (1872-2007) Kümülatif alansal artış (km2 ) Kümülatif alan sayısı artışı Dünyada korunan alanlar
 10. 10. Türkiye’nin korunan alanları (Ağustos 2013 verileri) Korunan Alan Türü: Sayı: Ramsar Alanı 14 Biyosfer Rezervi 1 Dünya Miras Alanı 11 Milli Park 40 Tabiatı Koruma Alanı 31 Tabiat Parkı 187 Tabiat Anıtı 107 Yaban Hayatı Geliştirme Sahası 80 Muhafaza Ormanları 55 Özel Çevre Koruma Bölgesi 16 Doğal Sitler 1273 Türkiye yüzölçümünün yaklaşık %6 civarındadır.
 11. 11. Türkiye’de korunan alan statüleri ve özellikleri – düzeyler Ulusal düzeyde Bölgesel düzeyde Uluslararası düzeyde Milli parklar Tabiatı koruma alanları Tabiat parkları Tabiat anıtları Yaban hayatı geliştirme / koruma sahaları Özel çevre koruma bölgeleri Avrupa Diploması’na sahip alanlar (Manyas Kuş Cenneti) PAN Parks sertifikalı alanlar (Küre Dağları Milli Parkı) Dünya miras alanları Uluslararası öneme sahip sulak alanlar (Ramsar alanları) Biyosfer rezervleri
 12. 12. Yönetim Planlaması
 13. 13. Yönetim Planları Yönetim Planı: Alanın mevcut durumu ile gelecekte görmek istediğimiz durum, arasındaki yolu ve nasıl gideceğimizi tanımlayan bir dokümandır. Bir korunan alanın etkin, verimli ve uyumlu yönetimine olanak sağlayan devamlı bir sürecin resmi dokümantasyonudur. Dokümanın kendisi kadar hazırlama süreci de önemlidir. MEVCUT DURUM GELECEKTEKİ DURUM Nasıl?
 14. 14. • Korunan veya korunması düşünülen bir alanın coğrafi sınırlarını, fiziki yapısını, sosyoekonomik durumunu ve sahip olduğu biyolojik çeşitliğin durumunu tanımlar. • Biyolojik çeşitliliğin uzun süreli korunmasına yönelik var olan ve potansiyel tehditler ile fırsatlar bakımından mevcut bilgileri içerir, izler ve değerlendirir. • Korunan alanın biyolojik çeşitliliğinin korunması ve iyileştirilmesi için gereken amaç, hedef, eylem ve önerileri sunar. Katılımcı Yönetim Planı
 15. 15. • Katılımcılığın boyutları ve koşullarını tanımlar. İlgi gruplarının katılımı ile korunan alan planlarının uygulanmasında tarafların rolünü tanımlar, alan kullanım kararlarını belirler. • Alt planlar, programlar, uygulama (eylem) planı, izleme – değerlendirme programını içerir. Katılımcı Yönetim Planı
 16. 16. Yönetim Planlaması Döngüsü Araştırma ve izleme Analiz & danışma Politika, strateji ve planlama Uygulama
 17. 17. YÖNETİM PLANI HAZIRLAMA SÜRECİ Kamu Kurumları, Yerel Yönetimler ve STK’lar Odak Grup Çalıştayı Konu bazında Odak Grup Çalıştayları Ortak değer ve problemlerin tespiti Ortak değer ve problemlerin tespiti Ortak VizyonOrtak Vizyon Yüz yüze görüşmeler ve kurum ziyaretleri Yüz yüze görüşmeler ve kurum ziyaretleri İdeal ve Uygulama Hedefleri, Faaliyetler İdeal ve Uygulama Hedefleri, Faaliyetler
 18. 18. Katılım
 19. 19. Katılımcılık Nedir? • Karar, anlaşma ve programlardan doğrudan veya dolaylı olarak etkilenmesi olası olanların görüş, bilgi, deneyim, fikir veya öngörülerinin sürece katkıda bulunmasını sağlamak.
 20. 20. 1. BİLGİ VERMEK İnsanlara sürecin nasıl gittiğini söylemek/haberdar etmek – Bir yönetim planı hazırlandığını topluma yayın – Kamuda ve toplantılarda yönetim planını duyur – Paydaş gruplarıyla ilgili ana çıktıların kopyasını sağla – Paydaş gruplarına yönetim planının bir özet versiyonu ile tüm yönetim planını dağıt
 21. 21. 2. DANIŞMAK İnsanlara fikirlerini sormak – Açık toplantı yap ve onların fikirlerini sor – Özel konular üzerindeki fikirleri biraraya getirmek için odak grupları ve çalıştaylar planla – Soru formu üret ve fikirleri analiz et – Bireyler/kişiler ve seçilen gruplar ile toplantı yap – Yönetim planının taslakları üzerinde geribildirim ve yorumlar al
 22. 22. 3. BİRLİKTE KARAR VERMEK Karar verme sürecine halkı katmak – Tüm planlama süreci içinde paydaş katılımı için mekanizmalar bulun – Belirli konu ve alanlar için paydaşları dahil edecek özel planlama alt grupları kurun – Paydaş grupların temsilcilerini planlama ekibine davet edin – Paydaşlarla çalışarak onların planlarıyla korunan alan yönetim planlarını harmonize edin
 23. 23. 4. BİRLİKTE HAREKET ETMEK Uygulama ve karar vermede katılımı sağlamak – Planlama sürecinin teknik boyutuna katılımcıları eşit olarak kat – Paydaşlarla birlikte tahminler, değerlendirmeler yap, araştırmalara katılıma destek ol – Görüşmeler ve tüm toplantılarda planlama ekibinin bir parçası olarak paydaşlara sorumluluk ver – Tüm paydaşlarla birlikte alan için ortak bir görüş oluşturmak/kurmak için çalış.
 24. 24. 5. DEVİR Planlama, karar almayı veya yönetimi tamamen devretmek – Bazı konular veya bazı alanlar için bütün planlama ve karar alma sürecini veya yönetimi paydaş gruplarına devret – Sonuçta ortaya çıkan planların yasa, yönetmelik ve diğer planlara uygunluğunu sağlamak için gruplarla çalış.
 25. 25. 1. BİLGİ VERMEK En pasif 2. DANIŞMAK 3. BİRLİKTE KARAR VERMEK 4. BİRLİKTE HAREKET ETMEK 5. DEVİR En aktif
 26. 26. Korunan Alan Yönetişimi
 27. 27. Yönetişim Nedir? IUCN Korunan Alanların Yönetişimi için aşağıda yer alan tanımı kullanmaktadır. •Yönetişim, güç ve sorumluluğun nasıl kullanılacağı, kararların nasıl alınacağı ve vatandaşların veya diğer paydaşların nasıl konuşacağını belirleyen yapılar, süreçler ve gelenekler arasındaki etkileşimdir.
 28. 28. Yönetişim Nedir? • Temelde bu, güç, ilişkiler ve sorumluluk, kimin sözü geçiyor, kim karar veriyor ve karar vericiler nasıl sorumlu tutuluyor gibi hususlara ilişkindir.
 29. 29. A. Devlet Korunan Alanları • Kamu kurumları devletin sahip olduğu alanı yönetirler. • Yönetim konusunda danışmak bir zorunluluk olabilir ya da olmayabilir. • Bir kısım yetki diğer gruplara (ör: STK’lar) devredilmiş ya da onlarla bağlantılandırılmış olabilir, ancak devlet kontrolü elinde tutar. (Türkiye’de Milli Park, Tabiatı Koruma Alanı, Tabiat Parkı, Tabiat Anıtı)
 30. 30. B. Ortak Yönetilen Korunan Alanlar • Farklı ortaklar alanı yönetmek için birlikte çalışırlar. • İşbirlikçi ortak-yönetim: Resmi yetki diğer paydaşlarla işbirliği kurmak için gerekli olan bir kurumda kalır (genelde devlette) (Sulak alanlar, Özel Çevre Koruma Bölgeleri) • Müşterek-ortak yönetim : Çok paydaşlı bir yönetim organının karar verme yetkisi, sorumluluğu ve hesap verebilirliği vardır. (Gediz Deltası örneği)
 31. 31. C. Özel Korunan Alanlar • Alanın sahipliği ve yönetim kontrolü özel kuruluşlar veya bireyler tarafından yapılan korunan alanlardır. – Sahipleri bireyler, şirketler veya sivil toplum kuruluşları olabilir – Hükümet yönetimi kontrol etmeye/izlemeye ihtiyaç duyabilir
 32. 32. D. Toplum Tarafından Korunan Alanlar “Geleneksel yasalar veya diğer etkili araçlar yoluyla yöresel, hareketli ve/veya yerel (sabit) topluluklar tarafından gönüllü olarak korunan belirgin biyoçeşitliliği, ekolojik hizmetleri ve kültürel değerleri içeren doğal veya değiştirilmiş ekosistemler”
 33. 33. Türkiye’de Yönetim Planı Uygulamaları
 34. 34. • Turizm ve ziyaretçi alt yapıları • Eğitim çalışmaları • Tür izleme çalışmaları • Yöre halkına ekonomik destek sağlama çalışmaları Türkiye’de Yönetim Planı Temel Uygulamaları
 35. 35. Alt planlar, programlar, stratejiler: Sürdürülebilir turizm stratejisi, iletişim stratejisi, eğitim ve bilinçlendirme planı, ziyaretçi yönetimi planı, gönüllü programı
 36. 36. Küre Dağları Ekoturizm Merkezleri Paşakonağı / Pınarbaşı Yanıkali Konağı / Azdavay Örnek tesisler, halkın katılımı
 37. 37. Bartın – Ulukaya İZM Foto: Yıldıray Lise İdare ve Ziyaretçi Merkezleri
 38. 38. Küre Dağları Milli Parkı Bartın – Söğütlü Tanıtım Birimi Foto: Yıldıray Lise Korunan Alan Tanıtım Birimleri
 39. 39. Yürüyüş, bisiklet ve atla gezinti parkurları
 40. 40. Foto: Yıldıray Lise
 41. 41. Bilgilendirme ve yönlendirme panoları Foto: Yıldıray Lise Foto: Bilgi Buluş
 42. 42. Gediz Deltası İzmir Kuş Cennetini Koruma ve Geliştirme Birliği Ramsar Alanı
 43. 43. Gediz Deltası Ziyaretçi merkezini yılda yaklaşık 20.000 kişi ziyaret ediyor. Foto: İZKUŞ Arşivi
 44. 44. Gediz Deltası Foto: İZKUŞ Arşivi
 45. 45. Yönetim Planları Uygulamaları Alan Yönetimi Değerlendirme • Planlama süreçlerinde katılımcılık önem kazanıyor. • Yönetim yapısı / birimleri yeterli ve etkin değil. • Katılımcı yönetim az.
 46. 46. Yönetim Planları Uygulamaları Alan Yönetimi Değerlendirme • Uygulama başarısı genelde düşük. • Plan uygulamalarının denetimi, izleme ve değerlendirmeleri yetersiz. • Daha çok altyapı tesisleri, ziyaretçiler yönetimi için yatırımlar yapılıyor.
 47. 47. Yönetim Planları Uygulamaları Alan Yönetimi Değerlendirme • Restorasyon, iklim değişikliği ve ekosistem hizmetleri gibi son yıllarda önem kazanan konularda uygulamalar çok az. • İzleme ve değerlendirme çalışmaları önem kazanıyor.
 48. 48. Yönetim Planları Uygulamaları Alan Yönetimi Değerlendirme • Alt plan ve programların hazırlanması ve uygulanması örnekleri çok az. • Korunan alanların sertifikasyon ve markalaşma süreçleri yeni başladı (Küre Dağları Milli Parkı 2012 yılında PAN Parks sertifikası aldı).
 49. 49. Artık zamanı geldi. Yaşamak için şimdi kaynak oluşturma, pazarlama ve yönetim öğrenmemiz gerekiyor!
 50. 50. • Etkin yönetişim • Alt plan ve stratejileri hazırlamak ve uygulamak • İyi örnekler geliştirmek • Markalaşma (Sertifikalar, eğitim, tanıtım) • Etkin Alan Yönetimi İçin Öneriler
 51. 51. • İzleme ve değerlendirme • Merkezi ve yerel ekipleri güçlendirmek • Korunan alanlara özgü mali kaynaklar geliştirmek • Korunan alanın sürdürülebilir kalkınma sürecinde faydalı olması için girişimler başlatmak Etkin Alan Yönetimi İçin Öneriler
 52. 52. Korunan alanlarımızda planlama aşamasından planların uygulanması yani alan yönetimine (ve bununla birlikte izleme değerlendirme aşamasına) geçme zamanıdır! Öneriler
 53. 53. Son söz… Galip Arslan, Aşağıçerçi Köyü Dernek Başkanı – KDMP PAN Parks Grubu Üyesi “Milli park elimizde bir meşale gibi yolumuzu aydınlatıyor! Şimdi, PAN Parks sertifikası ile yolumuzu daha iyi aydınlatan ikinci meşalemiz oldu!"
 54. 54. Teşekkürler… Ortadoğu Ormancılık A.Ş. ATLAS Dergisi Arşivi Michael R. Appleton
 55. 55. Sunum Özeti - Korunan alan nedir? - Yönetim Planlaması - Alan Yönetimi - Uygulamalar
 56. 56. Korunan Alanlar Yönetim Planlaması ve Uygulamalar Yıldıray Lise yildiraylise@yahoo.com www.yildiraylise.com •IUCN Korunan Alanlar Dünya Komisyonu (WCPA) üyesi •UNESCO MaB İhtisas Komitesi üyesi •Türkiye Etoburları Grubu üyesi •Ortadoğu Ormancılık A.Ş. Genel Müdürü Foto: Yıldıray Lise

×